Rytinė akcijų rinkų apžvalga, 08 13 - Verslo naujienos

v1.vz.lt

Rytinė akcijų rinkų apžvalga, 08 13 - Verslo naujienos

Rytin Rytin÷ Rytin akcij akcijų akcij rink rinkų rink ap apžvalga ap valga

==Parengė SEB bankas

=

cáå~åëųų=ã~âäÉêáç==ëâKI=íÉäK=EU=RF=OSU=OPTN=

= = =OMNM=ãK=êìÖéàūčio 13 ÇK=

=

• Paskutinę šios savait÷s dieną akcijų kainos pamažu atgauna prarastas vertes.

• Pasaulio žaliavų biržose kyla naftos, aukso, vario, sidabro kainos.

• Šiandien 12:00 val. skelbiami euro zonos BVP ir prekybos balanso duomenys.

• Baltijos rinkos išliko gana atsparios pasaulyje vyravusioms akcijų išpardavimo nuotaikoms.

=mêÉâóÄçë=áåÑçêã~Åáà~I=MU=NOI=NSWPM=EdjqHOF=

Vilniaus = VP birža Rygos VP birža Talino VP birža

OMX Vilnius -0,4% OMX Riga -1,1% OMX Tallinn

Apyvarta (mln. LTL) 1,8 Apyvarta (mln. LVL) 0,08 Apyvarta (mln. EUR)

1,2%

0,63

Sandorių sk. 557 Sandorių sk. 160 Sandorių sk. 389

Pabrango 5 Pabrango 10 Pabrango 4

Atpigo 18 Atpigo 3 Atpigo 7

Daugiausia kilo Simb. Pask. k. Pok. (%) Daugiausia kilo Simb. Pask.k. Pok. (%) Daugiausia kilo Simb. Pask.k. Pok. (%)

Anykščių vynas ANK1L 0,35 9,4 Talsu meružnicieba TMA1R 0,79 58,0 Silvano Fashion SFGAT 2,66 23,7

Klaip÷dos baldai KBL1L 3,25 8,0 Liepajas autobusu parks LAP1R 1,75 34,62 Viisnurk VSN1T 1,18 5,4

Vilniaus baldai VBL1L 20,68 4,4 Ditton DPK1R 0,28 33,33 Merko MKO1T 7,49 1,9

Linas LNS1L 0,25 4,2 Daugapvils lokomotivu LOK1R remonta rupnica 0,22 22,22 Tallinna Vesi TVEAT 7,65 0,7

Šiaulių bankas SAB1L 1,00 1,0 Rigas kugu buvetava RKB1R 0,31 6,90

Daugiausiai krito Simb. Pask.k. Pok. (%) Daugiausiai krito Simb. Pask.k. Pok. (%) Daugiausiai krito Simb. Pask.k. Pok. (%)

Lietuvos elektrin÷ LEL1L 4,15 -7,4 Olainfarm OLF1R 1,30 -4,4 Harju HAE1T 2,26 -4,2

Sanitas SAN1L 16,25 -3,3 VEF VEF1R 1,15 -3,9 Ekspress Grupp EEG1T 1,15 -2,5

Grigišk÷s GRG1L 1,52 -2,6 Latvijas Gaze GZE1R 5,20 -3,7 Baltika BLT1T 0,81 -2,4

Linas Agro LNA1L 1,76 -2,2 Arco Vara ARC1T 4,50 -2,0

Stumbras STU1L 4,86 -2,2 Nordecon InternationalNCN1T 1,18 -1,7

====Š~äíáåáëW=ljuI=_äççãÄÉêÖ=

Kalendorius


10-08-16 VLN Vilniaus baldai (VBL1L) – 2009 metų sausio-

birželio mėnesių pardavimai, šešių mėnesių

tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė

10-08-16 VLN 525 dienų trukmės VVP aukcionas (EUR)

10-08-16 RIG ELKO Grupa (ELG1R) - 6 mėn. neaudituoti

veiklos rezultatai

10-08-16 RIG Olaines kūdra (OLK1L) - 6 mėn. neaudituoti

veiklos rezultatai

10-08-20 RIG Liepajas autobusu parks (LAP1R) - 6 mėn.

neaudituoti veiklos rezultatai

10-08-20 TLN Talino birža nedirbs

mêÉâóÄçë=áåÑçêã~Åáà~I=MU=NPI=MVWMM=EdjqHOF=

=

Užsienio rinkos

Valst. / Reg. Indeksas Vert÷

Pok. (%)

