Savaitinė akcijų rinkų apžvalga, 08 17 - Verslo naujienos

v1.vz.lt

Savaitinė akcijų rinkų apžvalga, 08 17 - Verslo naujienos

Savaitinė Savaitinė akcijų akcijų rinkų rinkų apžvalga

apžvalga

Finansų maklerio sk., tel. (8 5) 268 2371

Baltijos šalys

• Baltijos akcijų biržose pra÷jusi savait÷ baig÷si optimistiškai – penktadienį 2-3 proc. kilo visi trys

pagrindiniai Baltijos šalių biržų indeksai. OMXV indekso vert÷ per keturias paskutines savaites krito vos

tris prekybos dienas – nuo liepos 20-osios jo vert÷ padid÷jo daugiau negu 22 procentais. Tokį spartų

akcijų kainų kilimą l÷m÷ užsienio biržų indeksų kilimas ir institucinių investuotojų veiksmai. Be to,

optimizmą k÷l÷ ir žinia apie bendrov÷s E.On Ruhrgas ketinimus parduoti valdomas Rytų skirstomųjų

tinklų akcijas. Jų vert÷ per tris paskutines pra÷jusios savait÷s dienas pakilo 14 proc. iki 2,35 lito.

• Snaig÷ ketina uždaryti gamyklą Kaliningrade. D÷l nepasiteisinusių investicijų įmon÷ prisiims 70 mln.

litų nuostolį. Ūkio nuosmukis keičia ir Baltikos pl÷tros planus – įmon÷ per artimiausią pusmetį ketina

likviduoti savo padalinį Čekijoje. Likvidavimo procesas bendrovei tur÷tų kainuoti 0,6 mln. eurų.

• Rokiškio sūris ketina suformuoti 10 mln. litų rezervą savoms akcijoms supirkti ir nustatyti nuo 1 lito iki

12 litų akcijų supirkimo kainą. Šie klausimai bus svarstomi rugpjūčio 31 d. organizuojamame bendrov÷s

akcininkų susirinkime. Jame taip pat bus sprendžiama ir d÷l bendrov÷s valdomų 10 proc. savų akcijų

anuliavimo. Pri÷mus šį sprendimą, Rokiškio sūrio įstatinis kapitalas sumaž÷tų iki 38,4 mln. litų.

Vilniaus VP birža

OMX Vilnius 6,65%

Rygos VP birža

OMX Riga 3,57%

Talino VP birža Šaltinis: Bloomberg

OMX Tallinn

6,49%

Apyvarta (mln. LTL) 14,8 Apyvarta (mln. LVL) 0,18 Apyvarta (mln. EUR) 13,94

Sandorių sk. 3.859 Sandorių sk. 373 Sandorių sk. 2.338

Pabrango 25 Pabrango 9 Pabrango 14

Atpigo 9 Atpigo 7 Atpigo 0

Daugiausiai kilo Simb. Pask.k. Pok.,(%) Daugiausiai kilo Simb. Pask.k. Pok.,(%) Daugiausiai kilo Simb. Pask.k. Pok.,(%)

Rytų skirstomieji tinklai RST1L 2,35 16,3 Latvijas tilti LTT1R 4,50 13,9 Nordecon InternationalNCN1T 1,07 17,6

Klaip÷dos baldai KBL1L 1,45 16,0 Ditton DPK1R 0,14 7,7 Luterma LTR1T 0,28 12,0

VST VST1L 350,00 15,5 Siguldas CMAS SCM1R 1,40 7,7 Harju HAE1T 1,84 8,2

Vilniaus baldai VBL1L 7,99 14,3 Latvijas Gaze GZE1R 4,62 7,2 Norma NRM1T 2,88 7,9

Apranga APG1L 2,34 14,1 Kurzemes CMAS KCM1R 1,60 6,7 Arco Vara ARC1T 0,16 6,7

Daugiausiai krito Simb. Pask.k. Pok.,(%) Daugiausiai krito Simb. Pask.k. Pok.,(%) Daugiausiai krito Simb. Pask.k. Pok.,(%)

Kauno tiekimas KTK1L 0,22 -8,3 Nordeka NKA1R 0,53 -23,2

Kauno energija KNR1L 1,90 -6,9 Rigas juvelierizstr. RJR1R 0,05 -16,7

Lietuvos energija LEN1L 2,01 -4,3 Liepajas metal. LME1R 0,96 -5,9

DnB NORD bankas NDL1L 120,00 -4,0 Olainfarm OLF1R 0,59 -4,8

Limarko laivininkyst÷s komp. LLK1L 0,53 -1,9 Tosmares kugubuv. TKB1R 0,23 -4,2

8,0%

6,0%

4,0%

2,0%

0,0%

-2,0%

Baltijos šalių indeksai

-4,0%

2009-08-10 2009-08-11 2009-08-13 2009-08-14

OMXT OMXV OMXR

4,0%

3,0%

2,0%

1,0%

0,0%

-1,0%

-2,0%

-3,0%

-4,0%

Bankų sektorius

2009-08-10 2009-08-11 2009-08-13 2009-08-14

Ūkio bankas Šiaulių bankas Bankas Snoras

Telekomunikacijų sektorius

-1,0%

2009-08-10 2009-08-12 2009-08-14

* Pateikiama informacija negali būti interpretuojama kaip asmenin÷ rekomendacija, nurodymas ar kvietimas pirkti ar parduoti konkrečias

finansines priemones ir negali būti jokio v÷liau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. AB SEB bankas šį dokumentą pareng÷ remdamasis

informacija, gauta iš, banko nuomone, patikimų, tačiau jo paties nepatikrintų šaltinių. AB SEB bankas neatsako už šios informacijos

tikslumą ar išsamumą. Dokumentas negali būti kopijuojamas, dauginamas, perspausdinamas, ar kitaip atgaminamas be SEB banko

sutikimo. Leidinys parengtas pagal Infront, Bloomberg, BNS, NASDAQ OMX Tallinn, NASDAQ OMX Riga, NASDAQ OMX Vilnius

informaciją.

