Prekybos Baltijos šalių akcijų rinkose kovo 7 d. apžvalga

v1.vz.lt

Prekybos Baltijos šalių akcijų rinkose kovo 7 d. apžvalga

PREKYBOS BALTIJOS ŠALIŲ AKCIJŲ RINKOJE

DIENOS APŽVALGA

ANALIZUOJAMI 2011-03-07 DUOMENYS

Šalis /

regionas

Indeksas per

dieną

Vertės pokytis

per per

savaitę metus

YTD

Baltijos šalių akcijų indeksai:

Lietuva OMXV -0.85% -1.74% 31.31% -1.32%

Latvija OMXR 0.09% -2.37% 33.91% 10.98%

Estija OMXT 0.43% -0.49% 36.26% 8.36%

Baltijos šalys OMXBBGI -0.14% -0.93% 36.79% 3.20%

Europa

DJ Euro

Stoxx 50 -0.60% -2.71% 1.88% 4.96%

Vokietija DAX -0.24% -1.52% 21.86% 3.58%

UK FTSE 100 -0.28% -0.34% 6.68% 1.25%

Rusija RTS 0.61% 2.79% 34.26% 14.24%

JAV NASDAQ -1.40% -1.32% 18.02% 3.50%

Kinija CSI 300 1.95% 2.93% 2.29% 6.59%

Japonija NIKKEI 225 -1.76% -1.12% 1.31% 2.70%

Daugiausiai kilo

Emitentas Pokytis Apyvarta,

tūkst., EUR

Kaina,

EUR

Klaipėdos

baldai 3.91% 0.42 1.089

Lietuvos

energija 3.19% 0.05 0.550

Pieno žvaigždės 2.74% 0.72 1.500

Utenos

trikotažas 2.65% 0.16 0.310

Ūkio bankas 0.57% 80.01 0.350

Kilo iš viso 7 pozicijos

LIETUVOS AKCIJŲ RINKA

Daugiausiai krito

Emitentas Pokytis Apyvarta,

tūkst., EUR

Ši Apžvalga nėra pasiūlymas, kvietimas ar rekomendacija pirkti ar parduoti finansines priemones. Ji yra informacinio pobūdžio, todėl negali būti jokio sudaryto sandorio pagrindu ar dalimi.

AB Ūkio bankas neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus naudojantis šia Apžvalga taip pat dėl išorinių šaltinių pateikiamos informacijos teisingumo. Apžvalga skirta jums, todėl nei ji, nei

jos dalys negali būti kopijuojamos, dauginamos, perspausdinamos ar teikiamos naudotis tretiesiems asmenims. Apžvalga parengta pagal Nasdaq OMX ir Bloomberg informaciją.

Kaina,

EUR

Kauno energija -18.96% 0.50 0.500

Gubernija -16.00% 1.09 0.210

Linas -11.76% 5.66 0.090

Įmonių grupė

"Alita" -11.63% 0.23 0.076

Vilniaus baldai -4.87% 0.20 9.750

Krito iš viso 22 pozicijos

Parengė: Finansų maklerio departamentas

2011 m. kovo mėn. 8 d.

Alina Stundžienė

El. paštas: a.stundziene@ub.lt

Tel.: +370 37 395 501

Didžiausia apyvarta,

tūkst., EUR

Kaina,

EUR

Ūkio bankas 80.01 0.350

City Service 47.75 2.880

TEO LT 36.16 0.707

Sanitas 26.90 5.230

Panevėžio statybos

trestas 26.35 1.920

Bendra dienos apyvarta, tūkst., EUR

353.15

INVESTUOTOJŲ KALENDORIUS

2011-03-14 AB „Stumbras“

Neeilinis visuotinis akcininkų

susirinkimas

2011-03-17

AB „Lietuvos

energija“

Neeilinis visuotinis akcininkų

susirinkimas

2011-03-25

Neeilinis visuotinis akcininkų

AB „Agrowill Group“

susirinkimas

2011-03-25 AB „Ūkio bankas“

Eilinis visuotinis akcininkų

susirinkimas

Auditorių patikrinta 2010 m.

2011-03-28 AB „TEO LT“ metinė konsoliduota finansinė

atskaitomybė

2011-03-29

Eilinis visuotinis akcininkų

AB „Šiaulių bankas“

susirinkimas

2011-03-31

Visuotinis akcininkų

AB bankas „Snoras“

susirinkimas

Pirmadienį tendencijos pasaulio akcijų rinkose nedaug skyrėsi nuo penktadienį buvusių – vieni indeksai kilo, kiti krito. Tik Amerikoje ir Azijoje

kritusių indeksų padaugėjo, tuo tarpu Europoje, lyginant su penktadieniu, jų buvo šiek tiek mažiau. Lietuvos ir Estijos akcijų indeksai pirmadienį

krypties nepakeitė – Lietuvos akcijų indeksas toliau krito, o Estijos – atvirkščiai, kilo aukštyn. Latvijos akcijų indeksas vakar fiksavo nedidelį

teigiamą vertės pokytį.

