Dienos akcijų rinkų apžvalga 2009 03 23

v1.vz.lt

Dienos akcijų rinkų apžvalga 2009 03 23

8,00%

2,00%

-4,00%

-10,00%

-16,00%

-22,00%

02.23 03.01 03.07 03.13 03.19

Baltijos šalių rinkos

Akcijos, kurių apyvarta buvo didţiausia

OMXT 1.06% OMXR 2.03% OMXV 0.07%

OMXT OMXR OMXV

Rytinė akcijų rinkų apžvalga

Pirmadienį Pabaltijo akcijų rinkose nebuvo itin didelio optimizmo,

kokio norėtųsi tikėtis. Daugelis investuotojų atsiiminėjo pelnus

tam tikrose pozicijose.

Vilniaus vertybinių popierių birţos indeksas smuktelėjo 0,07%.

Atsidariusi birţa nedţiugino aktyvumu, tačiau į pabaigą „TEO LT“,

paskelbusi mokėsianti 0,23 LTL dividendus, kaip mat sulaukė itin

didelio investuotojų aktyvumo. Akcijų kaina šoko iki 1,16 LTL, o

apyvarta siekė virš 2 mln. litų. Labai tikėtina, kad teigiama

investuotojų reakcija išsilaikys didţiąją savaitės dalį. Beveik

leistinas kainos kritimo ribas pasiekė kompanijos „Agrowill group“

akcijos. Didesnius kiekius turintys investuotojai atsitraukė iš šios

pozicijos. Bendra birţos apyvarta vakar siekė virš 3 mln. litų.

Rygos vertybinių popierių birţos indeksas krito 2,02%. Iš viso

vertybinių popierių birţoje perleista uţ 6,5 tūkst. latų. Aktyviau

prekiauta tik „Grindeks“ ir „Latvijas gaze“ akcijomis.

Talino vertybinių popierių birţos indeksas sumenko 1,06%.

Didesne apyvarta išsiskyrė kompanijos “Tallink grupp” bei “Eesti

telekom” . Birţoje itin didelio aktyvumo nebūta, ką rodo vos 327

tūkst. eurų apyvarta. Bendras kritusių ir kilusių pozicijų santykis

buvo 7/6.

2009.03.24

08 25

Labiausiai kilo Labiausiai krito

Akcija Kaina Pokytis Akcija Kaina Pokytis

SRS1L 0,54 LTL 8,00% VDG1L 0,64 LTL -14,67%

TEO1L 1,16 LTL 6,42% AVG1L 0,48 LTL -14,29%

EEG1T 0,52 EUR 6,12% GUB1L 0,15 LTL -11,76%

UKB1L 0,78 LTL 5,41% RST1L 1,21 LTL -9,70%

SAB1L 0,70 LTL 4,48% LME1R 0,86 LVL -9,47%

Akcijų skaičius OMXV OMXR OMXT

Kilo 10 1 6

Krito 14 6 7

Nepakito 17 30 5

Iš viso 41 36 18 5

Apyvarta, EUR OMXV OMXR OMXT

Iš viso: 5.231 1.166 1.064

Sandoriai OMXV OMXR OMXT

Iš viso: 975 36 260

OMX Baltic

(Likvidţiausios

akcijos)

