buk praktiskas - Da Vinci sistema

davincisistema.lt

buk praktiskas - Da Vinci sistema

Žmogus iš prigimties yra geras, doras, tačiau įvairios

gyvenimo aplinkybės, socialinės terpės įtaka, kitkas palaipsniui

iškreipia dvasinę pasaulėžiūrą. Tačiau giliai viduje mes

siekiame atstatyti savo „status quo“. Jei tai nesiseka, mes

psichologiškai po truputį tarsi palūžtame, „susipykstame“ su

savimi. Ieškome būdų, kaip padėti sau būti ramesniais,

laimingesniais. Kažkam padeda viena ar kita ideologija,

kažkam – aktyvi veikla, kažkam – įvairūs svaiginimosi būdai.

Tai ne rodo, jog mūsų prigimtis bloga, tai tik rodo, jog mums

be galo svarbu jaustis mylimais, gerais, teisingais, reikalingais,

sėkmingais ir t.t.

“Mes nepadarome jokio stebuklo, mes tik perkeliame

savo vidinį dėmesį nuo tos stresinės, įtemptos

būsenos į savo kvėpavimo stebėjimą, taisyklingo

kvėpavimo palaikymą, tęsimą”

Intuityvaus sąmoningo kvėpavimo pagalba mes pradedam

vis geriau suprasti save, suvokti, ko gi mums iš tiesų reikia.

Tačiau greta visuomet glūdi ir atsakymas, kaip tai, ko mums

reikia, pasiekti. Mumyse. Įsiklausius, nuščiuvus, atsipalaidavus,

mes pajuntame, išgirstame tai savo širdyje, o nurimus

mintims – suvokiame tai ir protu. Štai tuomet ir atsiveria

plačios galimybės tikrajai realizacijai. O čia ir vėl pagalbos

įrankis – rebefingo technika, galinti padėti įveikti vidines

kliūtis savirealizacijoje. Nes tikrai kils abejonės: “Ar teisingai

supratau, ar tikrai man to reikia, ar sugebėsiu, ar verta?...“

Kaipgi kvėpavimo dėka galime nurimti bei

pailsėti, jei kamuoja įtampa, stresas?

Nukreipkime savo dėmesį į vidų, į save. Stebėkime savo fizinius

pojūčius, emocijas, mintis bei jų pokyčius. Įkvėpinėjame

kiek lėčiau, bet neužlaikant kvėpavimą, o ramiai, tolygiai

sujungiant įkvėpimą su iškvėpimu. Takus, vientisas

kvėpavimas sau patogiu ritmu. Svarbiausia, kad iškvėpimo

metu ne tik iškvepiame, bet ir atsipalaiduojame, palaikome

viso kūno atpalaidavimą kiekvienąsyk iškvepiant. Sąmoningai

leiskite iškvepiant savo kūnui tarsi suglebti. Tai padeda įkvėpti

vis lėčiau, ramiau bei giliau. Iš tiesų, kuo labiau atpalaiduotas

kūnas, tuo giliau mes galime įkvėpti. Tačiau tai darome ramiai,

be skubėjimo, su malonumu.

Ramiai tęsiame vis lėtėjantį, gilėjantį kvėpavimą.

Dėmesys sutelktas į patį kvėpavimą, tad šis natūraliai ima

keistis, o paskui fizinio kvėpavimo pokytį seka vidinės

būsenos kitimas. Rimsta mintys, emocijos, kūnas atsipalaiduoja

bei ilsisi. Mes nepadarome jokio stebuklo, mes tik perkeliame

savo vidinį dėmesį nuo tos stresinės, įtemptos būsenos į

TURINYS

savo kvėpavimo stebėjimą, taisyklingo kvėpavimo palaikymą,

tęsimą. Gilus vientisas kvėpavimas užtikrina deguonies organizme

gausėjimą, fiziologinių funkcijų harmonizavimą,

atneša nusiraminimą, atsipalaidavimą, tikrą poilsį. Valdykime

savo dėmesį, stabdykime mintis, kurios susiję su stresu ir

kelia įtampą. Tiesiog negalvokime apie tai bet kurį laiką, kol

nurimsime ir galėsime kilusią problemą spręsti ra

miai. Arba „problemos“ bei įtampos savaime nebeliks, nes

mes, būdami ramūs, viską vertinsime kitaip.

Objektyvus žvilgsnis tarsi iš šalies į save bei savo vidinių

reakcijų, emocijų, minčių valdymo patirtis tampa stabilumo

pagrindu, ugdo savistabos, analizės bei susivokimo

gebėjimus. Tai ir yra tikrojo sąmoningumo ugdymas. Tai –

savęs pažinimas, savo psichologinio rakto įgijimas, galimybė

keisti save be skausmo, prievartos, harmoningu būdu. Mes

galime rinkti, kokiais būti, ir pasirinkus, naudojant sėkmingus

būdus, būsime kitokie. Tai raktas į sėkmę, ramybę ir gyvenimo

džiaugsmą.

Lina Rudaitienė

Norėdami daugiau sužinoti apie rebefingą, spauskite

čia: http://www.dharma.lt/lt.php/kvepavimas/rebefingospecialistai/kvepavimas-su-lina-rudaitiene/

Similar magazines