Untitled - Iliuzija

fi.iliuzija.net

Untitled - Iliuzija

Skaitiniai - Laimės planeta

vosūkis! Štai aš ir pagalvojau, kad reiktų peržiūrėti fizikos pamatus. O tuo

pačiu ir astronomijos!

- Ką tu dabar ketini daryti?

- Kol kas laukiu atsakymo iš Centrinio Mokslų Instituto, jie ten dirba po

skydu dieną ir naktį, jų neveikia mėnulio fazės...

- Tu išsiuntei karoliuką į Institutą?! - pašoko Tarntalas.

- O ką man vargšui reikėjo daryti?! - suriko Pirifas. - Mes tam ir gimėme,

kad atsakytume į VISUS klausimus, kolega!

- Smėlio krūva aukštielninka! - sudejavo Tarntalas ir jau norėjo įlysti į Pirifo

šaldytuvą paieškoti ko nors vėsaus, kai rūsyje suskambo telefonas.

- Alio! - užgulė mygtuką Pirifas.

- Kalbuosi su Pirifu Gi Krokenu? - sugergždė iš garsintuvo. - Čia Asmodėjus

Kvarla, Centrinis Mokslų Institutas. Skambinu dėl to apvalaus daikto, kurį

atsiuntėte teleportu.

- Ak, - sušilęs sumikčiojo Pirifas. - O kas dėl jo?

- Mes permatavome to daikto amžių su naujausia įranga – pasirodo, jūs

šiek tiek suklydote. Akmenėlio amžius – beveik dvidešimt milijardų metų.

Radiacinis fonas fenomenaliai žemas, šito mes irgi nesuprantame. Bet yra

dar vienas dalykas, kurį pastebėjome, kai supjaustėme tą daiktą į gabalėlius

vidinei analizei...

- Taip?

- Geležies oksidas, kuris suteikia spalvą... Pasirodo, ten visai ne oksidas, o

dirbtinės metalo nanodalelės, tokio paties senumo. Tokių gamtoje net teoriškai

negali būti.

- Ką jūs tuo norite pasakyti? - sucypė Pirifas. - Kad čia svetimos civilizacijos

produktas?

- Tai būtų racionaliausia išvada, kadangi neaptikome dirbtinių nanodalelių

įterpimo pėdsakų. Jeigu tas daiktas yra suklastotas, tuomet aš nežinau technologijų,

kurios tai pajėgtų. Akmenėlis yra tiesiog tobulai senas ir fenomenaliai

mažai spinduliuojantis.

- Vadinasi... - sumikčiojo Pirifas. - Tai ne tik fizikinė, bet ir istorinė sensacija?!

- Prieš darydamas bet kokias išvadas, noriu paklausti vieno – jūs iš kur tą

daiktą apskritai gavote?

- Ėėė, - įsiterpė į pokalbį Tarntalas. - Aš iš savo dukterėčios pasiskolinau.

24

Similar magazines