6,0%

5,0%

4,0%

3,0%

2,0%

1,0%

0,0%

2009 m. rugpjūčio 10-14 d.

TEO LT Eesti Telekom

Šaltinis Bloomberg


Savaitinė akcijų rinkų apžvalga

Pareng÷ SEB bankas

Finansų maklerio sk., tel. (8 5) 268 2371

Išsivysčiusios rinkos

JAV

JAV akcijų biržų indeksai per pra÷jusią savaitę neteko

apie 0,5 proc. vert÷s. Nors bendrovių naujienos ir toliau

pateisina lūkesčius, abejones d÷l JAV ūkio atsigavimo

kelia prasti vartojimo duomenys. Panašu, kad greitesnio

vartotojų išlaidų did÷jimo šalyje dar teks palaukti.

Prasti mažmeninių pardavimų duomenys. Liepą JAV

mažmeniniai pardavimai krito 0,1 proc. – analitikai tik÷josi

0,8 proc. kilimo. Neigiamą mažmeninių pardavimų pokytį

l÷m÷ prasti vartotojų lūkesčiai ir nerimas d÷l darbo ir

pajamų stabilumo. Nors rugpjūtį tikimasi sulaukti geresnių

rodiklių, silpnas vartojimas ir toliau išlieka vienu

pagrindinių JAV ūkio atsigavimą stabdančių veiksnių.

Smuko vartotojų pasitik÷jimas. JAV Mičigano

universiteto skaičiuojamas vartotojų pasitik÷jimo indeksas

rugpjūtį smuko iki 63,2 punktų lygio, nors buvo laukiama

jo augimo iki 69 punktų. Prastoms vartotojų nuotaikoms

didžiausią neigiamą poveikį ir toliau daro įtempta darbo

rinkos situacija – šalyje laukiama tolesnio nedarbo lygio

augimo.

Geresni, nei tik÷tasi, pramon÷s sektoriaus duomenys.

Liepos m÷nesį JAV pramon÷s gamyba augo 0,5 procento.

Buvo sulaukta ir kitų gerų JAV ūkio duomenų – infliacijos

rodikliai atitiko lūkesčius, be to, produktyvumas šalyje

antrą ketvirtį augo sparčiau, nei tik÷tasi. Nors šie

duomenys rodo, kad JAV ūkio recesija slopsta, teigiamos

įtakos prekybai biržose šios naujienos beveik nepadar÷.

1,0%

0,5%

0,0%

-0,5%

-1,0%

-1,5%

-2,0%

Savaitiniai pasaulio indeksų pokyčiai

JAV

2009-08-10 2009-08-12 2009-08-14

DJIA S&P 500 NASDAQ

3,00%

2,00%

1,00%

0,00%

-1,00%

-2,00%

-3,00%

-4,00%

Europa

2009-08-10 2009-08-12 2009-08-14

FTSE 100 DAX CAC40

Užsienio rinkos (pokyčiai per savaitę)

Valst./Reg. Indeksas Vert÷

Pok.,

(%)

JAV DJIA 9321,4 -0,52

JAV S&P 500 1004,09 -0,63

JAV NASDAQ 1985,52 -0,74

Brazilija BOVESPA 56638 0,55

Meksika BOLSA 27855,43 -1,15

Argentina MERVAL 1761,61 -2,11

JK FTSE 100 4713,97 -0,37

Vokietija DAX 5309,11 -2,75

Prancūzija CAC 40 3495,27 -0,73

Ispanija MADX 1137,66 -0,23

Švedija SAX 270,58 -1,25

Suomija HEX25 1828,55 0,77

Norvegija OBX 270,67 -1,29

Danija OMX Copenhagen 291,64 1,77

Austria ATX 2388,93 1,14

Europa Bloomberg Eur 161 -1,00

Europa MSCI EM Europe 374,83 -3,26

Lenkija WIG 35811,31 1,10

Bulgarija SOFIX 454,34 9,95

Rumunija BET-C 2517,35 0,75

Turkija ISE National 100 44302,92 -1,04

Rusija RTS 1059,92 -1,87

Japonija NIKKEI 225 10597,33 1,78

Japonija TOPIX 973,57 1,76

Honkongas HANG SENG 20893,33 2,54

Kinija SHCOMP 3046,972 -6,55

Kinija SHSE-SZSE300 3344,46 -5,92

Indija BSE SENSEX 30 15411,63 1,66

Auksas JAV dol./tr. unc 948,55 -0,67

Nafta JAV dol./bar. 67,51 -4,82

Euras USD/EUR Šaltinis 1,4203 Bloomberg 0,14

Šaltinis Bloomberg

* Ši informacija negali būti interpretuojama kaip asmenin÷ rekomendacija, nurodymas ar kvietimas pirkti ar parduoti konkrečias finansines

priemones ir negali būti jokio v÷liau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. AB SEB bankas šį dokumentą pareng÷ remdamasis informacija,

gauta iš, banko nuomone, patikimų, tačiau jo paties nepatikrintų šaltinių. AB SEB bankas neatsako už šios informacijos tikslumą ar

išsamumą. Dokumentas negali būti kopijuojamas, dauginamas, perspausdinamas, ar kitaip atgaminamas be SEB banko sutikimo.

