Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

consilium.europa.eu

Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

198. 2007 m. Centrinės Afrikos Respublikoje ES toliau teikė finansinę paramą FOMUC (Force

Multinationale en Centrafrique de la CEMAC) pagal Afrikos taikos priemonę ir tęs šią veiklą 2008 m.

pagal FOMUC IV. FOMUC III buvo įgaliotos prisidėti prie saugumo Centrinės Afrikos Respublikoje

ir ginkluotų pajėgų pertvarkymo vykdant nacionalinį susitaikymo procesą ir ekonomikos atgaivinimą.

2008 m. FOMUC IV bus įgaliotos „prisidėti prie aplinkos apsaugos priemonių, susijusių su saugumo

sektoriaus reforma, prie nacionalinio susitaikymo proceso ir Europos Sąjungos vystymosi grupių

projekto“.

Somalis

199. ES toliau laikėsi įsipareigojimo gerinti politinį saugumą bei humanitarinę ir žmogaus teisių padėtį

Somalyje. Būta teigiamų politinių pokyčių – 2007 m. vasarą įvyko Nacionalinis susitaikymo

kongresas, o 2007 m. pabaigoje paskirtas naujas Ministras Pirmininkas Nur Hassan Hussein. Ministras

Pirmininkas pademonstravo norą pradėti dialogą su opozicijos Šalimis Somalio viduje ir už jo ribų. ES

palankiai įvertino naujo Ministro Pirmininko paskyrimą ir paragino jį parengti gaires likusiai

pereinamojo laikotarpio daliai. Remdama tai, kaip pagrindinė donorė ES suteikia 4,5 mln. EUR

pradinį šešių mėnesių paketą Somalio pereinamojo laikotarpio federalinei vyriausybei remti, kuris bus

administruojamas pagal JT vystymo programą.

200. JT koordinuoja tarptautinę paramą Somaliui per JT Generalinio Sekretoriaus specialųjį atstovą

Somaliui Ould-Abdallah. Generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis J. Solana susitiko su Ould-

Abdallah ir patikino jį, kad ES visapusiškai remia JT pastangas Somalyje. ES taip pat dalyvavo

Tarptautinėje ryšių palaikymo su Somaliu grupėje, kurioje tarptautiniai partneriai keičiasi padėties

Somalyje analizės rezultatais.

201. ES pritarė AS misijai Somalyje AMISOM ir paragino ją sustiprinti. Stipresnė AMISOM būtina tam,

kad Etiopijos pajėgos galėtų pasitraukti. ES taip pat pareiškė esanti labai susirūpinusi dėl

humanitarinės ir žmogaus teisių padėties bei kelis kartus paragino gerinti galimybes teikti

humanitarinę pagalbą ir geriau stebėti bei apsaugoti žmogaus teises.

202. ES remia Afrikos Sąjungos taikos palaikymo pajėgas Somalyje (AMISOM), pagal Afrikos taikos

priemonę teikdama 15 mln. EUR paramą Ugandos karių dislokavimui ir 5 mln. EUR paramą pagal

Stabilumo priemonę Afrikos Sąjungos strateginiam ir valdymo padaliniui remti.

Pietų Afrika

203. Pagal Pietų Afrikos ir Europos Sąjungos strateginę partnerystę gegužės 14 d. Briuselyje įvyko

pirmasis ministrų trejeto susitikimas. Ministrai priėmė bendrą veiksmų planą dėl strateginės

partnerystės įgyvendinimo. Buvo susitarta sukurti naują pamatinę struktūrą visiems esamiems

bendradarbiavimo forumams ir intensyvinti šuo metu vedama dialogą visuose bendradarbiavimo

lygiuose. Intensyvesnis politinis dialogas ir glaudesnis politinis bendradarbiavimas yra 2006 m.

lapkričio mėn. priimtos strateginės partnerystės kertinis akmuo. Todėl veiksmų plane numatyta, kad

ministrų susitikimai vyksta du kartus per metus, o aukščiausiojo lygio dialogo susitikimai

organizuojami reguliariais intervalais.

47

More magazines by this user
Similar magazines