Baltijos šalių akcijų rinkos 27 savaitės apžvalga

v1.vz.lt

Baltijos šalių akcijų rinkos 27 savaitės apžvalga

BALTIJOS ŠALIŲ AKCIJŲ RINKŲ APŽVALGA

2011 m. liepos 4 d. – 2011 m. liepos 8 d.

Lietuvos akcijų rinkos emitentas

VP

trumpinys

Paskutin÷

kaina, Eur

07-08 07-01

per

savaitę

Kainos pokytis

per

m÷nesį

per

metus

Energetika

Klaip÷dos nafta KNF1L 0.485 0.466 4.1% 13.8% 37.4%

Finansai

Šiaulių bankas SAB1L 0.339 0.320 5.9% 9.0% 19.4%

Snoras SRS1L 0.360 0.330 9.1% 12.9% 49.4%

Snoras (PrVA) SRS2L 2.050 1.910 7.3% 0.5% 22.0%

Ūkio bankas UKB1L 0.315 0.301 4.7% 5.0% 9.8%

Invalda IVL1L 2.560 2.454 4.3% 18.0% 196.6%

Gamyba

Dvarčionių keramika DKR1L

Panev÷žio statybos trestas PTR1L 1.955 1.824 7.2% 9.6% 71.3%

City Service CTS1L 2.950 2.830 4.2% 2.4% 13.7%

Lietuvos jūrų laivininkyst÷ LJL1L 0.049 0.049 0.0% -2.0% -31.9%

Limarko laivininkyst÷s

kompanija LLK1L 0.131 0.133 -1.5% -3.7% 3.1%

Kasdienio vartojimo prek÷s ir paslaugos

Agrowill Group AVG1L 0.286 0.271 5.5% -6.5% 57.1%

Gubernija GUB1L 0.190 0.200 -5.0% 5.6% 183.6%

Įmonių grup÷ „Alita“ AGP1L 0.053 0.041 29.3% -8.6% -39.1%

Anykščių vynas ANK1L 0.082 0.053 54.7% -1.2% 13.9%

Stumbras STU1L 1.300 1.300 0.0% 1.5% -7.8%

Vilniaus degtin÷ VDG1L 0.277 0.277 0.0% - -23.5%

Pieno žvaigžd÷s PZV1L 1.635 1.580 3.5% 6.2% 47.4%

Rokiškio sūris RSU1L 1.481 1.410 5.0% -2.6% 40.1%

Vilkyškių pienin÷ VLP1L 1.640 1.600 2.5% 3.8% 77.5%

Žemaitijos pienas ZMP1L 0.751 0.749 0.3% 7.3% 71.9%

Linas Agro Group LNA1L 0.490 0.480 2.1% -4.1% -7.0%

Komunalin÷s paslaugos

Lietuvos dujos LDJ1L 0.650 0.665 -2.3% -4.4% 3.5%

Lietuvos elektrin÷ LEL1L 0.680 0.671 1.3% -8.7% -49.9%

LESTO LES1L 0.785 0.755 4.0% -6.5% -

Kauno energija KNR1L 0.596 0.596 0.0% - -25.1%

Lietuvos energija LEN1L 0.540 0.555 -2.7% -2.2% 0.7%

LITGRID LGD1L 0.455 0.465 -2.2% -8.1% -

Sveikatos priežiūra

Sanitas SAN1L 9.750 9.750 0.0% 4.2% 150.3%

Telekomunikacijų paslaugos

TEO LT TEO1L 0.656 0.643 2.0% 7.7% 12.1%

Vartojimo prek÷s ir paslaugos

Klaip÷dos baldai KBL1L 1.050 1.010 4.0% 1.4% 29.5%

Vilniaus baldai VBL1L 13.000 11.700 11.1% 32.7% 149.4%

Snaig÷ SNG1L 0.303 0.295 2.7% -2.9% 66.5%

Utenos trikotažas UTR1L 0.277 0.285 -2.8% -7.7% 0.7%

Linas LNS1L 0.079 0.077 2.6% -7.1% 23.4%

Apranga APG1L 1.690 1.655 2.1% -3.4% 45.2%

Žaliavos

Lifosa LFO1L 16.000 16.998 -5.9% -14.4% 16.1%

Grigišk÷s GRG1L 0.795 0.756 5.2% -3.0% 108.1%

Šalis /

regionas

Emitentas

Daugiausiai kilo Daugiausiai krito

Pok.

per

savaitę

Apyvarta,

tūkst.