Leidinys parengtas pagal Infront, Bloomberg, BNS, NASDAQ OMX Tallinn, NASDAQ OMX Riga, NASDAQ OMX Vilnius informaciją.

2,0%

1,0%

0,0%

-1,0%

-2,0%

-3,0%

-4,0%

-5,0%

-6,0%

2009 m. rugpjūčio 10-14 d.

Azija

-7,0%

2009-08-10 2009-08-12 2009-08-14

TOPIX HANG SENG SHANGHAI COMPOSITE


Savaitinė Savaitinė akcijų akcijų rinkų rinkų apžvalga

apžvalga

Finansų maklerio sk., tel. (8 5) 268 2371

Spartesnį JAV ūkio atsigavimą lems ne gamybos

pramon÷, o vartojimas – jis sudaro apie 60 proc.

šalies BVP.

FED pratęs÷ skolos vertybinių popierių

supirkimo programą. Savait÷s viduryje

optimizmo biržoms suteik÷ paskelbta JAV

centrinio banko JAV ūkio vertinimo ataskaita.

Banko nuomone, JAV ūkio nuosmukio tempai

slopsta – sunkiausias jo raidos periodas jau tikrai

praeityje. Bazinių palūkanų normų bankas

nepakeit÷, tačiau nusprend÷ vienu m÷nesiu ilgiau

(iki spalio pabaigos) pratęsti skolos vertybinių

popierių supirkimo terminą. Atsigaunant

ekonomikai, JAV centrinis bankas žada išlaikyti

žemas palūkanų normas ir neskub÷s siaurinti

ekonomikos skatinimo priemonių rato.

Vakarų Europa

Labiausiai pra÷jusią savaitę nustebino Vokietijos ir

Prancūzijos ūkio duomenys – analitikams

prognozavus BVP kritimą, dviejų didžiausių euro

zonos šalių ekonomikos antrąjį metų ketvirtį

did÷jo. Vis d÷lto teigiamos įtakos šios naujienos

prekybai regiono biržose beveik nepadar÷ –

pesimizmą stiprino prasti JAV ūkio duomenys.

Augo Vokietijos ir Prancūzijos BVP. Abiejų

šalių ekonomikos antrąjį metų ketvirtį kilo 0,3

proc., nors buvo prognozuotas atitinkamai 0,2

proc. ir 0,3 proc. smukimas. Šie rodikliai pagerino

ir bendrą euro zonos statistiką – regiono ūkis

antrąjį ketvirtį smuko 4,6 proc., o ne 5,1 proc.,

kaip buvo prognozuojama anksčiau.

Smuko euro zonos pramon÷s gamyba, stipr÷ja

defliacija. Nepaisant optimistiškų Vokietijos ir

Prancūzijos BVP rodiklių, euro zonos pramon÷s

gamyba birželį netik÷tai smuko 0,6 proc. (buvo

laukiama 0,2 proc. padid÷jimo). Be to, prasti

vartotojų lūkesčiai iš dalies l÷m÷ ir stipresnį, nei

prognozuota, vartotojų kainų indekso smukimą –

jis liepą sumaž÷jo 0,7 proc., nors buvo laukiama

0,6 proc. kritimo.

Besivystančios rinkos

Vidurio ir Rytų Europa

2009 m. rugpjūčio 10-14 d

Vidurio ir Rytų Europoje pra÷jusią savaitę gerų

naujienų beveik nesulauk÷me – regiono šalys

viena po kitos skelb÷ prastus ūkio duomenis, be to,

pesimizmą sustiprino ir žinios apie sumažintus

Baltijos šalių reitingus.

Smunka Rusijos BVP. Antrąjį metų ketvirtį

Rusijos ekonomika krito 10,9 procento.

Prognozuojama, kad šalies ūkis šiemet smuks 8,5

procento. Pager÷jimo tikimasi sulaukti jau kitais

metais – 2010-iesiems prognozuojamas 1 proc.

kilimas.

Smuko Latvijos ir Estijos ekonomikos. Baltijos

šalių BVP toliau sparčiai krenta – Latvijos ūkis

antrąjį ketvirtį sumaž÷jo 19,6 proc., Estijos – 16,6

procento. Nors Estijos BVP pokytis buvo šiek tiek

geresnis, nei prognozuota, regiono ūkio

perspektyvos kol kas išlieka niūrios. Tai patvirtina

ir Standard & Poor‘s reitingų agentūros

sprendimas sumažinti Latvijos ir Estijos

investicinius reitingus iki atitinkamai BB ir A-.

Didesnis, nei tik÷tasi, Vengrijos ūkio smukimas.

Antrąjį metų ketvirtį Vengrijos ūkis smuko dar

daugiau, nei tik÷tasi, ir sumaž÷jo 7,6 procento.

