Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

consilium.europa.eu

Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

ARF (ASEAN regioninis forumas)

227. ES toliau atliko aktyvų vaidmenį ARF, vieninteliame Azijos ir Ramiojo vandenyno regiono forume,

kuriame vyksta dialogas politiniais ir saugumo klausimais. Rugpjūčio 2 d. Maniloje vykusiame

ministrų susitikime ES delegacijai vadovavo generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis J. Solana;

šio susitikimo metu jis dalyvavo daugelyje dvišalių susitikimų. Suomijos ir Vokietijos dėka ES,

bendradarbiaudama su Indonezija, surengė du ARF susitikimus Europoje, o Kambodžoje surengtame

susitikime dėl ES veiksmų prioritetinių sričių, pavyzdžiui, šaulių ir lengvieji ginklai, buvo viena iš

pirmininkių.

Šiaurės Rytų Azija

Kinija

228. 2006 m. Tarybai priėmus išvadas dėl ES ir Kinijos strateginės partnerystės, 2007 m. pradžioje buvo

pradėtos derybos dėl Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo su Kinija. 2007 m. jos buvo

tęsiamos, o 2008 m. bus suintensyvintos.

229. ES susitarė su Kinija dėl strateginės partnerystės 2003 m. 2007 m. buvo toliau plėtojama partnerystė,

visų pirma 10-ame ES ir Kinijos aukščiausio lygio susitikime lapkričio mėn. 57 Esant sudėtingiems

santykiams, tebesiskiria nuomonės dėl daugelio svarbių klausimų, pavyzdžiui, dėl žmogaus teisių

klausimo ES ir Kinija veda konkretų dialogą.

52

ES vertina Kinijos konstruktyvų vaidmenį regioninio saugumo ir dialogo organizacijose, taip pat jos

didinamus įsipareigojimus JT taikos palaikymo operacijose. 2007 m. suintensyvintos dvišalės

konsultacijos daugeliu temų, įskaitant pagrindinius tarptautinės svarbos klausimus (pavyzdžiui, Iranas

ir Artimieji Rytai bei Birma (Mianmaras), Korėjos pusiasalis ir Kosovas) ir pasaulinės svarbos

problemas, pavyzdžiui, klimato kaita ir tvarus vystymasis bei Afrika. Generalinis sekretoriusvyriausiasis

įgaliotinis J. Solana palaikė labai glaudžius ryšius su atitinkamas pareigas užimančiu

Kinijos pareigūnu ir toliau tai darys 2008 m.

230. 10-as ES ir Kinijos aukščiausiojo lygio susitikimas buvo surengtas 2007 m. lapkričio 28 d. Pekine.

Jame buvo parengtas labai aiškiai suformuluotas sudėtingas bendras pareiškimas, kuriame aptariama

daug ir įvairių tarptautinės ir pasaulinės reikšmės klausimų. Aukščiausiojo lygio susitikime taip pat

buvo nuspręsta iki 2008 m. kovo mėn. pabaigos tarp Europos Komisijos ir Kinijos valstybės tarybos

užmegzti aukšto lygio dialogą ekonomikos ir prekybos klausimais ministro pirmininko pavaduotojų

lygiu, siekiant aptarti klausimus, susijusius su prekybos deficitu.

231. 2007 m. daug dėmesio buvo skirta žemyninės Kinijos ir Taivano santykiams; ši tendencija bus tęsiama

2008 m. ES pozicija grindžiama dviem principais: tvirtu įsipareigojimu laikytis „vienos Kinijos

politikos“ ir įsitikinimu, kad žemyninės Kinijos ir Taivano problemos turėtų būti sprendžiamos

dialogu ir taikiomis priemonėmis.

57

2007 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl ES ir Kinijos aukščiausiojo lygio susitikimo

bei ES ir Kinijos žmogaus teisių dialogo.

More magazines by this user
Similar magazines