Eur

Emitentas

Pok.

per

savaitę

Apyvarta,

tūkst.

Eur

Anykščių vynas

Įmonių grup÷

54.7%

Lietuvos akcijų rinka

0.001 Lifosa -5.9% 1.00

ALITA 29.3% 0.62 Gubernija

Utenos

-5.0% 0.17

Vilniaus baldai 11.1% 48.25

trikotažas -2.8% 4.61

Snoras 9.1%

Lietuvos

138.74 energija -2.7% 4.90

Snoras, PrVA 7.3% 2.21 Lietuvos dujos -2.3% 49.67

Kilo iš viso 25 pozicijos Krito iš viso 7 pozicijos

Latvijos akcijų rinka

Olaines kūdra 16.7% 0.42 Latvijas tilti

Liepājas

-6.6% 3.79

Grindeks 10.5% 46.31 metalurgs

Latvijas

-2.8% 3.17

Olainfarm 9.2% 157.86 kuăniecība -2.5% 3.54

Kurzemes

Valmieras stikla

atslēga 1

Liepājas

8.8% 2.39 šėiedra -1.3% 3.53

autobusu parks 6.9% 0.44

Kilo iš viso 11 pozicijų

Trigon Property

Krito iš viso 4 pozicijos

Estijos akcijų rinka

Development 11.1% 1.62 Viisnurk -3.5% 58.85

Harju Elekter 9.2% 34.23 Baltika -3.0% 65.64

Ekspress Grupp 8.4% 40.11 Tallinna Vesi -0.9% 1 272.33

Tallink Grupp 8.2% 1 082.58

Nordecon 7.9% 90.80

Kilo iš viso 12 pozicijų Krito iš viso 3pozicijos

Didžiausia apyvarta, tūkst. Eur

Lietuvos akcijų rinka Latvijos akcijų rinka Estijos akcijų rinka

Sanitas 1 651.71 Olainfarm 157.86 Tallinna Vesi

Tallink

1 272.33

Ūkio bankas 265.56 Grindeks 46.31

Šiaulių bankas 221.57

Pareng÷: Finansų maklerio departamentas

2011 m. liepos m÷n. 11 d.

Alina Stundžien÷

Deimant÷ Teresien÷

El. paštas: a.stundziene@ub.lt

El. paštas: t.teresiene@ub.lt

Tel.: +370 37 395 506

Indeksas

per

savaitę

SAF

Tehnika 44.86

Vert÷s pokytis

per

m÷nesį

Grupp 1 082.58

Silvano

Fashion

Group 636.36

Olympic

Entertainme

TEO LT

Latvijas

200.31 Gāze 20.73 nt Group 324.68

Latvijas

Tallinna

Pieno žvaigžd÷s 192.38 balzams 10.14 Kaubamaja 286.54

4095.57

Bendra savait÷s apyvarta

304.90 4 145.71

Šaltinis: Bloomberg, Nasdaq OMX

Ši Apžvalga n÷ra pasiūlymas, kvietimas ar rekomendacija pirkti ar parduoti finansines priemones. Ji yra informacinio pobūdžio, tod÷l negali būti jokio sudaryto sandorio pagrindu ar dalimi.

