Dienos akcijų rinkų apžvalga 2008-11-10

v1.vz.lt

Dienos akcijų rinkų apžvalga 2008-11-10

16,00%

10,00%

4,00%

-2,00%

-8,00%

-14,00%

-20,00%

-26,00%

-32,00%

-38,00%

-44,00%

OMXT 2.83% OMXR 1.17% OMXV 1.29%

OMXT OMXR OMXV

10.10 10.16 10.22 10.28 11.03 11.09

Baltijos šalių rinkos

Pirmadienį Pabaltijo akcijų rinkos priešingai nei Europos pasuko

ţemyn. Vienintelės Rygos indeksas fiksavo teigiamą pokytį.

Vilniaus vertybinių popierių birţos indeksas smuko 1,29%. Jau

prekybos pradţioje nemaţai nukentėjo bankinio sektoriaus

akcijos kritusios nuo 4% iki 7%. Mat investuotojus gerokai paveikė

ţinia apie Latvijos “Parex” banko perėjimą valstybės ţinion.

Didţiausią apyvartą demonstravo “Ūkio banko” akcijos, kurios

buvo spaudţiamos pardavėjų ir krito iki 1,04 LTL ribos. VPK

paskelbus, kad “Dvarčionių keramikos” akcijos bus superkamos

po 3,66 LTL, akcijos ir toliau kilo uţsidarydamos 3,58 LTL

lygmenyje. Bendras aktyvumas birţoje buvo labai menkas, tai

rodė ţemas sandorių skaičius – 886. Jais perleista akcijų vos uţ

2,4 mln. LTL.

Rygos vertybinių popierių birţos indeksas augo 1,17%. Labiausiai

indeksą į viršų stūmė virš 5% kilusios „Latvijas kugnieciba“

akcijos. Kadangi Latvijos „Parex“ banko akcijos nekotiruojamos

birţoje, tai esminių padarinių skelbta ţinia, kad banką perima

valstybė, nepadarė. Bendra birţos apyvarta siekė 41 tūkst. LVL.

Talino vertybinių popierių birţos indeksas fiksavo 2,83% kritimą.

Po penktadienį skelbtų prastų bendrovių „Ekspress grupp“ bei

„Olympic Entertainment Group“ rezultatų, akcijų kainos ir toliau

smuko nuo 6% iki 9%. Įmonei „Baltika“ paskelbus apie naujų

parduotuvių atidarymą, akcijų kaina šoktelėjo virš 4%. Didţiausią

apyvartą kaip įprastai demonstravo „Eesti telekom“ akcijos, kurių

buvo perleista uţ ketvirtadalį milijono eurų.

Akcijos, kurių apyvarta buvo didţiausia

Rytinė akcijų rinkų apžvalga

2008.11.11

08 25

Labiausiai kilo Labiausiai krito

Akcija Kaina Pokytis Akcija Kaina Pokytis

RER1R 1,62 LVL 14,08% AVG1L 2,51 LTL -12,85%

ZMP1L 0,73 LTL 12,31% SRS2L 5,96 LTL -11,70%

BLZ1R 0,70 LVL 7,69% NDL1L 150,0 LTL -11,24%

LSC1R 0,96 LVL 5,49% MRK1T 3,10

0

EUR -10,40%

LLK1L 0,83 LTL 5,06% OEG1T 0,76 EUR -9,52%

Akcijų skaičius OMXV OMXR OMXT

Kilo 5 5 2

Krito 16 6 9

Nepakito 20 25 7

Iš viso 41 36 18 7

Apyvarta, EUR OMXV OMXR OMXT

Iš viso: 2.953 3.111 653

Sandoriai OMXV OMXR OMXT

Iš viso: 885 119 332

OMX Baltic

(Likvidţiausios

akcijos)

Akcijos kaina

Dienos

apyvarta,

EUR

Vid. sandorio

dydis, EUR

Akcijos kainos

pokytis per dieną

ZMP1L 0,73 LTL 880 20.657,26 12,31%

VSS1R 0,38 LVL 575.452 161,50 2,70%

LEN1L 2,72 LTL 788 393,89 0,74%

LKB1R 1,28 LVL 718 119,71 -3,76%

AVG1L 2,51 LTL 692 230,59 -12,85%

Indeksas

Baltijos akcijų rinka

Vertė

Diena

Pokytis

Mėnuo Metai

OMX Vilnius 221,77 -1,29% -13,85% -59,58%

OMX Riga 376,64 1,17% 13,30% -46,41%

OMX Tallinn 334,13 -2,83% -13,83% -58,47%

OMX Baltic Benchmark GI 279,16 -1,91% -12,01% -62,15%

Valiuta Vertė

Diena

Pokytis

Mėnuo Metai

EUR/USD 1,27265 -0,35% -10,10% -21,68%

EUR/JPY 124,5155 0,17% 6,71% 14,18%

USD/LTL 2,7131 -0,17% -6,29% -12,42%

Ţaliavos Vertė

Diena

Pokytis

Mėnuo Metai

Auksas 745,88 -0,04% -12,23% -10,35%

Sidabras 10,21 0,25% 1,39% -33,98%

Varis 3875 3,20% -19,10% -44,88%

Kviečiai 516,5 -0,67% -8,34% -25,58%

Nafta 57,26 -3,08% -24,48% -34,58%

Palūkanos 6 mėn.

