Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

consilium.europa.eu

Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

Veikla eksporto kontrolės srityje

320. ES toliau stengėsi užtikrinti, kad visoms jos naujoms valstybėms narėms būtų taikomas eksporto

kontrolės režimas. Tačiau 2007 m. lapkričio mėn. vykusiame Raketų technologijų kontrolės režimo

(MTCR) plenariniame posėdyje nebuvo pasiekta susitarimo dėl režimo taikymo septynioms naujoms

valstybėms narėms, nepriklausančioms MTCR. ES toliau reikalaus pradėti taikyti režimą naujoms

valstybėms narėms, teikdama naujus demaršus atitinkamoms trečiosioms šalims. MTCR plenariniame

posėdyje buvo pritarta ES pasiūlymui dėl MTCR Irano stebėjimo sąrašo, kuriuo siekiama budriai

stebėti į sąrašą įtrauktų prekių eksportą laikantis nacionalinės teisės aktų ir tarptautinės teisės.

321. 2007 m. Tarybos dvejopo naudojimo prekių darbo grupė, vadovaujant pirmininkaujančioms Vokietijai

ir Portugalijai, išnagrinėjo Komisijos pasiūlymą atnaujinta redakcija išdėstyti Tarybos reglamentą,

nustatantį Bendrijos dvejopo naudojimo prekių ir technologijos eksporto kontrolės režimą (dok.

16989/06), atsižvelgiant į tarpusavio peržiūros rekomendacijas ir poveikio įvertinimą, taip pat į ES

įsipareigojimus pagal JTSTR 1540. Darbo grupės pogrupis taip pat aptarė galimybę sukurti

papildomus bendruosius Bendrijos eksporto leidimus, kad būtų toliau kuriamos palankesnės sąlygos

prekybai tam tikromis į sąrašą įtrauktomis dvejopo naudojimo prekėmis tam tikromis kryptimis.

Diskusijos bus tęsiamos Slovėnijos pirmininkavimo laikotarpiu ir galbūt vėliau.

322. 2007 m. ES (per Vokietijos eksporto kontrolės tarnybą BAFA) surengė Albanijos, Bosnijos ir

Hercegovinos, Kinijos, Kroatijos, Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos, Juodkalnijos,

Maroko, Serbijos, Ukrainos ir Jungtinių Arabų Emyratų pareigūnams eksporto kontrolės seminarus,

kurie vyko Vokietijoje ir Jungtinėje Karalystėje. Pagrindiniai su projektais susijusio darbo elementai

yra pirminės teisės aktų ir įgyvendinimo reglamentų peržiūra bei rengimas, licencijavimo mokymas,

skirtas pareigūnams, atsakingiems už įstatymų ir reglamentų įgyvendinimą, muitinės pareigūnų

mokymas, pramonės atstovų informavimas, informuotumo gerinimas ir bendradarbiavimas su teismų

sektoriumi.

MNG aspekto įtraukimas į susitarimus su trečiosiomis šalimis ir į bendrus su jomis veiksmų planus

323. Derybos dėl MNG sąlygos įtraukimo į susitarimus buvo sėkmingai užbaigtos su beveik 90 šalių

(pastaruoju metu užbaigtos derybos su Pietų Afrika, Serbija bei Bosnija ir Hercegovina). Vyksta

derybos su Tailandu, Kinija, Vietnamu, Andų bendrija ir Centrinės Amerikos šalimis. Buvo pasiektas

susitarimas su Ukraina ir Iraku dėl standartinės MNG sąlygos, tačiau kitais klausimais dar deramasi;

2008 m. tikimasi pradėti derybas su Filipinais, Brunėjumi, MERCOSUR ir Malaizija; netrukus

Tarybai bus pateikti įgaliojimų pradėti derybas su Libija ir Pietų Korėja projektai.

324. MNG komponentas buvo įtrauktas į veiksmų planus, parengtus kartu su Ukraina, Moldovos

Respublika, Jordanija, Maroku, Tunisu, Palestiniečių Vadovybe, Izraeliu, Egiptu, Libanu, Armėnija,

Azerbaidžanu ir Gruzija.

67

More magazines by this user
Similar magazines