Prekybos Baltijos šalių akcijų rinkose gegužės 18 d. apžvalga

v1.vz.lt

Prekybos Baltijos šalių akcijų rinkose gegužės 18 d. apžvalga

PREKYBOS BALTIJOS ŠALIŲ AKCIJŲ RINKOJE

DIENOS APŽVALGA

ANALIZUOJAMI 2011-05-18 DUOMENYS

Šalis /

regionas

Indeksas per

dieną

Vertės pokytis

per per

savaitę metus

YTD

Baltijos šalių akcijų indeksai:

Lietuva OMXV -0.39% -1.50% 18.37% -10.96%

Latvija OMXR -1.39% -1.45% 15.14% 3.05%

Estija OMXT -0.67% -0.88% 16.10% -2.91%

Baltijos šalys OMXBBGI -0.49% -0.92% 17.02% -5.41%

Europa

DJ Euro

Stoxx 50 0.62% -2.55% 6.27% 2.67%

Vokietija DAX 0.65% -2.56% 18.64% 5.63%

UK FTSE 100 1.07% -0.88% 11.61% 0.40%

Rusija RTS 1.13% -3.08% 28.54% 4.35%

JAV NASDAQ 1.14% -1.06% 21.48% 6.11%

Kinija CSI 300 0.75% -0.18% 13.28% 0.36%

Japonija NIKKEI 225 0.99% -2.05% -5.67% -5.54%

Daugiausiai kilo

Emitentas Pokytis Apyvarta,

tūkst., EUR

Kaina,

EUR

Klaipėdos nafta 2.50% 0.74 0.369

Stumbras 2.46% 0.57 1.250

Invalda 1.61% 3.64 1.829

LITGRID 1.48% 1.69 0.480

Grigiškės 1.11% 12.60 0.821

Kilo iš viso 10 pozicijų

LIETUVOS AKCIJŲ RINKA

Daugiausiai krito

Emitentas Pokytis Apyvarta,

tūkst., EUR

Ši Apžvalga nėra pasiūlymas, kvietimas ar rekomendacija pirkti ar parduoti finansines priemones. Ji yra informacinio pobūdžio, todėl negali būti jokio sudaryto sandorio pagrindu ar dalimi.

AB Ūkio bankas neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus naudojantis šia Apžvalga taip pat dėl išorinių šaltinių pateikiamos informacijos teisingumo. Apžvalga skirta jums, todėl nei ji, nei

jos dalys negali būti kopijuojamos, dauginamos, perspausdinamos ar teikiamos naudotis tretiesiems asmenims. Apžvalga parengta pagal Nasdaq OMX ir Bloomberg informaciją.

Kaina,

EUR

Įmonių grupė

"Alita" -25.81% 0.00 0.046

Lietuvos

energija -8.07% 0.48 0.501

Lietuvos jūrų

laivininkystė -5.45% 16.16 0.052

Rokiškio sūris -2.53% 1.83 1.657

Žemaitijos

pienas -1.87% 1.49 0.630

Krito iš viso 12 pozicijų

Parengė: Finansų maklerio departamentas

2011 m. gegužės mėn. 19 d.

Alina Stundžienė

El. paštas: a.stundziene@ub.lt

Tel.: +370 37 395 501

Didžiausia apyvarta,

tūkst., EUR

Kaina,

EUR

Pieno žvaigždės 220.00 1.501

TEO LT 203.99 0.593

Apranga 27.65 1.724

Panevėžio statybos

trestas 20.98 1.710

Ūkio bankas 19.80 0.299

Bendra dienos apyvarta, tūkst., EUR

585.88

2011-05-24

INVESTUOTOJŲ KALENDORIUS

Neeilinis visuotinis akcininkų

AB „Agrowill Group“

susirinkimas

2011-05-31 AB „Invalda“

Trijų mėnesių tarpinė

informacija

2011-05-31 APB „Apranga“ 3 mėnesių tarpinė informacija

Tijų mėnesių Grupės

2011-05-31 AB „Rokiškio sūris“ konsoliduotos finansinės

ataskaitos

AB „Utenos

iki 2011-05-31

trikotažas“

2011 m. 3 mėn. tarpinė

konsoliduota finansinė

atskaitomybė

2011-06-01 APB „Apranga“

2011 m. gegužės mėnesio

mažmeninio tinklo apyvarta

2011-06-06

Gegužės mėn. ir 5 mėnesių

AB „Rokiškio sūris“

preliminari Grupės apyvarta

Nors dauguma pasaulio akcijų indeksų vakar atsitiesė, Baltijos šalių akcijų rinkose trečiadienį toliau vyravo neigiamos tendencijos, o Baltijos