AB Ūkio bankas neprisiima atsakomyb÷s už nuostolius, patirtus naudojantis šia Apžvalga taip pat d÷l išorinių šaLtinių pateikiamos informacijos teisingumo. Apžvalga skirta jums, tod÷l nei ji, nei jos

dalys negali būti kopijuojamos, dauginamos, perspausdinamos ar teikiamos naudotis tretiesiems asmenims. Apžvalga parengta pagal Nasdaq OMX informaciją.

per

metus

Baltijos šalių akcijų indeksai:

Lietuva OMXV 3.09% 3.49% 32.50%

Latvija OMXR 2.26% 6.85% 27.59%

Estija OMXT 5.64% 5.09% 33.15%

Europa DJ Euro Stoxx 50 -2.98% 0.56% 4.64%

Skandinavija OMX Nordic All-Sh -0.29% -2.93% 21.76%

Vokietija DAX -0.23% 4.22% 22.65%

UK FTSE 100 0.01% 2.15% 17.34%

Rusija RTS 1.08% 2.85% 44.42%

JAV NASDAQ 1.55% 5.86% 31.46%

Kinija CSI 300 1.95% 3.49% 20.70%

Japonija NIKKEI 225 2.73% 7.36% 6.31%


Baltijos šalių akcijų rinkose pra÷jusią savaitę vyravo gana pakilios nuotaikos. Analizuojant rinkas globaliu mastu, didžiausią savaitinį teigiamą

pokytį fiksavo Estijos akcijų rinka, kur OMXT indeksas pakilo beveik 6 proc., o bendra rinkos apyvarta ūgtel÷jo 29 proc. Natūralu, kad min÷ta

rinka nor÷jo atsigriebti po prieš tai buvusios savait÷s didesnio kaip 2 proc. kritimo. Žvelgiant bendrai į Baltijos šalių akcijų rinkas, galima

pažym÷ti, kad analizuojamą savaitę investuotojai buvo aktyvesni nei ankstesnį periodą.

Prekyba Lietuvos akcijų rinkoje pra÷jusią savaitę vyko gana aktyviai, nors prekybos apimtys per savaitę ir šiek tiek sumenko, tačiau OMXV

indeksas pakilo daugiau kaip 3 proc. Tarp daugiausiai kilusių pozicijų daugiau dominavo mažiau likvidžios akcijos, iš kurių galbūt reik÷tų išskirti

banko „Snoras“ paprastąsias akcijas, kurių kaina fiksavo daugiau kaip 9 proc. augimą. Min÷to banko tiek paprastosios, tiek privilegijuotos akcijos

per analizuojamą periodą iš finansų sektoriaus kilo daugiausiai. Ūkio banko akcijomis prekiauta kiek pasyviau: pozicijos kaina nors ir išaugo 4,7

proc., tačiau apyvarta sumenko 6 proc. Iš vartojimo prekių ir paslaugų sektoriaus itin ryškiu akcijų rinkos vert÷s augimu išsiskyr÷ AB „Vilniaus

baldai“ akcijos, kuriomis per savaitę buvo sudaryti 24 sandoriai. Tarp daugiausiai kritusių pozicijų taip pat dominavo mažiau likvidžios akcijos, iš

kurių didžiausią apyvartą pasiek÷ AB „Lietuvos dujos“ akcijos, kurių kaina sumenko daugiau kaip 2 proc. AB „Lifosa“ akcijos jau antrą savaitę iš

eil÷s tęs÷ neigiamas tendencijas. Nors analizuojamą savaitę min÷tos pozicijos apyvarta ženkliai sumenko, tačiau rinkos vert÷s kritimo tempas

išliko gana dar didelis ir siek÷ beveik 6 proc.

Latvijos akcijų rinkoje pra÷jusią savaitę dominavo sveikatos sektoriaus atstovai, kurių kainos fiksavo augimą. AS „Olainfarm“ akcijų kaina per

savaitę ūgtel÷jo daugiau kaip 9 proc., o apyvarta, palyginti su ankstesn÷s savait÷s rezultatais, išaugo 34 proc. Tuo tarpu AS „Grindeks“ akcijų

kainos augimas tarytum ir išsikvepia, nes kainai pakilus 10,5 proc., pozicijos apyvarta per savaitę sumenko 39 proc. Tarp daugiausiai kritusių

pozicijų dominavo ne itin likvidžios akcijos su nedidel÷mis prekybos apimtimis. Didžiausią neigiamą pokytį Latvijos akcijų rinkoje per pra÷jusią

savaitę pasiek÷ AS „Latvijas Tilti“ akcijos, kurių kaina sumenko 6,6 proc., o šia pozicija per savaitę buvo sudaryti tik 7 sandoriai.

