Untitled - Iliuzija

fi.iliuzija.net

Untitled - Iliuzija

Skaitiniai - Laimės planeta

visai neblogą mintį fantastiniam apsakymui, kuriame lamsius gatvėse vaikėsi

išprotėjęs automobilis su dar labiau išprotėjusiu vairuotoju.

- Turėtų būti visai neblogas siaubo romanas, - sumurmėjo Goršekas, užsimesdamas

meškeres ant peties. - Pagaliau mano valanda išaušo!

O už pusės kilometro Krodas pagaliau sustabdė automobilį, niekaip

negalėdamas atsigauti po patirto šoko. Lamsidralinas virė jo gyslose, jis šiek

tiek drebėjo, kaip ir Divilė, kuri beje ir pasuko vairą.

Dar nė vienas lamsis nebandė nutrenkti kitą lamsį automobilio pagalba ir

tokia patirtis abu įsimylėjėlius gerokai jaudino. Tarsi suokalbininkus itin

slaptame sąmoksle.

- Kas... kas čia buvo? - didelėmis akimis dairėsi Krodas, vis dar jausdamas

Divilės rankos karštį.

- Per plauką į upę neįvažiavome, - sumikčiojo Divilė, stipriai tebegniauždama

Krodo ranką. - Ir... ir man atrodo, kad aš m-mačiau žveją Goršeką...

- Taip, Goršekas ten buvo, - linktelėjo Krodas, žiūrėdamas į vaivorykštinį

mėnulį, pakibusį tiesiai virš kalvos prieš automobilį. - Man atrodo, mes jį

gerokai išgąsdinome...

- O jis išgąsdino mus. Dar nemačiau lamsio, kuris žiūrėtų taip išvertęs akis!

- Kaip gerai, kad nenumušėme jo į upę! - giliai atsiduso Krodas. - Tai būtų

siaubinga.

- T... tikrai...

Krodas pagaliau paliko mėnulį ramybėje ir pažvelgė į Divilę, kuri savo

ruožtu ne ką mažesnėmis akimis spoksojo į jį. Vaikinui pasivaideno, kad jis

dar nematė gražesnės Divilės nei dabar – išsigandusios, išplėtusios akis ir

tokios seksualios.

„Kažką reiktų gero pasakyti“ - pagalvojo Krodas, bet pavėlavo. Mintyse

sumikčiojusi, Divilė palinko į priekį ir prigludo prie jo, pagaliau palikdama

ramybėje vairą ir Krodo ranką.

Dabar ji laikė savo meilės kaklą ir neketino paleisti dar labai ilgai,

mėgaudamasi saldžiu jausmu, nuo kurio visa tirpte tirpo.

Ką ir besakyti. Tą vakarą maistas taip ir pasiliko bagažinėje su visa šašlykine.

>

20

Similar magazines