Baltijos šalių prekybos dienos komentaras

v1.vz.lt

Baltijos šalių prekybos dienos komentaras

2009 2009-06 2009 06 06-01 06 01

INDEKSŲ POKYTIS INVESTUOTOJO KALENDORIUS

110

108

106

104

102

100

98

96

94

92

Vilnius Ryga

Talinas Baltijos rinka

90

09/05/15 09/05/22 09/05/29

DIDŽIAUSI POKYČIAI

DIDŽIAUSIOS APYVARTOS

Žemaitijos pienas +14,81 %

Vilkyškių pieninė +14,73 %

Utenos trikotažas +14,04 %

Alita +13,89 %

Anykščių vynas +13,04 %

Invalda -1,26 %

Šiaulių bankas -1,37 %

Klaipėdos nafta -2,11 %

Grigiškės -2,17 %

Apranga -3,23 %

TEO LT 762 895,99 LTL

Lifosa 307 270,77 LTL

Rokiškio sūris 170 957,82 LTL

City Service 168 344,79 LTL

Apranga 153 963,22 LTL

2009-06-05 AB „Rokiškio sūris“ 2009 m. gegužės mėn. ir 5 mėnesių preliminari

grupės apyvarta

2009-06-02 AS „Ekspress Grupp“ visuotinis akcininkų susirinkimas

2009-06-03 AS „Olympic Entertainment Group“ visuotinis akcininkų susirinkimas

2009-06-04 AS „Arco Vara“ visuotinis akcininkų susirinkimas

2009-06-05 AS „Viisnurk“ visuotinis akcininkų susirinkimas

Olainfarm +9,09 %

Ditton pievadkezu rupnica +8,33 %

Rigas autoelektr.rupnica +8,33 %

Latvijas Balzams +6,38 %

SAF Tehnika +4,65 %

Latvijas tilti -1,25 %

Valmiera Stikla Skiedra -3,03 %

Latvijas Gaze 3 982,06 LVL

Latvijas tilti 2 977,15 LVL

Ventspils Nafta 2 244,30 LVL

Grindeks 1 969,10 LVL

SAF Tehnika 1 627,80 LVL

Arco Vara +15,38 %

Trigon Property

Development

+13,33 %

Ekspress Grupp +8,77 %

Tallinna Kaubamaja +7,34 %

Baltika +7,27 %

Merko Ehitus AS -0,60 %

Estonian Telecom A -0,93 %

Viisnurk -1,69 %

Norma -5,42 %

Estonian Telecom A 195 895,72 EUR

Tallink Grupp 126 322,02 EUR

Arco Vara 41 748,10 EUR

Merko Ehitus AS 22 447,87 EUR

Baltika 14 989,90 EUR

BENDRA APYVARTA 2 549 695 LTL 17 056 LVL 444 204 EUR

BRANGO/PIGO 16/7 10/2 9/4

SANDORIŲ SKAIČIUS 1341 88 288

ĮMONIŲ NAUJIENOS

CTS

CTS

City Service

Pokytis +9,16 %

Kaina 4,41 Lt

Kapitalizacija 84,28 mln. Lt

P/E 9,70

P/BV 1,42

EV/EBITDA 5,35

P/S 0,32

Gera Gera naujiena Šaltinis: OMX

AB AB „ „City „ City Service“ Service“ Service“ grupės grupės 2009 2009 metų metų pirmojo pirmojo ketvirčio ketvirčio ketvirčio rezultatai

rezultatai

Didžiausia Baltijos šalių pastatų ūkio valdymo įmonių grupė „City Service“ paskelbė neaudituotą 2009 metų pirmojo ketvirčio tarpinę

konsoliduotą finansinę atskaitomybę, parengtą pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

„City Service“ grupės pajamos per pirmąjį 2009 metų ketvirtį siekė 79,7 mln. litų. Grupė uždirbo 3,9 mln. litų grynojo pelno. Šie

rodikliai, lyginant su tuo pačiu 2008 metų laikotarpiu, išaugo atitinkamai 47 proc. ir 25 proc. – tuomet grupės pajamos siekė 54 mln.

litų, o pelnas – 3,1 mln. litų.

„Grupės pajamų ir pelno augimas labiausiai susijęs su keturių Vilniuje veikiančių bendrovių įsigijimu metų pradžioje ir didėjusiu

įmonių veiklos efektyvumu. Pirmojo ketvirčio pelnui įtakos taip pat turėjo Rusijos rublio devalvacija“, – sakė „City Service“ generalinis

direktorius Žilvinas Lapinskas.