Lietuvos akcijų indeksas pirmadienį sumenko 0,85 proc., pasiekdamas žemiausią vertę per pastarąsias septynias savaites. Prekybos aktyvumas

biržoje ir toliau išliko nedidelis. Dienos apyvarta siekė 353 tūkst. eurų. Aktyviausiai prekiauta AB „Ūkio bankas“ akcijomis, o jų kaina vakar kilo

0,57 proc. Tai vienintelė finansinio sektoriaus bendrovė, vakar fiksavusi teigiamą kainos pokytį. Kitų bankų akcijų kainos krito 2,6 – 2,8 proc., tik

AB „Invalda“ akcijos kaina sumenko kiek mažiau – 1,81 proc. Vakar išaugusią AB „Ūkio bankas“ akcijų paklausą ir kainos augimą lėmė

bendrovės pranešimas, jog ketinama leisti naują akcijų emisiją, o naujai išleidžiamų akcijų minimali emisijos kaina – 1 litas, kai rinkoje ji yra apie

20 proc. aukštesnė. AB „Ūkio bankas“ akcijos kainos augimo tendencija gali išsilaikyti šią ir kitą savaitę, t.y. iki susirinkimo apskaitos dienos.

Pirmadienį Lietuvos akcijų biržoje kilo 7 pozicijos, o krito 22. Labiausiai vakar pabrango AB „Klaipėdos baldai“ akcijos – 3,91 proc. Tuo tarpu

kitos baldų bendrovės – AB „Vilniaus baldai“ akcijos fiksavo dar didesnį ir neigiamą (4,87 proc.) kainos pokytį. Šiuos abiejų bendrovių akcijų

kainų pokyčius lėmė vos po vieną vakar sudaryti sandoriai šiomis pozicijomis. AB „Lietuvos energija“ akcijos kaina vakar taip pat fiksavo vieną

didžiausių teigiamų kainos pokyčių. Jos pabrango beveik 3,2 proc. ir buvo vienintelė komunalines paslaugas teikianti bendrovė, kurios akcijos

kaina vakar pakilo. AB „Kauno energija“ akcijos kaina pirmadienį krito daugiausiai – beveik 19 proc. Didelį kainos pokytį lėmė pasyvi prekyba šia

pozicija ir didelis atotrūkis tarp pirkimo ir pardavimo kainos. Vakar AB „Kauno energija“ akcijomis sudarytas tik vienas sandoris.

Pirmadienį po prekybos sesijos AB „Rokiškio sūris“ informavo, kad 2011 m. vasario mėnesio konsoliduoti neaudituoti pardavimai sudarė 48,329

mln. litų ir buvo 46,38 proc. didesni nei praėjusių metų tą patį laikotarpį. AB „Rokiškio sūris” grupės 2011 m. sausio-vasario mėnesių


preliminarūs konsoliduoti neaudituoti pardavimai siekė 98,671 mln. litų, o tai yra 53,25 proc. daugiau negu per praėjusių metų tą patį laikotarpį.

Vakar šios bendrovės akcijos kaina krito 0,8 proc., tačiau pastarasis pranešimas turėtų šiandien pasukti akcijos kainą aukštyn.

Emitentas

Daugiausiai kilo

Pokytis

Apyvarta,

tūkst., LVL

Kaina,

LVL

Kurzemes atslega 1 10.34% 0.003 0.160

Ventspils nafta 4.94% 0.39 1.380

Latvijas Krajbanka

PVA 4.31% 0.28 2.350

Rigas kugu

būvetava 2.87% 1.15 0.359

Latvijas Gaze 0.02% 1.29 6.10

Kilo iš viso 5 pozicijos

LATVIJOS AKCIJŲ RINKA

Daugiausiai krito

Emitentas

Ditton pievadkežu

Apyvarta, Kaina,

Pokytis tūkst., LVL LVL

rūpnica -11.32% 0.51 0.282

Liepajas metalurgs -9.16% 0.06 1.180

Latvijas kugnieciba -4.04% 13.70 0.427

Latvijas Balzams -2.47% 0.17 2.010

Krito iš viso 4 pozicijos

Didžiausia apyvarta,

tūkst., LVL

Ši Apžvalga nėra pasiūlymas, kvietimas ar rekomendacija pirkti ar parduoti finansines priemones. Ji yra informacinio pobūdžio, todėl negali būti jokio sudaryto sandorio pagrindu ar dalimi.

AB Ūkio bankas neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus naudojantis šia Apžvalga taip pat dėl išorinių šaltinių pateikiamos informacijos teisingumo. Apžvalga skirta jums, todėl nei ji, nei

jos dalys negali būti kopijuojamos, dauginamos, perspausdinamos ar teikiamos naudotis tretiesiems asmenims. Apžvalga parengta pagal Nasdaq OMX ir Bloomberg informaciją.

