Dienos akcijų rinkų apžvalga 2008 12 17

v1.vz.lt

Dienos akcijų rinkų apžvalga 2008 12 17

2,00%

-4,00%

-10,00%

-16,00%

-22,00%

-28,00%

-34,00%

-40,00%

OMXT 3.57% OMXR 0.37% OMXV 0.38%

OMXT OMXR OMXV

11.17 11.23 11.29 12.05 12.11 12.17

Baltijos šalių rinkos

Trečiadienį Pabaltijo akcijų rinkų nepaveikė pasaulį uţkrėtusi

ţinia dėl palūkanų maţinimo. Vienintelės Estijos indeksas

išsiskyrė teigiamu pokyčiu.

Vilniaus vertybinių popierių birţos indeksas pradţioje kiek kilęs

visgi fiksavo 0,38% kritimą. Panašu, kad antradienį buvęs

aktyvumas vakar visiškai priblėso – bendra apyvarta nesiekė 2

mln. LTL. Investuotojai vakar jau fiksavo pelnus, keletą dienų

susidomėjimą rodę “Lietuvos dujos” ir “Klaipėdos nafta”

pozicijose. Panašu, kad pirkimo banga praėjo. Aktyviausiai

trečiadienį prekiauta “Aprangos” akcijomis, kurios kilo 2,75%. Jau

senokai ši pozicija buvo uţmiršta.Tačiau drąsiai teigti, kad į ją

grįţtama dar ankstoka. Kiek daugiau kaip uţ 300 tūkst. LTL

perleista “Ūkio banko” bei “TEO LT” akcijų. Panašu, kad rinkos

dalyviai iki metų pabaigos išlaikys panašų aktyvumą ir lauks kol

bendrovės skelbs paskutinio metų mėnesio veiklos rezultatus bei

kitų metų prognozes.

Rygos vertybinių popierių birţos indeksas panašiai kaip Lietuvos

smuktelėjo 0,37%. Vakar vėl buvo pasiekta stebėtinai didelė 156

tūkst. LVL. apyvarta. Aktyviausiai prekiauta „Grindeks“ bei

„Latvijas Balzams“ akcijomis, tačiau esminių naujienų iš šių

bendrovių pusės nebuvo .

Talino vertybinių popierių birţos indeksas kilo 3,57%. Praktiškai

visos pozicijos fiksavo teigiamus pokyčius, išskyrus „Viisnurk“,

kuri krito 1,28%. Daugiau kaip 10% kilo „Baltika“ akcijų kaina.

Kiek aktyviau prekiauta „Eesti telekom“ pozicijoje. Bendra birţos

apyvarta išaugo net virš 2 mln. EUR. Vakar rekordiškai net 27

sandoriai buvo tiesioginiai, iš kurių didţiausi kiekiai buvo perleisti

„Tallink grupp“ akcijų.

Akcijos, kurių apyvarta buvo didţiausia

Rytinė akcijų rinkų apžvalga

2008.12.18

08 25

Labiausiai kilo Labiausiai krito

Akcija Kaina Pokytis Akcija Kaina Pokytis

KA11R 0,39 LVL 14,71% ANK1L 0,30 LTL -16,67%

VLP1L 0,60 LTL 11,11% LME1R 1,11 LVL -11,20%

BLT1T 1,04 EUR 10,64% LJL1L 0,20 LTL -9,09%

TPD1T 0,32 EUR 10,34% SAF1R 0,27 LVL -6,90%

LNS1L 0,11 LTL 10,00% GRG1L 0,29 LTL -6,45%

Akcijų skaičius OMXV OMXR OMXT

Kilo 11 4 11

Krito 14 6 1

Nepakito 16 26 6

Iš viso 41 36 18 6

Apyvarta, EUR OMXV OMXR OMXT

Iš viso: 558.474 221.887 2.312.905

Sandoriai OMXV OMXR OMXT

Iš viso: 718 81 573

OMX Baltic

(Likvidţiausios

akcijos)