Pirmąjį ketvirtį šalies ekonomika smuko 6,7

procento.

Augo Čekijos BVP. Čekija pra÷jusią savaitę buvo

vienintel÷ šalis, paskelbusi optimistiškesnius ūkio

duomenis. Šalies ekonomika antrąjį metų ketvirtį

augo 0,3 proc. – prieš tai du ketvirčius buvo

fiksuojamas ūkio smukimas. Metinis šalies BVP

pokytis kol kas vis dar yra neigiamas ir sudaro 4,9

procento.

* Pateikiama informacija negali būti interpretuojama kaip asmenin÷ rekomendacija, nurodymas ar kvietimas pirkti ar parduoti konkrečias

finansines priemones ir negali būti jokio v÷liau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. AB SEB bankas šį dokumentą pareng÷ remdamasis

informacija, gauta iš, banko nuomone, patikimų, tačiau jo paties nepatikrintų šaltinių. AB SEB bankas neatsako už šios informacijos

tikslumą ar išsamumą. Dokumentas negali būti kopijuojamas, dauginamas, perspausdinamas, ar kitaip atgaminamas be SEB banko

sutikimo. Leidinys parengtas pagal Infront, Bloomberg, BNS, NASDAQ OMX Tallinn, NASDAQ OMX Riga, NASDAQ OMX Vilnius informaciją.


Savaitinė Savaitinė akcijų akcijų rinkų rinkų apžvalga

apžvalga

Finansų maklerio sk., tel. (8 5) 268 2371

Lotynų Amerika

Geri Brazilijos mažmeninių pardavimų

duomenys. Mažmeniniai pardavimai šalyje birželį

padid÷jo 1,7 proc., nors buvo laukiama 1,2 proc.

augimo. Šios žinios l÷m÷ ir optimistiškesnę negu

aplinkin÷se biržose prekybą šalies akcijų rinkoje –

Brazilijos indekso Bovespa vert÷ per savaitę

padid÷jo 0,6 procento.

Azija

Azijoje prekyba pra÷jusią savaitę vyko

optimistiškiausiai iš visų pagrindinių pasaulio

akcijų biržų. Didesnio akcijų išpardavimo nesuk÷l÷

nei prastos naujienos iš JAV, nei

nevienareikšmiški paties regiono ūkio duomenys.

Augo Japonijos ūkis. Antrąjį metų ketvirtį

metinis Japonijos ūkio augimas siek÷ 3,7 proc. Tai

pirmasis Japonijos augimas per penkis ketvirčius –

dar pirmąjį metų ketvirtį šalies ekonomika smuko

11,7 procento. Vis d÷lto rinkose į šią naujieną

buvo sureaguota neigiamai – analitikai tik÷josi 3,9

proc. Japonijos BVP did÷jimo.

Prasti Kinijos užsienio prekybos duomenys.

Liepą Kinijos užsienio prekyba smuko dar

sparčiau, nei ankstesniais m÷nesiais – importas per

metus krito 14,9 proc., eksportas – 22,9 procento.

Pagrindin÷ importo smukimo priežastis –

sumaž÷jusios naftos, metalo ir kitų žaliavų kainos.

Smuko tiesiogin÷s užsienio investicijos į Kiniją.

Liepą dešimtą m÷nesį iš eil÷s smuko tiesiogin÷s

užsienio investicijos į Kiniją – lyginant su

pra÷jusių metų tuo pačiu laikotarpiu, jos sumaž÷jo

35,7 procento. Džiuginti gali nebent tai, kad

tiesiogin÷s užsienio investicijos didel÷s įtakos

Kinijos ūkio pl÷trai beveik nedaro – šalies

ekonomikos augimą lemia pramon÷s gamyba ir

vartojimas.

Augo Kinijos pramon÷s gamyba ir mažmeniniai

pardavimai. Nepaisant maž÷jančio eksporto,

stiprus Kinijos vidaus vartojimo ir pramon÷s

augimas atsveria neigiamą užsienio prekybos

pokyčių įtaką ir palaiko spartų šalies ūkio augimą.

Pramon÷ gamyba liepą per metus augo 10,8 proc.

(birželį – 10,7 proc.), mažmeniniai pardavimai per

tą patį laikotarpį padid÷jo 15,2 procento. Analitikai

prognozuoja, kad šiais metais Kinijos ekonomika

augs 9,4 proc. ir taip gerokai viršys oficialų šalies

vyriausyb÷s nustatytą tikslą – 8 proc. kilimą.

Augo Indijos pramon÷s gamyba. Geresn÷mis,

nei tikimasi, ūkio naujienomis džiugina vis

daugiau Azijos šalių. Netik÷tai ūkio rodiklius

pra÷jusią savaitę paskelb÷ Indija – pramon÷s

gamyba šalyje gegužę per metus augo beveik

dukart sparčiau, nei laukta - 7,8 procento.

Žaliavos

2009 m. rugpjūčio 3-7 d

Kritus akcijų kainoms, pra÷jusią savaitę rinkose

pigo ir žaliavos. Nafta per savaitę neteko beveik 5

proc. vert÷s, auksas – 0,7 procento. Žaliavų kainų

pokyčius apibūdinančio indekso RICI vert÷ per

savaitę krito 0,3 procento.

