Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

consilium.europa.eu

Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

ES veikla JT Žmogaus teisių taryboje ir trečiajame komitete

371. Apžvelgiamų metų viduryje Žmogaus teisių taryba (ŽTT) pradėjo įsitvirtinimo procesą, priimdama,

pavyzdžiui, institucijos stiprinimo paketą. ES valstybės narės aktyviai prisidėjo prie šios naujos

institucijos darbo, dalyvaudamos debatuose dėl institucijos stiprinimo ir svarbiose diskusijose. ES

suprato, kad šio naujo organo stiprinimas yra iššūkis, tačiau neabejoja, kad pasiektų rezultatų dėka

ŽTT taps patikimu ir veiksmingu organu, pajėgiu įvykdyti visus savo įgaliojimų aspektus. Šiuo metu

ypatingai svarbus darbotvarkės punktas yra sutartas visų JT valstybių narių reguliarios visuotinės

peržiūros mechanizmas, kuriuo, kaip tikisi ES, bus užtikrintas reguliarus žmogaus teisių padėties

kiekvienoje šalyje nagrinėjimas.

372. 2007 m. birželio 26 d. Tarptautinės paramos kankinimų aukoms dienos proga paskelbtoje deklaracijoje

ES pabrėžė, kad jos prioritetas yra kankinimų panaikinimas visame pasaulyje ir visapusiška kankinimų

aukų reabilitacija. Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį arba

baudimą (UNCAT) įsigaliojimo dvidešimtųjų metinių proga ES taip pat paragino valstybes, kurios dar

nėra šios konvencijos Šalys, nedelsiant prie jos prisijungti.

373. Šiais metais ES ypač aktyviai ir sėkmingai veikė 62-osios JTGA trečiajame komitete. 2007 m. birželio

mėn. Europos Sąjungos Taryba nusprendė, kad ES pateiks JT Generalinės Asamblėjos 62-ajai sesijai

rezoliuciją dėl mirties bausmės.

374. 2007 m. lapkričio 15 d. JTGA trečiasis komitetas priėmė rezoliuciją, raginančią įvesti mirties bausmės

vykdymo moratoriumą, remiant 87 valstybėms, atstovaujančioms plačiam tarpregioniniam aljansui.

375. Rezoliucijai dėl mirties bausmės buvo teikiamas prioritetas, tačiau ES trečiajame komitete palaikė ir

visas kitas tradicines iniciatyvas; šiais metais ji ėmėsi iniciatyvos dėl vaiko teisių rezoliucijos ir

pateikė dvi rezoliucijas dėl atskirų šalių – dėl žmogaus teisių padėties KLDR ir Birmoje (Mianmare).

Kartu su JAV ji pateikė pasiūlymą dėl rezoliucijos dėl žmogaus teisių padėties Baltarusijoje, taip pat

labai rėmė lobistinę veiklą dėl rezoliucijos dėl žmogaus teisių padėties Irane.

376. JTGA trečiajame komitete ES rėmė rezoliuciją dėl religijos ar tikėjimo laisvės. Rezoliucija buvo

priimta bendru sutarimu, pareiškiant tvirtą paramą subalansuotam ES požiūriui dėl žmogaus teisių. ES

toliau rėmė rezoliuciją šeštojoje ŽTT sesijoje. Šioje rezoliucijoje buvo pratęsti specialiojo pranešėjo

įgaliojimai. JT kontekste tai tebebus sudėtingas ir prieštaringas klausimas.

76

More magazines by this user
Similar magazines