Baltijos šalys OMX BBGI 451,2 -0,3

JAV DJIA 10320,0 -0,6

JAV S&P 500 1083,6 -0,5

JAV NASDAQ 2190,3 -0,8

Brazilija BOVESPA 65966,2 0,3

JK FTSE 100 5266,1 0,4

Vokietija DAX 6135,2 -0,3

Prancūzija CAC 40 3621,1 -0,2

Lenkija WIG 42332,5 0,3

Turkija ISE National 100 58383,7 0,4

Rusija RTS 1447,7 -0,9

Europa Bloomberg Eur 179,1 0,1

Europa MSCI EM Europe 452,0 -0,2

Japonija NIKKEI 225 9253,5 0,4

Honkongas HANG SENG 21120,5 0,1

Kinija SHSE-SZSE300 2840,6 0,9

Indija BSE SENSEX 30 18201,8 0,7

Š~äíáåáë=_äççãÄÉêÖ=

Pateikiama informacija negali būti interpretuojama kaip asmeninė rekomendacija, nurodymas ar kvietimas pirkti ar parduoti

konkrečias finansines priemones ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. AB SEB bankas šį dokumentą

parengė remdamasis informacija, gauta iš, banko nuomone, patikimų, tačiau jo paties nepatikrintų šaltinių. AB SEB bankas

neatsako už šios informacijos tikslumą ar išsamumą. Dokumentas negali būti kopijuojamas, dauginamas, perspausdinamas, ar

kitaip atgaminamas be SEB banko sutikimo. Leidinys parengtas pagal Infront, Bloomberg, BNS, NASDAQ OMX Tallinn, NASDAQ

OMX Riga, NASDAQ OMX Vilnius informaciją.

=


Rytin Rytin÷ Rytin akcij akcijų akcij rink rinkų rink ap apžvalga ap valga

= • cáå~åëųų=ã~âäÉêáç==ëâKI=íÉäK=EU=RF=OSU=OPTN=

= = = =

=

• Besibaigianti antroji rugpjūčio savait÷ parod÷, kad nerimas d÷l pasaulio ūkio pakilimo yra nemenkas.

Beveik visą savaitę dominavo pardav÷jai, ir nors ketvirtadienį daugelis pasaulio akcijų indeksų buvo be

krypties, tačiau pagrindiniai JAV indeksai krito 0,5-0,8 proc. Vakar buvo paskelbti šalies darbo rinkos

rodikliai. Nors besitęsiančių bedarbių pašalpų skaičius buvo geresnis nei prognozuota, tačiau smarkiau augo

naujų paraiškų kiekis, o tai leidžia manyti, kad bedarbyst÷s šeš÷lis dar nesitraukia iš didžiausios pasaulio

ekonomikos ir tuo pačiu paaštrino nuogąstavimus d÷l jos atsigavimo.

• Pasirodžius naujienoms apie regiono bendrovių pajamas ir Japonijos jenos kursui kritus nuo aukščiausios

per 15 metų vert÷s d÷l pasigirdusių žinių, kad centrinis bankas gali suaktyvinti monetarinę politiką tuo

pakoreguojant valiutos kursą dolerio atžvilgiu, šiandien Azijos rinkos atsitrauk÷ nuo trijų savaičių žemumų

ir 9:00 val. fiksavo nuosaikius 0,1-0,5 proc. teigiamus pokyčius.

• Per paskutinę savaitę naftos kaina biržose krito daugiau nei 5 proc., tačiau finansų rinkoms laukiant

naujienų apie euro zonos BVP duomenis šiandien naftos kaina kilo aukščiau nei procentu iki 76,6 USD. O

štai aukso kainą kelia tai, kad investuotojų susidom÷jimas sąlyginai saugiu aktyvu šiuo metu yra išaugęs.

Šio metalo kaina per paskutines dvi savaites pabrango jau 4,5 proc., ir šiandien kainavo jau 1216 USD už

Trojos unciją. Sustipr÷jus JAV dolerio kursui antrą dieną iš eil÷s kyla ir vario, sidabro kaina.

• Kaip min÷ta, šiandien 12:00 val. sulauksime žinių apie euro zonos BVP duomenis bei prekybos balansą.

