16.06.2013 Views

2012 m. gegužės-spalio mėn. renginių ataskaita - Ūkio ministerija

2012 m. gegužės-spalio mėn. renginių ataskaita - Ūkio ministerija

2012 m. gegužės-spalio mėn. renginių ataskaita - Ūkio ministerija

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

LR Ūkio ministerijos ir VšĮ „Versli Lietuva“ renginių ciklas „Versli Lietuva“

2012 m. gegužėsspalio mėnuo, Lietuva

ATASKAITA

Parengta verslumą skatinančio renginio „Versli Lietuva“ vykdytojo –

UAB „Publicum Events“

Vilnius, 2012

1


TURINYS

1. Renginio apibendrinimas ........................................................................ 4

2. Renginio įgyvendinimas 5 miestuose ......................................................... 5

2.1. Pranešimų sesijos. „Verslumo universitetas“ jaunimui ......................... 6

2.1.1. Kaunas ............................................................................................... 7

2.1.2. Klaipėda ............................................................................................ 7

2.1.3. Panevėžys .......................................................................................... 8

2.1.4. Alytus ................................................................................................ 8

2.1.5. Vilnius ............................................................................................... 9

2.2. Pranešimų sesijos. „Verslumo universitetas“ verslui .............................. 9

2.2.1. Kaunas ............................................................................................ 10

2.2.2. Klaipėda ........................................................................................... 11

2.2.3. Panevėžys ........................................................................................ 12

2.2.4. Alytus .............................................................................................. 12

2.2.5. Vilnius............................................................................................. 13

2.3. Praktiniai seminarai „Verslumo dirbtuvės“ .......................................... 13

2.3.1. Kaunas ............................................................................................ 14

2.3.2. Klaipėda .......................................................................................... 16

2.3.3. Panevėžys ........................................................................................ 16

2.3.4. Alytus ............................................................................................... 17

2.3.5. Vilnius............................................................................................. 18

2.4. Individualios konsultacijos – „Verslumo ABC“ .................................... 19

2.4.1. Kaunas ............................................................................................ 20

2.4.2. Klaipėda .......................................................................................... 20

2.4.3. Panevėžys, Alytus, Vilnius ............................................................... 21

2.5. Tiesioginė renginių transliacija ............................................................. 21

3. Renginio viešinimas ................................................................................. 22

3.1. Ryšiai su žiniasklaida ............................................................................ 22

3.2. Publikacijų ir reportažų inicijavimas, monitoringas ............................. 25

3.3. Reklama internete ................................................................................ 26

3.3.1. Reklama Delfi.lt .............................................................................. 26

3.3.2. Delfi.lt reklamjuostės (baneriai) ..................................................... 27

3.3.3. „Versli Lietuva“ profilio socialiniame tinkle koordinavimas ........... 30

2


3.3.4. Reklama socialiniame tinkle „Facebook“ ........................................ 34

3.3.5. Video klipai – kvietimas dalyvauti renginyje ................................... 35

3.4. Reklama radijuje .................................................................................. 35

3.5. Lauko reklama ...................................................................................... 36

3.5.1. Reklama ACM ekranuose ................................................................. 36

3.5.2. Reklama ant grindinio ..................................................................... 36

3.5.3. Reklama ant lauko objektų fasadų ................................................... 37

3.6. Reklama tikslinės auditorijos lankymosi vietose ................................... 38

3.7. Tiesioginė komunikacija su TA ir informacijos sklaida .......................... 39

4. Renginio rezultatai ir pasiekti tikslai ........................................................ 43

4.1. Dalyvių vertinimas (Renginio vertinimo anketų analizė) ....................... 44

4.2. Dalyvių pastabos ir komentarai ............................................................ 49

5. Rekomendacijos ....................................................................................... 54

PRIEDAI ........................................................................................................ 56

3


1. Renginio apibendrinimas

Šių metų gegužėsspalio mėnesiais LR Ūkio ministerija ir VšĮ „Versli Lietuva“

organizavo renginių ciklą „Versli Lietuva“. Jis vyko 5–iuose didžiuosiuose

Lietuvos miestuose: Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Alytuje ir Vilniuje. Verslumą

skatinančius renginius „Versli Lietuva“ aplankė daugiau nei 12 tūkstančių dalyvių, o dar

beveik 70 tūkstančių žmonių stebėjo tiesiogines renginių transliacijas internete. Daugiau nei

7000 jų – viso pasaulio lietuviai.

Pagrindinis renginio tikslas buvo užtikrinti kryptingą verslumo skatinimą ir ugdymą

Lietuvoje, taip pat skatinti šalies gyventojus įgyvendinti savo idėjas ir kurti savo verslą.

Renginio koncepcija buvo orientuota ne tik į teorinius, bet ir į praktinius verslo kūrimo

aspektus, pateikiant gerosios praktikos pavyzdžius ir patarimus. Tam konferencijos metu

buvo sukurta „Verslumo alėja“, kurioje atskirose erdvėse veikė „Verslumo universitetas“

jaunimui ir verslui, „Verslumo dirbtuvės“ ir „Verslumo ABC“ bei Poilsio, Naujienų zonos

neformaliam bendravimui.

„Verslumo alėjoje“ kiekvienas galėjo laisvai rinktis jam tinkamiausią paskaitą, praktinį

seminarą ar individualią konsultaciją.

Skirtingų sričių specialistai, verslo lyderiai ir pranešėjai pristatė įkvepiančius Lietuvos

verslumo pavyzdžius, pristatė sėkmingas lietuviško verslumo patirtis užsienio šalyse ir

dalinosi bazinėmis sėkmingo kūrimo ir plėtojimo žiniomis. Be to, renginio turinio kontekste

buvo užmezgamas ir stiprinamas socialinis dialogas tarp regioninių, valstybinių institucijų ir

vietos ūkio subjektų bei grindžiamas partnerystės ir pasitikėjimo principas.

Svarbų vaidmenį, kviečiant tikslines grupes dalyvauti renginyje, atliko verslo ir

visuomenės nuomonės lyderiai, kurie tapo renginio ambasadoriais. Tai – Lietuvos

Respublikos visuomenės veikėjas ir architektas Algirdas Kaušpėdas, vienos didžiausių LT

verslo struktūrų „VP grupės“ veidas ir balsas, koncerno savininkas, verslininkas Ignas

Staškevičius, „Savicko sporto klubo“ įkūrėjas ir vadovas Žydrūnas Savickas, Statybų

bendrovės „Hanner“ vadovas, valdybos pirmininkas ir pagrindinis akcininkas Arvydas

Avulis. Autoritetinga ambasadorių nuomonė ir įžvalgos apie verslumą, jo skatinimą

Lietuvoje integruotos renginio komunikacijos žinutėse. Ambasadorių pasisakymai suteikė

prielaidą vieningai renginių komunikacijai: nuomonės, komentarai ir kvietimai integruoti

ne tik renginį viešinančiuose stenduose, Vilniaus renginį pristatančiame leidinuke, bet ir

internetinėje platformoje – reklamjuostėse.

Organizuojant renginį buvo išsikelti uždaviniai:

• Ugdyti gyventojų verslumą ir teigiamą požiūrį į verslą.

4


• Pristatyti verslo atsiradimo ir gyvavimo etapus, parodant svarbiausius faktorius,

sąlygojančius sėkmę kiekviename iš etapų, bei suteikiant praktinių patarimų.

• Paskatinti bendradarbiavimą ir partnerystę tarp organizacijų dirbančių verslumo

skatinimo srityje.

• Suteikti renginio dalyviams žinių ir praktinių patarimų apie rizikos kapitalą.

• Paskatinti gyventojus pasinaudoti esamomis finansinėmis ir kitomis priemonėmis

užsiimti verslu.

• Vienoje vietoje, koncentruotai ir aiškiai pristatyti informaciją apie esamas verslo

sukūrimo, vykdymo ir plėtros galimybes.

• Stiprinti socialinį dialogą tarp regioninių, valstybinių institucijų ir vietos ūkio

subjektų.

• Sudaryti sąlygas potencialiems verslininkams pasinaudoti viešosiomis

paslaugomis, išdalinant pirmųjų verslo metų verslo krepšelius (vaučerius).

2. Renginio įgyvendinimas 5 miestuose

2012 metais renginių ciklas „Versli Lietuva“ vyko 5–iuose šalies miestuose: Kaune,

Klaipėdoje, Panevėžyje, Alytuje ir Vilniuje. Kaune ir Vilniuje renginiai vyko dvi dienas,

kituose miestuose vieną dieną. Visiems renginiams buvo pritaikytas vieningas formatas,

kuris buvo užpildytas į konkretų miestą orientuotu dalykiniu turiniu.

Verslius ir iniciatyvius renginio dalyvius sveikino aukšti valstybės pareigūnai: LR

Prezidentė Dalia Grybauskaitė, LR Vyriausybės vadovas Andrius Kubilius, LR Ūkio

ministras Rimantas Žylius. Taip pat sveikinimo kalbas sakė VšĮ „Versli Lietuva“ gen.

direktorius Paulius Lukauskas, LR Ūkio ministerijos Smulkaus ir vidutinio verslo

departamento direktorius Mindaugas Danys, Klaipėdos miesto meras Vytautas

Grubliauskas, Panevėžio miesto vicemeras Petras Narkevičius, Alytaus miesto meras Jurgis

Krasnickas.

Kaune startavo „Versli Lietuva” renginių ciklas. Renginys vyko gegužės 4–5

dienomis: Verslo lyderių centre, kino teatre „Romuva“, Kauno technologijos universiteto

centriniuose ir III rūmuose, Kauno menininkų namuose, nacionaliniame M.K. Čiurlionio

muziejuje ir viešbutyje „Kaunas hotel“. Renginyje apsilankė 1967 dalyviai. Internetu stebėjo

2893 dalyviai. Visam savaitgaliui Kauno centras virto vientisa „Verslumo alėja”.

Abiejų dienų renginio programą žr. Priedas Nr.1.

Klaipėda. Renginys vyko gegužės 11 dieną Klaipėdos koncertų salėje ir Švyturio

menų doke. Renginyje apsilankė 1651 dalyvis. Internetu stebėjo 325 dalyviai.

5


Renginio programą žr. Priedas Nr.2.

Panevėžys. Renginys vyko rugsėjo 28 dieną Panevėžio bendruomenių rūmuose ir

viešbutyje „Romantic“. Renginyje apsilankė 1500 dalyvių. Internetu stebėjo 1500 dalyvių.

Renginio programą žr. Priedas Nr.3.

Alytus. Renginys vyko spalio 5 dieną Alytaus miesto centre. Renginyje apsilankė 770

dalyvių. Internetu stebėjo 2339 dalyviai.

Renginio programą žr. Priedas Nr.4.

Vilnius. Uždaromasis viso renginių ciklo „Versli Lietuva“ renginys vyko spalio 12–13

dienomis Konferencijų ir parodų centre „Litexpo”. Renginyje dalyvavo 7160 dalyvių.

Internetu stebėjo 62848 dalyviai.

Abiejų dienų renginio programą žr. Priedas Nr.5.

2.1. Pranešimų sesijos. „Verslumo universitetas“ jaunimui

Skirtinguose miestuose įsikūrusiose renginių „Verslumo alėjose“ veikė „Verslumo

universitetas“ jaunimui. Šis renginio segmentas buvo orientuotas į jaunimą, todėl lektoriai ir

pranešimų temos buvo formuojamos atsižvelgiant į šios auditorijos poreikius. Penkiuose

miestuose vykusioje jaunimo sesijoje iš viso buvo perskaityti 43 pranešimai, kuriuos skaitė

28 lektoriai.

Pranešėjų komanda kiekvienam miestui buvo kuriama iš žinomų verslininkų,

akademikų bei ekspertų. Apie įdomius ir populiarius verslo projektus bei idėjas buvo galima

išgirsti iš juos sukūrusių ir įgyvendinusių žmonių lūpų. Itin populiarūs buvo menų fabriko

„Loftas“ įkūrėjo Viktoro Diawaros, muzikos prodiuserio Lauro Lučiūno, kino filmo „Tadas

Blinda. Pradžia“ prodiuserio Žilvino Naujoko ir režisieriaus Donato Ulvydo, architekto

Algirdo Kaušpėdo bei jaunojo milijonieriaus Sauliaus Dailidės pranešimai.

