2013 kovas - Vilniaus universitetas

vu.lt

2013 kovas - Vilniaus universitetas

VU

STUDIJŲ AKTUALIJOS

NAUJIENLAIŠKIS

Studijų naujienoS vienu Sakiniu

nuorodoS į StraipSniuS

> Mokslinės komunikacijos ir informacijos centro atidarymas

> Vilniaus universitetas diegia elektroninį parašą

> Vilniaus universitetas pradės Lrt internetinio video archyvo

perkodavimo darbus

> Stojantiesiems į magistrantūros studijas – naujas „Kviečia

Vilniaus universitetas“ leidinys

> Vu Karjeros dienos – paklausios specialybės įgijimas dar

negarantuoja darbo vietos

> Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas

„Studentų mokslinės praktikos“

plačiau skaitykite internete.

studente,

informuojame, kad nuo šių metų studentų vietines ir

tarptautines praktikas administruoja studijų direkcija.

Vietinės praktikos koordinatorė Sigita Kilkutė

el. p. sigita.kilkute@cr.vu.lt

Saulėtekio al. 9, I rūmai, 104 kab.

ERASMUS praktikos mobilumo koordinatorė Gina Jagelavičiūtė

tel. (8 5) 2366011, el. p. gina.jagelaviciute@cr.vu.lt

Saulėtekio al. 9, I rūmai, 104 kab.

Vilniaus universiteto Studijų direkcija primena, kad pagal Vu

Stipendijų nuostatų 62 punktą iki kovo 25 d. galima pateikti prašymus

skirti vienkartinę tikslinę stipendiją. Stipendija gali būti

skiriama už aktyvią sporto, kultūros, mokslinę ar visuomeninę

veiklą.

VU Studijų direkcija

Studijų komunikacijos ir informacijos skyrius

2013 kovas

Diena be mokslo – tuščiai praleista diena. Tiek daug yra ko mokytis ir tiek mažai turime tam laiko.

AlberTAs einšTeinAs

kvietimaS teikti prašymuS vienkartinei tikSLinei Stipendijai

iki koVo 25 d.

dokUmentUs Priima

Prašymas | Vilniaus universiteto Stipendijų nuostatai

VU Studijų direkcijos Studijų planavimo ir koordinavimo skyrius

tel. (8 5) 2193233, (8 5) 2193237, el. p. rasa.matoniene@cr.vu.lt

Saulėtekio al. 9, I rūmai, 109A kab.

praLeiSk vaSarą praSmingai!

pasinaudok EraSMuS praktikos mobilumo stipendija tam, kad pasisemtum

tarptautinės patirties savo studijoms ir tolimesnei karjerai. Šiuo metu

dar nevėlu kibti į praktikos vietos paiešką ir užsitikrinti stipendiją.

Galimybių vis dar labai daug. į bet kurią EraSMuS programoje dalyvaujančią

šalį gali teikti prašymus iki kovo 30 dienos!

ERASMUS praktika

inFormaCiJĄ teikia

VU Studijų direkcijos Studijų planavimo ir koordinavimo skyrius

Skatinamųjų Stipendijų SkyrimaS

informuojame, kad galutinė studentų pasiekimų paskelbimo data yra

vasario 26 d., todėl 2012/2013 m. m. pavasario semestre skatinamosios

stipendijos bus skirstomos kovo mėnesį.

informuojame, kad studentai, prisijungę savo vartotoju prie informacinės

sistemos (iS), kovo 15 d. galės matyti, kiek konkrečiai jų studijų programai

(šakai) yra paskirta 1,5 BSi ir 2,5 BSi dydžių stipendijų.

apie skatinamųjų stipendijų paskyrimą / nepaskyrimą studentai galės

matyti iS kovo 21–22 dienomis, padalinio administracijai baigus rengti

skatinamųjų stipendijų skyrimo įsakymus.

Stipendijos studentams bus mokamos kovo 25–26 dienomis.

