Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

consilium.europa.eu

Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

Indija

259. 2007 m. buvo minimos 60-osios Indijos nepriklausomybės ir 50-osios Romos sutarties metinės, taigi

buvo tinkamas metas abiem pusėms įvertinti tarpusavio santykius po kelerių turiningų ir esminių

įvykių kupinų metų. Paskelbus apie svarbius dokumentus 2004 m. (Strateginė partnerystė), 2005 m.

(Bendras veiksmų planas) ir 2006 m. (sprendimas pereiti prie derybų dėl plataus prekybos ir

investicijų susitarimo), 2007 m. svarbiausia buvo įgyvendinti galiojančius įsipareigojimus.

260. Kaip ir ankstesniais metais, santykiai buvo toliau plėtojami reguliariai rengiant susitikimus visais

lygiais. 2007 m. gegužės 2 d. Berlyne buvo surengtas ES ir Indijos dialogas saugumo klausimais; 2007

m. gegužės 31 d. Berlyne buvo surengtas ministrų trejeto susitikimas, o lapkričio 30 d. Naujajame

Delyje – aukščiausiojo lygio susitikimas. Visuose šiuose susitikimuose buvo produktyviai

bendraujama, ypač paminėtina aukščiausiojo lygio susitikime vyravusi puiki atmosfera, dėl kurios

tikėtina nuolatinė pažanga ateityje.

261. ES ir Indijos dialogo metu formuojasi tarpusavio supratimas, dėl kurio galima darniau veikti

tarptautiniuose ir dvišaliuose forumuose. Šiam procesui buvo suteiktas ypač didelis impulsas, kai Pietų

Azijos regioninio bendradarbiavimo asociacija (SAARC) suteikė ES stebėtojos statusą, taigi ES turės

galimybę dalyvauti 2007 m. balandžio 3–4 d Naujajame Delyje vyksiančiame aukščiausiojo lygio

susitikime, kuriam pirmininkaus Indija. Abi pusės tikisi, kad taip jų bendradarbiavimas taps

glaudesnis.

262. 2008 m. ES ir Indija turės atlikti bendrą jų bendro veiksmų plano įvertinimą, kaip buvo numatyta jį

priėmus 2005 m. Ta proga ES ir Indija įvertins būdus ir priemones toliau tobulinti bendrą tarpusavio

santykių sistemą. Visų pirma ES tikisi tęsti diskusijas su Indija bendrą susirūpinimą keliančiais

klausimais, įskaitant klimato kaitą, energetiką, žmogaus teises, taikos stiprinimą, masinio naikinimo

ginklų neplatinimą ir kovą su terorizmu.

Padėtis Nepale, Šri Lankoje ir Bangladeše

263. 2007 m. sausio 11 d. Bangladeše paskelbus nepaprastąją padėtį, ES ypač atidžiai stebėjo įvykius

šalyje. 2007 m. birželio mėn. Taryba nusiuntė į Daką antrąjį ES regionų direktorių trejetą.

Esminis to vizito tikslas buvo pareikšti didelę ES paramą pastangoms atlikti politines ir rinkimų

reformas Bangladeše. ES palankiai vertina laikinosios vyriausybės ir Bangladešo rinkimų komisijos

pastangas sukurti tinkamas sąlygas laisviems ir sąžiningiems rinkimams surengti 2008 m., taip pat yra

pasirengusi nusiųsti rinkimų stebėjimo misiją, sudarius tam sąlygas.

57

More magazines by this user
Similar magazines