* Pateikiama informacija negali būti interpretuojama kaip asmenin÷ rekomendacija, nurodymas ar kvietimas pirkti ar parduoti konkrečias

finansines priemones ir negali būti jokio v÷liau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. AB SEB bankas šį dokumentą pareng÷ remdamasis

informacija, gauta iš, banko nuomone, patikimų, tačiau jo paties nepatikrintų šaltinių. AB SEB bankas neatsako už šios informacijos

tikslumą ar išsamumą. Dokumentas negali būti kopijuojamas, dauginamas, perspausdinamas, ar kitaip atgaminamas be SEB banko

sutikimo. Leidinys parengtas pagal Infront, Bloomberg, BNS, NASDAQ OMX Tallinn, NASDAQ OMX Riga, NASDAQ OMX Vilnius informaciją.


Savaitinė Savaitinė akcijų akcijų rinkų rinkų apžvalga

apžvalga

Data Laikas Šalis Rodiklis Laikotarpis Prognoz÷ Buvęs

2009-08-17 12:00 Euro zona Prekybos balansas birželis 1,9 mlrd.

16:00 JAV Užsienio investicijos į JAV akcijas ir obligacijas birželis -$66,6 mlrd.

2009-08-18 11:30 D. Britanija Vartotojų kainų indeksas liepa mom -0,3%; yoy 1,5 % mom 0,3%; yoy 1,8%

12:00 Vokietija ZEW verslo lūkesčių indeksas rugpjūtis 46,5 39,5

12:00 Euro zona ZEW verslo lūkesčių indeksas rugpjūtis 39,5

15:30 JAV Gamintojų kainų indeksas liepa mom -0,2% mom 1,8%

15:30 JAV Naujai prad÷tų statyti namų skaičius liepa 598 tūkst. 582 tūkst.

2009-08-19 09:00 Vokietija Gamintojų kainos liepa mom -0,1%; yoy -6,4% mom -0,1%; yoy -4,6%

11:00 Euro zona Einamoji sąskaita birželis - 1,2 mlrd.

2009-08-20 15:30 JAV Naujos bedarbių paraiškos rugpjūčio 9 -16 553 tūkst. 558 tūkst.

17:00 JAV Pralenkenčiųjų rodiklių indikatorius liepa 0,6% 0,7%

17:00 JAV Filadelfios FED indeksas rugpjūtis -2,0 -7,5

2009-08-21 10:00 Prancūzija Gamybos sektoriaus PMI rugpjūtis 48,1

10:30 Vokietija Gamybos sektoriaus PMI rugpjūtis 47,2 45,7

11:00 Euro zona Gamybos sektoriaus PMI rugpjūtis 47,5 46,3

11:00 Euro zona Paslaugų sektoriaus PMI rugpjūtis 46,3 45,7

17:00 JAV Namų pardavimas liepa 5,0 mln. 4,89 mln.

* mom – palyginti su pra÷jusiu m÷nesiu; qoq – palyginti su pra÷jusiu ketvirčiu; yoy – palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus

** nurodytas laikas - Lietuvos

Data

NASDAQ OMX Vilnius NASDAQ OMX Ryga

2009-08-17

2009-08-18

77 dienų trukm÷s VVP aukcionas

Lifosa (LFO1L) - 2009 metų liepos m÷nesio

pardavimai

Olaines kūdra (OLK1R) - 2009 metų šešių m÷nesių

finansin÷ atskaitomyb÷

2009-08-19

2009-08-20

2009-08-21

Finansų maklerio sk., tel. (8 5) 268 2371

Svarbiausi šios savait÷s ekonominiai įvykiai ir naujienos

Svarbiausi savait÷s pasaulio ekonominiai duomenys ir įvykiai

Svarbiausios savait÷s Baltijos šalių biržų naujienos

Nordeka (NKA1R) - 2009 metų šešių m÷nesių finansin÷

atskaitomyb÷

Liepajas Metalurgs (LME1R) - 2009 metų šešių

m÷nesių finansin÷ atskaitomyb÷

NASDAQ OMX Talinas

Šaltinis: Bloomberg, NASDAQ OMX Tallin, NASDAQ OMX Riga, NASDAQ OMX Vilnius

* Pateikiama informacija negali būti interpretuojama kaip asmenin÷ rekomendacija, nurodymas ar kvietimas pirkti ar parduoti konkrečias

finansines priemones ir negali būti jokio v÷liau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. AB SEB bankas šį dokumentą pareng÷ remdamasis

informacija, gauta iš, banko nuomone, patikimų, tačiau jo paties nepatikrintų šaltinių. AB SEB bankas neatsako už šios informacijos

tikslumą ar išsamumą. Dokumentas negali būti kopijuojamas, dauginamas, perspausdinamas, ar kitaip atgaminamas be SEB banko

sutikimo. Leidinys parengtas pagal Infront, Bloomberg, BNS, NASDAQ OMX Tallinn, NASDAQ OMX Riga, NASDAQ OMX Vilnius informaciją.