Vilniaus universiteto Stipendijų nuostatai

inFormaCiJĄ teikia

VUSA, kamieniniai akademiniai padaliniai,

VU Studijų direkcijos Studijų planavimo ir koordinavimo skyrius

Studentas, norintis gauti vienkartinę tikslinę stipendiją, turėtų užpildyti

prašymą bei pateikti atitinkamus dokumentus Studijų direkcijai. reikalingų

pateikti dokumentų sąrašą rasite Vilniaus universiteto Stipendijų nuostatuose.

Vienkartinę tikslinę stipendiją galima gauti kartą per semestrą.

inFormaCiJĄ teikia

VUSA, kamieniniai akademiniai padaliniai,

VU Studijų direkcijos Studijų planavimo ir koordinavimo

skyrius


SkeLbiamaS konkurSaS gauti

prof. m. yčo vardinę Stipendiją

dėmesio Chemijos, Fizikos, Gamtos mokslų bei Matematikos ir informatikos

fakultetų studentams! Siekiant paremti labai gerai besimokančius

ir dalyvaujančius moksliniuose tyrimuose studentus, prof.

Martynas Yčas įsteigė vardinių stipendijų fondą. Konkurse gali dalyvauti

Chemijos, Fizikos, Gamtos mokslų bei Matematikos ir informatikos

fakultetų pirmosios pakopos 3 ir 4 kurso bei antrosios pakopos visų

kursų studentai. pagrindinė sąlyga – studentas turi dalyvauti moksliniuose

projektuose, o žiemos sesijos rezultatų vidurkis turi būti ne

mažesnis nei 9. Ši stipendija studentui gali būti skirta tik vieną kartą

per visą studijų universitete laiką.

Studentas, norintis gauti stipendiją, iki kovo 13 d. turi pateikti laisvos

formos prašymą skirti prof. Martyno Yčo vardinę stipendiją, adresuotą

fakulteto dekanui. prašymą ir kitus dokumentus, įrodančius dalyvavimą

moksliniuose projektuose, turi pateikti savo padaliniui.

inFormaCiJĄ teikia

VUSA, kamieniniai akademiniai padaliniai, VU Studijų direkcijos Studijų

planavimo ir koordinavimo skyrius

kviečiame Sportuoti

panorėjusius atsikvėpti nuo mokslų, kviečiame pasportuoti! Jūsų

patogumui: treniruoklių salės merginoms (Saulėtekio al. 2, M. K. Čiurlionio

g. 21/27, Vilnius) ir vaikinams (Saulėtekio al. 26, M. K. Čiurlionio

g. 21/27, Vilnius), sporto salės ir aikštės grupiniams užsiėmimams bei

mankštoms, stadionas bėgiojimui ir kitos veiklos.

plačiau skaitykite:

VU SVEIKAtoS IR SPoRto cEntRAS

STUDenTAI KLAUSIA ApIe greTUTIneS STUDIJAS

Kas yra gretutinės studijos?

Gretutinės studijos – tai galimybė pirmojoje

pakopoje greta pagrindinės studijų krypties

studijuoti kitos studijų krypties (šakos) gretutinių

studijų programą ir įgyti dvigubą bakalauro

laipsnį.

Gretutinių studijų programos sudaromos iš

Vilniaus universitete vykdomų bakalauro programų.

tai studijų programos dalis, kurią sudaro

privalomieji ir (ar) studento pasirenkami

ne mažesnės kaip 60 kreditų apimties kitos

studijų krypties (šakos) dalykai (moduliai).

Kas gali rinktis gretutines studijas?

Studijuoti gretutines studijas gali tik pirmosios

studijų pakopos studentai, į universitetą

priimti nuo 2011 metų ir kurių studijų

programoje yra numatyta tokia galimybė.

Kaip ir kada užsiregistruoti į gretutines

studijas?

Gretutinės studijos prasideda nuo antro

kurso 3-čio semestro. registracija atliekama

Vilniaus universiteto informacinėje sistemoje

(VuSiS) pasirenkant norimas gretutines studijas.

Gavęs patvirtinimą apie priėmimą į gretutines

studijas, turi atvykti į gretutines studijas

vykdantį padalinį pasirašyti gretutinių studijų

sutartį.

Kokias gretutinių studijų programas galima

rinktis Vilniaus universitete?