šalių akcijų indeksai yra žemiausiame lygyje per pastaruosius du mėnesius. Lietuvos ir Estijos akcijų indeksų vertės tik labai nežymiai yra

aukščiau kovo 15 d. turėtos vertės, kada dėl nelaimės Japonijoje šie indeksai krito į kelių mėnesių žemumas. Lietuvos akcijų indeksas vakar

sumenko mažiausiai – 0,39 proc. Dienos apyvarta pakilo iki 586 tūkst. eurų, tačiau prekyba nebuvo aktyvi. Trečdaliu pozicijų vakar visiškai

neprekiauta, o apyvarta TEO LT, AB bei AB „Pieno žvaigždės“ akcijomis sudarė 72 proc. visos dienos apyvartos. Didžiausia apyvarta iš

sandorių AB „Pieno žvaigždės“ akcijomis pasiekta tiesioginių sandorių dėka, o šių akcijų kaina kilstelėjo 0,74 proc. Kitų pieno bendrovių

akcijomis vakar prekiauta pasyviai, o jų kainos fiksavo neigiamus pokyčius. Daugiausiai sandorių buvo sudaryta, kaip jau įprasta, TEO LT, AB

akcijomis, kurios pigo trečią prekybos sesiją iš eilės, o vakar fiksavo 1,33 proc. vertės pokytį.

Gana aktyvi prekyba išliko ir AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ akcijomis, o jų kaina koregavosi fiksuodama 5,45 proc. vertės nuostolį. Nors AB

„Agrowill Group“ akcijų paklausa vakar atslūgo, tačiau jų kaina kilo ketvirtą prekybos sesiją iš eilės. Vakar ji kilstelėjo 0,32 proc.

Iš viso vakar Lietuvos akcijų biržoje pakilo 10 pozicijų, o nukrito 12. Labiausiai – 2,5 proc. – pabrango AB „Klaipėdos nafta“ bei AB „Stumbras“

akcijos, tačiau jomis sudaryti vos keli sandoriai. Daugiausiai atpigo taip pat mažiausiai likvidžios pozicijos. AB Įmonių grupės „Alita“ akcijų kaina

tik vienu vakar sudarytu sandoriu buvo numušta 25,8 proc. Ketvirtą prekybos sesiją iš eilės krito ir AB “Lietuvos energija” akcijų kaina, o vakar ji

sumenko daugiausiai – 8,07 proc. Toliau krito ir APB „Apranga“ akcijų kaina. Vakar ji sumenko dar 0,92 proc. ir pasiekė žemiausią vertę per

šešis su puse mėnesio.

Bankų akcijos vakar nebuvo populiarios. Kiek aktyviau prekiauta tik AB Ūkio banko akcijomis, o jų kaina sumenko 0,33 proc. Daugiau krito tik

AB banko „Snoras“ paprastųjų akcijų kaina. Šios akcijos vakar atpigo 1,85 proc. To paties banko privilegijuotų akcijų bei AB Šiaulių banko akcijų

kainos vakar nepakito.


Emitentas

Daugiausiai kilo

Pokytis

Apyvarta,

tūkst.,

LVL

Kaina,

LVL

Latvijas Jūras

Medicinas Centrs 6.67% 0.960 1.600

Latvijas kugnieciba 0.77% 0.63 0.393

Latvijas Gaze 0.12% 0.16 6.058

Kilo iš viso 3 pozicijos

LATVIJOS AKCIJŲ RINKA

Daugiausiai krito

Emitentas

Pokytis

Apyvarta, Kaina,

tūkst., LVL

LVL

Olainfarm -4.05% 4.29 2.322

Liepajas metalurgs -2.80% 0.50 1.216

Ventspils nafta -2.60% 2.12 1.350

Latvijas Balzams -0.40% 0.48 2.470

SAF Tehnika -0.04% 0.27 2.66

Krito iš viso 5 pozicijos

Didžiausia apyvarta,

tūkst., LVL

Ši Apžvalga nėra pasiūlymas, kvietimas ar rekomendacija pirkti ar parduoti finansines priemones. Ji yra informacinio pobūdžio, todėl negali būti jokio sudaryto sandorio pagrindu ar dalimi.

AB Ūkio bankas neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus naudojantis šia Apžvalga taip pat dėl išorinių šaltinių pateikiamos informacijos teisingumo. Apžvalga skirta jums, todėl nei ji, nei

jos dalys negali būti kopijuojamos, dauginamos, perspausdinamos ar teikiamos naudotis tretiesiems asmenims. Apžvalga parengta pagal Nasdaq OMX ir Bloomberg informaciją.

Kaina,

LVL

Olainfarm 4.29 2.322

Ventspils nafta 2.12 1.350

Latvijas Jūras Medicinas

Centrs 0.96 1.600

Latvijas kugnieciba 0.63 0.393

Liepajas metalurgs 0.50 1.216

Bendra dienos apyvarta, tūkst., LVL

Latvijos akcijų indeksas trečiadienį krito daugiausiai – 1,39 proc., o dienos apyvarta pakilo tik nežymiai – iki 10 tūkst. latų. 65 proc. visos

apyvartos sudarė apyvarta AS „Olainfarm“ ir AS „Ventspils nafta“ akcijomis, kurių kainos krito daugiausiai – atitinkamai 4,05 proc. ir 2,6 proc.