EURIBOR

Vertė

4,47

Diena

-1,52%

Pokytis

Mėnuo

-17,60%

Metai

-2,29%

VILIBOR 7,98 5 0,38% 14,33% 22,21%

RIGIBOR 8,78 0,00% 7,20% -10,22%

TALIBOR 7,5 0,00% 14,94% 50,75%

1


Europa/Afrika/Artimieji Rytai

Senajame ţemyne pirmadienį prekyba prasidėjo itin optimistiškai

- jau birţos atsidarymo metu indeksai stipriai šoktelėjo į viršų,

tačiau palaipsniui optimizmas blėso ir antroje prekybos pusėje

labiau vyravo negatyvumas, kuris sumaţino buvusį pakilimą.

Tačiau vis tiek beveik visose šalyse buvo fiksuotas teigiamas

pokytis. Panaši situacija buvo ir Rytų Europoje. Ukrainos birţoje

prekyba vakar nevyko. Šioje šalyje pradėta nuogąstauti dėl

metalurgijos pramonės, mat ši labai svarbi šalies ekonominiame

gyvenime, o praktiškai didţioji dalis plieno sunaudojama statybų

sektoriuje, kuris pastaruoju metu Europoje lėtėja.

Šiaurės/Lotynų Amerika

Tuo tarpu JAV prekyba vakar atrodė kiek prasčiau nei Europoje

- čia tik pačioje prekybos pradţioje būta ryškesnio pakilimo, o

vėliau indeksai pamaţu judėjo ţemyn, pabaigoje fiksavę

nuostolį. Kiek stipriau smuko finansinių kompanijų indeksas. JAV

rinkoje šiuo metu vyrauja laukimas, stebint, kokių veiksmų imsis

naujasis šalies prezidentas. Lotynų Amerikoje situacija daugiau

priminė neutralią, nors kai kur būta neţymaus pakilimo ar

smukimo, tačiau situacija buvo panaši - pradţioje indeksai

staigiai šoktelėję į viršų vėliau prarado įgautą vertę.

Azija/Okeanija

Azijoje situacija buvo kitokia tuo, jog čia kritimas jau vyravo

prekybos pradţioje, kuomet ir buvo pasiektas didţiausias

smuktelėjimas. Vėliau indeksai kiek atsistatė, bet į prekybos

pabaigą indeksai dar smuktelėjo. Kinijos bei Indijos rinkos taip

pat perėmė negatyvias nuotaikas, tačiau smukimas Kinijoje kur

kas maţesnis, nei vakar buvo kilimas, kas parodo, kad rinkos

teigiamai įvertino paskelbtą fiskalinio stimuliavimo paketą. Taip

pat teigiamos naujienos - maţėjanti infliacija, kuri, esant reikalui,

leis imtis ir daugiau skatinimo priemonių.

2008.11.11

08 25

Indeksas

Europos akcijų rinka

Vertė

Diena

Pokytis

Mėnuo Metai

DJ EURO STOXX 50 2625,84 0,90% 8,42% -38,90%

FTSE 100 Index 4403,92 0,89% 12,00% -30,15%

MSCI EURO 772,97 0,88% 7,32% -41,05%

DAX Index 5025,53 1,76% 10,59% -35,67%

CAC 40 Index 3505,75 1,06% 10,37% -36,54%

RTS Index 812,58 6,83% -3,81% -64,08%

New Europe blue chip 11,8 -0,08% 39,98% -11,61%

Indeksas

Amerikos akcijų rinka

Vertė

Diena

Pokytis

Mėnuo Metai

Dow Jones Indus.avg 8870,5 -0,82% 4,96% -31,99%

S&P 500

NASDAQ Composite Index

919,21 4

1616,74 1056,8

-1,27%

-1,86%

2,22%

-1,99%

-36,77%

-38,48%

BRASIL BOVESPA 5802,05 9 -1,19% 7,32% -40,39%

MEXICO BOLSA 919,21 493,1 -2,51% -5,62% -36,16%

Indeksas*

Azijos akcijų rinka

Vertė

Diena

Pokytis

Mėnuo Metai

NIKKEI 225 8809,3 -3,00% 6,44% -43,47%

HANG rinka SENG Index 14294,6

SHANGHAI Composite Index 1843,607

-3,05%

-1,66%

-3,39%

-7,85%

-50,34%

-65,32%

BSE SENSEX 30 9990,76 -5,18% -5,10% -47,16%

S&P/ASX 200 3960,9 -3,58% 0,01% -39,49%

*Indekso reikšmė pateikta 09:00 val.