Estijos akcijų rinka, išsiskyrusi iš Europos regiono savo stipriu augimu, fiksavo 29 proc. išaugusią apyvartą. Pagal prekybos apimtis lyderio

pozicijos pra÷jusią savaitę atiteko AS „Tallinna Vesi“ akcijoms, kurių kaina sumenko beveik 1 proc. Didžiausią neigiamą savaitinį pokytį fiksavo

AS „Viisnurk“ akcijos, kurių kaina per periodą nukrito 3,5 proc., kai prieš tai buvusią savaitę ši pozicija buvo vienintel÷, kurios kaina fiksavo

teigiamą pokytį. Ryškaus augimo sulauk÷ AS „Trigon Property Development“ akcijos, kurių kaina pakilo daugiau kaip 11 proc., tačiau pozicijos

pasiekta apyvarta buvo palyginti menka. Viena likvidžiausių akcijų – AS „Tallink grupp“ per pra÷jusią savaitę pasiek÷ 8,2 proc. augimą su beveik

du kartus išaugusia apyvarta. Tik÷tina, kad prie tokio akcijų kainos augimo prisid÷jo ir įmon÷s paskelbti veiklos rezultatai, kurie suteik÷

investuotojams didesnio optimizmo.

SAVAITöS PRANEŠIMAI

Lietuvos akcijų rinka

AB „Agrowill Group“

AB „Anykščių vynas“

AB „Klaip÷dos nafta“

AB Lietuvos elektrin÷

Varšuvos vertybinių popierių biržos sprendimu nuo 2011 m. liepos 8 d. AB „Agrowill Group“ akcijos yra įtrauktos į

šios biržos prekybos sąrašus.

Rugpjūčio 2 d. šaukiamas neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame bus sprendžiamas klausimas d÷l

bendrov÷s įstatinio kapitalo mažinimo, panaikinant bendrov÷s balanse įrašytus nuostolius.

2011 m. birželio m÷nesį bendrov÷ į tanklaivius perkrov÷ 748 tūkst. tonų naftos produktų, t.y. 12 proc. daugiau

nei 2010 metų birželio m÷n. Į terminalo talpyklas 2011 m. birželį bendrov÷ perkrov÷ 675 tūkst. tonų naftos

produktų, t.y. 4 proc. daugiau nei 2010 m. birželį. 2011 m. pirmą pusmetį bendrov÷ į tanklaivius perkrov÷ 3,992

tūkst. tonų naftos produktų, t.y. 2 proc. mažiau nei 2010 m. pirmąjį pusmetį. Bendrov÷s pajamos 2011 m. birželio

m÷nesį buvo 20,657 mln. litų – 119 proc. didesn÷s nei pernai per tą patį laikotarpį. Tuo tarpu bendrov÷s pajamos

per 2011 m. pirmąjį pusmetį išaugo iki 80,6 mln. litų ir buvo 26 proc. didesn÷s nei pernai per tą patį laikotarpį.

Per pirmąjį 2011 m. pusmetį bendrov÷s pajamų augimą l÷m÷ tokie svarbūs faktoriai, kaip darbas be tarpininkų,

kuomet nutraukus bendradarbiavimą su UAB „Naftos grup÷“, bendrov÷ uždirbo apie 5 mln. litų papildomų

pajamų iš didesnių krovos tarifų, įgyvendinti struktūriniai pertvarkymai komercijos srityje, kurie dav÷ 4 mln. litų

papildomų pajamų už naftos produktų likučių tvarkymą bei birželio m÷nesį s÷kmingai įvykdytas iš lijalinių

vandenų išvalytų naftos produktų pardavimas, kurio metu buvo gauta 5,7 mln. litų pajamų.

