buk praktiskas - Da Vinci sistema

davincisistema.lt

buk praktiskas - Da Vinci sistema

Bendravimas bus konstruktyvus, malonus ir prasmingas,

jeigu į viską žvelgsite pro ,,aš OK – tu OK” langą. Laikas nuo

laiko verta atlikti savo vertybių ir nuostatų inventorizaciją. Tai

reikalauja nemažai drąsos, ryžto ir atvirumo sau.

Kas jums svarbiausia gyvenime?

Kas svarbiausia bedravime?

Ką jums reiškia kiti žmonės?

Kokią žinutę, kokį įspūdį norite palikti apie save?

Už ką norite būti prisimintas savo vaikų, sutuoktinių,

draugų, bendradarbių, darbuotojų, vadovų?

Kiek jums rūpi jūsų pašnekovų mintys, jausmai?

Jei mažai rūpi, kas tai lemia?

Kokios nuostatos padeda jums kurti lygiaverčius, gerus

santykius?

Kurios nuostatos neleidžia jums atvirai, nuoširdžiai,

pagarbiai bendrauti?

Ar suteikiate kitiems tai, ko reikalaujate iš jų? ir t.t.

Turėti gerus santykius su savimi, priimti, gerbti, suprasti

save, aiškiai žinoti ką branginate, ko siekiate, kas esate

savo bei kitų akyse yra būtina sąlyga norint turėti harmoningus,

sveikus santykius su kitais. Deja, dažnai būna

atvirkščiai. Svajojame apie puikius ryšius su kitais, norime,

kad jie vertintų, gerbtų mus, bet mes savęs ir jų negerbiame,

nevertiname. Beje, ką jums reiškia gerbti, priimti, vertinti, suprasti

save ir kitus? Kaip ir kiek nuosekliai visa tai pasireiškia

jūsų elgesyje?

Psichologai teigia, kad geri bendravimo įgūdžiai tiesiogiai

proporcingi emociniam intelektui, o emocinio intelekto dydį

nulemia sąmoningumas (savęs pažinimas) ir sugebėjimas

sąmoningai reguliuoti savo mintis bei elgesį. Pažinę save,

prisiėmę atsakomybę už savo mintis ir veiksmus sugebėsime

lavinti savo socialinį sąmoningumą ir pažinti kitus. Ir tik

pažinę kitus, žinosime, kaip su jais bendrauti.

Klausimas – kelias į kitų pažinimą

Kaip ir kodėl klausytis?

TURINYS

Kaip jaučiatės, kai liekate neišgirsti, nesuprasti? Poreikis

būti išklausytam yra įgimtas ir, nepaisant to, kad užaugame,

šio poreikio niekada neišaugame. Kai esame išklausomi,

jaučiame kitų rimtą požiūrį į save, jaučiamės pripažinti ir

svarbūs. Ar norite būti išgirsti, išklausyti? O ar jūs duodate

tą patį kitiems? Kodėl klausotės? Ar dėl to, kad galėtumete

sureaguoti, kad rastumėte kur ir kaip įsiterpti ir savo pasakymu

pranokti pašnekovą? Ar dėl to, kad suprastumėte kito

išgyvenimus, patirtį, jausmus?

Norom nenorom pašnekovo pranešimą perfiltruojame per kelis

filtrus. Šie filtrai yra mūsų vertybės, nuostatos, įsitikinimai,

religija, kultūra, išsilavinimas, patirtis ir t.t. Dalį išgirstos informacijos

ištriname ir/arba iškreipiame ir/arba apibendriname

(visada, niekada, visi, niekas ir t.t.). Neįmanoma visų

filtrų atsikratyti, bet sąmoningai siekiant galima juos pravalyti

ir kaitalioti pagal poreikį.

“Pažinę save, prisiėmę atsakomybę už savo mintis

ir veiksmus sugebėsime lavinti savo socialinį

sąmoningumą ir pažinti kitus”

Kokybiškas klausymas yra gerų santykių prielaida.

Mažai žmonių moka nuoširdžiai, kantriai, objektyviai,

be savo interpretacijų priimti tai, ką kiti sako. Dažniausiai

žmonės skuba kuo greičiau įsiterpti, perimti kalbėjimo eilę.

Tai suteikia tam tikrą džiaugsmą, pasitenkinimą, bet atima

galimybę iš tiesų pažinti, suprasti, atjausti kitą, mokytis iš jo,

mėgautis jo pasakojimais. Kai vadovai manęs klausia, kaip

motyvuoti žmonės, arba kai tėvai klausia, kaip paskatinti vaikus

mokytis, jie ieško paprastų, lengvų formulių, patarimų,

bet tiesa yra ta, kad kol neišklausai nuoširdžiai, be jokių

išankstinių nuostatų bei kritikos, kas patinka darbuotojui/

vaikui, kas pradžiugina jį, kas suteikia jam energijos, kas

įprasmina jo veiklą ir t.t., tol tikros motyvacijos nerasime.

Similar magazines