2


Įmonių naujienos

UKB1L „Ūkio bankas“ jau įgyvendino metinę grynojo pelno prognozę

2007 IVQ – 2008 IIIQ

Kaina 1,03 LTL

Mcap, mln. 202,6 LTL

Free float 42,68%

Likvidumas Aukštas

P/E 2,07

EV/S -

P/BV 0,38

EV/EBITDA -

1. (2008.11.10) Septintas pagal valdomą turtą Lietuvoje „Ūkio bankas“ paskelbė per dešimt

šių metų mėnesių uţdirbęs 92,6 mln. grynojo pelno, t. y. 25,8% daugiau nei pernai tuo pačiu

laikotarpiu. Šių metų liepos mėnesį bankas gavo vienkartinį 27 mln. litų grynąjį pelną iš

parduoto nekilnojamojo turto projekto Maskvoje, kurį eliminavus metinio dešimties mėnesių

pelno rezultatas yra 10,9% maţesnis. Tik rugsėjo mėnesio pelnas yra 3,2 mln. litų, o tai yra

39,6% maţiau nei pernai tą patį mėnesį.

Per dešimt šių metų mėnesių bankas jau įgyvendino šių metų grynojo pelno prognozę, kuri

siekė 91,5 mln. litų grynojo nekonsoliduoto pelno. Bendras banko rezultatas yra labai geras,

tačiau eliminavus vienkartines pajamas jau ketvirtas mėnuo pastebimas pelno maţėjimas.

Maţėjantis pelningumas yra dėsningas atsiţvelgiant į lėtėjantį šalies ūkį ir padidėjusią įtampą

tarpbankinėje rinkoje.

BLT1T „Baltika“ plečia plėtrą Lietuvoje

2007 IIIQ – 2008 IIQ

Kaina 1,36 EUR

Mcap, mln. 25,3 EUR

Free float 20,82%

Likvidumas Aukštas

P/E 21,78

EV/S 0,52

P/BV 1,17

EV/EBITDA 7,31

1. (2008.11.10) Viena didţiausių maţmeninės drabuţių prekybos bendrovių Estijoje „Baltika“

pranešė, jog 2008 m. lapkričio 7 dieną Vilniuje, naujajame prekybos centre „Panorama“,

atidarė 4 naujas parduotuves.

Šiuo metu Lietuva yra didţiausia „Baltikos“ rinka pagal turimą parduotuvių skaičių (33).

Atidarydama naujas parduotuves Lietuvoje bendrovė ir toliau stiprina pagrindinių prekės

ţenklų (“Monton“, „Mosaic“, „Baltman“) ţinomumą ir stengiasi išsikovoti didesnę rinkos dalį.

Nors pastaruoju metu situacija Baltijos regione nėra pati palankiausia dėl lėtėjančio ūkio ir

silpnėjančios vartotojų perkamosios galios, tačiau „Baltika“ ir toliau vykdo plėtros politiką

planuodama iki 2008 m. pabaigos atidaryti dar dvi naujas parduotuves (šiuo metu bendrovė

turi 132 parduotuves).

VLP1L „Vilkyškių“ pieninės apyvarta sumažėjo 7,3%

2007 IIIQ – 2008 IIQ

Kaina 0,80 LTL

Mcap, mln. 9,6 LTL

Free float 41,1%

Likvidumas Aukštas

P/E 4,49

EV/S 0,54

P/BV 0,26

EV/EBITDA 6,92

1. (2008.11.10) Viena moderniausių pieno perdirbimo bendrovių „Vilkyškių pieninė“ paskelbė

2008 m. spalio mėnesio apyvartą.

Birželis Liepa Rugpjūtis Rugsėjis Spalis

Apyvarta (mln. litų) 19,12 20,01 13,40 18,14 14,76

Pokytis (y/y) +57,50% +56,7% -9,15% +22,57% -7,3%

Bendrovės 2008 m. spalio mėnesio apyvarta lyginant su atitinkamu mėnesiu 2007 m.

sumaţėjo 7,3% ir siek 14,76 mln. litų. Tuo tarpu šių metų sausio – spalio mėn. pardavimai

siekė 132,3 mln. litų ir buvo 14% didesni negu atitinkamu laikotarpiu prieš metus. Vilkyškių

pieninė apie 60% produkcijos eksportuoja į uţsienio rinkas: Rusiją ir Europos Sąjungą

(remiantis 2008 m. pirmo pusmečio rezultatais).