Akcijos kaina

Dienos

apyvarta,

EUR

Vid. sandorio

dydis, EUR

Akcijos kainos

pokytis per dieną

ETLAT 4,25 EUR 724.172 16.092,71 3,91%

OEG1T 0,48 EUR 660.368 3.205,67 6,67%

TAL1T 0,42 EUR 640.206 4.540,47 5,00%

Viso, EUR 0,00 0 258.138 996,67 0,00%

APG1L 2,24 LTL 198.242 1.436,53 2,75%

Indeksas

Baltijos akcijų rinka

Vertė

Diena

Pokytis

Mėnuo Metai

OMX Vilnius 174,8 -0,38% -7,83% -65,79%

OMX Riga 267,0 -0,37% -19,80% -55,33%

OMX Tallinn 287,9 3,57% -4,52% -60,58%

OMX Baltic Benchmark GI 231,9 2,20% -9,59% -66,04%

Valiuta Vertė

Diena

Pokytis

Mėnuo Metai

EUR/USD 1,4 0,60% 3,38% -22,57%

EUR/JPY 126,6 0,25% -12,26% 0,21%

USD/LTL 2,4 -0,26% 13,97% -0,23%

Ţaliavos Vertė

Diena

Pokytis

Mėnuo Metai

Auksas 863,5 -0,51% 16,98% 7,55%

Sidabras 11,4 -0,39% 17,67% -19,04%

Varis 3020,0 -1,63% -17,49% -52,67%

Kviečiai 558,3 0,13% 1,59% -29,34%

Nafta 44,6 -0,09% -14,82% --49,84%

Palūkanos 6 mėn.

EURIBOR

Vertė

3,2

Diena

-1,7%

Pokytis

Mėnuo

-23,9%

Metai

-34,0%

VILIBOR 9,6 0,0% 17,1% 31,3%

RIGIBOR 10,7 0,0% 23,5% 24,1%

TALIBOR 7,6 0,0% 0,3% 15,8%

1


Europa/Afrika/Artimieji Rytai

Didţiųjų Europos akcijų rinkų indeksai trečiadienį vis ieškoję

vieningos krypties visgi fiksavo neigiamus pokyčius. Ne ilgai

rinkos dţiūgavo dėl sumaţintų palūkanų normų. Investuotojai vėl

sugrįţo prie minties apie recesiją ir nesibaigiančius bendrovių

nuostolius. Prancūzijos ir Vokietijos indeksams kirto bankinio

sektoriaus akcijų kainų kritimas ţemyn. BNP Paribas akcijos

krito po ţinios, kad šis Prancūzijos bankas per 11 mėn. patyrė

apie 710 mln. EUR nuostolį. Na, o Vokietijos „Deutsche Bank“

nusprendė atidėti obligacijų išpirkimą. Panašu, kad bankinis

sektorius vis dar lieka labai trapi grandis.

Šiaurės/Lotynų Amerika

Visgi euforija JAV baigėsi ir investuotojai grįţo prie realybės, kuri

rodo, kad nemaţai makroekonominių rodiklių vis dar lieka prasti

ir FED jau nebeturės įtakos rinkoms ateityje. Kanados birţoje

prekyba vyko ne “pagal planą”, nes tam trukdė kompiuteriniai

sutrikimai sistemoje.Brazilijoje daugelio kompanijų akcijų kursai

pasuko ţemyn po to, kai pasireiškė kalbos apie galimus

bendrovių veiklos prognozių “karpymus”.

Azija/Okeanija

Azijos rinkose šiandien išsiskyrė dvi kryptys. Japonijos indeksai

neţenkliai fiksavo teigiamus pokyčius. Tam įtakos turėjo

bankinio ir gamybos sektoriaus akcijų kilimas, mat tikimasi, kad

Japonijos valdţios sprendimas sumaţinti palūkanas leis šiek tiek

“atsikvėpti”. Anaiptol, Hong Kong indeksas krito pirmą kartą per

keturias dienas. Tam įtakos turėjo kalbos, kad rinkos dar

koreguosis ţemyn ir kreditų krizė kolkas nesitrauks, o stiprės.

2008.12.18

08 25

Indeksas

Europos akcijų rinka

Vertė

Diena

Pokytis

Mėnuo Metai

DJ EURO STOXX 50 2444,5 -0,24% 3,37% -43,32%

FTSE 100 Index 4324,2 0,35% 2,75% -31,14%

MSCI EURO 715,5 -0,07% 1,56% -45,00%

DAX Index 4708,4 -0,5% 2,8% -40,0%

CAC 40 Index 3241,9 -0,3% 0,8% -41,2%

RTS Index 699,9 1,73% 16,30% -69,16%

New Europe blue chip 10,4 0,4% -1,3% -20,4%

Indeksas

Amerikos akcijų rinka

Vertė

Diena

Pokytis

Mėnuo Metai

Dow Jones Indus.avg 8824,3 -1,12% 4,74% -33,31%

S&P 500 904,41 -0,96% 5,27% -37,84%

NASDAQ Composite Index 056,89 1579,3 -0,67% 6,47% -39,16%

BRASIL BOVESPA 5769,8 904,4 -0,6% 1,56% -39,9%

MEXICO BOLSA 486,6 0,8% 8,7% -35,5%

Indeksas*

Azijos akcijų rinka

Vertė

Diena

Pokytis

Mėnuo Metai

NIKKEI 225 8667,2 0,64% 4,07% -43,01%

HANG rinka SENG Index

SHANGHAI Composite Index

15462,1

2015,7

0,01%

2,0%

19,71%

6,0%

-42,16%

-58,3%

BSE SENSEX 30 9795,6 0,8% 9,6% -48,7%

S&P/ASX 200 3581,2 0,3% 1,6% -42,6%

*Indekso reikšmė pateikta 09:00 val.

