Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

consilium.europa.eu

Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

232. ES visada aiškiai pareikšdavo, kad palankiai vertina Taivano viešai pakartojamą įsipareigojimą

nekeisti status quo, ir toliau ragino abi šalis susilaikyti nuo pareiškimų ir veiksmų, kurie galėtų

išprovokuoti kitą šalį ar sukelti įtampą. Vadovaudamasi „vienos Kinijos“ politika, ES toliau skatins

abi puses ieškoti pragmatinių sprendimų dėl Taivano pozicijos specialiuosiuose daugiašaliuose

forumuose, ypač tais atvejais, kai dėl ES ir globalinių interesų Taivano praktinis dalyvavimas yra

svarbus.

Japonija

233. 2007 m. buvo tęsiamas glaudus ES ir Japonijos bendradarbiavimas, kurį vainikavo birželio 5 d.

Berlyne surengtas dvišalis aukščiausiojo lygio susitikimas. Susitikime bendraminčiai partneriai

susitarė plėsti bendradarbiavimą daugelyje sričių, pavyzdžiui, energetikos ir klimato kaitos srityse, bei

tvirtai ir teigiamai pasisakyti šiais klausimais G8 aukščiausio lygio susitikime Heiligendame.

Partneriai taip pat aptarė daugelį regioninių klausimų (Iranas, Afganistanas, Korėjos pusiasalis ir t. t.).

ES pakartojo savo norą aktyviau dalyvauti regioninės integracijos procese Rytų Azijoje ir visų pirma

Rytų Azijos aukščiausiojo lygio susitikime.

234. Buvo padaryta pažanga plėtojant ES ir Japonijos strateginę partnerystę, kurią kurti buvo paraginta

2003 m. ES saugumo strategijoje. Konsultacijos ir dialogas bendrą susirūpinimą keliančiais

tarptautinės ir pasaulinės svarbos klausimais tapo gilesni, be kita ko, pasitelkiant strateginius dialogus

Rytų Azijos ir Vidurinės Azijos klausimais.

235. Be to, 2007 m. su Japonija buvo pirmą kartą strategiškai pasikeista nuomonėmis apie Pietų ir Pietryčių

Aziją.

236. Į kito, 2008 m. įvyksiančio, ES ir Japonijos aukščiausiojo lygio susitikimo darbotvarkę bus įtraukta

daug svarbių klausimų: klimato kaita, energijos efektyvumas ir tiekimo patikimumas, vystymo politika

ir Afrika, regioniniai bei saugumo klausimai, taip pat daugelis kitų dvišalio bendradarbiavimo

klausimų.

237. ES ir Japonija toliau svarstys daug tarptautinių ir regioninių klausimų: Korėjos pusiasalis

(branduolinio ginklo atsisakymo procesas), Afganistanas (Japonijos kuro papildymo misija), Kinija bei

žemyninės Kinijos ir Taivano santykiai (padėtis rengiantis Olimpinėms žaidynėms ir prezidento

rinkimų Taivane rezultatai), Iranas, Artimieji Rytai, Vidurinė Azija (ten ES sieks glaudesnio

bendradarbiavimo pagal ES strategiją), Pakistanas ir Birma.

Korėjos pusiasalis

238. ES toliau siekė savo tikslo prisidėti prie taikos ir stabilumo išsaugojimo Korėjos pusiasalyje; jai atrodė

ypač svarbu, kad būtų padaryta pažanga regioninio stabilumo ir ginklų neplatinimo, visų pirma

branduolinio ginklo atsisakymo, srityje. ES ne kartą pareiškė tvirtai remianti Šešių šalių derybų

procesą. Todėl 2007 m. lapkričio mėn. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus dėl paramos TATENA

stebėsenos ir patikros veiklai Korėjos Liaudies Demokratinėje Respublikoje (KLDR), skiriant

maždaug 1,7 mln. EUR finansinį įnašą.

53

More magazines by this user
Similar magazines