Šių metų balandžio m÷n. 5 d. UAB „Naftos grup÷“ pareišk÷ ieškinį AB „Klaip÷dos nafta“ 17 mln. Lt sumai d÷l

tariamai patirtų nuostolių atlyginimo, su kuriuo AB „Klaip÷dos nafta“ nesutinka. D÷l to buvo atliktas 2004-12-22 d.

tarp AB „Klaip÷dos nafta“ ir UAB „Naftos grup÷“ ne rinkos sąlygomis sudarytos paslaugų teikimo sutarties bei jos

įtakos AB „Klaip÷dos nafta“ veiklos laikotarpiu nuo 2005 m. sausio m÷n. iki 2010 m. geguž÷s m÷n. rezultatams,

įvertinimas. Įvertinimo metu buvo nustatyta, kad d÷l šios sutarties AB „Klaip÷dos nafta“ gal÷jo patirti daugiau nei

40 mln. Lt nuostolių. Šiandien bendrov÷ siekdama išsireikalauti dalies patirtų nuostolių atlyginimą pateik÷

priešieškinį UAB „Naftos grup÷“. Bendra ieškinio reikalavimo suma – 42 627 155 Lt. Pastarajai bendrovei „Naftos

grup÷“ buvo suteiktos išskirtin÷s teis÷s vakuuminio gazolio perkrovimui AB „Klaip÷dos nafta“.

AB Lietuvos elektrin÷ visuotiniame akcininkų susirinkime buvo pritarta reorganizuoti AB „Lietuvos energiją“ ir AB

Lietuvos elektrinę sujungimo būdu, sujungiant reorganizuojamas bendroves į Lietuvos energija, AB, kuri prad÷s

veiklą po reorganizavimo ir kuriai po reorganizavimo pereis visas reorganizuojamų bendrovių turtas, teis÷s ir

pareigos. D÷l to numatoma:

2011-07-13 – pasibaigus 2011 m. liepos 13 dienos prekybos sesijai, numatoma, kad bus stabdoma prekyba AB

NASDAQ OMX Vilnius biržoje LIETUVOS ENERGIJA ir LIETUVOS ELEKTRINö akcijomis.

Iki 2011-07-18 – numatoma, kad Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre bus įregistruoti LIETUVOS

ENERGIJA pakeisti įstatai su nauju, reorganizavimo tikslais akcininkų patvirtintu bendrov÷s pavadinimu akcin÷

bendrov÷ LIETUVOS ENERGIJOS GAMYBA

Iki 2011-07-19 – numatoma, kad Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre bus įregistruota LIETUVOS

ENERGIJA, AB ir išduoti registracijos dokumentai.

Iki 2011-07-31 – numatoma užbaigti LIETUVOS ENERGIJA ir LIETUVOS ELEKTRINö turto ir pareigų

perdavimą LIETUVOS ENERGIJA, AB.

Iki 2011-08-16 – numatomas LIETUVOS ENERGIJA ir LIETUVOS ELEKTRINö išregistravimas iš Lietuvos

Respublikos juridinių asmenų registro.

Iki 2011-09-01 – numatoma prekybos LIETUVOS ENERGIJA, AB akcijomis AB NASDAQ OMX Vilnius biržoje

pradžia.

Ši Apžvalga n÷ra pasiūlymas, kvietimas ar rekomendacija pirkti ar parduoti finansines priemones. Ji yra informacinio pobūdžio, tod÷l negali būti jokio sudaryto sandorio pagrindu ar dalimi.

AB Ūkio bankas neprisiima atsakomyb÷s už nuostolius, patirtus naudojantis šia Apžvalga taip pat d÷l išorinių šaLtinių pateikiamos informacijos teisingumo. Apžvalga skirta jums, tod÷l nei ji, nei

jos dalys negali būti kopijuojamos, dauginamos, perspausdinamos ar teikiamos naudotis tretiesiems asmenims. Apžvalga parengta pagal Nasdaq OMX informaciją.


