Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

consilium.europa.eu

Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

Brazilija

276. Pastaraisiais metais Brazilijos vaidmuo pasaulyje didėja. Brazilija – politiškai ir ekonomiškai svarbi

valstybė – atlieka reikšmingą vaidmenį Lotynų Amerikos ir Karibų jūros regione, taip pat plėtojant

regioninės integracijos procesą. ES yra labai suinteresuota intensyvinti dialogą su Brazilija. Anksčiau

susitikimai aukščiausiu lygiu vykdavo daugiausia pasinaudojant MERCOSUR regioniniu forumu –

kas dvejus metus vykstančio ES ir Lotynų Amerikos bei Karibų jūros regiono aukščiausiojo lygio

susitikimo metu. Tačiau pastaruoju metu dvišaliams ES ir Brazilijos santykiams tapus intensyvesniems

ir įvairesniems (dirbant Brazilijos jungtiniams komitetams ir suaktyvėjus politinėms konsultacijoms

pagal 1992 m. Europos ekonominės bendrijos ir Brazilijos Federacines Respublikos bendrąjį

bendradarbiavimo susitarimą) iškilo poreikis sukurti visuotinę, nuoseklią ir suderintą sistemą jiems

plėtoti. Šiuo tikslu pirmajame ES ir Brazilijos aukščiausiojo lygio susitikime, įvykusiame 2007 m.

liepos 4 d. Lisabonoje, buvo pradėta įgyvendinti strateginė partnerystė, kurią pasitelkus visapusiškai

sprendžiami dvišaliai, regioniniai ir pasaulinės svarbos klausimai.

60

Ją sudaro įsipareigojimai, skirti tarpusavio supratimui pagilinti, bendram pagrindui išplėsti ir

bendradarbiavimui bei dialogui suintensyvinti bendro intereso srityse. Taip pat tikimasi, kad ja bus

suteiktas impulsas ES ir Lotynų Amerikos santykiams, ypač deryboms su MERCOSUR.

277. Siekdamos įgyvendinti partnerystės tikslus, ES ir Brazilija turėtų kartu parengti Veiksmų planą.

More magazines by this user
Similar magazines