Dienos akcijų rinkų apžvalga 2009 03 27

v1.vz.lt

Dienos akcijų rinkų apžvalga 2009 03 27

8,00%

2,00%

-4,00%

-10,00%

-16,00%

-22,00%

02.27 03.05 03.11 03.17 03.23

Baltijos šalių rinkos

Akcijos, kurių apyvarta buvo didţiausia

OMXT 0.27% OMXR 2.75% OMXV 0.91%

OMXT OMXR OMXV

Rytinė akcijų rinkų apžvalga

Penktadienį Pabaltijo akcijų rinkose išaugo tiesioginių sandorių

skaičius. Na, o indeksai nebuvo linkę kilti.

Vilniaus vertybinių popierių birţos indeksas kilo 0,91%. Bendra

birţos apyvarta perkopė 5 mln. litų, iš kurių daugiau kaip pusė

priklausė tiesioginiams sandoriams. Didţiausią apyvartą nusinešė

„TEO LT“ akcijos, kurios perleistos per uţsienio tarpininkus.

Akcijų kaina kilo 1,68% iki 1,21 LTL. Kiek aktyviau prekiauta

„Ūkio banko“ bei „Šiaulių banko“ vertybiniais popieriais.

Akivaizdu, kad uţsienio fondai įsisuko į minėtas pozicijas. Beveik

iki leistinų ribų kilo „Agrowill group“ kaina, kuri per kelias dienas

skaičiavo 30% augimą, tačiau apyvartos liko menkos.

Rygos vertybinių popierių birţos indeksas fiksavo 2,75%

neigiamą pokytį. Iš viso akcijų perleista uţ 13 tūkst. latų.

Aktyviausiai prekiauta „Latvijas tilti“ ir „Latvijas gaze“ akcijomis,

kurių kainos atitinkamai kilo 14,86% ir krito 9,56%.

Talino vertybinių popierių birţos indeksas sumenko 0,27%.

Penktadienį birţa itin aktyvumu nesuţibo, iš viso akcijų perleista

uţ 255 tūkst. eurų. Tradiciškai lyderės pozicijas išlaikė “Tallink

grupp” ir “Eesti telekom”, prie kurių prisidėjo didţiausią apyvartą

pasiekusi “Merko ehitus”.

2009.03.30

08 25

Labiausiai kilo Labiausiai krito

Akcija Kaina Pokytis Akcija Kaina Pokytis

LTT1R 4,25 LVL 14,86% DKR1L 2,55 LTL -15,00%

AVG1L 0,48 LTL 14,29% FRM1R 0,87 LVL -14,71%

AVG1L 0,48 LTL 14,29% SNG1L 0,20 LTL -13,04%

LJL1L 0,36 LTL 9,09% SFGAT 0,25 EUR -10,71%

UKB1L 0,88 LTL 4,76% GZE1R 3,50 LVL -9,56%

Akcijų skaičius OMXV OMXR OMXT

Kilo 11 3 5

Krito 12 5 5

Nepakito 18 29 8

Iš viso 41 36 18 8

Apyvarta, EUR OMXV OMXR OMXT

Iš viso: 1.454.897 13.685 255.387

Sandoriai OMXV OMXR OMXT

Iš viso: 773 52 192

OMX Baltic

(Likvidţiausios

akcijos)

