Dienos akcijų rinkų apžvalga 2009 04 23

v1.vz.lt

Dienos akcijų rinkų apžvalga 2009 04 23

10,00%

6,00%

2,00%

-2,00%

-6,00%

Akcijos, kurių apyvarta buvo didţiausia

OMXT 1.20% OMXR 1.07% OMXV 0.12%

OMXT OMXR OMXV

Rytinė akcijų rinkų apžvalga

03.23 03.29 04.04 04.10 04.16 04.22

Baltijos šalių rinkos

Ketvirtadienį Pabaltijo rinkose uţsitęsė štilis. Maţos apyvartos ir

neigiami indeksų pokyčiai rodo investuotojų pasyvumą bei galbūt

lėšų nukreipimą į skolos vertybinius popierius.

Vilniaus vertybinių popierių birţos indeksas augo vos 0,12%.

Jau kelintą prekybos sesiją iš eilės bendra apyvarta nesiekia net 1

mln. litų. Indeksą kiek ištempė „Lietuvos dujos“ akcijų kaina, kilusi

1,77%. Aktyviau prekiauta tik „TEO LT“ akcijomis. Kompanija

Moody‘s sumaţinusi Lietuvos skolinimosi reitingus tikėtina

neigiamai paveikė bankų akcijas. Bankas „Snoras“ krito 1,82%,

„Šiaulių bankas“ virš 4%, o „Ūkio bankas“ išlaikė nepakitusią

kainą.

Rygos vertybinių popierių birţos indeksas krito 1,07%. Vakar

išaugo tiesioginių sandorių skaičius „Grindeks“ akcijomis, kurių

perleista net uţ 200 tūkst. latų.

Talino vertybinių popierių birţos indeksas smuko 1,20%. Iš viso

akcijų perleista uţ 174 tūkst. eurų. Didesne apyvarta pasiţymėjo

„Tallink grupp“ ir „Eesti telekom“. Azartinių lošimų operatoriaus

„Olympic Entertainment Group“ akcijų kaina suko ţemyn 4,55%, o

apyvarta liko trečioje vietoje.

2009.04.24

08 25

Labiausiai kilo Labiausiai krito

Akcija Kaina Pokytis Akcija Kaina Pokytis

LEN1L 1,62 LTL 11,72% DPK1R 0,12 LVL -14,29%

TPD1T 0,27 EUR 8,00% GUB1L 0,28 LTL -12,50%

SFGAT 0,37 EUR 5,71% EEG1T 0,53 EUR -8,62%

SNG1L 0,20 LTL 5,26% VST1L 240,0 LTL -7,69%

RSU1L 1,89 LTL 5,00% GRD1R 2,05

0

LVL -6,82%

Akcijų skaičius OMXV OMXR OMXT

Kilo 8 4 4

Krito 8 5 7

Nepakito 25 27 6

Iš viso 41 36 18 6

Apyvarta, EUR OMXV OMXR OMXT

Iš viso: 209.180 420.510 174.588

Sandoriai OMXV OMXR OMXT

Iš viso: 368 98 188

OMX Baltic

(Likvidţiausios

akcijos)

Akcijos kaina

Dienos

apyvarta,

EUR

Vid. sandorio

dydis, EUR

Akcijos kainos

pokytis per dieną

GRD1R 2,05 LVL 285.494 5.947,79 -6,82%

VNF1R 0,67 LVL 122.124 15.265,46 -

TEO1L 1,29 LTL 104.054 1.131,02 -

ETLAT 4,80 EUR 47.985 1.777,21 -1,84%

TAL1T 0,32 EUR 39.307 1.267,98 -

Indeksas

Baltijos akcijų rinka

Vertė

Diena

Pokytis

Mėnuo Metai

OMX Vilnius 162,33 0,12% 4,81% -62,62%

OMX Riga 210,59 -1,07% 2,26% -60,15%

OMX Tallinn 276,25 -1,20% 1,05% -54,60%

OMX Baltic Benchmark GI 206,59 -0,55% 5,95% -62,09%

Valiuta Vertė

Diena

Pokytis

Mėnuo Metai

EUR/USD 1,32 -0,94% -3,23% -21,98%

EUR/JPY 127,56 -0,22% 2,24% 19,06%

USD/LTL 2,62 0,22% -2,20% -16,01%

Ţaliavos Vertė

Diena

Pokytis

Mėnuo Metai

Auksas 911,30 0,77% -1,57% 2,84%

Sidabras 12,85 0,55% -4,50% -23,33%

Varis 4342,00 -4,36% 6,95% -49,25%

Kviečiai 540,00 -0,14% -1,37% -36,47%

Nafta 50,05 -0,12% -8,90% -54,47%

Palūkanos 6 mėn.