Baltijos šalių pastatų ūkio valdymo rinkos lyderei „City Service“ įmonių grupei šiuo metu priklauso 33 įmonės, veikiančios Lietuvoje,

Latvijoje, Rusijoje, Ukrainoje ir prižiūrinčios beveik 24 mln. kv. metrų pastatų ploto.

Pateikta apžvalga yra tik informacinio pobūdžio. Ji atspindi AB banko „Finasta“ ekspertų nuomonę apžvalgoje išdėstytais klausimais jos paruošimo momentu. Pateikta

informacija negali būti vertinama kaip pasiūlymas pirkti ar parduoti bet kokius finansinius instrumentus ir/ar sudaryti sandorius. AB bankas „Finasta“ nėra atsakinga už bet

kokius trečiųjų asmenų sprendimus, priimtus besiremiant šioje apžvalgoje pateikta informacija.

1


APG

APG

Apranga

Pokytis -3,23 %

Kaina 1,50 Lt

Kapitalizacija 52,94 mln. Lt

P/E 2,86

P/BV 0,58

EV/EBITDA 2,51

P/S 0,13

PREKYBOS SESIJOS APŽVALGA

Pirmadienį NASDAQ OMX Vilniaus vertybinių popierių

biržoje vyravo geros nuotaikos, o birža nusidažė žalia

spalva. Sudarytas 1341 sandoris ir pasiekta 2,55 mln.

litų apyvarta. Indeksas NASDAQ OMX Vilnius kilo

labiausiai iš Baltijos šalių indeksų, 2,91 proc. iki 183,32

punkto. Biržoje dominavo „TEO LT“ ir „Lifosos“ akcijos,

kurių perleista už 763 tūkst. ir 307 tūkst. litų. „TEO LT“

APŽVALGĄ PARENGĖ

Prekybos skyriaus vadovas Laurynas Byla

Finansų maklerio departamentas

AB bankas „Finasta“

Finansų analitikas Tadas Povilauskas

Analizės departamentas

AB bankas „Finasta“

Finansų analitikas Andrius Medelinskas

Analizės departamentas

AB bankas „Finasta“

„FINASTOS“ KOMENTARAS

Grupės pajamas daugiausia išaugino keturių bendrovių, kurios prižiūri 1,9 mln. m 2 pastatų ploto Vilniuje, įsigijimas 2009 m. I ketv. Tai

padėjo vien per praėjusį ketv. išplėsti prižiūrimą plotą beveik 17 proc. Grupės pajamos Lietuvoje sudarė 68 proc. visų pajamų, 32

proc. gaunamos iš NVS valstybių. NVS šalių santykinė dalis nuolat auga, nes prieš metus pajamos iš šių šalių sudarė tik 16 proc. Šis

santykis dar stipriau pasikeis nuo 2009 m. II ketv. pabaigos, kai bus pradėtos konsoliduoti įsigytos Sankt Peterburgo bendrovės, kurios

82 proc. padidino „City Service“ prižiūrimą pastatų plotą.

Sveikintina, kad grupė 2009 m. I ketv. netgi sugebėjo padidinti EBITDA pelningumą, o tai rodo, kad grupės įmonės sugebėjo

susitvarkyti su patiriamomis išlaidomis ir neleisti joms užgožti pajamų išaugimo efekto. Didžiausią pelną atnešė veikla Lietuvoje, o

NVS šalyse gautas tik minimalus 82 tūkst. litų grynasis pelnas. Tokį pelną, matyt, stipriai paveikė metų pradžioje lito atžvilgiu labai

susilpnėjęs Rusijos rublis.

Padidėjus skolai, smarkiai išaugo finansinės veiklos sąnaudos, palūkanos bankams sudarė beveik 800 tūkst. litų. „City Service“

bendrovė 2009 m. I ketv. pasiskolino 10,7 mln. litų, kurie greičiausiai buvo išleisti naujoms bendrovėms Vilniuje įsigyti, už kurias galėjo

būti sumokėta apie 14 mln. litų. Reikėtų priminti, kad naujausias įsigijimas Rusijoje, planuojama, turėtų būti finansuotas būsimos

akcijų emisijos pritrauktais pinigais, tačiau panašu, kad „City Service“ pagal dabartinę situaciją būtų pajėgi gauti paskolą ir iš bankų.

