Dienos akcijų rinkų apžvalga 2008 11 28

v1.vz.lt

Dienos akcijų rinkų apžvalga 2008 11 28

20,00%

14,00%

8,00%

2,00%

-4,00%

-10,00%

-16,00%

-22,00%

-28,00%

-34,00%

-40,00%

OMXT 0.01% OMXR 1.11% OMXV 1.77%

OMXT OMXR OMXV

10.28 11.03 11.09 11.15 11.21 11.27

Baltijos šalių rinkos

Penktadienį, paskutinę lapkričio mėnesio prekybos dieną,

Pabaltijo akcijų rinkos uţbaigė teigiamai, tačiau ne itin aktyviai.

Vilniaus vertybinių popierių birţos indeksas šoktelėjo 1,77%.

Penktadienį rinkos dalyviai sulaukė kaip niekada daug emitentų

skelbiamų veiklos rezultatų. Bendrovei “Apranga” paskelbus per

trečiąjį ketvirtį uţdirbus 6,3% maţesnį pelną nei lyginamuoju

laikotarpiu pernai, akcijų kaina šoktelėjo iki 2,20 LTL, tačiau

apyvarta nebuvo įspūdinga. Atsiţvelgiant į esamą padėtį

maţmeninės prekybos sektoriuje, bendrovės generalinis

direktorius rezultatus vertina teigiamai, panašu, kad taip pat

įvertino ir investuotojai. Teigiamai į bendrovių „Ţemaitijos pienas“

bei „Panevėţio statybos trestas“ skelbtus veiklos rezultatus

sureagavę rinkos dalyviai akcijų kainas kėlė nuo 11% iki beveik

15%. Tačiau didţiausio dėmesio penktadienį susilaukė

valstybinės įmonės: “Lietuvos dujos”, “Klaipėdos nafta” bei

„Lietuvos jūrų laivininkystė”. Kalbos apie galimus privatizavimus

kėlė šių pozicijų kainas bei apyvartą. Rinkos flagmano “TEO LT”

pozicija liko uţnugaryje ir pakankamai didelio dėmesio nesulaukė,

mat investuotojai koncentravosi ties rezultatus skelbiančiomis

bendrovėmis. Bendra apyvarta siekė 2,2 mln. LTL.

Rygos vertybinių popierių birţos indeksas kilo 1,11%. Stebėtinai

didelę net 20 tūkst. LVL apyvartą sudarė prekyba „Grindeks“

akcijomis, tačiau esminių naujienų nebuvo, o akcijos perleistos

tiesioginiu sandoriu.

Talino vertybinių popierių birţos indeksas fiksavo menką vos

0,01% kritimą. Savaitės pabaigą investuotojai uţbaigė pasyviai,

tai rodo menka apyvarta – 980 tūkst. EUR. Pagal aktyvumą

galima buvo išskirti dvi pozicijas: „Baltika“ bei „Eesti telekom“.

Akcijos, kurių apyvarta buvo didţiausia

Rytinė akcijų rinkų apžvalga

2008.12.01

08 25

Labiausiai kilo Labiausiai krito

Akcija Kaina Pokytis Akcija Kaina Pokytis

DPK1R 0,21 LVL 23,53% KBL1L 1,10 LTL -26,17%

KNF1L 0,77 LTL 14,93% HAE1T 1,51 EUR -11,18%

PTR1L 1,57 LTL 14,60% SFGAT 0,43 EUR -6,52%

UTR1L 1,61 LTL 13,38% ARC1T 0,16 EUR -5,88%

ZMP1L 0,59 LTL 11,32% SRS2L 5,00 LTL -5,66%

Akcijų skaičius OMXV OMXR OMXT

Kilo 15 5 4

Krito 12 4 8

Nepakito 14 27 6

Iš viso 41 36 18 6

Apyvarta, EUR OMXV OMXR OMXT

Iš viso: 642.568 40.287 980.219

Sandoriai OMXV OMXR OMXT

Iš viso: 815 71 350

OMX Baltic

(Likvidţiausios

akcijos)