Formuojant pranešimų sesijas jaunimui orientuotasi į šiuolaikiškas, jaunatviškam ir

versliam žmogui patrauklias bei aktualias temas, tokias kaip:

• Kaip susikurti darbo vietą sau ir pasiūlyti darbą kitiems?

• Kaip gyvenime daryti tai, ką nori, ir dar iš to uždirbti?

• Kaip sukurti produktą, kuris per dvidešimt dienų uždirbtų milijoną pasaulinio IT

rinkos lyderio „Apple“ parduotuvėje?

• Ką reikia žinoti, jei turi gerą idėją, bet neturi pinigų jai įgyvendinti?

• Nuo ko pradėti norint parduoti savo idėją/projektą?

• Kaip išnaudoti „Google“ savo verslo augimui?

• Kaip nuo kelionių blog’o autoriaus tapti pigių ir išskirtinių kelionių organizatoriumi?

6


• Kaip, sėkmingai suderinus kainos ir prekės kokybės santykį, tapti sparčiausiai

augančia įmone viename iš rinkos segmentų Baltijos šalyse?

• Kaip po 4 bankrotų tapti turtingu ir pradėti ekonomikos mokyti kitus?

• Kaip savo pedagoginę praktiką panaudoti populiaraus privačių darželių tinklo

kūrimui?

• Kaip sukurti reklamos agentūrą, kuri per metus puikuotųsi tarp lyderių?

• Kur riba tarp meno ir verslo – iš pirmų filmo „Tadas Blinda. Pradžia“ rinkodaros

strategijos įgyvendintojų lūpų.

Penkias „Verslumo universiteto“ sesijas jaunimui moderavo du visuomenei žinomi

žiniasklaidos atstovai. Tai – Žinių radijo ir TV laidų vedėjas Ginas Dabašinskas (Kauno ir

Klaipėdos sesijos) bei Lietuvos televizijos laidos „Pinigų karta“ vedėjas, pripažintas Metų

verslo žurnalistu, Andrius Tapinas (Alytaus, Panevėžio ir Vilniaus sesijos).

2.1.1. Kaunas

Kauno „Romuvos“ kino teatre (Laisvės al. 54) vyko visos dienos pranešimų sesija

jaunimui, kurioje pranešimus skaitė 10 lektorių.

Pranešimų sesijos jaunimui pranešėjų sąrašas

Augustas Alešiūnas – UAB „Art21“ ir Finansinio savarankiškumo mokyklos įkūrėjas.

Dainius Liulys – pigu.lt generalinis direktorius.

Edgaras Leichteris – asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“ direktorius.

Jokūbas Laukaitis – „Pinaloc“ programėlės įkūrėjas.

Petras Balkevičius – UAB „Eksma“ direktorius.

Regimantas Urbanas – „Google“ kompanijos atstovas.

Rimvydas Širvinskas – Makalius – UAB „Travel Deals“ įkūrėjas.

Rolandas Vilkončius – televizijos laidų vedėjas.

Tomas Ramanauskas – reklamos ekspertas, komunikacijos gidų agentūros „XX“ įkūrėjas.

Žilvinas Naujokas – „AcmeFilm“ įkūrėjas, filmo „Tadas Blinda. Pradžia“ prodiuseris.

2.1.2. Klaipėda

Klaipėdos „Švyturio menų doke“ (Naujoji uosto g. 3) pranešimų sesija jaunimui vyko

pusę dienos. Pranešimus joje skaitė 7 lektoriai.

7


Pranešimų sesijos jaunimui pranešėjų sąrašas

Andrius Pšemeneckas – UAB „MVP sprendimai“ finansų patarėjas.

Arvydas Strumskis – KŪB „Verslo angelų fondas I“ partneris.

Gediminas Boguslauskas – reklamos internete specialistas, UAB „Amplify Dep“ vadovas.

Jokūbas Laukaitis – „Pinaloc“ programėlės kūrėjas.

Lauras Lučiūnas – muzikos prodiuseris.

Rimvydas Širvinskas – Makalius – UAB „Travel Deals“ įkūrėjas.

Viktoras Diawara – Menų fabriko „Loftas“ įkūrėjas.

2.1.3. Panevėžys

Pranešimų sesija jaunimui vyko Panevėžio bendruomenių rūmų Didžiojoje salėje

(Kranto g.2 8). Pusę dienos vykusioje sesijoje savo patirtimi ir žiniomis dalinosi 7

pranešėjai.

Pranešimų sesijos jaunimui pranešėjų sąrašas

Arvydas Strumskis – KŪB „Verslo angelų fondas I“ partneris.

Donatas Ulvydas – filmo „Tadas Blinda. Pradžia režisierius.

Femi Odebiyi – LCC tarptautinio universiteto lektorius.

Lauras Lučiūnas – Alinos Orlovos prodiuseris, dirbantis tarptautinėse rinkose.

Rimvydas Širvinskas – Makalius – UAB „TravelDeals LT“ įkūrėjas.

Roberta Rutkauskienė – „Crustum“ kepyklėlių tinklo įkūrėja.

Skirmantas Paukštys – „Pagonijos“ nuotykių parko įkūrėjas.

2.1.4. Alytus

Alytuje jaunimui skirta pranešimų sesija vyko Alytaus miesto teatro didžiojoje salėje

(Rotušės a. 2). 7 pranešėjai skaitė paskaitas pusę dienos vykusioje sesijoje.

Pranešimų sesijos jaunimui pranešėjų sąrašas

Augustas Alešiūnas – UAB „Art21“ direktorius.

Dainius Blynas – internetinės rinkodaros, reklamos verslo ir elektroninės komercijos

konsultantas.

Donatas Ulvydas – filmo „Tadas Blinda. Pradžia“ režisierius.

Edgaras Leichteris – asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“ direktorius.

Lauras Lučiūnas – Alinos Orlovos prodiuseris, dirbantis tarptautinėse rinkose.

8


Roberta Rutkauskienė – „Crustum“ kepyklėlių tinklo įkūrėja.

Vilius Juraitis – „Cherry Media“ (beta.lt, grupinis.lt ir kitų grupiniai apsipirkimo portalai)

gen. direktorius.

2.1.5. Vilnius

Vilniaus mieste pranešimų sesija jaunimui vyko Lietuvos parodų ir kongresų centre

„Litexpo“ trečiojoje salėje (Laisvės pr. 5). Visą dieną trukusioje sesijoje pranešimus skaitė

net 12 pranešėjų.

Finalinį renginį Vilniuje atidarė ir pranešimų sesijų jaunimui erdvėje sveikinimo žodį

tarė LR Ministras Pirmininkas Andrius Kubilius ir LR Ūkio ministras Rimantas Žylius.

Pranešimus skaitė ryškiausios asmenybės iš šou, verslo bei akademinio pasaulio.

Pranešimų sesijos jaunimui pranešėjų sąrašas

Algirdas Kaušpėdas – verslininkas, grupės „Antis“ lyderis.

Arvydas Strumskis – KŪB „Verslo angelų fondas I“ partneris.

Daumantas Mikučionis – dienraščio „15min“ įkūrėjas, „Coffee Inn“ kavinių tinklo

akcininkas ir valdybos pirmininkas.

Donatas Ulvydas – filmo „Tadas Blinda. Pradžia“ režisierius.

Gitanas Nausėda – SEB banko prezidento patarėjas.

Greta Akcijonaitė – nekomercinio kino teatro „Pasaka“ įkūrėja.

Ignas Staškevičius – UAB „NDX energijos“ valdybos pirmininkas.

Jokūbas Laukaitis – aštuoniolikmetis verslininkas.

Rimvydas Širvinskas – Makalius – UAB „TravelDeals LT“ įkūrėjas.

Roberta Rutkauskienė – „Crustum“ kepyklėlių tinklo įkūrėja.

Saulius Dailidė – „Pixelmator Team“ įkūrėjas.

Žilvinas Šilėnas – Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentas.

2.2. Pranešimų sesijos. „Verslumo universitetas“ verslui

Verslo atstovams skirtų pranešimų turinys buvo formuojamas, atsižvelgiant į verslo

auditorijos poreikius, verslo aplinką, aktualijas. Renginių ciklo „Versli Lietuva“ metu

penkiuose šalies miestuose (Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Alytuje ir Vilniuje) iš viso buvo

pristatyti 75 praktiniai pranešimai, susiję su konkrečiais verslo aspektais.

Tarp svarbiausių ir didžiausio dėmesio sulaukusių pranešimų – VšĮ „Versli Lietuva“

gen. direktoriaus Pauliaus Lukausko pranešimas „Verslo pradžia – mitai ir tikrovė“, UAB

9


„NDX energijos“ valdybos pirmininko Igno Staškevičiaus pranešimas „Taisyklės keičiasi,

galimybės plečiasi“, AB „Hanner“ Valdybos pirmininko ir savininko Arvydo Avulio

pranešimas „Verslas ir rizika. Kaip nepasiklysti verslo labirintuose“, bendrovės

„Nematekas“ vadovės Egidijos Vaicekauskienės pranešimas „Kam žmogui reikalingas

verslas?“ bei „Google“ rinkodaros vadavo Lietuvos rinkai Regimanto Urbano pranešimas

„Sėkminga verslo reklama internete“.

„Verslumo universitete“ verslo segmentui pristatytos temos, tokios kaip:

• Kaip kurti verslo ir jo plėtros planus?

• Kaip pradėti savo kuriamų projektų/produktų eksportą?

• Kaip surasti pigiausius ir tinkamiausius savo kuriamo verslo reklamos kanalus?

• Kaip turi būti kuriama kainodaros sistema ar rinkodaros strategija?

• Ką dar naujo galima išrasti internete?

• Kaip išnaudoti frančizavimo galimybes?

• Aktualija – mažosios bendrijos, kas tai yra ir ar verta tai pradėti iš eksperto lūpų.

• Kaip generuoti idėjas ir jas paversti pelningomis?

• Kokios yra verslo rizikos ir kaip jų išvengti?

Renginius Kaune, Panevėžyje, Alytuje ir Vilniuje moderavo Lietuvos radijo ir televizijos

laidų vedėjas Virginijus Savukynas. Renginių vedėjas Dovydas Bajoras moderavo renginį

Klaipėdoje.

2.2.1. Kaunas

Šių metų gegužės 4–5 d. Kaune pranešimų sesijos verslui vyko Verslo lyderių centro

konferencijų salėje „Elipse“ (K. Donelaičio g. 62/V. Putvinskio g. 53). Pranešimų sesijos

vyko gegužės 4 d. - dvi pranešimų sesijos ir gegužės 5 d. vyko viena pranešimų sesija. Dvi

dienas vykusiuose susitikimuose su verslo lyderiais pranešimus skaitė net 17 lektorių.

Pranešimų sesijos verslui pranešėjų sąrašas

Andrius Pšemeneckas – UAB „MVP sprendimai“ finansų patarėjas.

Arvydas Avulis – AB „Hanner“ valdybos pirmininkas ir savininkas.

Arvydas Strumskis – KŪB „Verslo angelų fondas I“ partneris.

Augustas Alešiūnas – UAB „Art21“ direktorius.

Austėja Lansbergienė – vaikų darželio „Vaikystės sodas“ įkūrėja.

Egidija Vaicekauskienė – „Nemateko“ vadovė.

Ignas Staškevičius – UAB „NDX energija“ valdybos pirmininkas.

10


Jurgita Jankuvienė – „Profesinių kontaktų“ direktorė.

Jokūbas Laukaitis – „Pinaloc“ programėlės kūrėjas.

Kęstutis Guobys – UAB „Cormack Consultancy Baltic LT “ vadovas.

Paulius Lukauskas –VšĮ „Versli Lietuva“ gen. direktorius.

Rasa Vogelius – UAB „ProBioSanus“ gen. direktorė.

