Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

consilium.europa.eu

Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

56

Asamblėjai. Afganistanas taip pat buvo įtrauktas kaip svarbus punktas į generalinio sekretoriausvyriausiojo

įgaliotinio darbotvarkę jo vizito į Vidurinę Aziją metu praėjusių metų spalio mėn. Šių

susitikimų metu buvo patvirtinta parama Afganistano Vyriausybei ir žmonėms, pabrėžiant ilgalaikį ES

įsipareigojimą siekiant stabilumo ir demokratijos šalyje, kartu pripažįstant ateityje laukiančius

uždavinius, visų pirma kovojant su terorizmu ir narkotikais.

255. 2008 m. ši parama ir uždaviniai nepasikeitė. Didesni ES įsipareigojimais vykdant EUPOL Afghanistan

misiją bus suderinti su šiuo metu vykdomais politiniais įsipareigojimais. Žmogaus teisių padėtis

Afganistane ir toliau bus svarbus mūsų diskusijų klausimas.

Atskiri klausimai, pavyzdžiui, kova su terorizmu ir narkotikais, toliau bus nagrinėjami atitinkamuose

Tarybos organuose, įskaitant susitikimus su atitinkamais Afganistano pareigūnais. Afganistanas taip

pat bus įtrauktas kaip svarbus punktas į ES susitikimų su atitinkamomis trečiosiomis šalimis, visų

pirma būsimame užsienio reikalų ministrų trejeto susitikime su Pakistanu. Be to, Afganistanas tebėra

visiems svarbus klausimas vedant dialogą su mūsų strateginiais partneriais.

Pakistanas

256. 2007 m. sausio 29 d. Berlyne buvo surengtas pirmasis iš numatytų reguliariai rengti ES trejeto ir

Pakistano užsienio reikalų ministrų susitikimų. Ta proga buvo priimta Bendra deklaracija dėl ES ir

Pakistano santykių, kurioje raginama intensyvinti ryšius keliose srityse, įskaitant kovą su terorizmu,

masinio naikinimo ginklų neplatinimą ir kovą su narkotikais. Pagal trečiosios kartos bendradarbiavimo

susitarimą gegužės 24 d. Islamabade įvyko pirmasis bendros su Pakistanu komisijos posėdis.

Generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis susitiko su Pakistano Ministru Pirmininku jo vizito

Briuselyje metu sausio mėn.; taip pat įvyko jo ir Pakistano užsienio reikalų ministro dvišalis

susitikimas vykstant ASEAN regioniniam forumui liepos mėn. Kovo pradžioje Pakistane lankėsi

politikos direktorių trejetas 59 .

257. Taryba, palaikydama ryšius aukštu lygiu su Pakistano valdžios institucijomis, skelbdama pareiškimus

ir deklaracijas, atidžiai sekė įvykius Pakistane, visų pirma vis gilėjančią politinę krizę ir nepaprastąją

padėtį, kurios kulminacija tapo buvusios Ministrės Pirmininkės Benazir Bhutto nužudymas. Žuvus B.

Bhutto, generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis nusiuntė Prezidentui P. Musharraf laišką,

ragindamas tęsti politinio susitaikymo procesą Afganistane.

258. Nepaisant didelių problemų, 2008 m. vasario 18 d. surengti visuotiniai rinkimai buvo konkurencingi.

Nusiuntus ES rinkimų stebėjimo misiją buvo užtikrintas svarbus ES vaidmuo vietoje ir didelis jos

matomumas; misija atliko svarbų vaidmenį pagerinant rinkimų proceso skaidrumą. Prezidento P.

Musharrafo vizito Briuselyje metu 2008 m. sausio mėn. generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis

kalbėjo apie būtinybę surengti laisvus ir sąžiningus rinkimus. Kito ES trejeto ir Pakistano užsienio

reikalų ministrų susitikimo metu bus galimybė aptarti tolesnius ES ir Pakistano santykius atsižvelgiant

į įvykius po rinkimų.

59 2007 m. gegužės 24 d. Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl padėties Kašmyre ir ateities perspektyvų,

remdamasis Užsienio reikalų komiteto pranešimu.

More magazines by this user
Similar magazines