Rytinė akcijų rinkų apžvalga, 09 15 - Verslo naujienos

v1.vz.lt

Rytinė akcijų rinkų apžvalga, 09 15 - Verslo naujienos

Rytinė Rytinė akcijų akcijų rinkų rinkų apžvalga

apžvalga

Parengė SEB bankas

Finansų maklerio sk., tel. (8 5) 268 2371

• Trečioji rugs÷jo savait÷ biržose prasid÷jo stipr÷jant investuotojų siekiui realizuoti pelnus.

• Pra÷jus lygiai metams po Lehman Brothers banko griūties v÷l atsinaujina diskusijos d÷l griežtesnio

finansų sektoriaus reguliavimo.

• Šiandien 15.30 val. Lietuvos laiku bus skelbiami JAV mažmeninių pardavimų duomenys.

• Bendrov÷ Lifosa šiandien skelbia rugpjūčio m÷nesio veiklos rezultatus.

Prekybos informacija, 09 14, 16:30 (GMT+3)

Vilniaus VP birža Rygos VP birža Talino VP birža

OMX Vilnius -5,5% OMX Riga -2,0% OMX Tallinn

Apyvarta (mln. LTL) 6,3 Apyvarta (mln. LVL) 0,02 Apyvarta (mln. EUR)

-2,4%

0,6

Sandorių sk. 2.168 Sandorių sk. 79 Sandorių sk. 549

Pabrango 0 Pabrango 2 Pabrango 1

Atpigo 18 Atpigo 7 Atpigo 9

Daugiausia kilo Simb. Pask. k. Pok. (%) Daugiausia kilo Simb. Pask.k. Pok. (%) Daugiausia kilo Simb. Pask.k. Pok. (%)

Liepajas metal. LME1R 1,28 1,59 Tallinna Vesi TVEAT 10,29 1,9

Ventspils nafta VNF1R 1,09 0,93

Daugiausiai krito Simb. Pask.k. Pok. (%) Daugiausiai krito Simb. Pask.k. Pok. (%) Daugiausiai krito Simb. Pask.k. Pok. (%)

Invalda IVL1L 2,26 -10,7 Latvijas balzams BAL1R 2,30 -6,1 Baltika BLT1T 0,87 -10,3

Apranga APG1L 3,12 -9,6 Olainfarm OLF1R 0,92 -5,2 Olympic OEG1T 0,74 -8,6

Kauno tiekimas KTK1L 0,26 -7,1 Latvijas Gaze GZE1R 4,55 -4,2 Silvano Fashion SFGAT 0,67 -8,2

DnB NORD NDL1L 158,00 -7,1 Tosmares kugubuv. TKB1R 0,23 -4,2 Harju HAE1T 2,53 -7,0

Agrowill Group AVG1L 0,40 -7,0 Riga Shipyard RKB1R 0,25 -3,8 Norma NRM1T 3,56 -5,1

Šaltinis: OMX, Bloomberg

Kalendorius

09-09-15 VLN Lifosa (LFO1L) - 2009 metų rugpjūčio

mėnesio pardavimai

09-09-15 VLN Klaipėdos baldai (KBL1L) - neeilinis

visuotinis akcininkų susirinkimas

09-09-15 VLN Žemaitijos pienas (ZMP1L) - neeilinis

visuotinis akcininkų susirinkimas

09-09-21 VLN 273 dienų trukmės VVP aukcionas

Užsienio rinkos

Valst. / Reg. Indeksas Vert÷

2009 m. rugs÷jo 15 d.

Prekybos informacija, 09 14, 09:00 (GMT+3)

Pok. (%)

Baltijos šalys OMX BBGI 325,7 -3,9

JAV DJIA 9626,8 0,2

JAV S&P 500 5620,2 0,6

JAV NASDAQ 2091,8 0,5

Brazilija BOVESPA 58867,6 0,9

JK FTSE 100 5018,9 0,1

Vokietija DAX 5620,2 -0,1

Prancūzija CAC 40 3730,6 -0,1

Lenkija WIG 35883,5 -2,1

Turkija ISE National 100 46490,7 -0,2

Rusija RTS 1194,2 -0,2

Europa Bloomberg Eur 169,6 -0,3

Europa MSCI EM Europe 405,8 -1,1

Japonija NIKKEI 225 10234,7 0,3

Honkongas HANG SENG 20932,2 0,0

Kinija SHSE-SZSE300 3302,0 0,3

Indija BSE SENSEX 30 16383,9 1,0

Šaltinis Bloomberg

Pateikiama informacija negali būti interpretuojama kaip asmenin÷ rekomendacija, nurodymas ar kvietimas pirkti ar parduoti konkrečias

finansines priemones ir negali būti jokio v÷liau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. AB SEB bankas šį dokumentą pareng÷ remdamasis

informacija, gauta iš, banko nuomone, patikimų, tačiau jo paties nepatikrintų šaltinių. AB SEB bankas neatsako už šios

informacijos tikslumą ar išsamumą. Dokumentas negali būti kopijuojamas, dauginamas, perspausdinamas, ar kitaip

atgaminamas be SEB banko sutikimo. Leidinys parengtas pagal Infront, Bloomberg, BNS, NASDAQ OMX Tallinn, NASDAQ OMX Riga,