Akcijos kaina

Dienos

apyvarta,

EUR

Vid. sandorio

dydis, EUR

Akcijos kainos

pokytis per dieną

RST1L 1,21 LTL 852 851,57 -9,70%

LLK1L 0,60 LTL 832 166,47 1,69%

HAE1T 0,75 EUR 794 396,88 -3,85%

IVL1L 1,33 LTL 778 194,40 -2,92%

ALT1L 0,36 LTL 765 95,61 -2,70%

Indeksas

Baltijos akcijų rinka

Vertė

Diena

Pokytis

Mėnuo Metai

OMX Vilnius 152,99 -0,07% -4,59% -67,87%

OMX Riga 204,53 -2,02% -6,17% -60,70%

OMX Tallinn 260,28 -1,06% -7,40% -59,11%

OMX Baltic Benchmark GI 194,99 -0,07% -7,96% -67,12%

Valiuta Vertė

Diena

Pokytis

Mėnuo Metai

EUR/USD 1,36 1,31% 7,84% -13,82%

EUR/JPY 133,89 0,02% -5,75% 13,14%

USD/LTL 2,53 -0,02% 6,11% -11,62%

Ţaliavos Vertė

Diena

Pokytis

Mėnuo Metai

Auksas 939,93 0,05% -2,36% 2,69%

Sidabras 13,67 -0,26% -0,55% -19,83%

Varis 4060,00 2,65% 25,66% -48,21%

Kviečiai 561,00 -0,13% 4,18% -43,30%

Nafta 53,15 -0,65% 21,24% --45,21%

Palūkanos 6 mėn.

EURIBOR

Vertė

1,71

Diena

-0,64%

Pokytis

Mėnuo

-13,32%

Metai

-63,38%

VILIBOR 8,38 0,72% 1,82% 53,76%

RIGIBOR 9,40 0,00% 6,82% 56,41%

TALIBOR 6,93 -

2,40%

-0,14% 17,37%

1


Europa/Afrika/Artimieji Rytai

Vakar Europos akcijų rinkos siekė aukštumas. Optimizmas dėl

JAV planų atsikratyti „toksinio“ bankų turto kėlė finansinio

sektoriaus kursus. Ţaliavų sektorius šoko aukštyn įkandin visai

rinkai. Be to kilimą skatino augusios naftos bei metalų kainos.

Šiaurės/Lotynų Amerika

Atsidariusiose JAV rinkos nestokojo kilimo nuotaikų. Prezidento

administracijos planai ekonomikai skatinti buvo vienas

pagrindinių rinkos variklių. Vyriausybė ţada privatųjį sektorių

remti superkant iki 1 trln. USD vertės “blogojo” turto. Toks

planas turės du scenarijus: perkant “toksinius” vertybinius

popierius ir kitas – perkant blogas paskolas. Tokios ţinios kėlė

finansinio sektoriaus kursus aukštyn.

Azija/Okeanija

Azijos indeksai pratęsė ralį, kuris atėjo iš JAV pusės. Kilus

naftos kainai, Australijos naftos bendrovės kaina “Woodside

Petroleum Ltd” brango 4,5%. Japonijos banko "Mitsubishi UFJ

Financial Group" kursas taipogi neatsispyrė teigiamoms

emocijoms. Jenai susilpnėjus dolerio atţvilgiu „Toyota Motor“

kaina kilo aukštyn. Šįryt visos Azijos regiono birţos degė ţalia

spalva, išskyrus Malaizijos.

2009.03.24

08 25

Indeksas

Europos akcijų rinka

Vertė

Diena

Pokytis

Mėnuo Metai

DJ EURO STOXX 50

FTSE 100 Index

2061,50

3952,81

1,61%

2,86%

3,51%

3,57%

#VALUE!

-28,07%

MSCI EURO 624,19 3,23% 5,94% -41,41%

DAX Index 4176,37 2,65% 7,20% -33,92%

CAC 40 Index

RTS Index

2869,57

737,19

2,81%

5,78%

5,96%

40,50%

-36,71%

-63,16%

New Europe blue chip 13,10 0,23% 2,26% 1,99%

Indeksas

Amerikos akcijų rinka

Vertė

Diena

Pokytis

Mėnuo Metai

Dow Jones Indus.avg 7775,8 6,84% 5,78% -38,03%

S&P 500 822,92 6 7,08% 6,44% -39,04%

NASDAQ Composite Index 1555,77 1056,8 6,76% 7,90% -33,14%

BRASIL BOVESPA 5185,86 9 7,32% 5,94% -41,47%

MEXICO BOLSA 822,92 433,72 8,40% 5,15% -38,15%

Indeksas*

Azijos akcijų rinka

Vertė

Diena

Pokytis

Mėnuo Metai

NIKKEI 225 8488,30 3,32% 16,78% -31,99%

HANG rinka SENG Index

SHANGHAI Composite Index

13737,19

2338,42

2,15%

0,56%

7,33%

6,26%

-34,92%

-35,51%

BSE SENSEX 30 9661,97 2,52% 9,52% -36,81%

S&P/ASX 200 3580,00 0,84% 7,46% -30,18%

*Indekso reikšmė pateikta 09:00 val.