Baltijos VP biržų bendrovių rezultatai ir rodikliai

2009-08-17

Laisvų

Paskutinių 4 ketvirčių Prognoz÷ (2009 m.) P/E

EV/EBITDA P/S EV/S P/BV

akcijų Kapitaliz

Simbolis Valiuta Kaina dalis acija

EV Pajamos NMP k-k EBITDA NMP k-k GP NMP k-k Pajamos EBITDA GP 4 k. P 4 k. P 4 k. P 4k. 4k. ROE

OMXV

ALT1L LTL 0,44 16,2% 22,4 180,9 190,1 3% -28% -2,4 -65% - -11,8 - - - - - - - -74,1 - 0,1 - 1,0 0,4 -22,0%

ANK1L LTL 0,28 4,6% 13,7 22,1 34,4 -20% -31% -0,2 - - 4,6 520% - - - - 3,0 - -142,8 - 0,4 - 0,6 0,4 14,2%

APG1L LTL 2,29 47,5% 80,8 154,1 393,6 13% 6% 33,2 -14% 0% 4,2 -46% -15% - - - 19,1 - 4,6 - 0,2 - 0,4 0,9 5,0%

AVG1L LTL 0,32 25,3% 9,8 198,1 71,8 6% -50% 16,6 26% -72% -7,5 - - - - - - - 12,0 - 0,1 - 2,8 0,1 -7,4%

CTS1L LTL 5,79 25,0% 110,6 140,6 344,0 53% -28% 25,3 32% -27% 14,1 8% -45% - - - 7,9 - 5,6 - 0,3 - 0,4 1,8 22,4%

DKR1L LTL 1,70 21,8% 16,8 49,7 65,4 4% 35% 6,5 27% - -2,6 -2% - - - - - - 7,6 - 0,3 - 0,8 0,8 -12,7%

GRG1L LTL 0,56 38,7% 33,6 85,9 126,4 1% -10% 13,3 6% 0% -5,0 -5% -18% 112,8 - - - - 6,5 - 0,3 0,3 0,7 0,5 -7,6%

GUB1L LTL 0,33 5,2% 7,2 28,7 36,5 -4% -10% 2,0 -58% - -6,0 - - - - - - - 14,2 - 0,2 - 0,8 0,7 -58,0%

IVL1L LTL 1,49 34,1% 63,4 558,3 273,4 27% 32% - - - -124,0 3% - - - - - - - - 0,2 - 2,0 0,4 -75,2%

KBL1L LTL 1,38 27,7% 11,3 21,4 190,8 20% 24% 12,3 10% 31% 4,4 28% 189% - - - 2,5 - 1,7 - 0,1 - 0,1 0,2 7,0%

KJK1L LTL 12,80 7,2% 162,2 146,2 153,7 3% -20% 33,3 -35% -31% 14,6 -19% - - - - 11,1 - 4,4 - 1,1 - 1,0 0,7 6,7%

KNF1L LTL 0,97 29,4% 331,7 350,9 116,1 53% 41% 115,9 279% 140% 54,9 555% 3687% - - - 6,0 - 3,0 - 2,9 - 3,0 0,8 12,8%

KNR1L LTL 1,90 5,9% 36,0 106,2 268,4 21% -76% 26,1 51% -228% 5,7 309% -1318% - - - 6,3 - 4,1 - 0,1 - 0,4 0,3 4,0%

KTK1L LTL 0,22 18,2% 2,2 14,1 376,7 3% 4% 13,4 497% 91% -7,5 395% - - - - - - 1,1 - 0,0 - 0,0 0,3 -91,6%

LDJ1L LTL 1,63 6,3% 764,6 694,1 1.581,3 52% -24% 137,0 -24% -45% 39,9 -38% - - - - 19,2 - 5,1 - 0,5 - 0,4 400,0 2085,9%

LEL1L LTL 4,00 3,5% 583,2 657,5 420,1 48% 126% 18,5 -57% - -6,5 -87% - - - - - - 35,5 - 1,4 - 1,6 0,6 -0,7%

LEN1L LTL 1,97 3,4% 1.358,3 1.265,7 1.553,6 28% 82% 116,5 -3% -15% -34,5 -12% - - - - - - 10,9 - 0,9 - 0,8 0,5 -1,3%

LFO1L LTL 29,00 8,9% 609,6 552,3 1.693,0 90% 121% 196,5 -9% - 159,2 7% - - - - 3,8 - 2,8 - 0,4 - 0,3 0,7 18,9%

LJL1L LTL 0,38 28,8% 76,3 158,9 82,7 -4% 7% -1,5 -58% - -34,2 -20% - - - - - - -104,7 - 0,9 - 1,9 0,4 -15,7%

LLK1L LTL 0,50 9,9% 54,7 217,2 154,0 11% 12% 45,9 35% 109% -30,1 -13% - - 41,8 - - - 4,7 5,2 0,4 - 1,4 0,5 -25,4%

LNS1L LTL 0,11 41,0% 2,6 2,2 41,2 -27% -58% -13,5 - - -13,7 - - - - - - - -0,2 - 0,1 - 0,1 0,2 -86,9%

NDL1L LTL 120,00 6,8% 616,7 - - - - - - - -22,7 -35% - - - - - - - - - - - 0,7 -2,5%

PTR1L LTL 2,50 50,2% 40,9 51,1 543,8 13% 74% 43,6 3% 20% 26,1 -9% -21% - - - 1,6 - 1,2 - 0,1 - 0,1 0,4 23,2%

PRM1L LTL 1,60 21,6% 4,8 5,0 10,2 5% -1% 2,9 -30% - -0,1 -29% - - - - - - 1,7 - 0,5 - 0,5 0,4 -0,9%

PZV1L LTL 2,44 64,1% 122,2 305,6 659,8 0% 6% 62,9 -44% 0% 8,4 -100% - - - - 14,5 - 4,9 - 0,2 - 0,5 0,8 5,9%

RST1L LTL 2,27 8,4% 1.117,8 1.243,8 1.206,5 12% -14% 193,1 -26% -94% 7,5 -83% -192% - - - 149,9 - 6,4 - 0,9 - 1,0 0,5 0,3%