Akcijos kaina

Dienos

apyvarta,

EUR

Vid. sandorio

dydis, EUR

Akcijos kainos

pokytis per dieną

TEO1L 1,21 LTL 1.038.848 9.444,08 1,68%

Viso, EUR 0,00 0 159.520 517,92 0,00%

SAB1L 0,73 LTL 106.323 3.937,89 1,39%

UKB1L 0,88 LTL 82.619 834,53 4,76%

SRS1L 0,54 LTL 78.217 651,81 3,85%

Indeksas

Baltijos akcijų rinka

Vertė

Diena

Pokytis

Mėnuo Metai

OMX Vilnius 160,09 0,91% -1,09% -65,93%

OMX Riga 207,54 -2,75% -3,23% -60,94%

OMX Tallinn 273,27 -0,27% 1,52% -57,51%

OMX Baltic Benchmark GI 204,41 0,12% 0,09% -65,29%

Valiuta Vertė

Diena

Pokytis

Mėnuo Metai

EUR/USD 1,32 -1,64% 4,34% -18,74%

EUR/JPY 127,90 0,41% -4,96% 19,30%

USD/LTL 2,61 -0,41% 5,21% -16,18%

Ţaliavos Vertė

Diena

Pokytis

Mėnuo Metai

Auksas 926,60 0,37% -1,67% -0,48%

Sidabras 13,34 0,08% 1,68% -25,45%

Varis 4050,00 -0,86% 17,43% -52,38%

Kviečiai 522,00 0,38% -2,11% -46,46%

Nafta 50,98 -1,92% 8,01% --49,08%

Palūkanos 6 mėn.

EURIBOR

Vertė

1,69

Diena

-0,41%

Pokytis

Mėnuo

-12,42%

Metai

-64,21%

VILIBOR 8,45 0,00% 3,94% 52,25%

RIGIBOR 9,40 0,00% 7,80% 55,63%

TALIBOR 6,93 -2,40% -0,14% 17,37%

1


Europa/Afrika/Artimieji Rytai

Penktadienį Europos akcijų rinkos smuko ţemyn. Rinką

sudrebino nemaţai neigiamų naujienų iš kompanijų pusės. Oro

bendrovė „Air France“ prognozuoja nuostolingus metus, „Cap

Gemini“ akcijų kaina smuko 8,2%, kai konkurentė „Accenture“

sumaţino savo 2009 m. pelno prognozę. Sumaţėjusios naftos

bei metalų kainos smukdė ţaliavų gamintojų kursus.

Šiaurės/Lotynų Amerika

Visą savaitę teigiamą kryptį išlaikiusios JAV birţos penktadienį

pasuko ţemyn. Dalis investuotojų suskubo fiksuoti pelnus. Per

savaitę pagrindiniai JAV birţos indeksai kilo virš 6 procentų,

nors penktadienį buvo fiksuotas smukimas 1,8-1,7 proc.

Didesnius kainų svyravimus ţemyn patyrė bankinis sektorius,

kalkasybos kompanijos.

Azija/Okeanija

Šįryt Azijos birţos degė raudona spalva. Tam įtakos turėjo JAV

Iţdo sekretoriaus kalba, kad kai kuriems bankams vis dar reiks

vyriausybės pagalbos. "Goldman Sachs Group" patarus parduoti

Japonijos banko "Mizuho Financial Group" akcijas, jų kaina krito

beveik 8%. Kritusi naftos ir vario kaina, nutmpė kalnakasybos

kompanijų kursus.

2009.03.30

08 25

Indeksas

Europos akcijų rinka

Vertė

Diena

Pokytis

Mėnuo Metai

DJ EURO STOXX 50 2156,42 0,26% 9,12% -40,95%

FTSE 100 Index 3898,85 -0,67% 1,80% -31,51%

MSCI EURO 625,43 -1,56% 6,29% -43,44%

DAX Index 4203,55 -1,31% 9,36% -35,92%

CAC 40 Index

RTS Index

2840,62

704,37

-1,78%

-2,33%

5,11%

29,34%

-39,51%

-65,63%

New Europe blue chip 13,38 2,29% 2,00% 2,90%

Indeksas

Amerikos akcijų rinka

Vertė

Diena

Pokytis

Mėnuo Metai

Dow Jones Indus.avg 7776,1 -1,87% 10,10% -36,35%

S&P 500 815,94 8 -2,03% 11,00% -37,96%

NASDAQ Composite Index 1545,20 1056,8 -2,63% 12,15% -31,66%

BRASIL BOVESPA 5096,64 9 -2,56% 6,29% -41,83%

MEXICO BOLSA 815,94 429,00 -3,66% 10,28% -37,21%

Indeksas*

Azijos akcijų rinka

Vertė

Diena

Pokytis

Mėnuo Metai

NIKKEI 225 8236,08 -4,53% 8,82% -35,76%

HANG rinka SENG Index

SHANGHAI Composite Index

13543,64

2358,37

-4,08%

-0,68%

5,71%

13,23%

-41,84%

-34,13%

BSE SENSEX 30 9667,49 -3,79% 8,73% -40,95%

S&P/ASX 200 3604,40 -1,85% 7,77% -32,64%

*Indekso reikšmė pateikta 09:00 val.