Pastaruoju metu maţėjanti pieno produktų paklausa uţsienio rinkose ir apie 20%-30%

nukritusios sūrių kainos maţina pieno perdirbimo bendrovių apyvartas. Ne išimtis yra ir

„Vilkyškių pieninė“, kuri daugiau negu pusę savo produkcijos eksportuoja. Todėl kol

nepamatysime rinkos atsigavimo pieno pramonės segmente, tol pieno perdirbėjų veiklos

rezultatai išliks neįspūdingi.

2008.11.11

08 25

3


Paaiškinimai

Reikšmė Paaiškinimas

OMX Baltijos ir Skandinavijos šalių vertybinių popierių birţa

OMXV Vilniaus vertybinių popierių birţa

OMXT Talino vertybinių popierių birţa

OMXR Rygos vertybinių popierių birţa

Kaina Paskutinė akcijos rinkos kaina

Mcap. Įmonės kapitalizacija

Likvidumas

Apskaičiuojamas dalijant įmonės vidutinę dienos apyvartą iš tos birţos vidutinės dienos

apyvartos, kurioje yra listinguojama bendrovė

P/E Akcijos kainos ir grynojo pelno santykis

EV/S Įmonės vertės ir pardavimų santykis

P/S Akcijos kainos ir pardavimų santykis

P/BV Akcijos kainos ir buhalterinės vertės santykis

EV/EBITDA Įmonės vertės ir pelno prieš mokesčius, palūkanas, nusidėvėjimą ir amortizaciją santykis

Free float

Laisvas akcijų skaičius esantis apyvartoje. Į šį skaičių neįskaičiuojami investuotojai, kurie

valdo daugiau negu 5% akcijų.

ROE Grynojo pelno ir akcininkų nuosavybės santykis

ROA Grynojo pelno ir turto santykis

FED Amerikos centrinis bankas (Federalinė rezervų sistema)

ECB Europos centrinis bankas

BOE Didţiosios Britanijos centrinis bankas

BOJ Japonijos centrinis bankas

Barelis Talpos matas, 1 barelis atitinka 159 litrus

Uncija Svorio matas, 1 trojos uncija atitinka 31,1 gramą

OMXBBGI

Finansinių rodiklių apskaičiavimas

Baltijos šalių vertybinių popierių lyginamasis indeksas, kurį sudaro visų sektorių didţiausios

kapitalizacijos ir likvidţiausių bendrovių akcijos, kuriomis prekiaujama Baltijos šalių

vertybinių popierių rinkose. Indeksas pristatomas kaip grąţos indeksas (GI).

Rodiklis Apskaičiavimas

Mcap. Akcijų skaičius * paskutinė akcijos kaina

Free float Visos akcijos – akcijos(investuotojai valdantys daugiau negu 5% akcijų)

P/E Paskutinė akcijos kaina/(grynasis pelnas/ akcijų skaičiaus)

EV/S

(Mcap. + ilgalaikės skolos + trumpalaikės finansinės skolos – 0,5*atidėtas pelno mokestis –

grynieji pinigai ir jų ekvivalentai – finansinis turtas + maţumos dalis)/pardavimai

P/BV Paskutinė akcijos kaina/(akcininkų nuosavybė / akcijų skaičius)

(Mcap. + ilgalaikės skolos + trumpalaikės finansinės skolos – 0,5*atidėtas pelno mokestis –

EV/EBITDA

grynieji pinigai ir jų ekvivalentai – finansinis turtas + maţumos dalis)/(tipinės veiklos pelnas +

nusidėvėjimas ir amortizacija)

ROE (Grynasis pelnas/akcininkų nuosavybės)*100%

ROA (Grynasis pelnas/padalintas iš viso turto)*100%

Ši apţvalga yra informacinio pobūdţio pranešimas, todėl šiame dokumente ar jo dalyje pateikiama informacija negali būti vertinama kaip siūlymas ar

rekomendacija „„pirkti“, “parduoti“ ar “laikyti“ bet kokius finansinius instrumentus. UAB FMĮ „Finhill“ neatsako uţ trečiųjų asmenų priimtus sprendimus

remiantis šioje apţvalgoje ar jos dalyje pateikta informacija. Apţvalga parengta pagal: OMX, Bloomberg, Nymex, Forex pateikiamus duomenis.

Be išankstinio UAB FMĮ ,“Finhill“ sutikimo yra draudţiama bet kokia forma, apimtimis ar būdais atgaminti UAB FMĮ „Finhill“ dienines apţvalgas.

2008.11.11

08 25

4

More magazines by this user
Similar magazines