EURIBOR

Vertė

1,60

Diena

0,00%

Pokytis

Mėnuo

-6,54%

Metai

-67,11%

VILIBOR 8,35 -0,24% -0,36% 48,84%

RIGIBOR 9,78 0,00% 4,04% 62,19%

TALIBOR 6,70 -0,67% -5,43% 13,95%

1


Europa/Afrika/Artimieji Rytai

Vakar pagrindinėse Europos akcijų birţose prekyba prasidėjo

teigiamai, tačiau visą dieną augimo nepavyko išlaikyti. Koją

pakišo finansinis sektorius, sulauktos naujienos apie JAV namų

pardavimus taip pat nepridėjo optimizmo. Kovo mėnesį

parduodamų būstų antrinėje rinkoje sumaţėjo 3 proc. ir tai

nuvylė investuotojus, mat vasarį buvo fiksuotas augimas.

Rinkose paskutiniuoju laiku yra jaučiamas didelis banguotumas.

Didţiųjų bankų akcijos pigo 2,2-4,1 proc. intervale. Išsiskyrė tik

Credit Suisee, kurio akcijos pabrango 8,8 proc. Bankas paskelbė

geresnius nei laukta veiklos rezultatus.

Šiaurės/Lotynų Amerika

Pagrindiniai Šiaurės Amerikos akcijų birţų indeksai po itin

permainingos prekybos sugebėjo fiksuoti teigiamus pokyčius.

Prie sėkmingų pokyčių didele dalimi prisidėjo bankų akcijos.

Wels Fargo akcijos pabrango 11 proc., Bank Of America akcijų

kaina šoktelėjo 8,8 porcento. Informacinių technologijų sektoriuje

taip pat buvo jaučiamas kiek didesnis optimizmas. Nusivilti teko

automobilių gamintojų akcijų turintiems rinkos dalyviams.

General Motors akcijų kaina, krito 4,4 procento.

Azija/Okeanija

Šįryt Azijos regiono indeksai svyravo į neigiamą pusę, taip

išreikšdami nuogąstavimus dėl kompanijų veiklos rezultatų.

Antros pagal dydį Japonijos mobilaus ryšio operatorės KDDI

akcijos krito 4,7% po to, kai buvo paskelbta apie lėčiausią pelno

augimą per 4 metus. Neigiamai paveikė "Samsung Electronics"

pareiškimas, kad dar per anksti pranašauti vartojimo

atsigavimą.

2009.04.24

08 25

Indeksas

Europos akcijų rinka

Vertė

Diena

Pokytis

Mėnuo Metai

DJ EURO STOXX 50 2259,54 -1,14% 9,61% -39,96%

FTSE 100 Index 4018,23 -0,31% 2,73% -33,59%

MSCI EURO 671,90 -0,99% 7,46% -41,18%

DAX Index 4538,21 -1,22% 8,38% -33,47%

CAC 40 Index

RTS Index

3008,62

820,70

-0,55%

4,53%

4,67%

13,73%

-38,97%

-60,96%

New Europe blue chip 13,44 1,66% 3,86% 1,11%

Indeksas

Amerikos akcijų rinka

Vertė

Diena

Pokytis

Mėnuo Metai

Dow Jones Indus.avg 7957,0 0,89% 3,88% -38,07%

S&P 500 851,92 6 0,99% 5,68% -38,66%

NASDAQ Composite Index 1652,21 1056,8 0,37% 8,95% -31,98%

BRASIL BOVESPA 5372,10 9 1,54% 7,46% -41,92%

MEXICO BOLSA 851,92 466,62 -0,87% 12,06% -34,93%

Indeksas*

Azijos akcijų rinka

Vertė

Diena

Pokytis

Mėnuo Metai

NIKKEI 225 8707,99 -1,57% 2,59% -35,69%

HANG rinka SENG Index

SHANGHAI Composite Index

15148,32

2457,87

-0,43%

-0,25%

8,90%

5,11%

-41,01%

-31,40%

BSE SENSEX 30 11162,27 0,24% 17,86% -33,24%

S&P/ASX 200 3712,30 -0,82% 3,70% -33,56%

*Indekso reikšmė pateikta 09:00 val.