Regimantas Urbanas – „Google“ kompanijos atstovas.

Rūta Skyrienė – „Investuotojų forumo“ vykdančioji direktorė.

Tomas Valauskas – Lietuvos centrinės kredito unijos projekto „Verslumo skatinimas“

koordinatorius.

Vydas Damalakas – UAB „Omniteksas“ pirkimų direktorius.

Žilvinas Šilėnas – Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentas.

2.2.2. Klaipėda

Šių metų gegužės 11 d. Klaipėdoje pranešimų sesijos verslui vyko Klaipėdos koncertų

salėje, didžiojoje salėje (Šaulių g. 36.) Pranešimų sesija vyko visą dieną ir joje dalyvavo 11

pranešėjų.

Pranešimų sesijos verslui pranešėjų sąrašas

Andrius Sutnikas – Klaipėdos mokslo ir technologijų parko Komunikacijų vadovas.

Andrius Pšemeneckas – UAB „MVP sprendimai“ finansų patarėjas.

Arvydas Strumskis – KŪB „Verslo angelų fondas I“ partneris.

Jurgita Jankuvienė – „Profesinių kontaktų“ direktorė.

Jokūbas Laukaitis – „Pinaloc“ programėlės kūrėjas.

Paulius Lukauskas – VšĮ „Versli Lietuva“ gen. direktorius.

Petras Balkevičius – UAB „Eksma“ direktorius.

Rūta Skyrienė – „Investuotojų forumo“ vykdančioji direktorė.

Tomas Valauskas – Lietuvos centrinės kredito unijos projekto „Verslumo skatinimas“

koordinatorius.

Vydas Damalakas – UAB „Omniteksas“ pirkimų direktorius.

Vytautas Jusčius – Klaipėdos universiteto profesorius.

11


2.2.3. Panevėžys

Šių metų rugsėjo 28 d. Panevėžyje pranešimų sesijos verslui vyko Panevėžio

bendruomenių rūmuose, Diskotekų salėje (Kranto g. 28.) Pranešimų sesija vyko visą dieną,

o pranešimus skaitė 11 lektorių.

Pranešimų sesijos verslui pranešėjų sąrašas

Audrius Dzikevičius – UAB „Advanced Advice“ partneris.

Austėja Lansbergienė – vaikų darželio tinklo „Vaikystės sodas“ įkūrėja.

Eduardas Eigirdas – žurnalo „Valstybė“ ekonomikos redaktorius.

Jurgita Jankuvienė – UAB „Profesiniai kontaktai“ direktorė.

Mindaugas Rutkauskas – „MokiPay“ vykd. direktorius.

Modestas Gelbūda – ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Mokslo tyrimų direktorius.

Paulius Lukauskas – VšĮ „Versli Lietuva“ gen. direktorius.

Rimantas Jankevičius – projekto „Beedo“ vadovas.

Rūta Skyrienė – „Investuotojų forumo“ vykd. direktorė.

Severinas Žilinskis – Rytų Europos Franšizės Asociacijos pirmininkas.

Tomas Valauskas – Lietuvos centrinės kredito unijos projekto „Verslumo skatinimas“

koordinatorius.

2.2.4. Alytus

Šių metų spalio 5 d. Alytuje pranešimų sesijos verslui vyko Alytaus miesto teatre,

mažojoje salėje (Rotušės a. 2). Pranešimų sesija vyko visą dieną, 11 lektorių skaitė

pranešimus.

Pranešimų sesijos verslui pranešėjų sąrašas

Artūras Kapitanovas – UAB „Mokesčių ekspertų biuro“ vadovas.

Audrius Dzikevičius – UAB „Advanced Advice“ partneris.

Božena Petikonis–Šabanienė – UAB „Manpower Lit” direktorė.

Eduardas Eigirdas – žurnalo „Valstybė“ ekonomikos redaktorius.

Jūratė Tamošaitytė – Lietuvos centrinės kredito unijos projekto „Verslumo skatinimas“

vadovė.

Mindaugas Rutkauskas – „Mokipay Europe“ vykd. direktorius.

Paulius Lukauskas – VšĮ „Versli Lietuva“ gen. direktorius.

Rimantas Jankevičius – projekto „Beedo“ vadovas.

12


Rūta Skyrienė – „Investuotojų forumo“ vykd. direktorė.

Severinas Žilinskis – Rytų Europos Franšizės Asociacijos pirmininkas.

Sigitas Leonavičius – UAB „Traidenis“ vadovas.

2.2.5. Vilnius

Šių metų spalio 12–13 dienomis finaliniame renginyje Vilniuje pranešimų sesijos

Verslui vyko Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“, 5.1 salėje, Laisvės pr. 5.

Pranešimų sesijos vyko dvi dienas, o pranešimus skaitė net 18 pranešėjų.

Pranešimų sesijos verslui pranešėjų sąrašas

Airida Zavadskė – „Profiles Baltic“ vadovė Baltijos šalyse.

Artūras Kapitanovas – UAB „Mokesčių ekspertų biuro“ vadovas.

Arvydas Avulis – AB „Hanner“ Valdybos pirmininkas ir savininkas.

Aurelijus Katkevičius – žurnalo „Verslo klasė“ redaktorius.

Austėja Landsbergienė – vaikų darželio tinklo „Vaikystės sodas“ įkūrėja.

Darius Bagdžiūnas – interneto agentūros „Gaumina“ direktorius.

Darius Rupšlaukis – derybų ir pardavimų konsultantas.

Eigirdas Žemaitis – inovacijų ir kūrybiškumo konsultantas.

Erika Vaiginienė – Vilniaus universiteto TVM direktoriaus pavaduotoja mokslui,

inovacijoms ir kokybei.

Femi Odebiyi – LCC tarptautinio universiteto lektorius.

Jurgita Jankuvienė – UAB „Profesiniai kontaktai“ direktorė.

Linas Žabaliūnas – Lietuvos kaimo turizmo asociacijos prezidentas.

Modestas Gelbūda – ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Mokslo tyrimų direktorius.

Rasa Vogelius – UAB „ProBioSanus“ generalinė direktorė.

Severinas Žilinskis – Rytų Europos Franšizės Asociacijos pirmininkas.

Steve Metelak – LCC tarptautinio universiteto lektorius.

Tomas Valauskas – Lietuvos centrinės kredito unijos projekto „Verslumo skatinimas“

koordinatorius.

Vilius Juraitis – „Cherry Media“ gen. direktorius Lietuvoje.

2.3. Praktiniai seminarai „Verslumo dirbtuvės“

Renginiams penkiuose miestuose – Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Alytuje ir Vilniuje

buvo suburta lektorių komanda, kuri vedė praktinius seminarus. Kaune įvyko 20 seminarų,

13


Klaipėdoje ir Panevėžyje po penkis, Alytuje – 6, o Vilniuje net 24. Iš viso buvo suorganizuota

60 praktinių seminarų. Siekiant suteikti galimybę kuo daugiau žmonių sudalyvauti

praktiniuose seminaruose Kaune ir Vilniuje seminarų sesijos buvo kartojamus po du kartus.

Norintys dalyvauti praktiniuose seminaruose buvo kviečiami iš anksto registruotis

specialiai sukurtoje internetinėje platformoje. Nuoroda į registracijos platformą buvo

publikuojama portale Delfi. Lt, o taip pat ir Verlsilietuva.lt.

Kiekvienam miestui, priklausomai nuo auditorijos, aktualumo ir interesų, buvo

pritaikyta seminarų tematika ir lektoriai. Temos buvo orientuojamos į verslą

kuriančių/norinčių kurti konkrečius poreikius. Jos apėmė ekonominių žinių, rinkodaros,

savimotyvacijos, pardavimo, verslo vadybos aspektus.

Buvo aptartos tokios temos kaip:

• Ką reikia žinoti kuriant ir darant verslą arba ekonomikos pradžiamokslis.

• Kaip mažam verslui būti pastebėtu milžiniškoje „Google“ erdvėje?

• Kas privalo būti tavo verslą pristatančioje interneto svetainėje?

• Kaip patikėti savimi ir rasti drąsos dirbti sau?

• Kaip išvengti idėjų „bado“ versle?

• Turėti idėją nepakanka – kaip pasiekti, kad apie ją sužinotų tie, kam reikia?

• Kaip pasiekti sėkmę ir jos nepaleisti?

• Kaip pomėgį paversti pragyvenimo šaltiniu?

• Iš ko susideda verslo planas.

• Mažais žingsneliais svajonės link – nuo idėjos iki „prekystalio“.

• Verslo vadyba ne tik teorijoje, bet ir praktikoje.

2.3.1. Kaunas

Verslumo dirbtuvės Kaune vyko gegužės 5 dieną, šeštadienį. 10 seminarų vyko

skirtingose viena nuo kitos nedideliu atstumu nutolusiose „Verslumo alėjos“ vietose, tokiose

kaip Kauno dramos teatras, 5 salė ir mažoji salė (Laisvės al. 71); Nacionalinis M. K.

Čiurlionio dailės muziejus (V. Putvinskio g. 55); Kauno technologijos universitetas, III

rūmai, didžioji salė, 6–to aukšto auditorija bei 408 auditorija (Laisvės al. 13), Centriniai

rūmai ir 302 auditorija (K. Donelaičio g. 73); Kaunas hotel (Laisvės al. 79); BLC,

Konferencijų salė (K.Donelaičio g. 62/ V.Putvinskio g. 53); Kauno menininkų namai (V.

Putvinskio g. 56).

Žemiau pateikiami praktinių seminarų vertinimų vidurkiai dešimtbalėje sistemoje.

Kaune vykusiose „Verslumo dirbtuvėse“ net 5 lektoriai iš 10 buvo įvertinti aukščiausiu balu.

14


„Verslumo dirbtuvių“ pranešėjai

Algirdas Karalius – „Verslo poligono“ įkūrėjas.

Arvydas Strumskis – KŪB „Verslo angelų fondas I“ partneris.

Augustas Alešiūnas – UAB „Art21” ir Finansinio savarankiškumo mokyklos įkūrėjas.

Dainius Blynas – pigu.lt rinkodaros vadovas.

Darius Karaša – VšĮ „Verslo iniciatyva“ direktorius, dalininkas.

Erika Vaiginienė –Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokyklos dėstytoja.

Rimvydas Širvinskas – Makalius – UAB „Travel Deals“ įkūrėjas.

Regimantas Urbanas – „Google“ kompanijos atstovas.

Rokas Tamošiūnas – „Startup Highway“ įkūrėjas.

Tomas Ramanauskas – reklamos ekspertas, komunikacijos gidų agentūros „XX“ įkūrėjas.

Praktinių seminarų vertinimas Kaune:

Erika Vaiginienė „Idealaus verslininko charakteristika“ 9,1

Darius Karaša „Verslo mentorystė“ 10

Algirdas Karalius „Verslas iki rakto: 7 verslo išlikimo ir

klestėjimo strategijos“,

Augustas Alešiūnas „Mokslas apie pinigus: kam to reikia?“ 8,6

Arvydas Strumskis „Projekto idėjos pardavimas ir

komunikacija su investuotojais“

Tomas Ramanauskas „Nuo idėjos iki rezultato“ 9,7

Rimvydas Širvinskas–Makalius „Nuo blog'o iki nuosavo verslo“ 10

Rokas Tamošiūnas „Kaip per tris mėnesius sukurti milijono

vertą verslą?“

Dainius Blynas „Internetas – jūsų karjeros tramplinas: kokias

galimybes jauniems

žmonėms atveria internetas“,

Regimantas Urbanas „GoogleAdWords“ praktiškai – pradėk

sėkmingą verslo reklamą

internete jau dabar!“

Vertinimo vidurkis

10

10

10

8,8

9,2

15


2.3.2. Klaipėda

Penki praktiniai seminarai Klaipėdoje, gegužės 11 dieną, vyko vieną kartą, keliose

skirtingose vietose: Švyturio menų doke (Naujoji uosto g. 3), Klaipėdos viešbutyje

„Amberton“ (Naujojo Sodo g. 1) ir viešbutyje „Old Port Hotel“ (Žvejų g. 20).

