Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

consilium.europa.eu

Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

330. ES įgyvendina JTST Rezoliuciją 1718, kurią JTSR priėmė reaguodama į 2006 m. spalio 9 d. KLDR

atliktą branduolinį bandymą. Pagal Tarybos bendrąją poziciją 2007/762/BUSP, priimtą 2007 m.

lapkričio 22 d., ES toliau dalyvavo Korėjos pusiasalio energetikos vystymo organizacijos (KEDO)

veikloje; ji tebebus KEDO narė, kad apsaugotų savo interesus likviduojant organizaciją.

Dialogas su Europos Parlamentu

331. Be pirmininkaujančios valstybės narės ir generalinio sekretoriaus-vyriausiojo įgaliotinio J. Solana

pasisakymų, asmeninė atstovė ne kartą informavo Saugumo bei gynybos pakomitetį (SEDE) apie

MNG strategijos įgyvendinimą, diplomatines pastangas santykiuose su Iranu, taip pat KLDR

klausimu.

ES VEIKLA LENGVŲJŲ IR ŠAULIŲ GINKLŲ, ĮPRASTINIŲ GINKLŲ IR GINKLŲ EKSPORTO

SRITYJE

Strategijos dėl lengvųjų ir šaulių ginklų įgyvendinimas

332. 2007 m. ES toliau didino savo veiksmų darną lengvųjų ir šaulių ginklų bei jų šaudmenų srityje. ES

dalyvavo daugiašaliuose forumuose svarstant pagrindinius lengvųjų ir šaulių ginklų darbotvarkės

klausimus; taip ji tapo labiau pastebima daugiašaliuose procesuose, įskaitant JT veiksmų programą dėl

neteisėtos prekybos šaulių ir lengvaisiais ginklais visais aspektais prevencijos, kovos su ja ir jos

panaikinimo.

333. ES atkreipė dėmesį į tai, kad siekiant veiksmingai kovoti su neteisėtu šaulių ir lengvųjų ginklų bei jų

šaudmenų platinimu, labai svarbu užtikrinti atsargų valdymą ir saugumą, taip pat iškėlė šaudmenų

klausimą rengiant integruotą atsaką į ginkluoto konflikto eskalavimą ir plintant organizuotam

nusikalstamumui.

334. ES įtraukė regioninio bendradarbiavimo šaulių ir lengvųjų ginklų klausimą į ASEAN regioninio

forumo ir Afrikos Sąjungos darbotvarkę, taip pat į savo dialogą su Lotynų Amerikos ir Karibų jūros

regionu, siekdama pasaulinės diskusijos šaulių ir lengvųjų ginklų bei jų šaudmenų klausimu pažangos

plėtojant konkretesnę regioninę veiklą.

335. 2007 m. balandžio 24 d. Liuksemburge vykusiame Vakarų Afrikos valstybių ekonominės bendrijos

(ECOWAS) ir ES ministrų trejeto susitikime buvo priimta bendra deklaracija dėl šaulių ir lengvųjų

ginklų platinimo, kurioje abi šalys pripažino, kad šaulių ir lengvųjų ginklų bei jų šaudmenų platinimas

yra rimta problema, ir susitarė konkrečiomis priemonėmis suintensyvinti bendradarbiavimą vykdant

platinimo prevenciją, kovojant su šiuo reiškiniu ir jį panaikinant.

69

More magazines by this user
Similar magazines