RSU1L LTL 2,40 51,2% 102,5 196,0 664,0 2% 28% 25,4 -81% -18% -9,7 - - - - - - - 7,7 - 0,2 - 0,3 0,6 -5,6%

SAB1L LTL 0,73 72,1% 131,7 - - - - - - - 11,7 -35% - - - - 11,2 - - - - - - 0,5 4,1%

SAN1L LTL 7,80 31,5% 242,6 526,0 349,9 14% 10% 70,0 -14% -25% -25,4 -48% - - - - - - 7,5 - 0,7 - 1,5 1,0 -10,3%

SNG1L LTL 0,44 78,8% 12,2 63,1 294,2 -17% 4% -10,4 -23% - -30,1 - - - - - - - -6,0 - 0,0 - 0,2 0,2 -57,6%

SRS1L LTL 0,59 6,3% 231,2 - - - - - - - -22,2 -38% -136% - - - - - - - - - - 0,4 -3,7%

STU1L LTL 4,55 6,0% 182,0 186,3 155,0 -4% -34% 37,9 -16% -9% 27,0 -12% 2% - - - 6,7 - 4,9 - 1,2 - 1,2 2,3 34,3%

TEO1L LTL 1,35 32,4% 1.048,7 979,0 825,0 4% -4% 354,2 -1% -1% 162,4 -2% 0% - - - 6,5 - 2,8 - 1,3 - 1,2 1,1 17,1%

UKB1L LTL 0,70 42,3% 137,7 - - - - - - - 35,1 -38% - - - - 3,9 - - - - - - 0,3 7,1%

UTR1L LTL 0,76 49,0% 15,1 53,3 98,6 -19% -30% -6,8 -85% - -15,5 - - - - - - - -7,9 - 0,2 - 0,5 3,8 -390,4%

VBL1L LTL 7,99 33,2% 31,1 50,8 142,1 -9% 3% 18,8 6% 1% 9,3 263% - - - - 3,3 - 2,7 - 0,2 - 0,4 0,9 26,5%

VDG1L LTL 1,18 11,7% 28,8 50,4 67,1 2% -35% 5,7 6% -55% 0,0 -25% -99% - - - 2295,2 - 8,8 - 0,4 - 0,8 0,8 0,0%

VLP1L LTL 1,35 10,0% 16,1 81,4 164,9 14% 38% -1,5 -24% - -11,3 - - - - - - - -55,0 - 0,1 - 0,5 0,5 -34,6%

VST1L LTL 350,00 2,9% 1.301,3 1.817,0 1.169,3 10% -9% 308,3 -14% -62% -1,7 -83% - - - - - - 5,9 - 1,1 - 1,6 0,8 -0,1%

ZMP1L LTL 0,66 53,4% 31,9 86,8 448,4 2% 4% 16,1 -74% -35% -2,8 - -64% - - - - - 5,4 - 0,1 - 0,2 0,3 -3,1%

Paaiškinimai

GP grynasis pelnas Įs. / T įsipareigojimų dalis turte

NMP pokytis, palyginti su pra÷jusių metų atitinkamu laikotarpiu (nuo metų pradžios) FSk. / T finansinių skolų dalis turte

k-k pokytis, palyginti su pra÷jusių metų atitinkamu laikotarpiu (ketvirčiu) GFsk. / NK grynosios finansin÷s skolos ir nuosavo kapitalo santykis

4 k. einamasis rodiklis (apskaičiuojant naudoti paskutinių keturių ketvirčių duomenys)

P prognozuojamas rodiklis (apskaičiuojant naudoti prognozuojami duomenys)


Baltijos VP biržų bendrovių rezultatai ir rodikliai

2009-08-17

Laisvų

Paskutinių 4 ketvirčių Prognoz÷ (2009 m.) P/E EV/EBITDA P/S

EV/S P/BV

akcijų Kapitaliz

Simbolis Valiuta Kaina dalis acija EV Pajamos NMP k-k EBITDA NMP k-k GP NMP k-k Pajamos EBITDA GP 4 k. P 4 k. P 4 k. P 4k. 4k. ROE

