Prekybos Baltijos šalių akcijų rinkose liepos 5-6 d. apžvalga

v1.vz.lt

Prekybos Baltijos šalių akcijų rinkose liepos 5-6 d. apžvalga

PREKYBOS BALTIJOS ŠALIŲ AKCIJŲ RINKOJE

DIENOS APŽVALGA

ANALIZUOJAMI 2011-07-05 - 2011-07-06 DUOMENYS

Šalis /

regionas

Indeksas Per 2

dienas

Vertės pokytis

per per

savaitę metus

YTD

Baltijos šalių akcijų indeksai:

Lietuva OMXV 1.56% 2.04% 31.80% -1.32%

Latvija OMXR 0.28% 0.52% 27.13% 13.01%

Estija OMXT 2.84% 5.78% 30.01% -2.16%

Baltijos šalys OMXBBGI 2.24% 4.22% 32.38% 1.22%

Europa

DJ Euro

Stoxx 50 -1.31% 1.07% 9.85% 1.43%

Vokietija DAX -0.16% 1.88% 25.08% 7.48%

UK FTSE 100 -0.24% 2.51% 20.90% 1.75%

Rusija RTS -0.49% 2.35% 43.24% 9.39%

JAV NASDAQ 0.64% 3.41% 35.35% 6.83%

Kinija CSI 300 -0.26% 3.78% 21.49% -0.47%

Japonija NIKKEI 225 1.18% 2.91% 7.97% -1.43%

Daugiausiai kilo

Emitentas Pokytis Apyvarta,

tūkst., EUR

Kaina,

EUR

Lifosa 5.89% 0.41 18.000

Vilniaus baldai 4.33% 39.27 11.998

Snoras, PVA 2.73% 15.65 0.339

Klaipėdos nafta 2.67% 41.58 0.500

LESTO 2.62% 7.10 0.782

Kilo iš viso 19 pozicijų

LIETUVOS AKCIJŲ RINKA

Daugiausiai krito

Emitentas Pokytis Apyvarta,

tūkst., EUR

Ši Apžvalga nėra pasiūlymas, kvietimas ar rekomendacija pirkti ar parduoti finansines priemones. Ji yra informacinio pobūdžio, todėl negali būti jokio sudaryto sandorio pagrindu ar dalimi.

AB Ūkio bankas neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus naudojantis šia Apžvalga taip pat dėl išorinių šaltinių pateikiamos informacijos teisingumo. Apžvalga skirta jums, todėl nei ji, nei

jos dalys negali būti kopijuojamos, dauginamos, perspausdinamos ar teikiamos naudotis tretiesiems asmenims. Apžvalga parengta pagal Nasdaq OMX ir Bloomberg informaciją.

Kaina,

EUR

Įmonių grupė

"Alita" -18.00% 0.00 0.041

Žemaitijos

pienas -2.50% 3.22 0.740

Lietuvos jūrų

laivininkystė -2.04% 0.58 0.048

Lietuvos

energija -0.90% 0.66 0.550

Stumbras -0.77% 1.24 1.290

Krito iš viso 6 pozicijos

Parengė: Finansų maklerio departamentas

2011 m. liepos mėn. 7 d.

Alina Stundžienė

El. paštas: a.stundziene@ub.lt

Tel.: +370 37 395 501

Didžiausia apyvarta,

tūkst., EUR

Kaina,

EUR

Sanitas 183.35 9.75

TEO LT 68.92 0.66

Linas Agro Group 68.36 0.49

Ūkio bankas 62.48 0.307

Šiaulių bankas 52.05 0.331

Bendra dienos apyvarta, tūkst., EUR

655.60

INVESTUOTOJŲ KALENDORIUS

2011-07-10

AB „Vilkyškių

pieninė“

Konsoliduoti pardavimai už

praėjusį mėnesį

2011 m. 6 mėnesių tarpinė

2011-07-19 TEO LT, AB konsoliduota finansinė

atskaitomybė

2011-07-27

AB „Klaipėdos

nafta“

Neeilinis visuotinis akcininkų

susirinkimas

2011-07-29

AB „Limarko laivinin- 2011 m. šešių mėnesių

kystės kompanija“ rezultatai

2011 m. liepos mėn. ir 7

2011-08-05 AB „Rokiškio sūris“ mėnesių preliminari Grupės

apyvarta

2011-08-10

AB „Vilkyškių

pieninė“

Konsoliduoti pardavimai už

praėjusį mėnesį

Sausio – birželio mėn. pardavimai;

šešių mėn. tarpinių kon-

2011-08-18 AB „Vilniaus baldai“ soliduotų finansinių ataskaitų

rinkinys ir tarpinis konsoliduotas

pranešimas

Antradienį ir trečiadienį Baltijos šalių akcijų rinkose išsilaikė teigiamos nuotaikos. Trečiadienį prekyba Lietuvos akcijų biržoje dėl švenčiamos

Valstybės dienos nevyko. Antradienį Lietuvos akcijų biržoje kritusių pozicijų vis dar buvo nedaug, o daugiau nei pusė kilusių pozicijų fiksavo

didesnius nei 1 proc. verčių prieaugius. Populiariausios buvo bankų akcijos, kurios brango apie 2 proc. Tik AB banko „Snoras“ paprastųjų akcijų

kaina kilo daugiau, pasiekdama aukščiausią vertę per du mėnesius.