Akcijos kaina

Dienos

apyvarta,

EUR

Vid. sandorio

dydis, EUR

Akcijos kainos

pokytis per dieną

ETLAT 4,01 EUR 476.270 15.363,54 1,26%

Viso, EUR 0,00 0 253.061 731,39 0,00%

BLT1T 0,75 EUR 234.519 1.790,22 -1,32%

KNF1L 0,77 LTL 178.949 1.269,14 14,93%

TEO1L 1,22 LTL 115.465 1.443,31 -0,81%

Indeksas

Baltijos akcijų rinka

Vertė

Diena

Pokytis

Mėnuo Metai

OMX Vilnius 187,5 1,77% -16,98% -63,22%

OMX Riga 321,9 1,11% -14,90% -48,09%

OMX Tallinn 271,2 0,00% -17,66% -62,30%

OMX Baltic Benchmark GI 228,8 0,59% -16,45% -65,53%

Valiuta Vertė

Diena

Pokytis

Mėnuo Metai

EUR/USD 1,3 -0,42% -3,69% -25,49%

EUR/JPY 120,7 0,17% -0,20% 15,79%

USD/LTL 2,7 -0,18% 0,20% -13,63%

Ţaliavos Vertė

Diena

Pokytis

Mėnuo Metai

Auksas 808,5 -1,16% 11,59% 3,16%

Sidabras 10,2 -0,95% 3,58% -27,15%

Varis 3620,0 -2,06% -12,35% -46,09%

Kviečiai 539,8 -0,51% 0,65% -30,31%

Nafta 52,1 -2,54% -22,37% --39,14%

Palūkanos 6 mėn.

EURIBOR

Vertė

3,9

Diena

-0,79%

Pokytis

Mėnuo

-20,95%

Metai

-17,35%

VILIBOR 8,8 0,00% 8,00% 30,65%

RIGIBOR 9,5 0,00% 5,80% -0,63%

TALIBOR 7,6 0,00% 11,03% 41,78%

1


Europa/Afrika/Artimieji Rytai

Europoje akcijų rinkos penktadienį buvo neramios ir aiškios

vieningos krypties nesurado: jei pirmąją dienos pusę vyravo

smukimas, tai antroje pusėje atvirkščiai ir visgi daugelis indeksų

perkopė į teigiamą pusę. Kiek stipriau kilo tik Šveicarijos bei

Didţiosios Britanijos indeksai, nemaţai rinkų būta ir neigiamo

pokyčio. Vis tik stipresniam kilimui pritrūko teigiamų naujienų.

Nors ir rinkos atrodė kiek aprimę, tačiau neigiamą įtaką turėjo

paskelbtas nekilnojamojo turto tolesnis kritimas Didţiojoje

Britanijoje, nors vartotojų pasitikėjimo rodiklis čia buvo kiek

geresnis nei tikėtasi ir net šiek tiek pagerėjo lyginant su prieš tai

buvusiu. Tarp besivystančių Europos rinkų taip pat vyravo

skirtinga situacija ir būta tiek kritusių, tiek kilusių indeksų.

Šiaurės/Lotynų Amerika

JAV rinkos taip pat labai ryţtingų judesių nedemonstravo, tačiau

jei pirma prekybos pusė nieko gero neţadėjo, tai antrojoje vis tik

būta pakilimo ir uţfiksuotas pakilimas. Daugiausia kilo finansinio

sektoriaus bendrovių kursai. Tuo tarpu iš maţmeninės prekybos

nebesitikima didţiulio pelningumo šventiniu laikotarpiu, mat

parduotuvės pradės konkuruoti maţindamos kainas. Lotynų

Amerikoje taip pat vyravo teigiamos tendencijos nors ir indeksų

pokyčių mastai taip pat stiprūs nebuvo.

Azija/Okeanija

Japonijos rinka jau prekybos pradţioje smuktelėjo ir iki prekybos

pabaigos dalis šio smukimo atsistatė, tačiau vis tiek buvo

fiksuotas neigiamas pokytis. Japonijos rinkoje vyravo neigiamos

nuotaikos, ekonomikos ministrui prakalbus apie tai, jog

planuojamas fiskalinės politikos skatinimo paketas neturės tokio

teigiamo poveikio kaip planuojama ir laikinų darbuotojų etatų

maţinimai jau numatyti daugelio kompanijų. Tuo tarpu

besivystančios šalys Azijoje rodė kiek geresnę dinamiką ir

Kinijos rinka fiksavo teigiamą pokytį, o Indijos rinka nurimusi po

teroro atakų taip pat išlaikė kilimo kryptį.