NASDAQ OMX Vilnius informaciją.Rytinė Rytinė akcijų akcijų rinkų rinkų apžvalga

apžvalga

Finansų maklerio sk., tel. (8 5) 268 2371

• Trečioji rugs÷jo savait÷ biržose prasid÷jo stipr÷jant investuotojų siekiui realizuoti pelnus. Europos akcijų

indeksai vakar po šešių iš eil÷s dienų kilimo neteko 0,2-0,4 proc. vert÷s. Kiek optimistiškiau prekyba

vyko už Atlanto – investuotojus džiugina augantis susijungimų ir įsigijimų skaičius regione. Pasirodžius

žinioms apie AES ir Sprint Nextel bendrovių per÷mimą, jų akcijos vakar brango atitinkamai 4,5 proc. ir

10 procentų. Kol skelbiami ūkio duomenys optimistiškų ūkio pl÷tros prognozių nepatvirtina, ateityje

tokios naujienos ir toliau lems teigiamas tendencijas biržose.

• Pra÷jus lygiai metams po Lehman Brothers banko griūties v÷l atsinaujina diskusijos d÷l griežtesnio

finansų sektoriaus reguliavimo. Vakarykščio pranešimo metu B. Obama dar kartą pasisak÷ sieksiantis

naujas finansų sistemos priežiūros taisykles patvirtinti dar šiemet. Šis klausimas bus svarstomas ir kitą

savaitę vyksiančio G20 šalių narių susitikimo metu. Šiandien finansų reformos galimybių įvertinimą

pateiks ir JAV centrinio banko vadovas B. Berank÷. Jo konferencija prasideda 17 val. Lietuvos laiku.

• Įpus÷jant savaitei sulauksime vis daugiau ūkio naujienų. Šiandien pirmoje dienos pus÷je bus skelbiami

Vokietijos ir euro zonos ZEW verslo lūkesčių duomenys. Laukiama šiuos lūkesčius apibūdinančių

indeksų did÷jimo. Už Atlanto 15.30 val. Lietuvos laiku pasirodys bene svarbiausios savait÷s naujienos

JAV mažmenin÷s prekybos duomenys. Po 0,1 proc. kritimo liepą analitikai prognozuoja, kad rugpjūtį

mažmeniniai pardavimai augo 1,9 procento. Jei šios prognoz÷s pasitvirtins, prekyba už Atlanto šiandien

prasid÷s optimistiškai.

• Ramesn÷s nuotaikos šiandien vyrauja ir Azijos biržose – Japonijos Nikkei 225 indekso vert÷ tepadid÷jo

0,15 procento. Prekyba Vakarų Europoje šiandien prasid÷s be didesnių teigiamų pokyčių – pagrindinių

regiono akcijų indeksų ateities sandorių vert÷ šiandien kyla 0,2-0,3 procento.

• Vilniaus biržoje savait÷ prasid÷jo pesimistiškai. OMXV indeksas vakar neteko 5,5 proc. vert÷s – rinkoje

nebuvo nei vienos kilusios bendrov÷s akcijos. Po staigaus pra÷jusios savait÷s kilimo sparčiausiais

tempais krenta finansų sektoriaus akcijos. Vakar biržoje steb÷jome visų trijų pagrindinių bankų - Šiaulių,

Ūkio ir Snoro – dviženklį akcijų kainų kritimą. Panašios tendencijos Vilniaus biržoje tur÷tų išsilaikyti ir

šiandien. Kita vertus, akcijų kainų kritimas slops – teigiamą poveikį akcijų kainų pokyčiams darys

šiandien optimistiškiau vykstanti prekyba užsienio biržose.

• Įpus÷jant rudeniui sulauksime vis daugiau bendrovių naujienų – spalį įmon÷s prad÷s skelbti trečiojo

ketvirčio veiklos rezultatus. Šiandien rugpjūčio m÷nesio pardavimų duomenis skelbs bendrov÷ Lifosa.

Įmon÷s liepos m÷nesio veiklos rezultatai buvo geriausi nuo kovo – augo įmon÷s pajamos ir parduotos

produkcijos kiekis (diamono fosfato liepą buvo parduota 35 proc. daugiau negu birželį). Jeigu Lifosos

pardavimų augimo tempai išsilaikys ir toliau, įmon÷s akcijų kaina rinkoje kils. Per tris paskutines

prekybos dienas ji sumaž÷jo 5,5 proc. iki 32,5 lito.