Mažiausiai teigiamų pokyčių buvo kasdienio vartojimo prekių ir paslaugų sektoriuje. Čia brango tik žemės ūkio bendrovių ir AB „Pieno žvaigždės“

akcijos. Po spartaus kainos augimo labiausiai neigiama linkme koregavosi AB „Žemaitijos pienas“ akcijų kaina. Nežymiai sumenko ir AB

„Rokiškio sūris“ akcijų kaina. Pasibaigus prekybos sesijai AB „Rokiškio sūris“ informavo, kad 2011 m. birželio mėnesio konsoliduoti neaudituoti

pardavimai buvo 22,75 proc. didesni negu praėjusių metų tą patį laikotarpį. Grupės 2011 m. sausio-birželio mėnesių preliminarūs konsoliduoti

neaudituoti pardavimai buvo 38,78 proc. didesni negu praėjusių metų tą patį laikotarpį.

AB „Klaipėdos nafta“ antradienį prieš prekybos sesiją informavo, kad bendrovės pajamos 2011 m. birželio mėnesį buvo 119 proc. didesnės nei

pernai per tą patį laikotarpį. Tuo tarpu bendrovės pajamos per 2011 m. pirmąjį pusmetį išaugo 26 proc. Taip pat buvo pranešta, kad atlikus

2004-12-22 d. tarp AB „Klaipėdos nafta“ ir UAB „Naftos grupė“ sudarytos paslaugų teikimo sutarties bei jos įtakos AB „Klaipėdos nafta“ veiklos

rezultatams įvertinimą buvo nustatyta, kad dėl šios sutarties AB „Klaipėdos nafta“ galėjo patirti daugiau nei 40 mln. Lt nuostolių. Todėl bendrovė

siekdama išsireikalauti dalies patirtų nuostolių atlyginimą pateikė priešieškinį UAB „Naftos grupė“ už 42 627 155 Lt. Tai lėmė gana didelę šios

bendrovės akcijų paklausą antradienį bei kainos augimą 2,7 proc.

Artimiausiu metu tikėtumės optimizmo rinkoje slopimo ir daugumos finansų, energetikos bei kitų bendrovių akcijų kainų korekcijų.


Daugiausiai kilo

Apyvarta,

Emitentas

Pokytis tūkst.,

LVL

Kaina,

LVL

Kurzemes atslega 1 8.82% 1.60 0.185

Olainfarm 4.52% 62.04 3.402

Liepajas metalurgs 3.97% 0.62 1.440

Grindeks 1.91% 5.26 6.781

Ditton pievadkežu

rūpnica 1.50% 1.43 0.27

Kilo iš viso 8 pozicijos

LATVIJOS AKCIJŲ RINKA

Daugiausiai krito

Emitentas

Pokytis

Apyvarta, Kaina,

tūkst., LVL

LVL

Latvijas Balzams -7.60% 0.30 3.003

Latvijas Tilti -6.60% 1.99 14.000

Ventspils nafta -1.30% 0.16 1.363

Valmieras stikla

škiedra -1.25% 2.34 0.790

Krito iš viso 4 pozicijos

Didžiausia apyvarta,

tūkst., LVL

Ši Apžvalga nėra pasiūlymas, kvietimas ar rekomendacija pirkti ar parduoti finansines priemones. Ji yra informacinio pobūdžio, todėl negali būti jokio sudaryto sandorio pagrindu ar dalimi.

AB Ūkio bankas neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus naudojantis šia Apžvalga taip pat dėl išorinių šaltinių pateikiamos informacijos teisingumo. Apžvalga skirta jums, todėl nei ji, nei

jos dalys negali būti kopijuojamos, dauginamos, perspausdinamos ar teikiamos naudotis tretiesiems asmenims. Apžvalga parengta pagal Nasdaq OMX ir Bloomberg informaciją.

Kaina,

LVL

Olainfarm 62.04 3.402

Grindeks 5.26 6.781

Latvijas Gāze 3.65 6.650

Valmieras stikla šķiedra 2.34 0.790

Latvijas tilti 1.99 14.000

Bendra dienos apyvarta, tūkst., LVL

Latvijos akcijų biržoje paskutines dvi dienas taip pat vyravo optimizmas ir nors antradienį Latvijos akcijų indeksas fiksavo neigiamą pokytį, kurį

lėmė energetikos bendrovių akcijų kainų kritimas1-2 proc., kilusių pozicijų buvo daugiau nei kritusių. Farmacijos bendrovių akcijos antradienį

brango 2-4 proc. Trečiadienį prekyba šioje biržoje buvo pasyvi. Prekiauta tik septyniomis pozicijomis, o daugumos akcijų kainų pokyčiai buvo

nedideli. Labiausiai per pastarąsias dvi prekybos sesijas atpigo AS „Latvijas Balzams“ akcijos, tačiau kainos kritimas, palyginti su praėjusią

savaitę fiksuotu prieaugiu, buvo dar gana nedidelis.