2008.12.01

08 25

Indeksas

Europos akcijų rinka

Vertė

Diena

Pokytis

Mėnuo Metai

DJ EURO STOXX 50 2430,3 0,10% 2,04% -43,77%

FTSE 100 Index 4288,0 1,46% -2,04% -33,34%

MSCI EURO 713,5 0,16% -7,09% -46,32%

DAX Index 4669,4 0,09% -6,39% -40,67%

CAC 40 Index 3262,7 0,38% -6,43% -42,46%

RTS Index 658,1 -2,37% -17,98% -70,36%

New Europe blue chip 10,4 1,36% -9,94% -20,73%

Indeksas

Amerikos akcijų rinka

Vertė

Diena

Pokytis

Mėnuo Metai

Dow Jones Indus.avg 8829,0 1,17% -5,32% -33,97%

S&P 500 896,21 0,96% -7,48% -39,49%

NASDAQ Composite Index 056,89 1535,6 0,23% -10,77% -42,29%

BRASIL BOVESPA 5599,3 896,2 0,94% -7,09% -43,19%

MEXICO BOLSA 473,1 0,91% -11,98% -38,37%

Indeksas*

Azijos akcijų rinka

Vertė

Diena

Pokytis

Mėnuo Metai

NIKKEI 225 8397,2 -1,35% -2,10% -46,45%

HANG rinka SENG Index

SHANGHAI Composite Index

14119,2

1894,6

1,66%

1,25%

1,08%

9,59%

-50,71%

-61,11%

BSE SENSEX 30 9251,5 1,75% -5,48% -52,22%

S&P/ASX 200 3681,2 -1,64% -8,38% -43,65%

*Indekso reikšmė pateikta 09:00 val.

2


Įmonių naujienos

IVL1L „Invaldos“ grupės trečio ketvirčio nuostolis 3,3 mln. litų

2007 IVQ – 2008 IIIQ

Kaina 1.22 LTL

Mcap, mln. 51.9 LTL

Free float 47.32%

Likvidumas Vidutinis

P/E 0.81

EV/S -

P/BV 0.15

EV/EBITDA -

1. (2008.11.28) Investicinė bendrovė paskelbė konsoliduotas trečiojo ketvirčio finansines

ataskaitas.

2008 III ketv. 2007 III ketv. Pokytis

Grynasis pelnas

(nuostolis) -3,3 25,2 -113%

Grynasis pelnas

(nuostolis) akcininkams -2,9 21,1 -114%

Trečiojo ketvirčio nuostolį bendrovės akcininkams daugiausiai lėmė investicijos į finansinį

turtą, kuris apskaitomas tikrąją verte pelno (nuostolio) ataskaitoje. Prie pelno didėjimo

ţenkliai prisidėjo kelių ir tiltų statybos, bei farmacijos sektorių veikla.

Pelnas (nuostolis) Pokytis

(y/y)

Mln. LTL 2008 III ketv. 2007 III ketv.

Nekilnojamasis turtas 1.1 8.1 -87.0%

Fin. tarpininkavimas -5.1 2.9 -276%

Farmacija -2.3 2.7 -182.2%

Baldų gamyba -0.9 2.6 -136%

Kelių ir tiltų statyba 17.9 6.7 166.9%

Kitos prekės ir paslaugos -3.8 0.0 7454%

Trečiąjį ketvirtį dėl uţsitęsusio nuosmukio finansų rinkose toliau nuostolingai dirbo finansų

sektorius. Nuostolį įmonių grupei atnešė ir farmacijos, baldų gamybos veikla.

Devynių mėnesių bendrovės pelnas akcininkams yra 43.4 mln. LTL, tačiau didţioji dalis yra iš

įmonių pardavimo pirmajame ketvirtyje. Bendrovė įvertinusi pokyčius rinkoje pakoregavo

metinę grupės prognozę. Prognozuojama, kad atlikus įmonės investicinio turto perkainojimą

metų pabaigoje grupės konsoliduotas nuostolis gali sudaryti iki 30 mln. litų.