*CAR - Carnegie Investment Bank AB, Finland Branch, DDBL - Danske Bank A/S Lietuvos filialas, EVL - Evli Bank Plc, FBN - Bankas Finasta, FNS -

AB Finasta, HNB - AB Swedbank, HSA - AS Swedbank (Talinas), HNS – AB Swedbank (Ryga) JTR - UAB Snoras - Jūsų Tarpininkas, KRA - Latvijas

Krajbanka, LHV – AS LHV Pank, MPB - MP Investment Bank hf., NDL - AB DnB Nord bankas, ORN - Orion Securities, PRX - Parex banka, UKB -

AB Ūkio bankas, PRB – Parex bankas, TRA – GE Money Bank, HIP – Hipoteku banka, NRD – Nordea Bank, SEB EE - AS SEB Eesti Uhispank, SEB

LT- AB SEB bankas, SEB LV - AS SEB Latvijas Unibanka, SLB – Šiaulių bankas, SNO – Bankas Snoras

2


Rytinė ytinė akcijų akcijų rinkų rinkų apžvalga

apžvalga

Finansų maklerio sk., tel. (8 5) 268 2371

Biržos NASDAQ OMX Vilnius prekybos

statistika, 09 14, 16:30 (GMT+3) *

11%

11%

14%

Didžiausia apyvarta

8%

20%

36%

Kiti SEB LT UKB LHV HNB ORN

12%

14%

Didžiausi pardav÷jai**

8%

6%

9%

51%

Kiti SEB LT FBN NDL HNB DDBL

11%

9%

20%

Didžiausi pirk÷jai**

9%

12%

40%

Kiti EVL UKB HSA MPB LHV

** Pateikiami duomenys atsižvelgiant į grynąją

pirkimo/pardavimo sandorių apyvartą

AB Ūkio banko akcijų prekybos statistika, 09 14, 16:30 (GMT+3) *

Akcijų sk., vnt.

Akcijų sk., vnt.

50000

25000

0

80000

60000

40000

20000

13%

33%

Didžiausi pirk÷jai

1,30 1,33 1,36 1,39

Vid. kaina, Lt.

UKB LHV ORN HSA

0

Didžiausi pirk÷jai

1,32 1,34 1,36

Vid. kaina, Lt.

UKB MPB HNB FBN

13%

7%

14%

5%

Pirkimai

Pirkimai

4%

Didžiausi pardav÷jai

Šaltinis Infront

*CAR - Carnegie Investment Bank AB, Finland Branch, DDBL - Danske Bank A/S Lietuvos filialas, EVL - Evli Bank Plc, FBN - Bankas Finasta, FNS -

AB Finasta, HNB - AB Swedbank, HSA - AS Swedbank (Talinas), HNS – AB Swedbank (Ryga) JTR - UAB Snoras - Jūsų Tarpininkas, KRA - Latvijas

Krajbanka, LHV – AS LHV Pank, MPB - MP Investment Bank hf., NDL - AB DnB Nord bankas, ORN - Orion Securities, PRX - Parex banka, UKB -

AB Ūkio bankas, PRB – Parex bankas, TRA – GE Money Bank, HIP – Hipoteku banka, NRD – Nordea Bank, SEB EE - AS SEB Eesti Uhispank, SEB

LT- AB SEB bankas, SEB LV - AS SEB Latvijas Unibanka, SLB – Šiaulių bankas, SNO – Bankas Snoras

6%

5%

9%

44%

Kiti SAB1L CTS1L ZMP1L SAN1L SNG1L

47%

Kiti SRS1L UKB1L APG1L SNG1L LFO1L

Akcijų sk., vnt.

Akcijų sk., vnt.

160000

120000

80000

40000

60000

40000

20000

17%

0

1,30 1,32 1,34 1,36 1,38 1,40

Vid. kaina, Lt.

SEB LT FBN DDBL HNB

AB Snoro banko akcijų prekybos statistika, 09 14, 16:30 (GMT+3) *

AB SEB banko prekybos statistika, 09 14, 16:30 (GMT+3) *

0

33%

Didžiausi pardav÷jai

1,3 1,33 1,36 1,39 1,42 1,45

Vid. kaina, Lt.

SEB LT LHV NDL ORN

10%

AB Ūkio banko prekybos statistika, 09 14, 16:30 (GMT+3) *

15%

Pardavimai

3% 3% 6%

Pardavimai

31%

1%

37%

45%

Kiti UKB1L SRS1L TEO1L PTR1L APG1L

Kiti SAB1L SAN1L TEO1L IVL1L

3

More magazines by this user
Similar magazines