OMXT

ARC1T EUR 0,15 40,8% 14,3 69,6 41,4 -9% 46% -68,6 - - -73,9 - - - - - - - -1,0 - 0,34 - 1,68 0,32 -165,8%

BLT1T EUR 0,58 77,8% 10,8 18,1 73,4 4% 9% -0,6 -50% - -4,6 -46% - 83,0 - - - - -30,4 - 0,15 0,13 0,25 0,74 -31,7%

EEG1T EUR 1,02 32,6% 19,4 67,2 80,9 15% -19% 9,2 10% -6% 1,4 -46% -44% - - - 14,3 - 7,3 - 0,24 - 0,83 0,49 3,4%

EEH1T EUR 1,00 33,9% 30,8 61,8 235,4 3% -5% 13,8 -30% -57% 5,7 -49% - - - - 5,4 - 4,5 - 0,13 - 0,26 0,56 10,3%

ETLAT EUR 4,71 16,6% 649,8 572,4 386,1 -1% 0% 146,2 1% 9% 87,0 -5% 8% - - - 7,5 - 3,9 - 1,68 - 1,48 2,18 29,1%

HAE1T EUR 1,75 53,9% 29,4 28,4 11,6 19% 9% 0,4 -1% 30% 0,2 -53% 0% - - - - - - - 2,53 - 2,45 - -

KLV1T EUR 0,24 26,9% 5,7 20,9 84,8 43% 6% 12,7 104% -105% 6,3 222% 182% - - - 0,9 - 1,6 - 0,07 - 0,25 0,27 29,7%

JRV1T EUR 0,28 28,0% 5,0 50,4 405,9 15% -29% 27,6 -21% -65% 22,5 -35% -68% - - - 0,2 - 1,8 - 0,01 - 0,12 0,33 149,9%

NRM1T EUR 2,84 49,0% 37,5 0,2 88,3 9% -7% 11,3 7% 11% 8,8 30% 28% - - - 4,3 - 0,0 - 0,42 - 0,00 0,60 14,0%

OEG1T EUR 0,58 20,8% 87,6 85,1 179,0 11% -17% 25,6 -42% -60% -29,2 -64% - - - - - - 3,3 - 0,49 - 0,48 0,74 -24,8%

SFGAT EUR 0,52 26,7% 20,8 25,3 99,3 10% 34% 6,1 -74% - -9,2 -52% - - - - - - 4,1 - 0,21 - 0,25 0,49 -21,7%

TAL1T EUR 0,34 60,9% 229,1 1.282,2 785,9 3% -17% 175,0 -21% -67% 4,7 -70% -103% - - - 49,3 - 7,3 - 0,29 - 1,63 0,36 0,7%

TKM1T EUR 3,55 33,0% 144,6 218,8 419,8 10% -8% 23,5 -32% -34% 5,3 -80% - - - - 27,3 - 9,3 - 0,34 - 0,52 1,23 4,5%

TVEAT EUR 8,90 30,0% 178,0 237,9 54,5 4% -17% 31,6 8% 8% 19,0 7% 9% - - - 9,4 - 7,5 - 3,26 - 4,36 2,17 23,1%

TPD1T EUR 0,30 40,5% 1,3 1,4 0,0 36% 17% -0,8 - - -0,8 - - - - - - - -1,7 - 44,99 - 46,36 0,17 -10,9%

OMXR (Oficialusis sąrašas)

GRD1R LVL 3,68 43,3% 35,3 42,3 62,1 21% 12% 14,7 36% 14% 9,0 27% 19% - - - 3,9 - 2,9 - 0,57 - 0,68 0,74 19,0%

GZE1R LVL 4,45 2,8% 177,6 172,9 351,0 47% -50% 41,4 -25% -93% 19,4 -40% -103% - - - 9,1 - 4,2 - 0,51 - 0,49 0,55 6,0%

LSC1R LVL 0,52 31,2% 104,0 308,1 124,7 12% 3% 71,7 105% 144% 24,9 -17% - - - - 4,2 - 4,3 - 0,83 - 2,47 0,36 8,6%

OLF1R LVL 0,57 19,3% 9,8 18,2 20,3 7% -1% 1,9 -43% -25% -1,4 - - - - - - - 9,7 - 0,48 - 0,90 0,66 -9,6%

SAF1R LVL 0,59 48,4% 1,8 -0,6 9,7 -17% -7% 0,1 -92% - -0,6 -79% - - - - - - -6,3 - 0,18 - -0,06 0,24 -8,4%

VNF1R LVL 0,97 12,5% 101,3 40,6 76,7 -3% -96% 8,2 -58% - 19,8 -63% -80% - - - 5,1 - 4,9 - 1,32 - 0,53 0,25 4,9%

Paaiškinimai

GP grynasis pelnas Įs. / T įsipareigojimų dalis turte

NMP pokytis, palyginti su pra÷jusių metų atitinkamu laikotarpiu (nuo metų pradžios) FSk. / T finansinių skolų dalis turte

k-k pokytis, palyginti su pra÷jusių metų atitinkamu laikotarpiu (ketvirčiu) GFsk. / NK grynosios finansin÷s skolos ir nuosavo kapitalo santykis

4 k. einamasis rodiklis (apskaičiuojant naudoti paskutinių keturių ketvirčių duomenys)

P prognozuojamas rodiklis (apskaičiuojant naudoti prognozuojami duomenys)

* Pateikiama informacija negali būti interpretuojama kaip asmenin÷ rekomendacija, nurodymas ar kvietimas pirkti ar parduoti konkrečias finansines priemones ir negali būti jokio v÷liau sudaryto sandorio pagrindas ar

dalis. AB SEB bankas šį dokumentą pareng÷ remdamasis informacija, gauta iš, banko nuomone, patikimų, tačiau jo paties nepatikrintų šaltinių. AB SEB bankas neatsako už šios informacijos tikslumą

ar išsamumą. Dokumentas negali būti kopijuojamas, dauginamas, perspausdinamas, ar kitaip atgaminamas be SEB banko sutikimo. Leidinys parengtas pagal Infront, Bloomberg, BNS, NASDAQ OMX

Tallinn, NASDAQ OMX Riga, NASDAQ OMX Vilnius informaciją.

More magazines by this user
Similar magazines