Prekybos Baltijos šalių akcijų rinkose gegužės 17 d. apžvalga

v1.vz.lt

Prekybos Baltijos šalių akcijų rinkose gegužės 17 d. apžvalga

PREKYBOS BALTIJOS ŠALIŲ AKCIJŲ RINKOJE

DIENOS APŽVALGA

ANALIZUOJAMI 2011-05-17 DUOMENYS

Šalis /

regionas

Indeksas per

dieną

Vertės pokytis

per per

savaitę metus

YTD

Baltijos šalių akcijų indeksai:

Lietuva OMXV -0.26% -0.72% 18.82% -10.61%

Latvija OMXR 0.99% -1.66% 14.80% 4.50%

Estija OMXT -0.62% -0.81% 19.57% -2.26%

Baltijos šalys OMXBBGI -0.32% -0.73% 17.64% -4.95%

Europa

DJ Euro

Stoxx 50 -1.10% -3.04% 8.13% 2.03%

Vokietija DAX -1.77% -3.26% 19.61% 4.95%

UK FTSE 100 -1.06% -2.62% 11.37% -0.66%

Rusija RTS -0.94% -5.13% 28.55% 3.18%

JAV NASDAQ 0.03% -3.09% 18.22% 4.91%

Kinija CSI 300 0.50% -1.18% 14.78% -0.39%

Japonija NIKKEI 225 0.09% -2.56% -6.53% -6.47%

Daugiausiai kilo

Emitentas Pokytis Apyvarta,

tūkst., EUR

Kaina,

EUR

Lietuvos jūrų

laivininkystė 12.24% 44.14 0.055

Linas Agro

Group 4.35% 0.29 0.528

Klaipėdos

baldai 1.96% 2.58 1.040

Sanitas 1.58% 0.75 5.589

Utenos

trikotažas 0.70% 0.25 0.287

Kilo iš viso 9 pozicijos

LIETUVOS AKCIJŲ RINKA

Daugiausiai krito

Emitentas Pokytis Apyvarta,

tūkst., EUR

Ši Apžvalga nėra pasiūlymas, kvietimas ar rekomendacija pirkti ar parduoti finansines priemones. Ji yra informacinio pobūdžio, todėl negali būti jokio sudaryto sandorio pagrindu ar dalimi.

AB Ūkio bankas neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus naudojantis šia Apžvalga taip pat dėl išorinių šaltinių pateikiamos informacijos teisingumo. Apžvalga skirta jums, todėl nei ji, nei

jos dalys negali būti kopijuojamos, dauginamos, perspausdinamos ar teikiamos naudotis tretiesiems asmenims. Apžvalga parengta pagal Nasdaq OMX ir Bloomberg informaciją.

Kaina,

EUR

Vilniaus baldai -2.06% 1.15 9.500

Snaigė -1.89% 0.19 0.311

Lietuvos

energija -1.80% 1.93 0.545

Invalda -1.10% 13.10 1.800

LESTO -1.08% 17.46 0.735

Krito iš viso 14 pozicijų

Parengė: Finansų maklerio departamentas

2011 m. gegužės mėn. 18 d.

Alina Stundžienė

El. paštas: a.stundziene@ub.lt

Tel.: +370 37 395 501

Didžiausia apyvarta,

tūkst., EUR

Kaina,

EUR

TEO LT 77.62 0.601

Lietuvos jūrų

laivininkystė 44.14 0.055

Agrowill Group 42.28 0.308

LESTO 17.46 0.735

Ūkio bankas 17.29 0.300

Bendra dienos apyvarta, tūkst., EUR

299.52

2011-05-24

INVESTUOTOJŲ KALENDORIUS

Neeilinis visuotinis akcininkų

AB „Agrowill Group“

susirinkimas

2011-05-31 AB „Invalda“

Trijų mėnesių tarpinė

informacija

2011-05-31 APB „Apranga“ 3 mėnesių tarpinė informacija

Tijų mėnesių Grupės

2011-05-31 AB „Rokiškio sūris“ konsoliduotos finansinės

ataskaitos

AB „Utenos

iki 2011-05-31

trikotažas“

2011 m. 3 mėn. tarpinė

konsoliduota finansinė

atskaitomybė

2011-06-01 APB „Apranga“

2011 m. gegužės mėnesio

mažmeninio tinklo apyvarta

2011-06-06

Gegužės mėn. ir 5 mėnesių

AB „Rokiškio sūris“

preliminari Grupės apyvarta

Antradienį Baltijos šalių akcijų rinkose, kaip ir daugelyje kitų pasaulio akcijų rinkų, išliko neigiamos tendencijos. Lietuvos akcijų indeksas vakar

sumenko 0,26 proc. Dienos apyvarta siekė 300 tūkst. eurų. Didžiausia apyvarta pasiekta iš sandorių TEO LT, AB akcijomis, o jų kaina krito

toliau. Vakar ji sumenko 0,83 proc. iki žemiausios kainos per aštuonis su puse mėnesio. Vakar AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ paskelbus, jog

neaudituotas 2011 m. trijų mėnesių bendrovės pelnas prieš apmokestinimą sudarė 1,3 mln. litų, o pardavimo pajamos – 17,9 mln. litų, šios

bendrovės akcijų paklausa smarkiai padidėjo, o kaina šoko 12,24 proc. 2010 m. Pirmą ketvirtį bendrovės pajamos buvo 13,0 mln. litų, o grynasis

nuostolis – 22,3 mln. litų.