Ateinančių laikotarpių pajamos turėtų labai stipriai augti dėl bendrovių Rusijoje įsigijimų, tačiau klausimas dėl pelningumo išlieka

sudėtingesnis, nes tokį pelningumą, koks buvo 2009 m. I ketv., vargu ar pavyks išlaikyti visus 2009 m. Rusijos bendrovių integracija į

grupės struktūrą ir jų veiklos efektyvinimas gali užtrukti ir trumpuoju laikotarpiu pabloginti finansinę situaciją. Tačiau ilgesniu periodu

tai turėtų tapti stipriu veiksniu didėti akcininkų grąžai.

Bloga Bloga naujiena

naujiena Šaltinis: OMX

Dėl Dėl „Aprangos” Aprangos” grupė grupės grupė s 2009 2009 m. m. 3 3 mėnesių mėnesių tarpinės tarpinės informacijos

informacijos

Lietuvos ir Baltijos šalių drabužių mažmeninės prekybos rinkos lyderės „Aprangos“ grupės konsoliduoti pardavimai pirmąjį 2009 metų

ketvirtį buvo 75,5 mln. litų (21,9 mln. eurų), arba 24,9 proc. mažesni nei prieš metus.

„Aprangos“ grupė per pirmąjį 2009 metų ketvirtį patyrė 10,0 mln. litų (2,9 mln. eurų) neaudituotų konsoliduotų nuostolių.

Pagrindinės nuostolingos veiklos priežastys buvo:

- dėl didesnio, nei laukta, Baltijos šalių rinkos nuosmukio „Aprangos“ grupės mažmeninio tinklo pajamos buvo mažesnės, nei tikėtasi;

- siekdama optimizuoti prekių atsargas ir dėl sudėtingos konkurencinės aplinkos „Aprangos“ grupė turėjo vykdyti agresyvesnius

išpardavimus, o tai neigiamai paveikė bendrąjį pelningumą;

- dėl staigiai kritusių palyginamųjų pardavimų sumažėjo parduotuvių veiklos efektyvumas.

„FINASTOS“ KOMENTARAS

„Aprangos” grupės plėtra pirmąjį ketvirtį buvo vis dar agresyvi. 2009 m. I ketv. investicijos į ilgalaikį materialųjį ir

nematerialųjį turtą, palyginus su 2008 I ketv., išaugo daugiau nei tris kartus. Kita vertus, jei didžioji metų investicijų dalis teko

pirmajam ketvirčiui ir bendrovė šiais metais daugiau neinvestuos arba investuos nedaug, tikėtina, kad artimiausiais ketvirčiais

„Aprangos“ grupės nuostoliai nebus tokie dideli.

kaina išliko nepakitusi – 1,14 lito, o „Lifosos“ akcijų

kaina pašoko 11,92 proc. iki 24,50 lito.

NASDAQ OMX Rygos biržoje taip pat vyravo

optimistinės nuotaikos ir indeksas NASDAQ OMX Ryga

patraukė į viršų 1,9 proc. iki 227,97 punkto. Nors

biržoje dauguma akcijų kilo, tačiau prekyba nebuvo

aktyvi – sudaryti tik 88 sandoriai ir pasiekta 17 tūkst.

latų apyvarta. Aktyviausiai prekiauta „Latvijas Gaze“

akcijomis, kurių suprekiauta už 4 tūkst. latų, o kaina

kilo 1 proc. iki 4,05 lato.

NASDAQ OMX Talino birža nepasidavė pasaulinėms

nuotaikoms ir biržos indeksas pakilo labai nežymiai.

Biržos apyvarta pasiekė 444 tūkst. latų, sudaryti 288

sandoriai. Daugiausia investuotojų susidomėjimo

sulaukė „Estonian Telecom A“ akcijos, kurių parduota

už 196 tūkst. eurų, o kaina nukrito 0,93 proc. iki

5,30 euro.

Pateikta apžvalga yra tik informacinio pobūdžio. Ji atspindi AB banko „Finasta“ ekspertų nuomonę apžvalgoje išdėstytais klausimais jos paruošimo momentu. Pateikta

informacija negali būti vertinama kaip pasiūlymas pirkti ar parduoti bet kokius finansinius instrumentus ir/ar sudaryti sandorius. AB bankas „Finasta“ nėra atsakinga už bet

kokius trečiųjų asmenų sprendimus, priimtus besiremiant šioje apžvalgoje pateikta informacija.

2

More magazines by this user
Similar magazines