Kaina,

LVL

Latvijas kugnieciba 13.70 0.427

Latvijas Gaze 1.29 6.101

Rigas kugu būvetava 1.15 0.359

Olainfarm 1.04 2.290

Grindeks 0.80 6.751

Bendra dienos apyvarta, tūkst., LVL

Latvijos akcijų indeksas pirmadienį pakilo 0,09 proc. Dienos apyvarta siekė tik 20 tūkst. latų. Didžiausia apyvarta pasiekta iš sandorių AS

„Latvijas kugnieciba“ akcijomis, o jų kaina krito 4,04 proc. Per dieną pakilo 5 pozicijos, o nukrito 4. Tiek kilusių, tiek kritusių pozicijų pokyčiai buvo

gana dideli. Labiausiai vakar pabrango AS „Kurzemes atslega 1“ akcijos – 10,34 proc., o daugiausiai atpigo AS „Ditton pievadkežu rūpnica“

akcijos – 11,32 proc. Pastarosios bendrovės akcijos kainos augimas buvo daugiau korekcinis – mat prieš tai dvi prekybos sesijas šios akcijos

brango daugiau nei po 7 proc.

Emitentas

Trigon

Daugiausiai kilo

Apyvarta,

Pokytis tūkst., EUR

Kaina,

EUR

Property

Development

5.14% 0.43 0.409

Baltika

Ekspress

4.29% 20.01 1.460

Grupp 3.25% 33.41 1.650

\

Tallink Grupp 0.84% 194.74 0.840

Viisnurk 0.61% 8.37 1.650

Kilo iš viso 9 pozicijos

ESTIJOS AKCIJŲ RINKA

Daugiausiai krito

Apyvarta,

Emitentas

Pokytis tūkst., EUR

Kaina,

EUR

Premia Foods

Olympic

-2.19% 26.51 0.894

Entertainment

Group Silvano Fashion

-0.68% 31.80 1.600

Group -0.35% 35.93 3.130

Krito iš viso 3 pozicijos

20.49

INVESTUOTOJŲ KALENDORIUS

2011-03-10 AS „Latvijas Tilti“

Neeilinis visuotinis akcininkų

susirinkimas

2011-03-24 AS „Olaines kūdra“ Visuotinis akcininkų susirinkimas

2011-03-30

AS „Latvijas

Krājbanka“

Visuotinis akcininkų susirinkimas

Didžiausia apyvarta,

tūkst., EUR

Kaina,

EUR

Tallink Grupp 194.74 0.840

Silvano Fashion Group 35.93 3.130

Ekspress Grupp 33.41 1.650

Olympic Entertainment

Group 31.80 1.600

Premia Foods 26.51 0.894

Bendra dienos apyvarta, tūkst., EUR

Estijos akcijų indeksas pirmadienį kilo 0,43 proc., o kilusių pozicijų buvo tris kartus daugiau nei kritusių. Dienos apyvarta ir šioje rinkoje nebuvo

didelė bei siekė 413 tūkst. eurų. Ketvirtadienį po prekybos sesijos paskelbtų AS „Tallink Grupp“ veiklos rezultatų įtaka buvo jaučiama dar ir

413.48

INVESTUOTOJŲ KALENDORIUS

2011-03-17

AS „Silvano

Fashion Group“

Neeilinis visuotinis akcininkų

susirinkimas

2011-03-22

Neeilinis visuotinis akcininkų

AS „Premia Foods“

susirinkimas

2011-03-25 AS „Tallinna Vesi“ Audituoti 2010 m. rezultatai

2011-03-31 AS „Baltika“ Audituoti 2010 m. rezultatai


vakar. Šių akcijų populiarumas neatslūgo, apyvarta jomis sudarė 47 proc. visos dienos apyvartos, o akcijos kaina toliau kilo, tik jau mažiau –

0,84 proc. Daugiausiai vakar brango AS „Trigon Property Development“ akcijos – 5,14 proc. Beveik 4,3 proc. vakar pakilo ir AS „Baltika“ akcijos

kaina, taip nežymiai viršydama prieš dvi savaites pasiektą aukščiausią vertę nuo 2008 m. spalio vidurio. Labiausiai pirmadienį pigo AS „Premia

Foods“ akcijos – 2,19 proc., pasiekdamos žemiausią vertę per daugiau kaip penkis mėnesius.

Ir šiandien pasaulio akcijų rinkos vienos krypties, greičiausiai, neturės, t.y. priklausomai nuo nuotaikų ir naujienų konkrečioje rinkoje vieni akcijų

indeksai kils, kiti kris. Žymių pokyčių Baltijos šalių akcijų rinkose taip pat nesitikima.

Ši Apžvalga nėra pasiūlymas, kvietimas ar rekomendacija pirkti ar parduoti finansines priemones. Ji yra informacinio pobūdžio, todėl negali būti jokio sudaryto sandorio pagrindu ar dalimi.

AB Ūkio bankas neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus naudojantis šia Apžvalga taip pat dėl išorinių šaltinių pateikiamos informacijos teisingumo. Apžvalga skirta jums, todėl nei ji, nei

jos dalys negali būti kopijuojamos, dauginamos, perspausdinamos ar teikiamos naudotis tretiesiems asmenims. Apžvalga parengta pagal Nasdaq OMX informaciją.

More magazines by this user
Similar magazines