2


Paaiškinimai

Reikšmė Paaiškinimas

OMX Baltijos ir Skandinavijos šalių vertybinių popierių birţa

OMXV Vilniaus vertybinių popierių birţa

OMXT Talino vertybinių popierių birţa

OMXR Rygos vertybinių popierių birţa

Kaina Paskutinė akcijos rinkos kaina

Mcap. Įmonės kapitalizacija

Likvidumas

Apskaičiuojamas dalijant įmonės vidutinę dienos apyvartą iš tos birţos vidutinės dienos

apyvartos, kurioje yra listinguojama bendrovė

P/E Akcijos kainos ir grynojo pelno santykis

EV/S Įmonės vertės ir pardavimų santykis

P/S Akcijos kainos ir pardavimų santykis

P/BV Akcijos kainos ir buhalterinės vertės santykis

EV/EBITDA Įmonės vertės ir pelno prieš mokesčius, palūkanas, nusidėvėjimą ir amortizaciją santykis

Free float

Laisvas akcijų skaičius esantis apyvartoje. Į šį skaičių neįskaičiuojami investuotojai, kurie

valdo daugiau negu 5% akcijų.

ROE Grynojo pelno ir akcininkų nuosavybės santykis

ROA Grynojo pelno ir turto santykis

FED Amerikos centrinis bankas (Federalinė rezervų sistema)

ECB Europos centrinis bankas

BOE Didţiosios Britanijos centrinis bankas

BOJ Japonijos centrinis bankas

Barelis Talpos matas, 1 barelis atitinka 159 litrus

Uncija Svorio matas, 1 trojos uncija atitinka 31,1 gramą

OMXBBGI

Finansinių rodiklių apskaičiavimas

Baltijos šalių vertybinių popierių lyginamasis indeksas, kurį sudaro visų sektorių didţiausios

kapitalizacijos ir likvidţiausių bendrovių akcijos, kuriomis prekiaujama Baltijos šalių

vertybinių popierių rinkose. Indeksas pristatomas kaip grąţos indeksas (GI).

Rodiklis Apskaičiavimas

Mcap. Akcijų skaičius * paskutinė akcijos kaina

Free float Visos akcijos – akcijos(investuotojai valdantys daugiau negu 5% akcijų)

P/E Paskutinė akcijos kaina/(grynasis pelnas/ akcijų skaičiaus)

EV/S

(Mcap. + ilgalaikės skolos + trumpalaikės finansinės skolos – 0,5*atidėtas pelno mokestis –

grynieji pinigai ir jų ekvivalentai – finansinis turtas + maţumos dalis)/pardavimai

P/BV Paskutinė akcijos kaina/(akcininkų nuosavybė / akcijų skaičius)

(Mcap. + ilgalaikės skolos + trumpalaikės finansinės skolos – 0,5*atidėtas pelno mokestis –

EV/EBITDA

grynieji pinigai ir jų ekvivalentai – finansinis turtas + maţumos dalis)/(tipinės veiklos pelnas +

nusidėvėjimas ir amortizacija)

ROE (Grynasis pelnas/akcininkų nuosavybės)*100%

ROA (Grynasis pelnas/padalintas iš viso turto)*100%

Ši apţvalga yra informacinio pobūdţio pranešimas, todėl šiame dokumente ar jo dalyje pateikiama informacija negali būti vertinama kaip siūlymas ar

rekomendacija „„pirkti“, “parduoti“ ar “laikyti“ bet kokius finansinius instrumentus. UAB FMĮ „Finhill“ neatsako uţ trečiųjų asmenų priimtus sprendimus

remiantis šioje apţvalgoje ar jos dalyje pateikta informacija. Apţvalga parengta pagal: OMX, Bloomberg, Nymex, Forex pateikiamus duomenis.

Be išankstinio UAB FMĮ ,“Finhill“ sutikimo yra draudţiama bet kokia forma, apimtimis ar būdais atgaminti UAB FMĮ „Finhill“ dienines apţvalgas.

2008.12.18

08 25

3

More magazines by this user
Similar magazines