2008.12.01

08 25

3


Paaiškinimai

Reikšmė Paaiškinimas

OMX Baltijos ir Skandinavijos šalių vertybinių popierių birţa

OMXV Vilniaus vertybinių popierių birţa

OMXT Talino vertybinių popierių birţa

OMXR Rygos vertybinių popierių birţa

Kaina Paskutinė akcijos rinkos kaina

Mcap. Įmonės kapitalizacija

Likvidumas

Apskaičiuojamas dalijant įmonės vidutinę dienos apyvartą iš tos birţos vidutinės dienos

apyvartos, kurioje yra listinguojama bendrovė

P/E Akcijos kainos ir grynojo pelno santykis

EV/S Įmonės vertės ir pardavimų santykis

P/S Akcijos kainos ir pardavimų santykis

P/BV Akcijos kainos ir buhalterinės vertės santykis

EV/EBITDA Įmonės vertės ir pelno prieš mokesčius, palūkanas, nusidėvėjimą ir amortizaciją santykis

Free float

Laisvas akcijų skaičius esantis apyvartoje. Į šį skaičių neįskaičiuojami investuotojai, kurie

valdo daugiau negu 5% akcijų.

ROE Grynojo pelno ir akcininkų nuosavybės santykis

ROA Grynojo pelno ir turto santykis

FED Amerikos centrinis bankas (Federalinė rezervų sistema)

ECB Europos centrinis bankas

BOE Didţiosios Britanijos centrinis bankas

BOJ Japonijos centrinis bankas

Barelis Talpos matas, 1 barelis atitinka 159 litrus

Uncija Svorio matas, 1 trojos uncija atitinka 31,1 gramą

OMXBBGI

Finansinių rodiklių apskaičiavimas

Baltijos šalių vertybinių popierių lyginamasis indeksas, kurį sudaro visų sektorių didţiausios

kapitalizacijos ir likvidţiausių bendrovių akcijos, kuriomis prekiaujama Baltijos šalių

vertybinių popierių rinkose. Indeksas pristatomas kaip grąţos indeksas (GI).

Rodiklis Apskaičiavimas

Mcap. Akcijų skaičius * paskutinė akcijos kaina

Free float Visos akcijos – akcijos(investuotojai valdantys daugiau negu 5% akcijų)

P/E Paskutinė akcijos kaina/(grynasis pelnas/ akcijų skaičiaus)

EV/S

(Mcap. + ilgalaikės skolos + trumpalaikės finansinės skolos – 0,5*atidėtas pelno mokestis –

grynieji pinigai ir jų ekvivalentai – finansinis turtas + maţumos dalis)/pardavimai

P/BV Paskutinė akcijos kaina/(akcininkų nuosavybė / akcijų skaičius)

(Mcap. + ilgalaikės skolos + trumpalaikės finansinės skolos – 0,5*atidėtas pelno mokestis –

EV/EBITDA

grynieji pinigai ir jų ekvivalentai – finansinis turtas + maţumos dalis)/(tipinės veiklos pelnas +

nusidėvėjimas ir amortizacija)

ROE (Grynasis pelnas/akcininkų nuosavybės)*100%

ROA (Grynasis pelnas/padalintas iš viso turto)*100%

Ši apţvalga yra informacinio pobūdţio pranešimas, todėl šiame dokumente ar jo dalyje pateikiama informacija negali būti vertinama kaip siūlymas ar

rekomendacija „„pirkti“, “parduoti“ ar “laikyti“ bet kokius finansinius instrumentus. UAB FMĮ „Finhill“ neatsako uţ trečiųjų asmenų priimtus sprendimus

remiantis šioje apţvalgoje ar jos dalyje pateikta informacija. Apţvalga parengta pagal: OMX, Bloomberg, Nymex, Forex pateikiamus duomenis.

Be išankstinio UAB FMĮ ,“Finhill“ sutikimo yra draudţiama bet kokia forma, apimtimis ar būdais atgaminti UAB FMĮ „Finhill“ dienines apţvalgas.

2008.12.01

08 25

4

More magazines by this user
Similar magazines