Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

consilium.europa.eu

Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

160. 2007 m. tęsiant derybas dėl laisvosios prekybos susitarimo įvyko daugiau derybų raundų nei

ankstesniais metais. Buvo padaryta didelė pažanga ir tik keli klausimai liko neišspręsti. Susitarta dėl

nuostatų, susijusių su žmogaus teisėmis, kova su terorizmu ir bendradarbiavimu masinio naikinimo

ginklų neplatinimo srityje. Siekiama baigti derybas 2008 m., kad būtų sudarytos tinkamos sąlygos

tolesniam ES ir Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos santykių plėtojimui atsižvelgiant į ES norą

stiprinti santykius su Persijos įlankos arabų valstybėmis.

Jemenas

161. Nuo Jemeno susivienijimo 1990 m. jo santykiai su ES buvo plėtojami stabiliai. 2003 m. dvišaliai

santykiai prekybos ir bendradarbiavimo klausimais buvo dar sustiprinti užmezgus politinį dialogą.

Taigi 2007 m. birželio 26 d. Briuselyje įvyko 14-as Europos bendrijos ir Jemeno bendradarbiavimo

komiteto posėdis, o 2007 m. spalio 25 d. taip pat Briuselyje įvyko 4-as ES ir Jemeno politinio dialogo

susitikimas. Tarp aptartų klausimų buvo demokratizacija ir reformos, žmogaus teisės, žiniasklaidos

laisvė, kova su terorizmu, Irakas, Iranas, Artimųjų Rytų taikos procesas, padėtis nestabilioje šiaurinėje

Jemeno dalyje ir Afrikos Kyšulys. 2008 m. pirmajame pusmetyje EB programą numatoma perkelti iš

Amano į Saną.

162. Dėl Jemeno geografinės padėties pietinėje Arabijos pusiasalio dalyje jam tenka labai svarbus tilto tarp

Arabų valstybių pasaulio ir Afrikos vaidmuo. Tuo pat metu dėl šios priežasties ši valstybė taip pat yra

pažeidžiama pirmoji paskirties vieta, į kurią vyksta pabėgėliai iš Somalio ir kitų nestabilių Afrikos

šalių. 2007 m. ES teikė humanitarinę pagalbą Afrikos Kyšulio pabėgėliams Jemene.

163. Saugumas Jemene, įskaitant teroro aktų pavojų, tebėra problema. 2008 m. sausio mėn. Jemene buvo

nužudyti du Belgijos turistai, o 2007 m. – užpulti ir nužudyti penki turistai iš Europos. Diskutuodama

su Jemenu ES palankiai įvertino Jemeno Vyriausybės aktyvų dėmesį kovai su terorizmu.

5 SKYRIUS – AFRIKA

Dvišalis regionų bendradarbiavimas

164. 2007 m. gruodžio 8–9 d. Lisabonoje įvyko antras ES ir Afrikos aukščiausiojo lygio susitikimas,

pirmasis nuo 2000 m. susitikimo Kaire. Aukščiausiojo lygio susitikimas buvo sėkmingas ir tapo

svarbiu įvykiu toliau stiprinant ES ir Afrikos santykius. Jis tapo kulminacija atliekant ilgalaikės ES ir

Afrikos partnerystės peržiūrą, patikslinimą ir atnaujinimą ir taip reaguojant į realijas, naujus sunkumus

ir naujas galimybes, t. y. Afrikos Sąjungos (AS) atsiradimą, 2002 m. pradėtą įgyvendinti Afrikos

vystymuisi skirtą naują partnerystę ir 2005 m. priimtą ES strategiją dėl Afrikos. 49 .

49

2007 m. spalio 25 d. Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl ES ir Afrikos santykių, o 2007 m. gegužės 10 d.

dėl ES partnerystės Afrikos Kyšulyje.

41

More magazines by this user
Similar magazines