Dešimtbalėje sistemoje dalyviams vertinant „Verslumo dirbtuvių“ pranešėjus du

pranešėjai buvo įvertinti aukščiausiu balu, kiti trys sulaukė itin gerų vertinimų.Vertinimo

lentelė pateikiama žemiau.

„Verslumo dirbtuvių“ pranešėjai

Arvydas Strumskis – KŪB „Verslo angelų fondas I“ partneris.

Erika Vaiginienė – Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokyklos dėstytoja

Gediminas Boguslauskas – reklamos internete specialistas, UAB „Amplify Dep“ vadovas.

Lauras Lučiūnas – muzikos prodiuseris.

Rimvydas Širvinskas – Makalius – UAB „Travel Deals“ įkūrėjas.

Praktinių seminarų vertinimas Klaipėdoje:

Lauras Lučiūnas „Kaip iš nežinomo atlikėjo sukurti žvaigždę” 9,6

Arvydas Strumskis „Projekto idėjos pardavimas ir

komunikacija su investuotojais“

Rimvydas Širvinskas–Makalius „Nuo blog'o iki nuosavo verslo“ 10

Gediminas Boguslauskas „GoogleAdWords“ praktiškai –

pradėk sėkmingą verslo reklamą

internete jau dabar!“

Erika Vaiginienė „Idealaus verslininko charakteristika“ 9,2

2.3.3. Panevėžys

Vertinimo vidurkis

Panevėžyje rugsėjo 28 d., praktiniai seminarai vyko dvejose erdvėse – Panevėžio

bendruomenių rūmuose (Kranto g. 28) ir viešbutyje „Romantic“ (Kranto g. 24). Šiose

erdvėse vyko 5 skirtingi užsiėmimai, kurių kiekvieno trukmė buvo 2 valandos.

9,8

10

16


Žemiau yra pateikiami lektorių vertinimo lentelė. Visi dėstytojai vertinami

aukščiausiais balais.

„Verslumo dirbtuvių“ pranešėjai

Arvydas Strumskis – KŪB „Verslo angelų fondas I“ partneris.

Darius Karaša – VšĮ „Verslo iniciatyva“ direktorius.

Eigirdas Žemaitis – Inovacijų ir kūrybiškumo konsultantas.

Modestas Gelbūda – ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Mokslo tyrimų direktorius.

Rimvydas Širvinskas – Makalius – UAB „TravelDeals LT“ įkūrėjas.

Praktinių seminarų vertinimas Panevėžyje:

Erika Vaiginienė „Idealaus verslininko portretas“ 9,3

Modestas Gelbūda „Kaip įvertinti naują verslo idėją: praktinė

užduotis“

Darius Karaša „Ugdytinio Odisėjas Versle“ 8,9

Rimvydas Širvinskas–Makalius „Nuo blog'o iki nuosavo verslo“ 9,8

Arvydas Strumskis „Verslo plano konkursas „Smart Start“ 9,1

2.3.4. Alytus

Vertinimo vidurkis

9,22

„Verslumo dirbtuvės“ Alytuje, spalio 5 d., vyko toje pačioje erdvėje, kaip ir „Verslumo

universitetas“ – Alytaus miesto teatre (Rotušės a. 2). Čia įvyko 6 dviejų valandų trukmės

praktiniai užsiėmimai

dešimtukais.

Žemiau pateiktoje vertinimo lentelėje, matome, kad du lektoriai įvertinti

„Verslumo dirbtuvių“ pranešėjai

Arvydas Strumskis – KŪB „Verslo angelų fondas I“ partneris.

Dainius Blynas – internetinės rinkodaros, reklamos verslo ir elektroninės komercijos

konsultantas

Darius Karaša – VšĮ „Verslo iniciatyva“ direktorius.

Eigirdas Žemaitis – Inovacijų ir kūrybiškumo konsultantas.

Lauras Lučiūnas – Alinos Orlovos prodiuseris, dirbantis tarptautinėse rinkose.

Steve Metelak – LCC tarptautinio universiteto lektorius.

17


Praktinių seminarų vertinimas Alytuje:

Erika Vaiginienė „Idealaus verslininko portretas“ 9,83

Steve Metelak „Kokioje aplinkoje kuriamas sėkmingas

verslas?“

Darius Karaša „Ugdytinio Odisėjas Versle“ 10

Dainius Blynas „Internetas – jūsų karjeros tramplinas: kokias

galimybes jauniems žmonėms atveria internetas“

Vertinimo vidurkis

10

9,17

Lauras Lučiūnas „Kaip kuriamos žvaigždės?“ 9,86

2.3.5. Vilnius

Finaliniame renginyje, spalio 13 dieną Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“

vyko praktiniai užsiėmimai. Net 12 lektorių vedė užsiėmimus du kartus per dieną.

Išankstinė registracija internetu buvo itin aktyvi į Vilniaus renginio praktinius užsiėmimus.

Lektorių vertinimai dešimtbalėje sistemoje, kaip ir kituose miestuose, itin aukšti.

„Verslumo dirbtuvių“ pranešėjai

Audrius Dzikevičius – UAB „Advanced Advice“ partneris.

Aurimas Vietrinas – verslo vadybos konsultantas, koučingo specialistas, strateginių ir

kūrybinių sesijų moderatorius.

Dainius Blynas – internetinės rinkodaros, reklamos verslo ir elektroninės komercijos

konsultantas.

Darius Karaša – VšĮ “Verslo iniciatyva” direktorius, dalininkas.

Erika Vaiginienė – Vilniaus universiteto Tarptautinės verslo mokyklos dėstytoja.

Femi Odebiyi – LCC tarptautinio universiteto lektorius.

Linas Šiautkulis – interneto reklamos UAB „Adnet Media" direktorius

Modestas Gelbūda – ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Mokslinių tyrimų direktorius.

Povilas Petrauskas – komandos formavimo, lyderystės, laiko planavimo mokymų vedėjas.

Rimvydas Širvinskas–Makalius – kelionių organizatorius.

Rytis Juozapavičius – žiniasklaidos, viešosios komunikacijos specialistas.

Tomas Ramanauskas – komunikacijos gidų agentūros „XX“ įkūrėjas.

Praktinių seminarų vertinimas Vilniuje:

Vidurkis

Erika Vaiginienė „Idealaus verslininko charakteristika“ 9,15

18


Darius Karaša „Ugdytinio Odisėjas Versle“ 9,33

Modestas Gelbūda „Kaip įvertinti naują verslo idėją: praktinė

užduotis“

9,15

Tomas Ramanauskas „Žaidžiame reklamą“ 9,31

Dainius Blynas „Kas bus po interneto“ 7,5

Femi Odebiyi „Koks yra sėkmingas verslininkas?“ 8,63

Rimvydas Širvinskas–Makalius „Nuo blog'o iki nuosavo verslo“ 9,08

Rytis Juozapavičius „Kaip mokėjimas pasakoti padeda

verslui?“

9,68

Povilas Petrauskas „Lyderio ugdymas“ 8,75

Linas Šiautkulis „Interneto rinkodara – sėkmė būtina, bet jos

nepakanka“

9,44

Audrius Dzikevičius „Verslo planas, garantuojantis sėkmę“ 8,81

Aurimas Vietrinas „Kaip harmonizuoti vidinę motyvaciją

siekiant tikslų?“

2.4. Individualios konsultacijos – „Verslumo ABC“

Kauno ir Klaipėdos verslumo renginių metu prie pagrindinės pranešimų sesijos

erdvės centrinėje renginio erdvėje buvo įrengta speciali erdvė, kurioje renginio dalyviams

buvo teikiamos individualios konsultacijos. Dviejuose renginių ciklo miestuose (Kaune ir

Klaipėdoje) sukurta infrastruktūra, kurioje veikė – šioje 10 konsultacinių punktų.

Pasirinktas vienodas apipavidalinimas, kiekvieną punktą vienijo bendra renginio stilistika ir

informacinės iškabos.

Čia buvo įrengtas pagrindinis „Verslios Lietuvos“ stendas, kur organizacijos atstovai

konsultavo ir dalino verslo pradžios krepšelius. Taip pat skirtingų institucijų atstovai bei su

verslu susijusių sričių specialistai suteikė visą verslo pradžiai ar vystymui reikalingą

informaciją.

Čia dalyviai rado ne tik skirtingų sričių konsultantus, bet ir spausdintą medžiagą su

verslui steigti/plėtoti naudinga informacija ir kontaktais. Individualiomis konsultacijomis

naudojosi visi norintys.

Alytuje, Panevėžyje ir Vilniuje informaciją ir konsultacijas apie verslo pradžią teikė

VšĮ „Versli Lietuva“ ir LR Ūkio ministerijos atstovai specialiai šiam renginiui įrengtuose

stenduose. Renginio dalyviai čia gavo visus atsakymus į jiems iškilusius klausimus. Taip pat

buvo dalinama spausdinta medžiaga.

9,91

19


2.4.1. Kaunas

„Verslumo ABC“ dalyviai:

• VšĮ „Versli Lietuva“ kartu su LR Ūkio ministerija

• LR Žemės ūkio ministerija

• Valstybinė mokesčių inspekcija

• SODRA

• Lietuvos darbo birža

• VĮ Registrų centras

• Lietuvos centrinė kredito unija

• UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA)

• Projektas „Idėjosverslui.lt“

• VšĮ „Verslo iniciatyva“

• Verslo informacijos centras „Verslininkų namai“

• Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centras

• Raseinių verslo informacijos centras

• Jonavos turizmo ir verslo informacijos centras

• Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra MITA

• VšĮ „KTU regioninis mokslo parkas“

2.4.2. Klaipėda

„Verslumo ABC“ dalyviai:

• VšĮ „Versli Lietuva“ kartu su LR Ūkio ministerija

• LR Žemės ūkio ministerija

• Valstybinė mokesčių inspekcija

• Lietuvos darbo birža

• VĮ Registrų centras

• Lietuvos centrinė kredito unija

• UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA)

• Projektas „Idėjosverslui.lt“

• VšĮ „Skuodo verslo informacijos centras“

• Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra MITA

20


• Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas

2.4.3. Panevėžys, Alytus, Vilnius

Visos dienos trukmės „Verslumo ABC“ Panevėžyje, Alytuje ir Vilniuje buvo

organizuota pagrindinėje renginio vykdymo vietoje – Panevėžio bendruomenių rūmuose

Alytaus miesto teatre bei Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“.

Informaciją apie verslo pradžią teikė ir pirmuosius verslo krepšelius, vadinamus

„vaučeriais“, dalino renginio organizatorius – VšĮ „Versli Lietuva“. Spalvingame ir renginio

stilistika pažymėtame informaciniame stende atsakymus į rūpimus klausimus gavo

kiekvienas. Organizatoriai ne tik konsultavo, bet ir suteikė dalomąją medžiagą.

Konsultacinėje erdvėje taip pat buvo įrengtas dar vienas stendas, kuriame dirbo LR Ūkio

ministerijos atstovai, teikdami informaciją apie verslumą.

2.5. Tiesioginė renginių transliacija

Atsižvelgiant į sėkmingą patirtį organizuojant „Versli Lietuva“ renginį 2011 m. spalio

mėnesį (Vilniuje vykusio renginio transliaciją stebėjo daugiau nei 10 000 interneto

vartotojų), buvo organizuojama renginių ciklo tiesioginė transliacija internete. Kiekvieno

renginio transliacijos nuoroda buvo publikuojama portale Delfi.lt, o taip pat ir „Versli

Lietuva“ portale.

Šią transliaciją savarankiškai buvo kviečiami žiūrėti visi, kurie neturėjo galimybės

atvykti į renginį. Interneto vartotojai pasirinko ir stebėjo jiems aktualią pranešimų sesiją, ų

tiesioginė transliacija buvo vykdoma iš verslui ir jaunimui skirtų erdvių.

Taip pat skirtingose renginio erdvėse renginio metu dalyviams buvo užtikrinta

galimybė stebėti, kas vyksta pranešimų erdvėse – tiesioginė transliacija buvo rodoma

abiejose pranešimų sesijų erdvių prieigose.