Gretutinių studijų programos skelbiamos

Vu puslapyje, universiteto padalinių puslapiuose

(gali būti nurodyti konkretūs registracijos

terminai, priėmimo sąlygos ir atrankos į

VU stUdijų aktUalijos 2

vienkartinėS SociaLinėS

StipendijoS SkyrimaS

Mielas studente, primename, kad nelaimės, ligos ar kitais atvejais

gali kreiptis su prašymu skirti vienkartinę socialinę stipendiją. Stipendija

skiriama pirmosios, antrosios ir trečiosios pakopų bei vientisųjų

studijų studentams artimųjų mirties, stichinės ar kitos nelaimės, ligos

ar kitu panašiu atveju. Vienkartinės socialinės stipendijos dydis yra nuo

4 iki 12 BSi.

tau tik reikės parašyti prašymą rektoriaus vardu, kurį kartu su kitais

reikalingais dokumentais reikės pateikti Studijų direkcijai arba universiteto

Studentų atstovybei, arba jos padaliniui kamieniniame akademiniame

padalinyje. Kartu su prašymu turi pateikti ir kitus reikalaujamus

dokumentus.

Prašymas | Vilniaus universiteto Stipendijų nuostatai

inFormaCiJĄ teikia

VUSA, kamieniniai akademiniai padaliniai, VU Studijų direkcijos Studijų

planavimo ir koordinavimo skyrius

Nuo Š. m. kovo 25 d. iki balaNdžio 1 d.

studentams

Šv. velykų atostogos!

atitinkamą gretutinių studijų programą kriterijai)

ir VuSiS. Gretutinių studijų programų

sąrašas nuolat papildomas.

plačiau skaitykite:

GREtUtInėS StUdIJoS

Ar galėsiu dalyvauti priėmime į kitos krypties

(gretutinių studijų krypties) magistrantūros

studijų programą?

turintiems dvigubą bakalauro laipsnį priėmimas

į kitos krypties (gretutinių studijų

krypties) magistrantūros studijų programas

vykdomas pagal Vilniaus universiteto antrosios

pakopos priėmimo taisykles.

padalinys taip pat gali numatyti ir papildomus

reikalavimus.

DėmeSIO! regISTrAcIJA į greTUTInIŲ STUDIJŲ prOgrAmAS, vyKDOmAS nUO 2013/14 m. m. rUDenS SemeSTrO,

prATęSTA IKI KOvO 15 D.


vu ir LietuvoS muzikoS ir teatro akademijoS bendradarbiavimaS

2012 m. spalio 8 d. Vilniaus universitetas ir Lietuvos muzikos

ir teatro akademija (toliau – LMta) pasirašė bendradarbiavimo

sutartį, siekiant užtikrinti glaudesnį tarpusavio bendradarbiavimą

bei mokslo ir meno studijų integralumą. Sutartimi siekiama

sudaryti galimybę rengti bendras pirmosios ir antrosios studijų

pakopos studijų programas bei studijuoti atskirus dalykus.

nuo 2013 m. pavasario semestro studentai jau turėjo galimybę

rinktis ir studijuoti laisvuosius dalykus iš aukštųjų mokyklų pasiūlytų

sąrašų. Sulaukta didelio Vu studentų susidomėjimo.

viLniauS univerSiteto eLektroninėS paSLaugoS

VU InfoRMAcInIų tEchnoLoGIJų tAIKyMo cEntRAS (Ittc)

Vu studentams ir darbuotojams el. paslaugų užsakymas bei

valdymas prieinami per vieningą E. tapatybių valdymo sistemą

(https://idm.vu.lt), kurioje galima:

• užsakyti bei aktyvuoti Vu el. pašto adresą;

• užsakyti bei aktyvuoti prieigą prie Vu informacinės sistemos (iS);

• užsakyti „eduroam“ belaidžio tinklo paslaugą;

• užsakyti Vu Vpn (Virtualaus privataus tinklo) paslaugą;

• užsiregistruoti bendro naudojimo kompiuterių salėse;

• atnaujinti el. pašto adresą (pasikeitus vardui, pavardei ar padaliniui);

