Baltijos šalių prekybos dienos komentaras

v1.vz.lt

Baltijos šalių prekybos dienos komentaras

2008 2008-11 2008 11 11-28 11 28

INDEKSŲ POKYTIS INVESTUOTOJO KALENDORIUS

110

105

100

95

90

85

80

75

Vilnius Ryga

Talinas Baltijos rinka

70

11/13 11/15 11/17 11/19 11/21 11/23 11/25 11/27

DIDŽIAUSI POKYČIAI

DIDŽIAUSIOS APYVARTOS

Utenos trikotažas +15,00 %

Klaipėdos nafta +14,93 %

Panevėžio statybos trestas +14,60 %

Žemaitijos pienas +11,32 %

Lietuvos jūrų laivininkystė +10,53 %

Klaipėdos baldai -4,35 %

Klaipėdos jūrų krovinių

-4,71 %

kompanija

Stumbras -4,87 %

Grigiškės -5,00 %

Snoras (privilegijuotosios

akcijos)

-5,66 %

Klaipėdos nafta 617 874,15 LTL

TEO LT 398 677,45 LTL

Lietuvos dujos 324 121,41 LTL

Ūkio bankas 243 717,47 LTL

Panevėžio statybos

trestas

87 492,84 LTL

2008-11-28 2008 m. devynių mėnesių tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė:

- AB „Invalda"

- AB „Linas"

- AB „Rokiškio sūris"

2008-11-28 AB Vilkyškių pieninė visuotinis akcininkų susirinkimas

Bus skelbiamos biržos dalyvių 9 mėnesių neaudituotos finansinės atskaitomybės

Ditton pievadkezu

rupnica

+23,53 %

Latvijas Kugnieciba +2,67 %

Latvijas Krajbanka PVA +2,47 %

Ventspils Nafta +1,94 %

Olainfarm +1,82 %

Latvijas Gaze -0,18 %

Grindeks -1,56 %

Valmiera Stikla Skiedra -2,86 %

Riga kugu buvetava -3,33 %

Grindeks 4 072,00 LVL

Ventspils Nafta 2 677,00 LVL

SAF Tehnika 1 447,00 LVL

Olainfarm 1 247,00 LVL

Ditton pievadkezu

rupnica

988,50 LVL

Norma +9,97 %

Trigon Property

Development

+3,33 %

Viisnurk +2,11 %

Estonian Telecom A +1,26 %

Eesti Ehitus -1,92 %

Olympic Entertainment

Group

-5,45 %

Arco Vara -5,88 %

Silvano Fashion Group -6,52 %

Harju Elekter -8,48 %

Estonian Telecom A 476 269,85 EUR

Baltika 234 519,17 EUR

Silvano Fashion

Group

85 906,80 EUR

Olympic

Entertainment Group

BENDRA APYVARTA 2 218 657 LTL 11 977 LVL 964 919 EUR

BRANGO/PIGO 15/12 5/4 4/7

SANDORIŲ SKAIČIUS 815 70 348

ĮMONIŲ NAUJIENOS

KBL

KBL

Norma 55 361,40 EUR

29 795,47 EUR

Gera Gera Gera naujiena naujiena Šaltinis: OMX

Preliminarus Preliminarus neaudituotas neaudituotas 22008

2 008 m. m. 99-ių

9 ių mėn. veiklos rezultatas

Paskelbtas AB „Klaipėdos baldai“ neaudituotas 2008 m. 9-ių mėn. veiklos rezultatas. Įmonės 2008 metų sausio–rugsėjo mėn.

pardavimai sudarė 140 711 tūkst. Lt (40 753 tūkst. EUR) arba 23,9 proc. daugiau nei per tą patį 2007 metų laikotarpį.

Pelnas iki apmokestinimo 2008 m. sausio-rugsėjo mėnesiais siekė 3234 tūkst. Lt (937 tūkst. EUR), t. y. 16,8 proc. daugiau palyginus

su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, kai jis buvo 2768 tūkst. Lt (802 tūkst. EUR).

Pateikta apžvalga yra tik informacinio pobūdžio. Ji atspindi AB banko „Finasta“ ekspertų nuomonę apžvalgoje išdėstytais klausimais jos paruošimo momentu. Pateikta

informacija negali būti vertinama kaip pasiūlymas pirkti ar parduoti bet kokius finansinius instrumentus ir/ar sudaryti sandorius. AB bankas „Finasta“ nėra atsakinga už bet

kokius trečiųjų asmenų sprendimus, priimtus besiremiant šioje apžvalgoje pateikta informacija.