Pirmąjį „Versli Lietuva“ renginį Kaune stebėjo beveik 3000 žiūrovų, tuo tarpu finalinį

renginį Vilniuje stebėjo virš 60 000 tūkstančių žmonių. Šie skaičiai rodo, kad transliacijos

stebėjimai išaugo net 20 kartų. Vidutinis stebėjimo laikas – 30 minučių. Galima daryti

išvadą, kad žiūrovai išklausydavo po vieną pranešimą.

Visų penkių „Verslios Lietuvos“ renginių transliacijas internete stebėjo net

69 905–i žmonės. Daugiau nei 7000 jų – viso pasaulio lietuviai.

Išsamius tiesioginių transliacijų stebėjimų grafikus žiūrėti Priedas Nr.6.

21


3. Renginio viešinimas

Renginių ciklo komunikacija įgyvendinta remiantis iš anksto parengta komunikacijos

strategija. Kanalai ir priemonės parinkti pagal strategijoje nusimatytus kriterijus, siekiant

efektyviausio tikslinės grupės pasiekimo. Visos pagal konkurso sąlygas numatytos viešinimo

priemonės įgyvendintos pilnai ir taip, kaip to reikalauja sąlygos.

Renginių viešinimo dalis apima papildomų komunikacijos kanalų išnaudojimą,

siekiant informuoti tikslinę auditoriją apie vykstančius renginius, pristatyti programą ir

pranešėjus, populiarinti verslumo idėją. Šiuos uždavinius pasiekti pasitelkti socialinių tinklų

kanalai „Facebook“ ir „Youtube“ bei tradiciniai žiniasklaidos kanalai.

3.1. Ryšiai su žiniasklaida

Ryšiai su žiniasklaida vyko per skirtingas žurnalistų auditorijas, t.y., kiekvieno

regiono vietinę žiniasklaidą.

Kauno regiono:

1. 15min, Kauno skyrius

2. Verslo žinios, Kauno skyrius

3. Kauno diena

4. DELFI, Kauno skyrius

5. Alfa.lt

6. Alio Jonava

7. Atspindžiai

8. Kaišiadorių aidai

9. Kėdainių mugė

10. Valstiečių laikraštis

11. BTV

Klaipėdos regiono:

1. Klaipėda

2. 15 min, Klaipėdos skyrius

3. Delfi, Klaipėdos skyrius

4. Verslo žinios, Klaipėdos skyrius

5. Vakarų ekspresas

12. Lietuvos ryto TV

13. Lietuvos rytas, Kauno skyrius

14. Lietuvos žinios, Kauno skyrius

15. LNK

16. INFO TV

17. TV3

18. Panorama

19. LRT Žinios

20. LRT radijas

6. Pajūrio naujienos

7. Švyturys

8. Palangos tiltas

9. Vakarinė Palanga

10. Banga

11. Neringa.fm

22


12. Laluna

13. Balticum TV

14. Klaipėdos.info

15. BTV

16. Lietuvos ryto TV

17. Lietuvos rytas, Kauno skyrius

18. Lietuvos žinios, Kauno skyrius

Panevėžio regiono:

1. Panevėžio balsas

2. Panevėžio rytas

3. Sekundė

4. Babilonas

5. Biržiečių žodis

6. Gimtasis Rokiškis

7. Kupiškėnų mintys

8. Mano Aukštaitija

Alytaus regiono:

1. Alytaus naujienos

2. Druskininkų naujienos

3. Druskonis

4. Dzūkų žinios

5. Giružis

6. Lazdijų žvaigždė

7. Alytaus gidas

8. Merkio kraštas

9. Miesto laikraštis

10. Alytaus regioninė televizija

11. FM9

19. LNK

20. INFO TV

21. TV3

22. Panorama

23. LRT Žinios

24. LRT radijas

9. Šiaurės rytai

10. Tėvynė

11. Panevezieciai.lt

12. Aukštaitijos TV

13. Aukštaitijos radijas

14. AINA aukštaitijos naujienų

agentūra

15. Aukštaitijos gidas

23


Vilniaus regiono:

1. BNS

2. Elta

3. Lietuvos rytas

4. Verslo žinios

5. Vilniaus diena

6. Lietuvos žinios

7. Delfi.lt

8. IQ

9. 15min

10. Alfa.lt

11. Ekonomika.lt

12. Balsas.lt

13. Versus

14. Valstybė

15. Veidas

16. Žinių radijas

17. Lietuvos radijas

18. Laisvoji banga

19. M–1

20. M–1 plius

21. BTV

22. Lietuvos ryto TV

23. LNK

24. INFO TV

25. TV3

26. LRT

Komunikacija vyko dviem etapais – pavasarį su Klaipėdos ir Kauno žiniasklaida, ir

rudenį, tęsiantis renginių ciklui – Panevėžyje, Alytuje ir Vilniuje. Prieš kiekvieną renginį

buvo išsiunčiamas pranešimas ir kvietimas žiniasklaidai. Žiūrėti Priedas Nr. 7. O po


kiekvieno iš etapų buvo išplatinti pranešimi apie pasiektus renginio ir viso ciklo

rezultatus.

Iš viso parašyti ir išplatinti 7 pranešimai žiniasklaidai ir 5 kvietimai. Į renginius

žiniasklaidos atstovai buvo kviečiami ir telefonu asmeniškai pagal aukščiau ataskaitoje

įvardintas žiniasklaidos priemones. Pranešimo pavyzdys:

3.2. Publikacijų ir reportažų inicijavimas, monitoringas

Renginius nušvietė keturios laidos: nacionalinė Lietuvos televizija laidose „Labas

rytas“ ir „Panorama“, Baltijos televizijos laida „Žinios“, taip pat Klaipėdos krašto

televizija „Balticum“ laidoje „Žinios“.

„Balticum“ žinių laidoje buvo informuojama apie Klaipėdoje vykusį renginį.

„Labame ryte“, prieš Vilniaus renginį VšĮ „Versli Lietuva“ atstovas ir vienas iš pranešėjų

dieną prie baigiamąjį renginį pasakojo apie būsimus pranešimus, renginių tikslus ir

25


anonsavo dviejų dienų renginį. BTV laida „Žinios“ ir LTV „Panorama“ dalinosi

informacija apie penktadienį vykusį renginį Vilniuje.

Radijo stotyse „Laluna“, „Žinių radijas“, „Laisvoji banga“, „FM99“ buvo nušviesti

renginiai, kalbinamas organizatorių atstovas.

tinklapiuose.

Apie renginius parašė populiariausi interneto portalai, žinutės pasirodė 66

Įvykus „Versli Lietuva“ renginiui Kaune dienraštyje „Kauno diena“ pasirodė

vedamasis straipsnis apie renginį.

Pristatymai žiniasklaidai vietoje formalių spaudos konferencijų vyko neformalių

programų pristatymų žiniasklaidos atstovams forma. Kiekviename renginyje jų buvo po

vieną.

Monitoringas, kur pasirodė renginio žinutės prieš ir po renginio žiūrėti Priedas

Nr.8. Pasirodžiusios žinutės žiūrėti Priedas Nr.9.

3.3. Reklama internete

Ypatingas dėmesys, viešinant renginį, buvo skirtas reklamai internete. Pagrindinė

ir viena aktyviausių renginio tikslinių auditorijų jaunimas: moksleiviai, besimokantys

ekonomikos ir studentai bei jauni žmonės iki 35 m. siekiantys sužinoti dar daugiau apie

verslo kūrimo galimybes. Ši renginio dalyvių grupė itin imli naujausioms technologijoms

ir informacijos pateikimas naujausiomis technologijos priemonėmis jiems yra pats

patraukliausias.

3.3.1 Reklama Delfi.lt

Renginio komunikaciniu partneriu tapo populiariausias naujienų portalas Delfi.

Lt (remiantis GemiusAudience.lt duomenimis). Žr. Lentelė Nr. 1.

26


Lentelė Nr.1 GemiusAudience.lt duomenys

Delfi.lt portale buvo publikuojamos reklamjuostės, o renginių metų – nuoroda į

tiesioginę transliaciją.

3.3.2. Delfi.lt reklamjuostės (baneriai)

Atsižvelgiant į tikslinės auditorijos amžių ir auditorijos socialinį statusą,

komunikacinės žinutės buvo konstruojamos pagal lengvai atpažįstamus ir artimus

tipažus – studentą, kuris galbūt dar neapsisprendęs ką veiks gyvenime ar namų

šeimininkę – kuri įsisukusi į namų ruošos rutiną.

Sukurtos renginių ciklo „Versli Lietuva“ ambasadorių komandos kvietimai,

raginimai dalyvauti „Versli Lietuva“ renginių cikle buvo panaudoti ir reklamjuostėse,

publikuojamuose Delfi.lt portale. Skirtingos reklamjuostės buvo parodytos 3 500 000

kartų, žr. Priedas Nr. 10.

27


Reklamjuostės:

28


3.3.3. „Versli Lietuva“ profilio socialiniame tinkle koordinavimas

„Facebook“ portale iš viso buvo paskelbta apie 50 įrašų, neskaitant atsakymų

komentaruose.

Turinys buvo pildomas naujienomis iš verslo pasaulio, pranešėjų citatomis, buvo

suorganizuotas konkursas ir įsteigtas prizas, talpinamos nuotraukos iš renginių, dedami

priminimai apie programą, pranešėjus, dalinamasi nuorodomis, kuriose žymiausi

pranešėjai kviečia atvykti į renginius. Taip pat anonsuojami renginiai, primenamas

tiesioginės transliacijos adresas, bendraujama su renginiu besidominčiais profilio

gerbėjais. Papildomai į komunikaciją įtraukti tikslines grupes atitinkančių „Vero cafe“ ir

„Login“ profiliai, turintys daugiau kaip 60 tūks. gerbėjų. Keli pavyzdžiai:

30


Reklama socialiniame tinkle „Facebook“. Reklamos formatas – nuotrauka + tezė

(3 besikeičiančios įdomios žinutės). Pavasarį reklama nukreipdavo į „Versli Lietuva“

profilį portale „Facebook“, o rudenį į tinklapyje www.verslilietuva.lt esančią informaciją

apie artimiausią „Versli Lietuva“ renginių ciklo renginį.

Transliuojama savaitę pavasarį, prieš Kauno ir Klaipėdos renginius bei rudenį –

dvi dienas iki Panevėžio renginio bei dvi dienas iki Alytaus renginio, rodant reklamą

konkrečiai tų regionų „Facebook“ vartotojams:

1.

Būk valdovas

Kurk ir valdyk savo verslą. Kaip? Ateik į renginį „Versli Lietuva“ ir mes tau pasakysim.

2.

Būk bėgikas

Pabėk iš niūraus darbo – susikurk verslą pats. Kaip? Pasakysim renginyje „Versli

Lietuva“.

3.

Būk, kuo nori būt

Paversk savo hobį verslu. Kaip? Renginyje „Versli Lietuva“ rasi visus atsakymus.

33


4.

Būk pirmūnas

Nustvėręs sėkmę, nesustok – plėtok verslą. Kaip? Atskleisim renginyje „Versli Lietuva“.

Tris dienas iki Vilniaus baigiamojo renginio „Facebook“ portale buvo užsakyta

reklama, skirta Vilniaus regiono „Facebook“ vartotojams:

VERSLI LIETUVA renginys

Spalio 12–13 d. LITEXPO – ryškiausi verslininkai ir pripažinti specialistai.

Papildomai viešinimui buvo pasitelktas populiarus socialinis tinklas – „Youtube“.

Jame „Versli Lietuva“ profilyje patalpinti trumpi pranešėjų kvietimų video su įrašytomis

renginių datomis, nurodytu „Versli Lietuva“ interneto adresu.

3.3.4. Reklama socialiniame tinkle „Facebook“

Renginių ciklo „Versli Lietuva“ metu buvo vykdoma aktyvi komunikacija su

socialinio tinklo „Facebook“ tiksline auditorija (TA).