AB „Agrowill Group“ akcijų paklausa po penktadienį paviešinto pranešimo apie ketinimą platinti akcijas Lenkijoje, vakar atslūgo nedaug, o kaina

vis dar kilo. Antradienį šios akcijos pabrango 0,33 proc. Žymiai daugiau – 4,35 proc. – brango kitos žemės ūkio bendrovės AB „Linas Agro

Group“ akcijos, tačiau jomis sudaryti tik trys sandoriai. Vakar kilo ir sveikatos priežiūros bei žaliavų bendrovių akcijos. Vis dar teigiamą vertės

kryptį dėl savų akcijų supirkimo aukštesne nei rinkoje kaina pavyko išlaikyti ir AB „Klaipėdos baldai“ akcijoms. Komunalinių paslaugų sektoriuje

tendencijos antradienį beveik nepasikeitė. AB „Lietuvos elektrinė“ ir AB „Lietuvos energija“ akcijų kainos toliau koregavosi, t.y. AB „Lietuvos

elektrinė“ akcijos, vienintelės šiame sektoriuje, fiksavo nedidelį teigiamą pokytį, o AB „Lietuvos energija“ akcijų kaina toliau krito. Trečią savaitę

iš eilės bent nedidelės teigiamos kainos korekcijos nepavyksta fiksuoti AB „LESTO“ akcijoms. Jos vakar atpigo dar 1,08 proc. Kitų šio sektoriaus

bendrovių akcijomis vakar neprekiauta.

Nors po pranešimo apie pelningą veiklą pirmąjį šių metų ketvirtį APB „Apranga“ akcijos didžiąją dienos dalį brango, tačiau prekybos sesijos

pabaigoje jų kaina buvo numušta iki 1,74 euro ir fiksuotas neigiamas vertės pokytis per paskutinę prekybos sesiją. Neigiamus kainų pokyčius

vakar fiksavo ir dauguma kasdienio vartojimo prekių ir paslaugų bei energetikos bendrovių akcijos. Daugumos bankų akcijų kainos vakar

nepakito. Nedidelį neigiamą kainos pokytį čia fiksavo tik AB „Šiaulių bankas“ akcijos.


Daugiausiai kilo

Apyvarta,

Emitentas

Pokytis tūkst.,

LVL

Kaina,

LVL

Ventspils nafta 8.28% 1.730 1.386

Ditton pievadkežu

rūpnica 8.23% 1.53 0.250

Siguldas CMAS 6.37% 0.00 1.653

Olainfarm 0.83% 0.82 2.420

Grindeks 0.08% 0.46 6.01

Kilo iš viso 5 pozicijos

LATVIJOS AKCIJŲ RINKA

Daugiausiai krito

Emitentas

Pokytis

Apyvarta, Kaina,

tūkst., LVL

Liepajas autobusu

LVL

parks

Saldus

-13.06% 0.27 1.391

mežrūpniecība -12.09% 0.20 4.000

Liepajas metalurgs -8.69% 0.71 1.251

Latvijas Tilti -3.13% 0.16 15.500

Latvijas Gaze -2.09% 0.07 6.051

Krito iš viso 6 pozicijos

Didžiausia apyvarta,

tūkst., LVL

Ši Apžvalga nėra pasiūlymas, kvietimas ar rekomendacija pirkti ar parduoti finansines priemones. Ji yra informacinio pobūdžio, todėl negali būti jokio sudaryto sandorio pagrindu ar dalimi.

AB Ūkio bankas neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus naudojantis šia Apžvalga taip pat dėl išorinių šaltinių pateikiamos informacijos teisingumo. Apžvalga skirta jums, todėl nei ji, nei

jos dalys negali būti kopijuojamos, dauginamos, perspausdinamos ar teikiamos naudotis tretiesiems asmenims. Apžvalga parengta pagal Nasdaq OMX ir Bloomberg informaciją.

Kaina,

LVL

SAF Tehnika 3.03 2.663

Ventspils nafta 1.73 1.386

Ditton pievadkežu

rūpnica 1.53 0.250

Olainfarm 0.82 2.420

Liepajas metalurgs 0.71 1.251

Bendra dienos apyvarta, tūkst., LVL

Latvijos akcijų indeksas antradienį pakilo 0,99 proc., tačiau kritusių pozicijų buvo šiek tiek daugiau nei kilusių, o dienos apyvarta siekė tik 9 tūkst.

latų. Aktyviausiai prekiauta AS „SAF Tehnika“ akcijomis. Daugumos gamybos ir žaliavų bendrovių akcijos vakar vis dar pigo. Vienintelės

gamybos įmonės AS „Ditton pievadkežu rūpnica“ akcijų kaina vakar koregavosi, fiksuodama 8,2 proc. vertės prieaugį. Tik nežymiai daugiau

pabrango AS „Ventspils nafta“ akcijos. Koregavosi vakar ir AS „Liepajas autobusu parks“ akcijų kaina. Ji nukrito 13,06 proc. iki žemiausios

kainos per pastaruosius penkis su puse mėnesio.