AB „Lietuvos energija“

AB „Rokiškio sūris“

AB „Šiaulių bankas“

Estijos akcijų rinka

AS „Baltika“

AS „Tallink Grupp“

AB „Lietuvos energija“ visuotiniame akcininkų susirinkime buvo pritarta reorganizuoti AB „Lietuvos energiją“ ir

AB Lietuvos elektrinę sujungimo būdu, sujungiant reorganizuojamas bendroves į Lietuvos energija, AB, kuri

prad÷s veiklą po reorganizavimo ir kuriai po reorganizavimo pereis visas reorganizuojamų bendrovių turtas,

teis÷s ir pareigos. Taip pat buvo nutarta pakeisti AB „Lietuvos energija” pavadinimą į AB „Lietuvos energijos

gamyba“. D÷l to numatoma:

2011-07-13 – pasibaigus 2011 m. liepos 13 dienos prekybos sesijai, numatoma, kad bus stabdoma prekyba AB

NASDAQ OMX Vilnius biržoje LIETUVOS ENERGIJA ir LIETUVOS ELEKTRINö akcijomis.

Iki 2011-07-18 – numatoma, kad Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre bus įregistruoti LIETUVOS

ENERGIJA pakeisti įstatai su nauju, reorganizavimo tikslais akcininkų patvirtintu bendrov÷s pavadinimu akcin÷

bendrov÷ LIETUVOS ENERGIJOS GAMYBA

Iki 2011-07-19 – numatoma, kad Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre bus įregistruota LIETUVOS

ENERGIJA, AB ir išduoti registracijos dokumentai.

Iki 2011-07-31 – numatoma užbaigti LIETUVOS ENERGIJA ir LIETUVOS ELEKTRINö turto ir pareigų

perdavimą LIETUVOS ENERGIJA, AB.

Iki 2011-08-16 – numatomas LIETUVOS ENERGIJA ir LIETUVOS ELEKTRINö išregistravimas iš Lietuvos

Respublikos juridinių asmenų registro.

Iki 2011-09-01 – numatoma prekybos LIETUVOS ENERGIJA, AB akcijomis AB NASDAQ OMX Vilnius biržoje

pradžia.

2011 m. birželio m÷nesio konsoliduoti neaudituoti pardavimai sudar÷ 65,261 mln. litų, t.y. 22,75 proc. daugiau

negu per pra÷jusių metų tą patį laikotarpį. AB „Rokiškio sūris” grup÷s 2011 m. sausio-birželio m÷nesių

preliminarūs konsoliduoti neaudituoti pardavimai sudar÷ 316,093 mln. litų, t.y. 38,78 proc. daugiau negu per

pra÷jusių metų tą patį laikotarpį.

2011 m. liepos 4 d. baigtas AB Šiaulių banko 30 milijonų akcijų emisijos platinimas. Pasirašytos ir visiškai

apmok÷tos visos išleistos akcijos. Kapitalo kaupimo sąskaitoje sukaupta 31,2 milijono litų gautų už išplatintas

akcijas. Artimiausiu metu bankas pateiks Lietuvos bankui prašymą leisti įregistruoti pakeistus įstatus su

padidintu iki 234.857.533 litų įstatiniu kapitalu.

Birželio m÷nesį bendrov÷s pajamos iš mažmenin÷s prekybos siek÷ 4,058 tūkst. eurų ir buvo 4 proc. mažesn÷s

nei 2010 m. birželio m÷nesį. Bendros birželio m÷nesio pajamos siek÷ 4,202 tūkst. eurų ir buvo 5 proc. mažesn÷s

nei prieš metus.

AS „Baltika“ akcininkų, turinčių pasirašymo teisę į naujai išleidžiamas akcijas, sąrašas bus fiksuojamas liepos 11

d. Bendrov÷s įstatinis kapitalas bus didinamas nuo 22 046 398 EUR iki 25 056 395 EUR išleidžiant 4,3 mln.

naujų akcijų po 0,70 EUR. Naujų akcijų pasirašymas vyks nuo liepos 14 iki liepos 27 d. Esantys akcininkai už

vieną akciją gaus vieną pasirašymo teisę. 7,32 pasirašymo teis÷s suteiks galimybę pasirašyti 1 naujos emisijos

akciją.