Klaipėdos baldai

Pokytis -4,35 %

Kaina 1,10 Lt

Kapitalizacija 8,98 mln. Lt

P/E 3,19

P/BV 0,15

EV/EBITDA 3,20

P/S 0,05

APG

APG

Apranga

Pokytis 1,85 %

Kaina 2,20 Lt

Kapitalizacija 77,64 mln. Lt

P/E 3,97

P/BV 0,90

EV/EBITDA 3,13

P/S 0,20

PTR

PTR

Panevėžio statybos trestas

Pokytis 14,60 %

Kaina 1,57 Lt

Kapitalizacija 25,67 mln. Lt

P/E 1,02

P/BV 0,31

EV/EBITDA 1,45

P/S 0,05

PREKYBOS SESIJOS APŽVALGA

Savaitė baigėsi ramiai Vilniaus ir Rygos vertybinių

popierių biržose, o Talino biržoje prekybos apimtys

padidėjo.

Didžiausias indekso kilimas užfiksuotas Vilniaus

vertybinių popierių biržoje, o tam įtakos neabejotinai

turėjo ganėtinai optimistiškai nusiteikę investuotojai.

AB „Klaipėdos nafta“, AB „Panevėžio statybos trestas“,

APŽVALGĄ PARENGĖ

Prekybos skyriaus vadovas Laurynas Byla

Finansų maklerio departamentas

AB bankas „Finasta“

„FINASTOS“ KOMENTARAS

Trečią ketvirtį „Klaipėdos baldai“ gavo 50,44 mln. Lt pajamų, uždirbo 3,88 mln. Lt EBITDA ir 1,93 mln. Lt grynojo pelno, atitinkamai

27,7 proc., 14,4 proc. ir 14 proc. daugiau nei prieš metus. Vis dėlto lyginant su 2007 m. trečiu ketvirčiu, įmonės pelningumo rodikliai

– bendrasis ir EBITDA pelningumai – tęsė šiųmetę tendenciją, t. y. mažėjo. Grynasis pelningumas augo nuo 3,4 proc. iki 3,8 proc.,

tačiau tai nėra žymus pagerėjimas. Kita vertus, šių metų kontekste, t. y. lyginant su pirmu ir antru ketvirčiais, trečias ketvirtis

teigiamai išsiskyrė tiek absoliučiais skaičiais, tiek augusiu pelningumu.

Devynių mėnesių pajamos ir pelnas, kaip ir minima pranešime, augo, tačiau pelningumo rodikliai tebėra mažesni nei prieš metus.

Tikėtina, kad panaši situacija išliks ir ateityje.

Bloga Bloga naujiena naujiena Šaltinis: OMX

Dėl Dėl „Aprangos” Aprangos” Aprangos” grupės grupės 2008 2008 m. m. 9 9 mėnesių mėnesių tarpinės tarpinės informacijos informacijos ir ir veiklos veiklos prognozių prognozių tikslinimo

tikslinimo

Drabužių mažmeninės prekybos rinkos lyderės Lietuvoje ir Baltijos šalyse „Aprangos“ grupės konsoliduoti pardavimai trečią 2008

metų ketvirtį buvo 116,5 mln. Lt (33,7 mln. eurų), arba 12,2 proc. didesni nei prieš metus. „Aprangos“ grupė per trečią 2008 metų

ketvirtį uždirbo 9,0 mln. Lt (2,6 mln. eurų) neaudituoto konsoliduoto pelno neišskaičius mokesčių, arba 6,3 proc. mažiau nei per

2007 m. trečią ketvirtį.

Per devynis 2008 metų mėnesius „Aprangos“ grupės konsoliduoti pardavimai sudarė 309,4 mln. Lt (89,6 mln. eurų), arba 19,6 proc.

daugiau nei prieš metus. „Aprangos“ grupė per devynis 2008 metų mėnesius uždirbo 12,7 mln. Lt (3,7 mln. eurų) neaudituoto

konsoliduoto pelno neatskaičius mokesčių, arba 37,4 proc. mažiau nei per 2007 m. atitinkamą laikotarpį.

Įvertinusi neigiamų tendencijų Baltijos šalių mažmeninės prekybos rinkose ir vėluojančių stambių prekybos centrų atidarymo

poveikius grupės veiklai, „Aprangos“ grupė tikslina 2008 metų veiklos prognozes. Planuojama, kad mažmeninė prekių apyvarta (su

PVM) 2008 metais sieks 510 mln. litų (148 mln. eurų), arba 16,6 proc. daugiau nei 2007 metais. Tikimasi, kad „Aprangos“ grupės

pelnas neatskaičius mokesčių 2008 metais sudarys 18,5 mln. litų (5,4 mln. eurų), arba 38,4 proc. mažiau negu 2007 metais.