2


Paaiškinimai

Reikšmė Paaiškinimas

OMX Baltijos ir Skandinavijos šalių vertybinių popierių birţa

OMXV Vilniaus vertybinių popierių birţa

OMXT Talino vertybinių popierių birţa

OMXR Rygos vertybinių popierių birţa

Kaina Paskutinė akcijos rinkos kaina

Mcap. Įmonės kapitalizacija

Likvidumas

Apskaičiuojamas dalijant įmonės vidutinę dienos apyvartą iš tos birţos vidutinės dienos

apyvartos, kurioje yra listinguojama bendrovė

P/E Akcijos kainos ir grynojo pelno santykis

EV/S Įmonės vertės ir pardavimų santykis

P/S Akcijos kainos ir pardavimų santykis

P/BV Akcijos kainos ir buhalterinės vertės santykis

EV/EBITDA Įmonės vertės ir pelno prieš mokesčius, palūkanas, nusidėvėjimą ir amortizaciją santykis

Free float

Laisvas akcijų skaičius esantis apyvartoje. Į šį skaičių neįskaičiuojami investuotojai, kurie

valdo daugiau negu 5% akcijų.

ROE Grynojo pelno ir akcininkų nuosavybės santykis

ROA Grynojo pelno ir turto santykis

FED Amerikos centrinis bankas (Federalinė rezervų sistema)

ECB Europos centrinis bankas

BOE Didţiosios Britanijos centrinis bankas

BOJ Japonijos centrinis bankas

Barelis Talpos matas, 1 barelis atitinka 159 litrus

Uncija Svorio matas, 1 trojos uncija atitinka 31,1 gramą

OMXBBGI

Finansinių rodiklių apskaičiavimas

Baltijos šalių vertybinių popierių lyginamasis indeksas, kurį sudaro visų sektorių didţiausios

kapitalizacijos ir likvidţiausių bendrovių akcijos, kuriomis prekiaujama Baltijos šalių

vertybinių popierių rinkose. Indeksas pristatomas kaip grąţos indeksas (GI).

Rodiklis Apskaičiavimas

Mcap. Akcijų skaičius * paskutinė akcijos kaina

Free float Visos akcijos – akcijos(investuotojai valdantys daugiau negu 5% akcijų)

P/E Paskutinė akcijos kaina/(grynasis pelnas/ akcijų skaičiaus)

EV/S

(Mcap. + ilgalaikės skolos + trumpalaikės finansinės skolos – 0,5*atidėtas pelno mokestis –

grynieji pinigai ir jų ekvivalentai – finansinis turtas + maţumos dalis)/pardavimai

P/BV Paskutinė akcijos kaina/(akcininkų nuosavybė / akcijų skaičius)

(Mcap. + ilgalaikės skolos + trumpalaikės finansinės skolos – 0,5*atidėtas pelno mokestis –

EV/EBITDA

grynieji pinigai ir jų ekvivalentai – finansinis turtas + maţumos dalis)/(tipinės veiklos pelnas +

nusidėvėjimas ir amortizacija)

ROE (Grynasis pelnas/akcininkų nuosavybės)*100%

ROA (Grynasis pelnas/padalintas iš viso turto)*100%

Ši apţvalga yra informacinio pobūdţio pranešimas, todėl šiame dokumente ar jo dalyje pateikiama informacija negali būti vertinama kaip siūlymas ar

rekomendacija „„pirkti“, “parduoti“ ar “laikyti“ bet kokius finansinius instrumentus. UAB FMĮ „Finhill“ neatsako uţ trečiųjų asmenų priimtus sprendimus

remiantis šioje apţvalgoje ar jos dalyje pateikta informacija. Apţvalga parengta pagal: OMX, Bloomberg, Nymex, Forex pateikiamus duomenis.

Be išankstinio UAB FMĮ ,“Finhill“ sutikimo yra draudţiama bet kokia forma, apimtimis ar būdais atgaminti UAB FMĮ „Finhill“ dienines apţvalgas.

2009.03.24

08 25

3

More magazines by this user
Similar magazines