Birželio m÷nesį bendrov÷ pervež÷ 900 tūkst. keleivių, o tai beveik 10 proc. daugiau nei 2010 m. birželį.

Keleivinių transporto priemonių skaičius išaugo beveik 8 proc. iki 114 tūkst., o sunkiųjų transporto priemonių –

beveik 4 proc. iki 24 tūkst.

INVESTUOTOJO KALENDORIUS (liepos m÷n. 11 d. – liepos m÷n. 31 d.)

Lietuvos akcijų rinka

2011-07-19 TEO LT, AB 2011 m. 6 m÷nesių tarpin÷ konsoliduota finansin÷ atskaitomyb÷

2011-07-27 AB „Klaip÷dos nafta“ Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

2011-07-29 AB „Limarko laivininkyst÷s kompanija“ 2011 m. šešių m÷nesių rezultatai

Latvijos akcijų rinka

2011-07-13 AS „Latvijas Gāze“ Akcijos netenka teis÷s į dividendus

2011-07-15 AS „Latvijas Gāze“ Dividendų apskaitos diena

2011-07-22 AS „Latvijas Gāze“ Dividendų išmok÷jimo diena

2011-07-25 –

2011-07-31

AS „Kurzemes CMAS“ Šešių m÷nesių neaudituota finansin÷ ataskaita

2011-07-26 AS „Saldus mežrūpniecība“ Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

2011-07-27 AS „Latvijas kuăniecība“ Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

2011-07-27 AS „Ventspils nafta“ Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

Estijos akcijų rinka

2011-07-11 AS „Viisnurk“ Paskutin÷ diena, kada akcijos prekiaujamos su teise į išmokas (0,04 EUR)

2011-07-11 AS „Baltika“ Pirmumo teisių pasirašant naujos emisijos akcijas apskaitos diena

2011-07-11 AS „Silvano Fashion Group“ Paskutin÷ diena, kada akcijos prekiaujamos su teise į dividendus (0,05 EUR)

2011-07-12 AS „Merko Ehitus“ Dividendų apskaitos diena (0,1 EUR)

2011-07-14 AS „Viisnurk“ Išmokų d÷l nominalo mažinimo apskaitos diena (0,04 EUR)

2011-07-14 AS „Silvano Fashion Group“ Dividendų apskaitos diena (0,05 EUR)

2011-07-14 –

2011-07-27

AS „Baltika“ Akcijų pasirašymas

2011-07-15 AS „Tallink Grupp“ 2010/2011 finansinių metų 3 ketvirčio tarpin÷ ataskaita

2011-07-19 AS „Merko Ehitus“ Dividendų išmok÷jimas (0,1 EUR)

2011-07-27 AS „Silvano Fashion Group“ Išmokų d÷l nominalo mažinimo apskaitos diena (0,1 EUR)

2011-07-29 AS „Tallinna Vesi“ 2011 m. antro ketvirčio tarpin÷ ataskaita

Ši Apžvalga n÷ra pasiūlymas, kvietimas ar rekomendacija pirkti ar parduoti finansines priemones. Ji yra informacinio pobūdžio, tod÷l negali būti jokio sudaryto sandorio pagrindu ar dalimi.

AB Ūkio bankas neprisiima atsakomyb÷s už nuostolius, patirtus naudojantis šia Apžvalga taip pat d÷l išorinių šaLtinių pateikiamos informacijos teisingumo. Apžvalga skirta jums, tod÷l nei ji, nei

jos dalys negali būti kopijuojamos, dauginamos, perspausdinamos ar teikiamos naudotis tretiesiems asmenims. Apžvalga parengta pagal Nasdaq OMX informaciją.

More magazines by this user
Similar magazines