„FINASTOS“ KOMENTARAS

„Aprangos“ grupė 2008 m. prognozavo gauti 39,5 mln. Lt pelno neatskaičius mokesčių ir pasiekti 580 mln. Lt apyvartą. Bendrovės

vadovai, įvertinę lapkričio mėnesį atsidariusių 11-os parduotuvių veiklą, pelno neatskaičius mokesčių prognozę sumažino 53 proc.,

o apyvartos – 12 proc. Šių metų vidutinė mėnesio apyvarta yra apie 42,5 mln. Lt, pastarųjų trijų mėnesių vidutinė apyvarta net

50,3 mln. Lt. Remiantis šiais paskaičiavimais galima teigti, kad įmonės vadovai per likusius šių metų mėnesius nesitiki teigiamo

atidarytų parduotuvių poveikio apyvartoms, nes tikimasi, kad lapkričio-gruodžio mėnesiais vidutinė mėnesio apyvarta bus tik apie

42,8 mln. Lt. Jei pasitvirtins naujausios 2008 m. prognozės pardavimai, tenkantys vienam kvadratiniam metrui, taip pat smarkiai

sumažės.

Bloga Bloga naujiena naujiena Šaltinis: OMX

AB AB „ „Pa „ Pa Panevėžio Pa nevėžio statybos statybos trestas” trestas” grupės grupės 2008 2008 metų metų devynių devynių mėnesių mėnesių mėnesių rezultatas

rezultatas

Vienos didžiausių šalies statybų bendrovių AB „Panevėžio statybos trestas“ (PST) grupė per devynis šių metų mėnesius,

neaudituotais duomenimis, gavo 472 mln. litų (137 mln. EUR) pajamų - tai yra 19,7 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu metu ir

uždirbo 24 mln. litų (7 mln. EUR) neaudituoto pelno neatskaičius mokesčių - 20 procentais mažiau nei 2007 m. sausio-rugsėjo

mėnesiais, kai pelnas neatskaičius mokesčių buvo 30 mln. litų (8,7 mln. EUR).

PST grupės vadovybė tikslina 2008 metų pardavimų prognozę - vietoj anksčiau skelbtos 530 mln. litų apyvartos PST grupė

planuoja pasiekti 550 mln. litų apyvartą, nekeisdama grynojo pelno prognozės - 23 mln. litų.

„FINASTOS“ KOMENTARAS

Viena didžiausių Lietuvos statybos kompanijų „Panevėžio statybos trestas” paskelbė 2008 III ketv. veiklos rezultatus: pajamos siekia

213,6 mln. Lt, o EBITDA – 31,6 mln. Lt, o pelnas neatskaičius mokesčių (EBT) – 10 mln. Lt, tai atitinkamai yra 89 proc., 43 proc. ir 41

proc. daugiau nei pernai III ketvirtį. Nors ir užfiksuotas gana aukštas augimas, pinigų srautai iš pagrindinės veiklos yra neigiami ir

ypač pastebėtinas 51 mln. Lt pirkėjų įsiskolinimo padidėjimas 2008 m. III ketvirtyje, lyginant su 7,8 mln. Lt sumažėjimu 2007 m. III

ketvirtyje. Žvelgiant į grynąjį rezultatą, tenkantį mažumos akcininkams, matyti, kad per 9 mėnesius mažumos nuostolis sudarė net

7,66 mln. Lt, kai pernai tuo pačiu periodu buvo 1,38 mln. Lt. Dėl to grynasis pelnas, tenkantis PST akcininkams, III ketvirtį siekė 12,4

mln. Lt, tai yra net 2 kartus daugiau nei 2007 m. III ketvirtį. Mažumos nuostolis reiškia, kad dukterinė bendrovė „PST investicijos”,

kurios PST valdo 67 proc., patyrė gana žymių nuostolių iš nekilnojamojo turto vystymo veiklos. Taigi nors šie PST rezultatai yra

pozityvūs, artimiausio laikotarpio (bent metų) perspektyvos dėl statybų sektoriaus sulėtėjimo yra labai prastos ir galima laukti

žymaus pelno sumažėjimo ateinančiais metais.

AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“, AB „Lietuvos dujos“

sulaukė didesnio investuotojų susidomėjimo ir

tradiciškai biržoje aktyvios bendrovės buvo

stumtelėtos į nuošalę.

Talino vertybinių popierių biržoje pusę apyvartos

atsirėžė telekomunikacijų kompanija „Estonian

Telecom A‘.

Rygos vertybinių popierių biržoje apyvarta nesiekė ir

12 tūkst. latų, o „Ditton pievadkezu rupnica“

pasižymėjo neįprastu kainos kilimu – 23,53 proc.

Pateikta apžvalga yra tik informacinio pobūdžio. Ji atspindi AB banko „Finasta“ ekspertų nuomonę apžvalgoje išdėstytais klausimais jos paruošimo momentu. Pateikta

informacija negali būti vertinama kaip pasiūlymas pirkti ar parduoti bet kokius finansinius instrumentus ir/ar sudaryti sandorius. AB bankas „Finasta“ nėra atsakinga už bet

kokius trečiųjų asmenų sprendimus, priimtus besiremiant šioje apžvalgoje pateikta informacija.

More magazines by this user
Similar magazines