Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

consilium.europa.eu

Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

239. ES taip pat įgyvendino sankcijas, nukreiptas prieš KLDR, įskaitant konkretų draudimą eksportuoti

dvejopo naudojimo prekes ir technologijas, kurios galėtų būti panaudojamos MNG programų tikslais,

– šis draudimas yra konkreti priemonė, kuria remiamos tarptautinės bendruomenės pastangos masinio

naikinimo ginklų neplatinimo srityje.

240. ES ne kartą pareiškė tvirtai remianti Šešių šalių derybų procesą ir palankiai įvertino pastarąjį abiejų

Korėjų aukščiausiojo lygio susitikimą bei veiksmus, kurių imtasi siekiant Korėjos susitaikymo.

241. 2007 m. Pchenjane ES trejetas (regionų direktorių lygiu) dalyvavo dviejuose derybų raunduose, kurių

metu buvo aptarti šie klausimai: branduolinio ginklo atsisakymas ir masinio naikinimo ginklai,

regioninis stabilumas, žmogaus teisės, ekonominė ir socialinė padėtis ir tolesnės ES bei KLDR

bendradarbiavimo perspektyvos. ES trejetas labai ragino KLDR pasinaudoti teigiamu postūmiu, kurį

suteikė pastarosios Šešių šalių derybos, primygtinai reikalavo, kad KLDR įsipareigotų laikytis JT

Saugumo Tarybos Rezoliucijos 1718, ir ragino Pchenjaną gerbti žmogaus teises bei pagrindines

laisves bei bendradarbiauti su JT mechanizmais.

242. ES ne kartą tarptautiniuose forumuose pareiškė susirūpinimą dėl žmogaus teisių padėties KLDR,

ragindama šalį ją pagerinti. Pastarajame JTGA III komiteto posėdyje nemaža balsų persvara buvo

priimta speciali rezoliucija, kurią pasiūlė ES kartu su kitomis šalimis.

243. Kadangi ekonominis ir politinis bendravimas, palyginti su izoliavimu, turbūt yra veiksmingesnė

priemonė siekiant ilgalaikių pokyčių, ES bus pasirengusi intensyviau, tačiau atsargiai ir keldama

sąlygas, bendrauti su KLDR, atsižvelgdama į pažangą, padarytą branduolinio ginklo ir žmogaus teisių

klausimais, taip pat kitais tarptautinį susirūpinimą keliančiais klausimais.

244. Branduolinio ginklo klausimais KLDR padarius tokią pažangą, kokios tikimasi, ir KLDR teigiamai

sprendžiant žmogaus teisių klausimus, ES turėtų aptarti galimybes nuo humanitarinės pagalbos pereiti

prie pagalbos vystymuisi ir tokios pagalbos mastą.

Pietryčių Azija

Birma (Mianmaras)

245. Birmai (Mianmarui) ypač daug dėmesio buvo skirta 2007 m., kai rugpjūčio ir rugsėjo mėn. buvo žiauriai

numalšintos taikios demonstracijos. ES paskelbė Tarybos išvadas, kuriose smerkiamos žiaurios

represijos, o valdžios institucijos raginamos pradėti visas Šalis įtraukiantį išsamų nacionalinio

susitaikymo ir politinių reformų procesą.

246. ES taip pat pareiškė paramą JT specialiajam patarėjui I. Gambari, kuris po minėtų įvykių du kartus lankėsi

Mianmare. Be to, ES paragino panaikinti visus apribojimus, nustatytus Daw Aung San Suu Kyi, sudaryti

geresnes sąlygas tarptautinėms agentūroms atvykti į šalį, o Birmos valdžios institucijoms daugiau

bendradarbiauti humanitariniais ir vystymosi klausimais su tarptautiniais veikėjais.

247. ES pritarė konsultacijoms JT Saugumo Taryboje ir spalio 11 d. paskelbtam Prezidento pareiškimui. ES

dalyvauja JT „Draugų grupėje“, pradėjusioje veiklą gruodžio 19 d. Klausimas buvo keliamas visuose

dvišaliuose susitikimuose su Azijos partneriais, visų pirma aukščiausiojo lygio susitikimuose su ASEAN,

Kinija ir Indija.

54

More magazines by this user
Similar magazines