Pirmame šio darbo etape buvo išgrynintas interneto puslapių sąrašas renginių

ciklo TA pasiekti: jaunimo organizacijos, švietimo ir mokslo įstaigos, verslo informacijos

centrai, miesto informavimo priemonės ir pan.

Antrame etape vyko tiesioginė komunikacija su pavienių interneto puslapių

administratoriais: telefonu ir el. paštu. Jiems buvo suteikiama bendra informacija apie

34


enginį ir išsiunčiamas renginių ciklo dokumentų paketas: programa, plakatas bei

raginimas skleisti informaciją centralizuotai savo turimais kanalais.

Iš viso buvo informuoti 85 Kauno apskrityje veikiantys „Facebook“ puslapiai, 72

– Klaipėdos apskrityje, 54 – Panevėžio apskrityje, 32 – Alytaus apskrityje ir 105 –

Vilniaus apskrityje. Žiūrėti Priedas Nr. 11.

3.3.5. Video klipai – kvietimas dalyvauti renginyje

Renginiui „Versli Lietuva“ viešinti taip pat pasirinkta viena populiariausių

šiandienos viešinimo priemonių – video klipai. Sukurti net 5 video klipai, kuriuose

žinomi Lietuvos žmonės, tapę renginių ambasadoriais, kalba apie verslumą ir kviečia į

renginį. Video klipuose: „Savicko sporto klubo“ įkūrėjo Žydrūno Savicko, vienos

didžiausių LT verslo struktūrų „VP grupės“ veido ir balso, koncerno savininko,

verslininko Igno Staškevičiaus, statybų bendrovės „Hanner“ vadovo, valdybos

pirmininko ir pagrindinio akcininko Arvydo Avulio, televizijos žurnalisto Andriaus

Tapino ir visuomenės veikėjo, architekto Algirdo Kaušpėdo trumpi interviu su raginimu

dalyvauti renginyje.

3.4. Reklama radijuje

Dar vienas ne mažiau svarbus renginio viešinimo būdas – reklama radijuje.

Radijo reklama buvo pritraukta jau minėta renginio dalyvių grupė bei vyresnio amžiaus

renginio dalyvių grupė: radijo klausymasis važiuojant automobiliu, darbo vietose,

prekybos centruose ir panašiai.

Reklamai radijuje buvo pasirinkta nacionaliniu mastu transliuojanti radijo stotis

M–1, taip pat Alytaus regione transliuojanti radijo stotis FM – 99 bei Panevėžio

prekybos centro „Babilonas“ vietinis radijas. Nacionaliniu mastu transliuojančiame

radijuje M–1 buvo vykdomas ir interaktyvus žaidimas. Žaidimo metu paskambinę į

radiją klausytojai turėjo teisingai atsakyti į klausimą apie vieną iš „Verslios Lietuvos“

programos lektorių. Teisingai atsakęs klausytojas laimėjo Steve Jobs biografinę knygą.

35


Žaidimo metu buvo paskelbiama pagrindinė informacija apie renginių ciklą. Plačiau žr.

Priedas Nr. 12.

Radijo klipai žr. Priedas Nr. 13. M–1 radijo klipų transliacijos tinklelis žr. Priedas

Nr. 14. Alytaus radijo FM 99 klipų transliacijos tinklelis žr. Priedas Nr.15. Prekybos

centro „Babilonas“ vietinio radijo klipų transliacijos tinklelis žr. Priedas Nr. 16.

3.5. Lauko reklama

Sukurta reklama laukui buvo skirta ne tik visoms renginio nusistatytoms

tikslinėms grupėms, bet ir eiliniams miesto praeiviams. Taip buvo paskleista žinia apie

renginį ne tik per minėtuosius viešinimo kanalus: reklamą internete ir radijuje; ne tik

per tiesioginę komunikaciją: skambinant, siunčiant elektroninius laiškus, inicijuojant

atskirų grupių susitikimus, bet ir orientuojantis į kiekvieną praeivį ir suteikiant jam

informaciją apie renginį bei atveriant galimybę jam apsilankyti renginyje.

3.5.1. Reklama ACM ekranuose

Panevėžio miesto centre esančiame ACM ekrane, likus dviem savaitėms iki

renginio buvo paleista renginių ciklo ambasadorių kvietimas atvykti į renginį. Reklamos

parodymų tinklelį žr. Priedas Nr.17.

3.5.2. Reklama ant grindinio

„Verslumo alėją“ Kaune papuošė renginio nuorodos – net ir nedalyvaujantieji

renginyje sužinojo apie versliems žmonėms skirtą įvykį ir prisijungė prie renginio

dalyvių. Nuorodos palengvino „Verslumo alėjoje“ atrasti renginio vietas pagal

programoje nurodytus adresus.

Nuorodos buvo kabinamos šiais adresais:

1. Verslo lyderių centras, K.Donelaičio g. 62/V.Putvinskio g. 53

2. Kino teatras „Romuva“, Laisvės al. 54

3. Kauno technologijos universitetas, Laisvės al. 13/K.Donelaičio g. 73

36


4. Kauno menininkų namai, V.Putvinskio g. 56

5. Kauno valstybinis dramos teatras, laisvės al. 71

6. Viešbutis „Kaunas“, Laisvės al. 79

Grindinys buvo išpieštas šiais adresais :

1. Verslo lyderių centras, K.Donelaičio g. 62/V.Putvinskio g. 53

2. Kino teatras „Romuva“, Laisvės al. 54

3. Kauno technologijos universitetas, Laisvės al. 13/K.Donelaičio g. 73

4. VDU Ekonomikos ir vadybos fakultetas, S.Daukanto g. 28

5. KTU Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Laisvės al. 55

6. KTU Tarptautinių studijų centras, A. Mickevičiaus g. 37

7. ISM – vadybos ir ekonomikos universitetas, E. Ožeškienės g. 18

8. Kauno kolegija Ekonomikos ir teisės fakultetas, Puodžių g. 11

9. Kauno technikos kolegija, Tvirtovės al. 35

10. Kolpingo kolegija, Raguvos g. 7

11. VDU studentų atstovybė, S. Daukanto g. 27

Nuorodų ant stulpų kabinimo ir ant grindinio piešimo klausimą derinome su

Kauno miesto savivaldybės atitinkamais skyriais dėl specialaus šiam veiksmui atlikti

leidimo (žr. Priedas Nr. 18 ir žr. Priedas Nr.19).

Dažymas ant grindinio buvo atliktas vandeniniais Viva Color markės dažais

„Hansa Sokel“. Dažuose nebuvo aplinkai kenksmingų medžiagų.

3.5.3. Reklama ant lauko objektų fasadų

Siekiant užtikrinti renginio reklamos matomumą, plakatai bei tentai buvo

kabinami ir ant gausiai lankomų pastatų fasadų, skelbimų lentų. Reklaminis tentas buvo

pakabintas ant Kauno dramos teatro fasado.

37


3.6. Reklama tikslinės auditorijos lankymosi vietose

Siekiant dar plačiau paskleisti informaciją apie renginį, tikslinės auditorijos (TA)

lankymosi vietose buvo naudojama lauko/vidaus reklama: renginio plakatai ir mobilūs

stendai. Iš anksto susitarus su švietimo ir mokslo įstaigų, verslo sektoriaus ir viešai

lankomų miesto vietų direktoriais ar atsakingais asmenimis, buvo nustatytas optimalus

lauko reklamos kiekis konkrečioje vietoje. Kauno ir Klaipėdos atveju, dar buvo vykdoma

tinkamiausių plakatų atranka: plakatas su keliautoju – jaunimo auditorijai, plakatas su

kepėju – verslo sektoriui. Plakatai buvo kabinami matomoje vietoje prie įėjimo į

įstaigą, mobilūs stendai – didžiausią praeinamumą užtikrinančiose vietose. Žr. Priede

Nr. 20 pateikiamas konkrečių TA lankymosi vietų sąrašas ir naudotos reklamos kiekis.

38


3.7. Tiesioginė komunikacija su TA ir informacijos sklaida

Šiam renginių ciklui buvo parengta tiesioginės komunikacijos su tikslinėmis

auditorijomis strategija.

Renginių ciklo „Versli Lietuva“ tikslinės auditorijos pakvietimui buvo panaudotas

specialus kvietimo modelis, kuris leido užtikrinti ne tik aukštus tikslinės auditorijos

kiekybės, bet ir kokybės parametrus.

Buvo išnaudotos visos komunikacijos priemonės užtikrinančios tiesioginį ryšį su

tikslinėmis auditorijomis (toliau TA). Taip pat buvo išnaudoti visi iš anksto nusimatyti

komunikavimo kanalai: interneto svetainės, skelbimų lentos plakatams kabinti,

skambučiai, laiškai.

Informacija apie renginių ciklą buvo pateikiama centralizuotai ir pavieniai. Prieš

kiekvieną renginį nusimatytuose miestuose buvo organizuojami skirtingų TA

susitikimai, kuriuose dalyvavo:

• Verslo sektorius, vienijantis SVV įmones (Mokslo ir technologijos parkai,

Prekybos, pramonės ir amatų rūmai, verslo asociacijos, verslo klubai, verslo

informacijos centrai ir inkubatoriai).

39


• Miestų ir rajonų savivaldybės (tarybos komitetai, vadovybė, administracijos

departamentai/skyriai, seniūnijos/bendruomenės/vietos veiklos grupės,

įmonės/įstaigos).

• Mokslo ir švietimo įstaigos (universitetai, kolegijos, profesinio lavinimo įstaigos,

gimnazijos/vidurinės mokyklos).

• Moksleivių ir studentų organizacijos.

Parengti oficialūs kvietimai ir juos lydintys dokumentai (renginių ciklo grafikas,

programos) buvo siunčiami elektroninio laiško forma konkrečiam asmeniui. Iškart po

laiško išsiuntimo, buvo skambinama telefonu kontaktinio asmens – taip vadinamo

sąjungininko – nustatymui žr. Priedas Nr.21. Su juo buvo derinami pagrindiniai

dalyvių atvykimo klausimai: delegacijos apimtis, atvykimo būdas. Jam buvo siunčiamos

programos, renginio reklaminės reklamjuostės (baneriai), laiškai ir informacija

tolimesnei sklaidai tikslinėms auditorijoms.

Susitikimas Panevėžio mieste

2012 m. rugsėjo 19 d., trečiadienį, 11 val. Panevėžio m. savivaldybės (Laisvės al.

