Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

consilium.europa.eu

Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

Bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis

416. Taip pat buvo toliau plėtojami ES santykiai su nevyriausybinėmis organizacijomis ir pilietine

visuomene. Siekdama sustiprinti NVO ir Tarybos parengiamųjų organų narių dialogą,

pirmininkaujanti valstybė narė nuolat kvietė NVO atstovus informuoti Krizių valdymo civilinių

aspektų komiteto narius laikantis rekomendacijų dėl bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis ir

pilietinės visuomenės organizacijomis stiprinimo. Įvairių tarptautinių nevyriausybinių organizacijų

(pavyzdžiui, Swisspeace, Search for Common Ground, Amnesty International, Tarptautinio

pereinamojo laikotarpio teisingumo centro, Safeworld, Interpeace ir Nonviolent Peaceforce) nariai

suteikė informacijos apie Afganistaną, Kongo Demokratinę Respubliką, Gazą, Kosovą, Bosniją ir

Bisau Gvinėją bei apie civilių atliekamą taikos palaikymą. Ypač buvo siekiama užtikrinti, kad

nevyriausybinių organizacijų informacija būtų pateikiama ankstyvuose civilinių ESGP misijų

planavimo etapuose.

417. Birželio mėn. buvo surengta konferencija „Partneriai konfliktų prevencijos ir krizių valdymo srityje:

ES ir NVO bendradarbiavimas“. Į konferenciją susirinko 150 nevyriausybinių organizacijų ir ES

svarbiausių atstovų.

84

Rengiantis konferencijai, buvo surengtas politinis seminaras „Pilietinės visuomenės vaidmuo –

patirties įsisavinimas“, kuriame dalyvavo nevyriausybinių organizacijų, ES institucijų, valstybių narių

nuolatinių atstovybių ir akademinės visuomenės atstovai. Daugiausia dėmesio seminare buvo skirta

klausimui, kaip pasiekti, kad ES ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas vietoje ir

nagrinėjant konkrečius atvejus būtų veiksmingas, jo metu taip pat buvo pateikta centro ir padalinių

vietoje nuomonė dėl ESGP misijų ir Bendrijos programų.

Misijų sąrašas

418. 2007 m. buvo vykdomos šios civilinės misijos 79 (daugiau informacijos pateikiama atitinkamoje dalyje

su geografiniu pavadinimu):

Vakarų Balkanai

Europos Sąjungos policijos misija (ESPM) Bosnijoje ir Hercegovinoje

Europos Sąjungos planavimo grupė (EUPT) Kosove

Artimieji Rytai

− ES policijos misija palestiniečių teritorijose (EUPOL COPPS)

− ES pasienio pagalbos misija (ES PPM Rafah) Rafah perėjimo punkte palestiniečių teritorijose

− ES jungtinė teisinės valstybės misija Irake (EUJUST LEX).

Afrika

− ES policijos misija Kinšasoje, Kongo Demokratinėje Respublikoje (EUPOL Kinšasa), baigta 2007

m. birželio 30 d.

− ES policijos misija Kongo Demokratinėje Respublikoje (EUPOL RD Congo), pradėta 2007 m.

liepos 1 d.

− ES civiliniai ir kariniai veiksmai, skirti AMIS II remti (Sudano Darfūro regionas), užbaigti 2007

m. gruodžio 31 d.

79 Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad tam tikros ES misijos trečiosiose šalyse neturi BUSP teisinio pagrindo –

Komisija jas įsteigė ir vykdo kaip Bendrijos projektus. Pavyzdžiui: ES pasienio pagalbos misija Moldovos

Respublikoje ir Ukrainoje (ESPPM), į kurią valstybės narės komandiravo savo pareigūnus, ar Europos Bendrijos

pasienio pagalbos misija Albanijoje (PAMECA).

More magazines by this user
Similar magazines