Bloomberg apklausti analitikai prognozuoja, kad per antrą metų ketvirtį šalių ūkis paaugo 0,7 proc., o per

metus augimas tur÷tų būti 1,4 proc. Jei šios naujienos bus geresn÷s nei prognozuojama, tai paskutinę šios

savait÷s prekybos sesiją Europos šalių bendrovių akcijų kainas pamatysime augančias. 9:30 val. pagrindinių

Europos šalių ateities sandorių indeksai kilo 0,6-0,9 proc.

• Daug ekonominių naujienų sulauksime ir iš JAV. Šiandien 15:30 val. bus skelbiamas šalies vartojimo kainų

indeksas. Apklausti rinkos dalyviai mano, kad per m÷nesį bus fiksuotas 0,2 proc. augimas. Taip pat

sužinosime ir mažmenin÷s prekybos (prognozuojamas 0,5 proc. augimas) ir verslo atsargų (prognozuojamas

0,2 augimas) duomenis. O naujienų maratoną pabaigs 16:55 val. skelbiamas Mičigano universiteto

pasitik÷jimo indeksas, kuris tur÷tų paaugti nuo 67,80 iki 69.

• Baltijos rinkos išliko gana atsparios pasaulyje vyravusioms akcijų išpardavimo nuotaikoms. Nuo savait÷s

pradžios Vilniaus biržos indeksas yra sumenkęs 1,0 proc., o Talino ir Rygos indeksai – atitinkamai 1,1 proc.

ir 1,6 proc. Palyginimui Dow Jones per šį laikotarpį nusmuko net 3,5 proc. Tokiam rezultatui įtakos tur÷jo

tiek paskelbti kai kurių bendrovių rezultatai, kurie paskatino pirk÷jus, tiek sąlyginai žemesnis užsienio

investuotojų aktyvumas, kurie pastaruoju metu buvo už÷mę pardav÷jų pozicijas.

• Paskelbti pirmojo pusmečio rezultatai vakar Taline į seniai nereg÷tas aukštumas užk÷l÷ Silvano Fashion

Group akcijas, kurių kaina pašoko net 23,7 proc. ir to d÷ka Talino biržos indeksas paaugo, nors bendrai

buvo daugiau kritusių, negu kilusių akcijų. Visgi, šiek tiek pager÷jęs tarptautinis fonas leidžia atsargiai

tik÷tis, kad šiandien po 3 iš eil÷s sekusių kritimo dienų pagaliau gal÷sime steb÷ti Baltijos šalių akcijų kainų

atsitiesimą ar bent jau stabilizaciją.

• Agrowill Group paskelbus apie planus leisti naują akcijų emisiją ir ją platinti trim akcininkams po 1,00 LTL

atšaukiant kitų akcininkų pirmumo teisę tarp rinkos dalyvių buvo sutikta nevienareikšmiškai, o bendrov÷s

akcijų kaina smuko 1,7 proc. Abejon÷s ar naujieji akcininkai n÷ra susiję su senaisiais bei neaiškumai d÷l

kitų akcijų emisijos detalių tur÷s neigiamos įtakos akcijų kainai ir artimiausiomis dienomis.

• Jau pasibaigus prekybai Panev÷žio keliai paskelb÷, kad pateik÷ LR Vertybinių popierių komisijai patikslintą

privalomo oficialaus siūlymo cirkuliarą supirkti mažųjų Panev÷žio statybos tresto akcininkų akcijas. Anot

įmon÷s atstovų, cirkuliare įrašyta nauja siūloma kaina, tačiau kokia ji konkrečiai – neatskleidžiama.

Primename, kad prieš tai siūloma supirkimo kaina buvo 0,71 LTL, tačiau tokios kainos Vertybinių popierių

komisija nepatvirtino, laikydama ją per žema.

Pateikiama informacija negali būti interpretuojama kaip asmeninė rekomendacija, nurodymas ar kvietimas pirkti ar parduoti

konkrečias finansines priemones ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. AB SEB bankas šį dokumentą

parengė remdamasis informacija, gauta iš, banko nuomone, patikimų, tačiau jo paties nepatikrintų šaltinių. AB SEB bankas

neatsako už šios informacijos tikslumą ar išsamumą. Dokumentas negali būti kopijuojamas, dauginamas, perspausdinamas, ar

kitaip atgaminamas be SEB banko sutikimo. Leidinys parengtas pagal Infront, Bloomberg, BNS, NASDAQ OMX Tallinn, NASDAQ

OMX Riga, NASDAQ OMX Vilnius informaciją.

=

More magazines by this user
Similar magazines