Untitled - Iliuzija

fi.iliuzija.net

Untitled - Iliuzija

Skaitiniai - Laimės planeta

gavote?

- Iš savo mylimojo Krodo! - šokinėjo Divilė. - Jis mane vakar pabučiavo ir

juos padovanojo! Pala... Ką reiškia „ištyrėme mėginį“?

- Mes... na... - suprakaitavo Tarntalas.

- Dėde!!! - piktai suspiegė Divilė, ūmai viską supratusi.

- Aš tik mažą gabaliuką pasiskolinau! Rytoj grąžinsiu!

- Patį mažiausią! Patį brangiausią! - spiegė per visą kiemą mergina. - Aš tave

tuoj rimtai sužalosiu ir eisiu pataisos darbų dirbti!

- Štai dėl to aš ir nemėgstu šito mėnulio, - atsiduso Asmodėjus Kvarla. -

Vienos dramos...

Tačiau netrukus atbėgo spiegimą išgirdusi Divilės mama, suvokusi situaciją

nestipriai sužalojo Tarntalą už savo dukrą ir pagaliau pasakė, kur surasti jos

būsimą žentą. Mokslininkai paskubomis išvažiavo.

>

Aušo rausvojo mėnulio ciklo rytas, kai trys fizikai pagaliau išėjo iš silicio

atliekų perdirbimo gamyklos, kur dirbo Krodas. Asmodėjus Kvarla atrodė

suirzęs, Pirifas – susigėdęs, o Tarntalas valėsi abi rankas į palto šonus, lyg

būtų jas labai smarkiai ištepęs.

- Vadinasi taip, - užsirūkė Asmodėjus. - Kitą kartą laiko mašinas

sunaikinkite asmeniškai, kad visokie Krodai negamintų akmenų iš ko papuola!

Aš uždokumentuosiu visą reikalą į nesusipratimų skyrių.

- Tai mano kaltė, - atsiduso Tarntalas. - Aš tą kvailą daiktą išradau...

- Ne, tai mano kaltė, - cyptelėjo Pirifas. - Tai aš norėjau fizikos pamatus

keisti tokiu kvailu metu...

- O aš kaltas, kad kaip koks durnaropės kotas, važiavau per pusę kontinento

jūsų teorijų tikrinti, - urgztelėjo Asmodėjus. - Kolegos, taisyklės ne veltui

sukurtos! Daugiau kad man jokių mokslinių sensacijų melsvojo mėnulio

metu, supratote?

>

Nė vienas iš trijų mokslininkų nė nenutuokė, kad jie patys su visa planeta,

visa galaktika, visa Visata ir dar daugybe kitų Visatų tyliai sukasi mažoje

26

Similar magazines