Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

consilium.europa.eu

Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

Bendradarbiavimas su tarptautinėmis organizacijomis

ES ir JT

433. ES ir JT bendradarbiavimas krizių valdymo srityje buvo tęsiamas operacijų lygiu, visų pirma

planuojant EUFOR Tchad/RCA operaciją, remiant AS misiją Darfūre, Sudane (AMIS), įskaitant JT

paramos paketo AMIS įgyvendinimą, ir rengiantis JT misiją Kosove (UNMIK) pakeisti ES

vadovaujama misija. ES ir JT taip pat bendradarbiavo įgyvendinant patirties, įgytos vykdant EUFOR

RD Congo operaciją, projektą.

434. ES ir JT toliau glaudžiai bendradarbiavo vykdydamos kitą su operacijomis susijusią veiklą, įskaitant

paramą Afrikos taikos ir saugumo struktūros kūrimui bei Afrikos nuolatinės parengties pajėgų (ASF)

steigimui, taip pat saugumo sektoriaus reformos srityje.

435. Toliau buvo rengiami ES ir JT darbuotojų susitikimai, inter alia, pasinaudojant ES ir JT iniciatyvinio

komiteto (įsteigtu 2003 m. bendra ES ir JT deklaracija dėl bendradarbiavimo krizių valdymo srityje)

konsultacijų mechanizmu. 2007 m. birželio mėn. abi organizacijos pasirašė bendrą pareiškimą dėl ES

ir JT bendradarbiavimo krizių valdymo srityje siekdamos toliau gilinti tarpusavio bendradarbiavimą ir

veiksmų koordinavimą. Šiuo metu įgyvendinamos kelios priemonės, priimtos siekiant šio tikslo.

ES ir NATO

436. ES ir NATO toliau plėtojo savo strateginę partnerystę krizių valdymo srityje. Bendradarbiavimui

palankesnės sąlygos buvo sudarytos rengiant generalinio sekretoriaus-vyriausiojo įgaliotinio ir NATO

generalinio sekretoriaus susitikimus, palaikant nuolatinius ES ir NATO personalo ryšius, taip pat

pasinaudojant nuolatine ES grupe SHAPE ir nuolatine NATO ryšių palaikymo grupe ES kariniame

štabe. Lapkričio 19 d. ministrų susitikime taip pat aptarti ES ir NATO bendradarbiavimo aspektai ir

pragmatinio požiūrio būtinybė, visų pirma dėl bendradarbiavimo veiksmų vietoje Kosove ir

Afganistane.

437. Operacijų srityje toliau buvo sklandžiai ir patenkinamai vykdoma operacija ALTHEA pagal „Berlin

plius“ susitarimus, taip pat bendradarbiavimas su NATO baigiant vykdyti likusias užduotis Bosnijoje

ir Hercegovinoje. Be to, ES ir NATO tęsė bendradarbiavimą, taip pat ir pasitelkdamos jungtinę

transportavimo oru koordinavimo grupę Adis Abeboje, kad būtų užtikrinta veiksminga parama Afrikos

Sąjungos misijai Darfūre (AMIS). ES ir NATO bendradarbiauja vietoje vykdant ESGP policijos misiją

Afganistane. Tačiau dėl opių priežasčių, susijusių su viena iš NATO narių, nebuvo įmanoma sudaryti

reikalingų techninių EUPOL Afghanistan ir ISAF (Tarptautinių saugumo paramos pajėgų) susitarimų,

o tai yra nepatenkinama. Abiejų organizacijų personalo ryšiai toliau plėtojami rengiantis ESGP misijai

Kosove.

438. Pajėgumų srityje buvo užbaigtas darbas ieškant būdų patobulinti ES ir NATO pajėgumų grupės

funkcionavimo būdus. Tačiau galimą ES ir NATO bendravimą varžo apribojimai, susiję su dviejų ES

valstybių narių dalyvavimu grupėje ir įslaptintos NATO informacijos suteikimu.

88

More magazines by this user
Similar magazines