2


Paaiškinimai

Reikšmė Paaiškinimas

OMX Baltijos ir Skandinavijos šalių vertybinių popierių birţa

OMXV Vilniaus vertybinių popierių birţa

OMXT Talino vertybinių popierių birţa

OMXR Rygos vertybinių popierių birţa

Kaina Paskutinė akcijos rinkos kaina

Mcap. Įmonės kapitalizacija

Likvidumas

Apskaičiuojamas dalijant įmonės vidutinę dienos apyvartą iš tos birţos vidutinės dienos

apyvartos, kurioje yra listinguojama bendrovė

P/E Akcijos kainos ir grynojo pelno santykis

EV/S Įmonės vertės ir pardavimų santykis

P/S Akcijos kainos ir pardavimų santykis

P/BV Akcijos kainos ir buhalterinės vertės santykis

EV/EBITDA Įmonės vertės ir pelno prieš mokesčius, palūkanas, nusidėvėjimą ir amortizaciją santykis

Free float

Laisvas akcijų skaičius esantis apyvartoje. Į šį skaičių neįskaičiuojami investuotojai, kurie

valdo daugiau negu 5% akcijų.

ROE Grynojo pelno ir akcininkų nuosavybės santykis

ROA Grynojo pelno ir turto santykis

FED Amerikos centrinis bankas (Federalinė rezervų sistema)

ECB Europos centrinis bankas

BOE Didţiosios Britanijos centrinis bankas

BOJ Japonijos centrinis bankas

Barelis Talpos matas, 1 barelis atitinka 159 litrus

Uncija Svorio matas, 1 trojos uncija atitinka 31,1 gramą

OMXBBGI

Finansinių rodiklių apskaičiavimas

Baltijos šalių vertybinių popierių lyginamasis indeksas, kurį sudaro visų sektorių didţiausios

kapitalizacijos ir likvidţiausių bendrovių akcijos, kuriomis prekiaujama Baltijos šalių

vertybinių popierių rinkose. Indeksas pristatomas kaip grąţos indeksas (GI).

Rodiklis Apskaičiavimas

Mcap. Akcijų skaičius * paskutinė akcijos kaina

Free float Visos akcijos – akcijos(investuotojai valdantys daugiau negu 5% akcijų)

P/E Paskutinė akcijos kaina/(grynasis pelnas/ akcijų skaičiaus)

EV/S

(Mcap. + ilgalaikės skolos + trumpalaikės finansinės skolos – 0,5*atidėtas pelno mokestis –

grynieji pinigai ir jų ekvivalentai – finansinis turtas + maţumos dalis)/pardavimai

P/BV Paskutinė akcijos kaina/(akcininkų nuosavybė / akcijų skaičius)

(Mcap. + ilgalaikės skolos + trumpalaikės finansinės skolos – 0,5*atidėtas pelno mokestis –

EV/EBITDA

grynieji pinigai ir jų ekvivalentai – finansinis turtas + maţumos dalis)/(tipinės veiklos pelnas +

nusidėvėjimas ir amortizacija)

ROE (Grynasis pelnas/akcininkų nuosavybės)*100%

ROA (Grynasis pelnas/padalintas iš viso turto)*100%

Ši apţvalga yra informacinio pobūdţio pranešimas, todėl šiame dokumente ar jo dalyje pateikiama informacija negali būti vertinama kaip siūlymas ar

rekomendacija ‘‘pirkti“, “parduoti“ ar “laikyti“ bet kokius finansinius instrumentus. UAB FMĮ „Finhill“ neatsako uţ trečiųjų asmenų priimtus sprendimus

remiantis šioje apţvalgoje ar jos dalyje pateikta informacija. Apţvalga parengta pagal: OMX, Bloomberg, Nymex, Forex pateikiamus duomenis.

Be išankstinio UAB FMĮ ,“Finhill“ sutikimo yra draudţiama bet kokia forma, apimtimis ar būdais atgaminti UAB FMĮ „Finhill“ dienines apţvalgas.

2009.04.24

08 25

3

More magazines by this user
Similar magazines