Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

consilium.europa.eu

Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

ES ir AS

439. 2007 m. AS ir ES bendradarbiavimas, įskaitant saugumo aspektus, vyko iš esmės pagal ES ir Afrikos

strateginę partnerystę, kuri buvo sudaryta gruodžio mėn. Lisabonoje priėmus Bendrą ES ir Afrikos

strategiją. Šioje bendroje strategijoje nustatytas naujas lygiaverte politine partneryste ir bendrais

pasaulinių problemų, kurios turi įtakos abiem žemynams, sprendimo būdais grindžiamas požiūris.

Partnerystės taikos ir saugumo klausimais srityje ES remia Afrikos konfliktų prevencijos, valdymo ir

sprendimo pajėgumų stiprinimą, inter alia, pasinaudojant Afrikos taikos priemone.

440. Adis Abeboje įsteigus ES specialiojo įgaliotinio biurą ir Europos Komisijos delegaciją Afrikos

Sąjungoje, buvo žengtas svarbus žingsnis įgyvendinant šią partnerystę, visų pirma stiprinant Afrikos

pajėgumus prevencijos, valdymo ir konfliktų sprendimo srityse.

ES ir ESBO

441. 2007 m. ES pirmininkaujančios valstybės narės aktyviai rėmė ESBO pirmininkavusios Ispanijos

pastangas skatinti bendradarbiavimą įvairiais regioniniais klausimais, pavyzdžiui, dėl Vakarų Balkanų,

Moldovos Respublikos ir Pietų Kaukazo, taip pat toliau plėtoti ES ir ESBO partnerystę. Vienoje buvo

surengtos abiejų organizacijų personalo diskusijos, kurios padėjo sukurti glaudesnio bendradarbiavimo

atmosferą sprendžiant įvairias problemas. Tai buvo ypač naudinga, kadangi visuose susirinkimuose

buvo toliau reguliariai keičiamasi informacija ekspertų lygiu, ypač Kosovo klausimais.

442. Sausio 23 d. ES trejeto ir ESBO susitikime buvo susipažinta su ESBO pirmininkaujančios valstybės

narės prioritetais 2007 m.; pirmąjį 2007 m. pusmetį taip pat įvyko trejeto susitikimai su Rusija,

Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, Ukraina ir ELPA/EEE, kuriuose buvo svarstomi ESBO reikalai.

443. Spalio 3 d. buvo surengtas PSK trejeto ES ir ESBO susitikimas siekiant pasikeisti nuomonėmis

įvairiais klausimais. ES dalyvavo keliuose ESBO renginiuose, pavyzdžiui 2007 m. rugsėjo 24 d.–

spalio 5 d. Varšuvoje įvykusiame susitikime, skirtame aptarti žmogiškosios dimensijos įgyvendinimą.

444. Rengiantis 2007 m. lapkričio 19 d. ES trejeto ir ESBO ministrų lygio susitikimui Briuselyje vyko

diskusija dėl deklaracijos dėl ES ir ESBO bendradarbiavimo projekto prieš metinį ESBO ministrų

lygio susitikimą (2007 m. lapkričio 29–30 d. Madride). Ministrų susitikimo rezultatai dar labiau

išryškino ES valstybių narių teikiamos finansinės ir politinės paramos, kuri sudarys sąlygas ESBO

artimiausiu metu pasiekti apčiuopiamų rezultatų, svarbą.

89

More magazines by this user
Similar magazines