20) Posėdžių salėje (2 a.), įvyko susitikimas dėl koordinacinių renginio „Versli Lietuva“

veiksmų ir bendros informacijos apie renginį pateikimo. Susitikime dalyvavo renginio

organizatoriai, geografiškai šalia Panevėžio miesto išsidėsčiusių rajonų savivaldybių

atstovai bei verslo atstovai. Susitikimo metu gautą informaciją: renginio programa su

segmentuotais tvarkaraščiais, renginiui skirti plakatai, – susitikimo dalyviai

centralizuotai perdavė savo turimais kanalais konkrečioms tikslinėms grupėms:

savivaldybėse esančių Švietimo sk. vadovai ar jų įgalioti asmenys išsiuntė informaciją

mokykloms, Verslo informacijos centrai ar kiti privataus sektoriaus pavieniams

verslininkams, ūkio subjektams ir pan. Susitikimuose dalyvavo 22 savivaldybių atstovai

ir 20 mokslo ir švietimo įstaigų atstovai:

• Panevėžio m. savivaldybės atstovai

• Panevėžio r. savivaldybės atstovai

• Kupiškio r. savivaldybės atstovai

• Pakruojo r. savivaldybės atstovai

40


• Biržų r. savivaldybės atstovai

• Ukmergės r. savivaldybės atstovai

• Kėdainių r. savivaldybės atstovai

• Pasvalio r. savivaldybės atstovai

• Radviliškio r. savivaldybės atstovai

• Verslo atstovai

• Mokslo ir švietimo įstaigų atstovai

• Panevėžio m. gimnazijų, aukštųjų mokyklų direktoriai ir atstovai

Susitikimai Alytaus mieste

2012 m. rugsėjo 26 d., trečiadienį, buvo įvykdyti 2 susitikimai: 10.30 val. Alytaus

m. savivaldybėje (Rotušės a. 4), Posėdžių salėje (1 a.) ir 11.30 val. Alytaus kolegijoje,

Merkinės g. 2b., Alytuje. Susitikimo metu gautą informaciją: renginio programa su

segmentuotais tvarkaraščiais, renginiui skirtus plakatus, – susitikimo dalyviai

centralizuotai perdavė savo turimais kanalais konkrečioms tikslinėms grupėms:

savivaldybėse esančių Švietimo sk. vadovai ar jų įgalioti asmenys išsiuntė informaciją

mokykloms, Verslo informacijos centrai ar kiti privataus sektoriaus pavieniams

verslininkams, ūkio subjektams ir pan. Kolegijos atveju informacija buvo pateikta

kolegijos studentams. Susitikimuose dalyvavo 22 atstovai:

• Alytaus m. savivaldybės atstovai

• Alytaus r. savivaldybės atstovai

• Varėnos r. savivaldybės atstovai

• Birštono r. savivaldybės atstovai

• Prienų r. savivaldybės atstovai

• Druskininkų savivaldybės atstovai

• Lazdijų r. savivaldybės atstovai

• Kalvarijos savivaldybės atstovai

• Verslo atstovai

• Alytaus kolegijos atstovai

41


Susitikimai Vilniaus apskrityje

1–asis susitikimas

2012 m. spalio 3 d., trečiadienį, 11 val. Apvalaus stalo klube, Karaimų g. 53 A,

Trakuose, įvyko susitikimas. Susitikimo metu gautą informaciją susitikimo dalyviai

centralizuotai perdavė savo turimais kanalais konkrečioms tikslinėms grupėms:

savivaldybėse esančių švietimo sk. vadovai ar jų įgalioti asmenys išsiuntė informaciją

mokykloms, Verslo informacijos centrai ar kiti privataus sektoriaus pavieniams

verslininkams, ūkio subjektams ir pan. Gimnazijų ir mokyklų atstovai informacija

tiesiogiai pasidalino su vyresnių klasių moksleiviais.

Susitikime dalyvavo 20 atstovų iš 7 savivaldybių ir 6 švietimo ir mokslo įstaigų atstovai:

• Elektrėnų r. savivaldybės atstovai

• Kaišiadorių r. savivaldybės atstovai

• Molėtų r. savivaldybės atstovai

• Šalčininkų r. savivaldybės atstovai

• Širvintų r. savivaldybės atstovai

• Trakų r. savivaldybės atstovai

• Vilniaus r. savivaldybės atstovai

• Eišiškių gimnazijos atstovai

• Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos atstovas

• Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos atstovas

• Trakų r. Rūdiškių gimnazijos atstovas

• Kalvelių „Aušros“ gimnazijos atstovas

2–asis susitikimas

2012 m. spalio 4 d. 11 val. Vilniaus universitete Ekonomikos fakultete įvyko

susitikimas dėl renginio „Versli Lietuva“ koordinacinių veiksmų. Susitikimo metu buvo

pateikta išsami informacija apie renginį Vilniuje ir apsitarta dėl akademinio pasaulio

pakvietimo į renginį galimybių. Susitikimo metu dalyvavę dėstytojai gavę renginio

dokumentų paketą: renginio programą, plakatą ir kt., – uždavė jiems aktualius

klausimus ir buvo prieita konsensuso – supažindinti dėstytojus ir studentus su

42


enginiais konkrečių paskaitų metu ir kabinant plakatus fakultete. Taip pat iškart po

susitikimo informacija apie renginį buvo centralizuotai išsiųsta studentams ir

dėstytojams el.paštu.

Susitikime dalyvavo Ekonomikos fakulteto dekanas bei 9–ių fakultete esančių katedrų

atstovai, dėstytojai, studentų atstovybės prezidentė.

4. Renginio rezultatai ir pasiekti tikslai

Renginių ciklo „Versli Lietuva“ metu buvo pasiekti visi renginiui išsikelti

svarbiausieji tikslai. Renginių penkiuose šalies miestuose metu buvo ugdomas gyventojų

verslumas ir teigiamas požiūris į verslą. „Verslumo alėjoje“ veikiančiuose „Verslumo

universitete“ jaunimui ir verslui, „Verslumo dirbtuvėse“ bei „Verslumo ABC“ buvo

pristatyti verslo atsiradimo ir gyvavimo etapai, parodant svarbiausius faktorius,

sąlygojančius sėkmę kiekviename iš etapų, bei suteikta praktinių patarimų.

„Verslumo universitete“ ir „Verslumo dirbtuvėse“ profesionalių lektorių

komandos, kurią sudarė 61 lektorius, pagalba koncentruotai ir aiškiai buvo pristatyta

informacija apie esamas verslo sukūrimo, vykdymo ir plėtros galimybes. Iš viso buvo

perkaityta 118 pranešimų bei pravesta 60 praktinių užsiėmimų.

Renginio dalyviams buvo suteikta žinių ir praktinių patarimų apie rizikas versle.

Pranešimus šia tema skaitė statybų bendrovės „Hanner“ vadovas, valdybos pirmininkas

Arvydas Avulis, „Valstybės“ žurnalo ekonomikos redaktorius Eduardas Eigirdas. Ir

daugelis kitų žinomų bei aktyvių verslo atstovų.

Specialiai šiam renginiui sukurta aplinka paskatino čia susirinkusių skirtingų

tikslinių auditorijų: privataus ir valstybinio sektoriaus, – atstovus kalbėtis susirinkusius

vienijančia verslumo tema, atrasti bendradarbiavimo bei galimos partnerystės sąlyčio

taškus.

Kiekviename mieste dalyvavo įvairaus amžiaus dalyvių grupės, kurios atstovavo

skirtingus regionus, privatų ir valstybinį sektorių. Šis faktorius atvėrė galimybę stiprinti

socialinį dialogą. Iš viso renginyje dalyvavo daugiau nei 12 tūkstančių dalyvių, o dar

beveik 70 tūkstančių žmonių stebėjo tiesiogines renginių transliacijas internete, daugiau

nei 7000 jų – viso pasaulio lietuviai.

43


„Verslumo ABC“ erdvėje specialiuose informaciniuose stenduose konsultacijas

apie verslo pradžią teikė VšĮ „Versli Lietuva“ atstovai. Jie detaliai išaiškino kaip galima

pasinaudoti esamomis finansinėmis ir kitomis priemonėmis užsiimti verslu. Buvo

sudarytos sąlygos potencialiems verslininkams pasinaudoti viešosiomis paslaugomis,

išdalinant pirmųjų verslo metų verslo krepšelius (vaučerius).

4.1. Dalyvių vertinimas (Renginio vertinimo anketų analizė)

Startiniame Kauno renginyje populiariausias pranešimas buvo „Sėkminga verslo

reklama internete“, kurį skaitė kompanijos „Google“ atstovas, pranešėjas Regimantas

Urbanas.

Kauno renginyje daugiau nei pusė dalyvių buvo besimokantys, 21 -28 metų

amžiaus grupės atstovai. Renginio dalyviai geriausiai įvertino „Verslumo universiteto“

pranešimų sesiją jaunimui.

Renginio Kaune vertinimas:

1 Bendras renginio vertinimas 9

2 Verslumo universitetas verslui 9,1

3 Verslumo universitetas jaunimui 9,3

4 Verslumo ABC 8,8

Vidurkis

44


Dalyvių užimtumas Dalyvių amžius

12%

56%

3%

29%

Dirbantis

Mokausi/studi

juoju

Verslininkas

Nedirbantis

Klaipėdoje vykusio renginio dalyviai geriausiu pranešimu išrinko Pauliaus

Lukausko pranešimą „Verslo pradžia – mitai ir tikrovė“.

Didžioji dalis dalyvių, net 78 % patenka į amžiaus grupes iki 20 metų ir nuo 21 iki

28metų. Tai besimokantys, studijuojantys ir jau dirbantys žmonės.

Aukščiausiu balu Klaipėdos renginio dalyviai įvertino „Verslumo ABC“.

Renginio Klaipėdoje vertinimas:

1 Bendras renginio vertinimas 9,2

2 Verslumo universitetas verslui 9

3 Verslumo universitetas jaunimui 8,8

4 Verslumo ABC 9,3

15%

Vidurkis

15%

18%

52%

iki 20

21 - 28

29 - 36

37 ir daugiau

45


Dalyvių užimtumas Dalyvių amžius

4%

61%

8%

27%

Dirbantis

Mokausi/studij

uoju

Verslininkas

Nedirbantis

Panevėžio mieste vykusiame renginyje populiariausias pranešimas – „Iš didelio

noro keliauti pradėtas verslas“, kurio pranešėjas yra Rimvydas Širvinskas – Makalius.

Šiame renginyje didžioji dalis dalyvių – moksleiviai ir studentai, tačiau beveik

trečdalį dalyvių sudarė dirbantys asmenys.

Panevėžio mieste visi renginio segmentai sulaukė aukštų vertinimo balų.

Geriausiai įvertinta pranešimų sesija jaunimui.

Renginio Panevėžyje vertinimas:

1 Bendras renginio vertinimas 9,1

2 Verslumo universitetas verslui 9,2

3 Verslumo universitetas jaunimui 9,4

4 Verslumo ABC 9

16%

Vidurkis

36%

6%

42%

iki 20

21 - 28

29 - 36

37 ir daugiau

46


Dalyvių užimtumas Dalyvių amžius

10%

13%

46%

31%

Alytaus renginyje didelio dėmesio sulaukė muzikos prodiuseris Lauras Lučiūnas.

Jo pranešimas „Kaip iš nežinomo atlikėjo sukurti žvaigždę“ tapo populiariausiu.

Renginyje net 80% žmonių buvo besimokančių, studijuojančių dalyvių. 70%

dalyvių patenka į amžiaus grupę iki 20 metų.

Dalyvių amžius ir užsiėmimas nulėmė tai, kad aukščiausia įvertinta pranešimų

sesija jaunimui ir jos programa.

Dirbantis

Renginio Alytuje vertinimas:

Mokausi/studij

uoju

Verslininkas

Nedirbantis

Vidurkis

1 Bendras renginio vertinimas 9,22

2 Verslumo universitetas verslui 9,14

3 Verslumo universitetas jaunimui 9,4

4 Verslumo ABC 8,83

16%

36%

6%

42%

iki 20

21 - 28

29 - 36

37 ir daugiau

47


80%

Dalyvių užimtumas Dalyvių amžius

2% 2%

16%

Finaliniame renginių ciklo „Versli Lietuva“ renginyje dalyvius domino kūrybingos

asmenybės ir jų pranešimai. Populiariausiu išrinktas Eigirdo Žemaičio pranešimas

„Kodėl „galvok kitaip“ yra svarbiau nei bet kada?“.

Dvi dienas vykusiame renginyje daugiau nei pusė dalyvių (54%) – dirbantys

asmenys. 46 % dalyvių patenka į amžiaus grupę nuo 21 iki 28 metų.

Geriausiai įvertintas renginio segmentas – „Verslumo ABC“.

Renginio Vilniuje vertinimas:

Dirbantis

Mokausi/

studijuoju

Verslininkas

Nedirbantis

Vidurkis

1 Bendras renginio vertinimas 8,79

2 Verslumo universitetas verslui 8,69

3 Verslumo universitetas jaunimui 8,78

4 Verslumo ABC 8,81

4%

23%

6%

67%

iki 20

21 - 28

29 - 36

37 ir daugiau

48


32%

12%

Dalyvių užimtumas Dalyvių amžius

2%

4.2. Dalyvių pastabos ir komentarai

Renginio vertinimo anketose dalyviai turėjo galimybę įrašyti savo pastebėjimus ir

komentarus dėl renginio koncepcijos, lektorių komandos, renginio organizavimo.

Pateikiamos Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Alytaus ir Vilniaus renginiuose apsilankiusių

dalyvių citatos.