Tuo tarpu kitos energetikos bendrovės fiksavo nedidelius (iki 0,8 proc.) teigiamus kainų pokyčius. AS „Liepajas metalurgs“ akcijų kaina krito

antrą prekybos sesiją iš eilės. Labiausiai pabrango AS „Latvijas Jūras Medicinas Centrs“ akcijos – 6,67 proc. Tik vieno vakar sudaryto sandorio

dėka jų kaina pakilo iki aukščiausio lygio per devynis mėnesius.

Emitentas

Trigon Property

Daugiausiai kilo

Apyvarta,

Pokytis tūkst., EUR

Kaina,

EUR

Development 10.11% 0.04 0.392

\

Merko Ehitus 1.36% 11.64 8.119

Nordecon 0.32% 82.59 1.250

Silvano Fashion

Group 0.31% 32.81 3.240

Ekspress Grupp 0.07% 5.00 1.401

Kilo iš viso 5 pozicijos

2011-05-20

2011-05-23 –

2001-05-27

2011-05-23 –

2001-05-27

2011-05-23 –

2001-05-29

2011-05-23 –

2001-05-29

2011-05-23 –

2001-05-29

2011-05-24 –

2001-05-31

2011-05-24 –

2001-05-31

ESTIJOS AKCIJŲ RINKA

Daugiausiai krito

Emitentas

Apyvarta,

Pokytis tūkst.,

EUR

Kaina,

EUR

Baltika -3.68% 85.10 0.785

Arco Vara -2.11% 51.53 4.600

Tallink Grupp -1.49% 238.68 0.726

Olympic

Entertainment Group -0.89% 20.42 1.450

Premia Foods -0.60% 0.93 0.830

Krito iš viso 7 pozicijos

9.92

INVESTUOTOJŲ KALENDORIUS

AS „Valmieras stikla Eilinis visuotinis akcininkų

šķiedra“

susirinkimas

3 mėnesių neaudituota finansinė

AS „Latvijas Gaze“

atskaitomybė

AS „Talsu 3 mėnesių neaudituota finansinė

mežrūpniecība“ atskaitomybė

3 mėnesių neaudituota finansinė

AS „Grobina“

atskaitomybė

3 mėnesių neaudituota finansinė

AS „Grindeks“

atskaitomybė

AS „Rīgas juvelieriz- 3 mėnesių neaudituota finansinė

strādājumu rūpnīca“ atskaitomybė

AS „Latvijas 3 mėnesių neaudituota finansinė

kuģniecība“ atskaitomybė

AS „Rīgas elekroma- 3 mėnesių neaudituota finansinė

šīnbūves rūpnīca“ atskaitomybė

Didžiausia apyvarta,

tūkst., EUR

Kaina,

EUR

Tallinna Kaubamaja 475.17 6.020

Tallink Grupp 238.68 0.726

Baltika 85.10 0.785

Nordecon 82.59 1.250

Tallinna Vesi 73.57 8.450

Bendra dienos apyvarta, tūkst., EUR

1 077.49

2011-05-19

INVESTUOTOJŲ KALENDORIUS

Akcijų, dalyvaujančių nomi-

AS „Olympic Ennalo

mažinime, apskaitos

tertainment Group“

diena

2011-05-24

Dividendų mokėjimas (0,06

AS „Harju Elekter“

EUR)

2011-05-24

Eilinis visuotinis akcininkų

AS „Tallinna Vesi“

susirinkimas

2011-05-26

AS „Tallinna

Kaubamaja“

Tarpinė 2011 m. pirmo

ketvirčio ataskaita

2011-05-23 –

2011-05-27

Tarpinė 2011 m. pirmo

AS „Premia Foods“

ketvirčio ataskaita

2011-05-30

AS „Ekspress

Grupp“

Eilinis visuotinis akcininkų

susirinkimas

2011-05-31

Eilinis visuotinis akcininkų

AS „Premia Foods“

susirinkimas

Estijos akcijų indeksas vakar nukrito 0,67 proc. Dienos apyvarta tiesioginių sandorių AS „Tallink Grupp“ ir AS „Tallinna Kaubamaja“ akcijomis

dėka pakilo iki 1,08 mln. eurų. AS „Tallink Grupp“ akcijų kaina vakar krito iki žemiausio lygio per penkis su puse mėnesio, o AS „Tallinna

Kaubamaja“ akcijų kaina – iki šešių su puse mėnesių žemumų. Kiek daugiau nei 2 proc. atpigo ir AS „Arco Vara“ akcijos. Tuo tarpu kitos finansų

sektoriui priklausančios bendrovės AS „Trigon Property Development“ akcijos pabrango daugiausiai – 10,11 proc. Statybų bendrovių akcijų

kainos vakar šiek tiek koregavosi, fiksuodamos teigiamus pokyčius. Vartojimo prekių ir paslaugų sektoriuje vienos krypties nebuvo, tačiau

daugumos jų akcijų kainų pokyčiai buvo nedideli. Kaip jau pastaruoju metu įprasta, didžiausią neigiamą kainos pokytį ir vakar fiksavo AS

„Baltika“ akcijos, o sudarytų sandorių skaičiumi lenkė visas kitas pozicijas. Šių akcijų vertė šiuo metu yra mažiausia per devynis su puse

mėnesio.

More magazines by this user
Similar magazines