\

Daugiausiai kilo

Apyvarta,

Emitentas

Pokytis tūkst., EUR

Kaina,

EUR

Harju Elekter 1.15% 4.12 2.900

Silvano Fashion

Group 0.94% 27.07 3.230

Kilo iš viso 2 pozicijos

2011-05-20

2011-05-23 –

2001-05-27

2011-05-23 –

2001-05-27

2011-05-23 –

2001-05-29

2011-05-23 –

2001-05-29

2011-05-23 –

2001-05-29

2011-05-24 –

2001-05-31

2011-05-24 –

2001-05-31

ESTIJOS AKCIJŲ RINKA

Daugiausiai krito

Emitentas

Apyvarta,

Pokytis tūkst.,

EUR

Kaina,

EUR

Baltika -6.21% 18.51 0.815

Viisnurk -4.17% 1.76 1.379

Arco Vara -3.09% 0.89 4.699

Merko Ehitus -2.19% 8.36 8.010

Tallink Grupp -1.34% 35.59 0.737

Krito iš viso 10 pozicijų

9.19

INVESTUOTOJŲ KALENDORIUS

AS „Valmieras stikla Eilinis visuotinis akcininkų

šķiedra“

susirinkimas

3 mėnesių neaudituota finansinė

AS „Latvijas Gaze“

atskaitomybė

AS „Talsu 3 mėnesių neaudituota finansinė

mežrūpniecība“ atskaitomybė

3 mėnesių neaudituota finansinė

AS „Grobina“

atskaitomybė

3 mėnesių neaudituota finansinė

AS „Grindeks“

atskaitomybė

AS „Rīgas juvelieriz- 3 mėnesių neaudituota finansinė

strādājumu rūpnīca“ atskaitomybė

AS „Latvijas 3 mėnesių neaudituota finansinė

kuģniecība“ atskaitomybė

AS „Rīgas elekroma- 3 mėnesių neaudituota finansinė

šīnbūves rūpnīca“ atskaitomybė

Didžiausia apyvarta, Kaina,

tūkst., EUR

Olympic Entertainment

EUR

Group 49.96 1.463

Tallinna Vesi 42.07 8.500

Tallink Grupp 35.59 0.737

Silvano Fashion Group 27.07 3.230

Baltika 18.51 0.815

Bendra dienos apyvarta, tūkst., EUR

Estijos akcijų indeksas vakar krito 0,62 proc. Dienos apyvarta sumenko dar labiau ir siekė 203 tūkst. eurų. Didžiausią apyvartą generavusios

pozicijos išliko tos pačios – AS „Olympic Entertainment Group“ ir AS „Tallinna Vesi“ akcijos. AS „Olympic Entertainment Group“ akcijos,

netekusios teisės į išmokas dėl nominalo sumažinimo, vakar atpigo 1,22 proc., o AS „Tallinna Vesi“ akcijų kaina liko nepakitusi. Daugiausiai ir

vėl krito AS „Baltika“ akcijų vertė. Vakar ji sumenko 6,21 proc. iki žemiausios kainos per aštuonis su puse mėnesio. Teigiamus kainų pokyčius

vakar fiksavo tik dvi pozicijos. AS „Harju elekter“ ir AS „Silvano Fashion Group“ akcijų kainos po pirmadienį patirto daugiau kaip 2 proc. kritimo

vakar koregavosi fiksuodamos atitinkamai 1,15 proc. ir 0,94 proc. verčių prieaugius.

203.46

2011-05-19

INVESTUOTOJŲ KALENDORIUS

Akcijų, dalyvaujančių nomi-

AS „Olympic Ennalo

mažinime, apskaitos

tertainment Group“

diena

2011-05-24

Dividendų mokėjimas (0,06

AS „Harju Elekter“

EUR)

2011-05-24

Eilinis visuotinis akcininkų

AS „Tallinna Vesi“

susirinkimas

2011-05-26

AS „Tallinna

Kaubamaja“

Tarpinė 2011 m. pirmo

ketvirčio ataskaita

2011-05-23 –

2011-05-27

Tarpinė 2011 m. pirmo

AS „Premia Foods“

ketvirčio ataskaita

2011-05-30

AS „Ekspress

Grupp“

Eilinis visuotinis akcininkų

susirinkimas

2011-05-31

Eilinis visuotinis akcininkų

AS „Premia Foods“

susirinkimas

More magazines by this user
Similar magazines