Renginio Kaune dalyvių atsiliepimai:

• „Idėja gera, daug informacijos;

• Labai geras renginys, linkiu sėkmės;

• Labai draugiški, paslaugūs darbuotojai;

• Sveikintinas renginys;

• Patiko pranešimų įvairovė;

• Gavau daug naudingos informacijos;

• Informacija naudinga, tačiau sausoka - trūksta praktinių palyginimų, patarimų iš

savo patirties;

• Super idėja;

54%

• Motyvavo, užvedė;

Dirbantis

Mokausi/

studijuoju

• Siūlyčiau daugiau pateikti praktinių žinių;

• Labai naudinga, informatyvu;

Verslininkas

Nedirbantis

• Lektoriai labai patiko – tikri praktikai;

14%

16%

46%

24%

iki 20

21 - 28

29 - 36

37 ir daugiau

49


• Labai naudingas, galėjo būti ilgiau;

• Daugiau laiko reikėtų skirti seminarui ir leisti daugiau diskutuoti;

• Labai įdomu;

• Daugiau jaunų žmonių, kad ateitų ir pakalbėtų apie savo sukurtą verslą;

• Daugiau tokių renginių;

• Daugiau tokių seminarų;

• Labai komunikabilus lektorius;

• Viską sklandžiai paaiškino;

• Siūlau įterpti daugiau vaizdinės medžiagos (muzikinių ar kitokių įrašų). P.S. Ačiū

už renginį, jis buvo naudingas.“

Renginio Klaipėdoje dalyvių atsiliepimai:

• „Norėčiau, kad būtų ilgesni pranešimai;

• Man patiko;

• Buvo įdomu ir naudinga;

• Ačiū už pranešėjus, kurie suteikė daug naudingų patarimų ir motyvacijos;

• Viskas labai puiku, šaunuoliai;

• Labai patiko gyvenimiška patirtis, artimas bendravimas su dalyviais;

• Įdomu, daug diskutuojamų temų;

• Ačiū už informaciją, žinias;

• Kuo dažnesni, tokie seminarai - tuo verslesnė Lietuva;

• Labai patiko, ačiū!;

• Informacija naudinga ir surinkta sistemiškai. Norėtųsi daugiau informacijos iš

praktinės pusės;

• Įdomus seminaras, labai patiko;

• Atsakė į daugelį klausimų;

• Seminarai įdomūs, aktualūs;

• Seminaras per trumpas;

• Viskas labai aiškiai išdėstyta;

• Labai išsami informacija;

• Geras, įdomus Makaliaus seminaras, skatinantis keliauti;

50


• Buvo linksma;

• Renginys labai įdomus, informatyvus, gavome nemažai naudingų patarimų;

• Įdomūs pristatymai, suteikė naudingos informacijos;

• Siūlau naudoti daugiau vaizdinės medžiagos;

• Buvo labai smagu;

• Labai įdomu;

• Viskas buvo puiku, neprailgo ir netgi greitai praėjo;

• Labai patiko;

• Norėtųsi daugiau praktinių patarimų;

• Įdomu, naudinga;

• Įdomūs pasakojimai, naudinga informacija, kuria tikrai pasinaudosiu;

• Labai išsami, detali ir vertinga informacija.“

Renginio Panevėžyje dalyvių atsiliepimai:

• „Puikus renginys, galimybė sužinoti apie verslo galimybes Lietuvoje;

• Galima būtų gal kad vyktų savaitgalį;

• Gaila, kad gali nueiti tik į 1 arba 2 verslumo dirbtuvių praktinius seminarus;

• Labai įdomus ir naudingas motyvacinis renginys;

• Ačiū, kad tokie renginiai organizuojami, jie labai vertingi ir ypač jaunimui;

• Kai kurie pranešėjai buvo silpnoki, ypač užsieniečiai. Tačiau bendrai renginys

ypač naudingas ir informatyvus. AČIŪ;

• Labai jauki ir informatyvi diskusija. Dirbtuvės turėtų būti labiau susijusios su

praktinėmis užduotimis;

• Patiko praktiniai užsiėmimai, gaila, kad greitai baigėsi;

• Labai patiko;

• Patiko, naudingi patarimai;

• Man patiko ir kilo minčių savo verslui. Ačiū;

• Daugiau vaizdinės medžiagos;

• Gal daugiau pvz, kaip konkrečiai tobulinti lyderio savybes;

• Privertė susimastyti ir siekti daugiau. Ačiū už puikų renginį;

• Daugiau norėtųsi analizės, diskusijos apie lyderystę;

51


• Įdomi paskaita;

• Renginys galėtų būti ilgesnis ir išsamesnis;

• Galėjo trukti ilgiau;

• Buvo šilta atmosfera, geri gyvenimo patarimai.“

Renginio Alytuje dalyvių atsiliepimai:

• „Bene vienas naudingiausių projektų Lietuvoje. Daug įdomiau klausyti paskaitų

kuomet kalbama gyvai;

• Labai patiko renginys, būtų labai smagu, kad tokių renginių būtų kuo daugiau;

• Daugiau tokio pobūdžio renginių;

• Kad daugiau tokių renginių jaunimui ir Lietuvos žmonėms;

• Įdomi nauja informacija, patirtis;

• Galėtų ilgiau trukti paskaitos;

• Visas renginys buvo informatyvus ir įdomiai pateiktas;

• Renginys buvo labai informatyvus bei skatinantis kurti savo verslą, tačiau prieš

tai gerai pasverti savo galimybes;

• Labai puikūs pranešimai, įdomu klausytis buvo;

• Truputį mažoka laiko;

• Labai patiko seminaras ir pageidautume, kad jie vyktų kuo dažniau. Labai

informatyvu ir įdomu;

• Man patiko, tai jog prodiuseris viską pasakojo suprantamai ir su pavyzdžiais;

• Labai patiko pasakojimai, sužinojau daug naujų dalykų, kurių manau man

prireiks, nes bandysiu kurt grupę;

• Patiko tai, jog buvo pateikta daug realių pavyzdžių;

• Buvo šmaikštu, naudinga ir įdomu.“

Renginio Vilniuje dalyvių atsiliepimai:

• „Labai patiko pranešimai. Sužinojau šio bei to naujo. Siūlau naudoti daugiau

vaizdinės medžiagos, pavyzdžiui video, nuotraukas;

• Puikus renginys. Daugiau tokių ir dažniau;

• Daugiau informacijos apie tokį renginį ir apskritai daugiau tokių renginių;

52


• Verslumo dirbtuvėms prašyčiau didesnių auditorijų arba kruopščiau tikrinti

dalyvius su registracija;

• Galėtumėte kitais metais pakviesti specialistą pasakojantį apie UAB įkūrimo

niuansus. Jaunimui reikėtų daugiau žinių apie tai;

• Visa pateikiama medžiaga turi būti lietuvių kalba;

• Pasiūlyčiau dirbti mažesnėmis grupėmis. Lėtas darbo tempas. Siūlau trumpinti

laiką, skirtą užduotims, skirti įvairesnes užduotis. Trūksta konkretumo;

• Labai patiko;

• Prašome patalpinti prezentacijas;

• Labai patiko, buvo įdomu;

• Seminaras per trumpas. Norisi DAR. Pranešėjas T. Ramanauskas – tobulas

vedėjas. Ir matosi, kad žmogus išmano savo darbą ir tai, apie ką kalba;

• Kad daugiau būtų tokių seminarų anglų kalba;

• Norėtųsi daugiau žinių vietinius Lietuvos rinkos reiškinius, kad diskusija būtų

konkretesnė, vaisingesnė seminaro lankytojams.;

• Aukščiausias įvertinimas, daugiau tokių mokymų;

• Seminaras patiko, nes buvo praktinių užduočių, pašnekovas R. Juozapavičius

labai charizmatiškas;

• R. Juozapavičius puikiai moka valdyti auditoriją;

• Labai pozityvūs pranešėjai, gera emocija;

• R. Juozapavičius nuostabus pranešėjas, labai naudingas jo seminaras, nes būtent

savo pavyzdžiu atsakė į pranešimo temą. Ačiū;

• Labai patiko: seminaro vedėjas pateikė savo idėją ir leido pasipraktikuoti;

• Praktinės užduotys sukuria realią vertę. Gerai suvaldytas renginio laikas;

• Puiku, labai patiko. Įtraukiančios, įdomios ir naudingos paskaitos;

• Praktikų visuomet įdomu klausytis;

• Labai patiko, nes yra ir užduočių ir linksmų pasakojimų. Viskas buvo gerai,

daugiau vaizdinės medžiagos;

• Išsamesnio atsakymo ar patarimo, kaip vis dėl to ugdyti lyderio savybes;

53


• Galbūt labiau padėtų įsitraukti, jei kėdės nebūtų sustatytos linijose, o pvz.

puslankiu kaip amfiteatre;

• Labai patiko;

• Labai patiko dėstytojo A. Vietrino nusiteikimas, energija ir motyvavimas;

• Naudingas, kadangi padeda susivokti mintyse ir išsiaiškinti, ar tikslas, kurio

siekiu, yra pagrįstas;

• A. Vietrinas – puikus, įkvėpiantis lektorius, netilpo visi norintys;

• Labai patiko dėstytojų bendravimas su auditorija;

• Labai patiko, sužinota daug naujų idėjų;

• Labai patiko, daug naudingos informacijos, užvedantis.“

5. Rekomendacijos

• Geografija. Renginių ciklas „Versli Lietuva“ rengiamas jau dvejus metus.

Remiantis oficialia šių renginių statistika tiek pirmaisiais, tiek ir antraisiais

renginio metais, didžiausias dalyvių skaičius buvo šalies sostinėje. Vilniuje

didžiausia švietimo ir mokslo įstaigų koncentracija, kas liudija apie didžiausią

Lietuvoje moksleivių ir studentų skaičių. Dalyvių skaičių ne maža dalimi papildo

ir besimokanti ir/ar bestudijuojanti jaunoji visuomenės dalis iš kitų regionų.

Vertėtų apsvarstyti galimybę organizuoti verslumą skatinantį renginį Vilniuje

(pritraukiant ir kitus miestus) mažiausiai kartą per metus arba renginių ciklą

trijuose didžiuosiuose miestuose – Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

• Datos. Planuojant ateinančių metų verslumui skirtus renginius, reikėtų atidžiai

peržvelgti Lietuvos įvykių kalendorių, nepraleidžiant ir tokių svarbių datų kaip

moksleivių atostogos. Kaip patirtis parodė, palankiausias metų laikas renginiams

įvykdyti – pavasaris (kovo mėnuo) ir ruduo (spalio mėnuo). Jei įgyvendinamas

renginių ciklas trijuose miestuose, siūlome renginius organizuoti kas dvi savaites.

Rekomenduojame ateityje renginių grafiką dėlioti būtent įvardintais metų laikais.

• Lektoriai. Šiais metais pakviesta profesionalių lektorių komanda atitiko

susirinkusios auditorijos lūkesčius. Ateičiai siūlome ją papildyti naujai atrastais

lektoriais tiek iš Lietuvos, tiek ir iš užsienio šalių.

54


• Kitos veiklos. Kalbant apie renginio turinį ir prasmę pildančius komponentus,

tokius kaip pagrindinio organizatoriaus konsultacijos apie verslo pradžią,

rekomenduojame stiprinti pajėgas jų lokalizacijos atpažinimui. Todėl reikalinga

pasitelkti itin novatoriškus stendus, pasitelkiant technologijas, leidžiančias

suinteresuotiems renginio dalyviams savarankiškai atlikti paiešką konkrečiais

verslo kūrimo klausimais.

• Dalyviai. Susitikimai prieš renginius su skirtingomis tikslinėmis grupėmis

įgalino centralizuotą jų pakvietimą. Paraleliai buvo vykdoma ir tiesioginė

komunikacija el. paštu ir telefonu pagal iš anksto suformuotas dalyvių duomenų

bazes. Siūlytume palikti šį pasiteisinusį dalyvių kvietimo mechanizmą.

55


PRIEDAI

56

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!