• pasikeisti slaptažodį, bendrą visoms el. paslaugoms.

plačiau skaitykite:

www.ittc.vu.lt

VU BIBLIotEKA

Vartotojai prisijungę prie Vu bibliotekos interneto svetainės, turi

galimybę:

• ieškoti ir užsisakyti bibliotekoje saugomus leidinius elektroniniu

katalogu;

• jungtis prie elektroninių išteklių (duomenų bazių, el. knygų, enciklopedijų,

žodynų, kt.);

• naršyti bibliotekos skaitmeninėse kolekcijose;

• lankytis virtualiose parodose.

ieškantiems atsakymų į aktualius klausimus apie mokslinių darbų

rašymą ir informacijos paiešką siūlome naudotis informacinio raštingumo

interneto svetaine. Besidominčius naujausia informacija apie

bibliotekoje vykstančius renginius, paslaugas, naujoves, kviečiame

užsisakyti ir skaityti Vu bibliotekos naujienlaiškį arba apsilankyti Vu

bibliotekos tinklaraštyje.

plačiau skaitykite:

www.mb.vu.lt

VU ELEKtRonInIų StUdIJų IR EGzAMInAVIMo cEntRAS (ESEc)

Vu Elektroninių studijų ir egzaminavimo centras siekia sudaryti sąlygas

modernizuoti informacinių ir komunikacinių technologijų nau-

VU stUdijų aktUalijos 3

2012/2013 m. m. pavasario semestras buvo pirmasis, kai Vu studentai

galėjo rinktis LMta dalykus. iš 30 LMta pasiūlytų dalykų populiariausi buvo

„Vaidybos pagrindai“, „Spalvotyra“ bei „Joga“.

apie galimybę studijuoti LMta siūlomus dalykus 2013/2014 m. m. rudens

semestre informacija bus vėlesniuose naujienlaiškiuose.

plačiau skaitykite:

LAISVųJų dALyKų REGIStRAcIJoS tVARKARAštIS

dojimą studijoms Vilniaus universitete, kelti studijų paslaugų kokybę

ir teikia šias e. paslaugas universiteto studentams:

• Vu virtuali mokymosi aplinka (VMa) – elektroninė erdvė, skirta

dėstytojų ir studentų darbui bei bendradarbiavimui studijų metu.

VMa studentams suteikiama prieiga prie dėstytojų parengtos

mokomosios medžiagos, seminarų, praktinių užsiėmimų užduočių,

savikontrolės testų, egzaminų. VMa suteikia galimybę studentui

naudotis draugiškesne mokymosi aplinka.

• Kompiuterinis egzaminavimas – viena iš Vu virtualios mokymosi

aplinkos priemonių, kuri skirta efektyvesniam studentų žinių

vertinimui ir savikontrolės vykdymui. Kompiuteriniam egzaminavimui

vykstant ittC salėse, studentai visada gali matyti šių salių

užimtumo tvarkaraštį (http://kk.ittc.vu.lt/calendar/).

• Elektroninė plagiato patikros sistema (EpaS) – įrankis, leidžiantis

atlikti Vilniaus universiteto studentų rašto darbų turinio palyginimą

su daugiau nei 70 000 rašto darbų, esančių sistemos duomenų

bazėje, aptikti dažniausias citavimo klaidas rašto darbuose ir užtikrinti

rašto darbų originalumo patikros vykdymą.

• Vaizdo konferencijos ir tiesioginės transliacijos – suteikia galimybę

tiesiogiai transliuoti ir nuotoliniu būdu stebėti paskaitas,

seminarus, viešinti šių vaizdo įrašų medžiagą.

• Galimybė vykdyti apklausas.

plačiau skaitykite:

www.esec.vu.lt

laukiame aktualių temų naujienlaiškiui ir

Tavo idėjų, kaip gerinti studijų informacijos

sklaidą Vilniaus universitete.

VU studijų direkcija dirba Tau!

VU Studijų direkcija

Studijų komunikacijos ir informacijos skyrius

tel. (8 5) 2193144, (8 5) 2193145

konsultavimas@cr.vu.lt

www.kviecia.vu.lt

More magazines by this user
Similar magazines