Emitentas

Trigon Property

Daugiausiai kilo

Apyvarta,

Pokytis tūkst., EUR

Kaina,

EUR

Development 11.11% 1.62 0.400

\

Harju Elekter 5.80% 15.68 2.899

Tallink Grupp 5.77% 658.78 0.752

Arco Vara 3.41% 21.75 4.550

Tallinna

Kaubamaja 3.22% 217.80 5.805

Kilo iš viso 13 pozicijų

ESTIJOS AKCIJŲ RINKA

Daugiausiai krito

Emitentas

Apyvarta, Kaina,

Pokytis tūkst., EUR

EUR

Baltika -4.84% 30.51 0.610

Viisnurk -0.22% 18.05 1.800

Krito iš viso 2 pozicijos

82.40

INVESTUOTOJŲ KALENDORIUS

2011-07-08

AS „Latvijas

Zoovetapgāde“

Eilinis visuotinis akcininkų

susirinkimas

2011-07-25 – AS „Kurzemes Šešių mėnesių neaudituota

2011-07-31 CMAS“

finansinė ataskaita

2011-07-27

AS „Latvijas

kuģniecība“

Eilinis visuotinis akcininkų

susirinkimas

2011-07-27

Eilinis visuotinis akcininkų

AS „Ventspils nafta“

susirinkimas

2011-08-03 – AS „Valmieras stikla Šešių mėnesių neaudituota

2011-08-05 šķiedra“

finansinė ataskaita

2011-08-10 AS „SAF Tehnika“

Dvylikos mėnesių neaudituota

finansinė ataskaita

2011-08-22 –

2011-08-26

Šešių mėnesių neaudituota

AS „Latvijas Gaze“

finansinė ataskaita

2011-08-22 – AS „Talsu Šešių mėnesių neaudituota

2011-08-26 mežrūpniecība“ finansinė ataskaita

Didžiausia apyvarta,

tūkst., EUR

Kaina,

EUR

Tallink Grupp 658.78 0.752

Silvano Fashion Group 305.05 3.300

Tallinna Kaubamaja 217.80 5.805

Olympic Entertainment

Group 116.67 1.394

Nordecon AS 39.30 1.344

Bendra dienos apyvarta, tūkst., EUR

1 525.08

2011-07-07

INVESTUOTOJŲ KALENDORIUS

Paskutinė diena, kada akcijos

AS „Merko Ehitus“ prekiaujamos su teise į

dividendus (0,1 EUR)

Paskutinė diena, kada akcijos

2011-07-11 AS „Viisnurk“ prekiaujamos su teise į

dividendus (0,04 EUR)

2011-07-11

AS „Silvano

Fashion Group“

Paskutinė diena, kada akcijos

prekiaujamos su teise į

dividendus (0,05 EUR)

2011-07-12

Dividendų apskaitos diena (0,1

AS „Merko Ehitus“

EUR)

2011-07-14 AS „Viisnurk“

Dividendų apskaitos diena (0,04

EUR)

2011-07-14

AS „Silvano

Fashion Group“

Dividendų apskaitos diena (0,05

EUR)

Paskutines keturias prekybos sesijas spartus Estijos akcijų indekso augimas pakėlė jo vertę iki aukščiausio lygio per septynias savaites. Nors

antradienį kritusių pozicijų buvo šiek tiek daugiau, trečiadienį neigiamą pokytį fiksavo jau tik viena pozicija. Labiausiai per nagrinėjamą laikotarpį

sumenko AS „Baltika“ akcijų kaina, kritusi abi paskutines prekybos sesijas ir pasiekusi žemiausią vertę per 12 mėnesių. Labiausiai paskutines

dvi sesijas brango AS „Harju Elekter“ ir AS „Tallink Grupp“ akcijos, abi prekybos sesijas fiksavusios daugiau kaip po 2 proc. verčių prieaugius ir

pasiekusios aukščiausias vertes per daugiau kaip mėnesį. Antradienį prieš prekybos sesiją AS „Tallink Grupp“ pranešė, kad birželio mėnesį

bendrovė pervežė beveik 10 proc. daugiau keleivių nei 2010 m. birželį. Keleivinių transporto priemonių skaičius per tą patį laikotarpį išaugo

beveik 8 proc., o sunkiųjų transporto priemonių – beveik 4 proc. Manytume, kad artimiausiu metu optimizmas Estijos akcijų rinkoje po truputį

turėtų gesti.

More magazines by this user
Similar magazines