2


Paaiškinimai

Reikšmė Paaiškinimas

OMX Baltijos ir Skandinavijos šalių vertybinių popierių birţa

OMXV Vilniaus vertybinių popierių birţa

OMXT Talino vertybinių popierių birţa

OMXR Rygos vertybinių popierių birţa

Kaina Paskutinė akcijos rinkos kaina

Mcap. Įmonės kapitalizacija

Likvidumas

Apskaičiuojamas dalijant įmonės vidutinę dienos apyvartą iš tos birţos vidutinės dienos

apyvartos, kurioje yra listinguojama bendrovė

P/E Akcijos kainos ir grynojo pelno santykis

EV/S Įmonės vertės ir pardavimų santykis

P/S Akcijos kainos ir pardavimų santykis

P/BV Akcijos kainos ir buhalterinės vertės santykis

EV/EBITDA Įmonės vertės ir pelno prieš mokesčius, palūkanas, nusidėvėjimą ir amortizaciją santykis

Free float

Laisvas akcijų skaičius esantis apyvartoje. Į šį skaičių neįskaičiuojami investuotojai, kurie

valdo daugiau negu 5% akcijų.

ROE Grynojo pelno ir akcininkų nuosavybės santykis

ROA Grynojo pelno ir turto santykis

FED Amerikos centrinis bankas (Federalinė rezervų sistema)

ECB Europos centrinis bankas

BOE Didţiosios Britanijos centrinis bankas

BOJ Japonijos centrinis bankas

Barelis Talpos matas, 1 barelis atitinka 159 litrus

Uncija Svorio matas, 1 trojos uncija atitinka 31,1 gramą

OMXBBGI

Finansinių rodiklių apskaičiavimas

Baltijos šalių vertybinių popierių lyginamasis indeksas, kurį sudaro visų sektorių didţiausios

kapitalizacijos ir likvidţiausių bendrovių akcijos, kuriomis prekiaujama Baltijos šalių

vertybinių popierių rinkose. Indeksas pristatomas kaip grąţos indeksas (GI).

Rodiklis Apskaičiavimas

Mcap. Akcijų skaičius * paskutinė akcijos kaina

Free float Visos akcijos – akcijos(investuotojai valdantys daugiau negu 5% akcijų)

P/E Paskutinė akcijos kaina/(grynasis pelnas/ akcijų skaičiaus)

EV/S

(Mcap. + ilgalaikės skolos + trumpalaikės finansinės skolos – 0,5*atidėtas pelno mokestis –

grynieji pinigai ir jų ekvivalentai – finansinis turtas + maţumos dalis)/pardavimai

P/BV Paskutinė akcijos kaina/(akcininkų nuosavybė / akcijų skaičius)

(Mcap. + ilgalaikės skolos + trumpalaikės finansinės skolos – 0,5*atidėtas pelno mokestis –

EV/EBITDA

grynieji pinigai ir jų ekvivalentai – finansinis turtas + maţumos dalis)/(tipinės veiklos pelnas +

nusidėvėjimas ir amortizacija)

ROE (Grynasis pelnas/akcininkų nuosavybės)*100%

ROA (Grynasis pelnas/padalintas iš viso turto)*100%

Ši apţvalga yra informacinio pobūdţio pranešimas, todėl šiame dokumente ar jo dalyje pateikiama informacija negali būti vertinama kaip siūlymas ar

rekomendacija „„pirkti“, “parduoti“ ar “laikyti“ bet kokius finansinius instrumentus. UAB FMĮ „Finhill“ neatsako uţ trečiųjų asmenų priimtus sprendimus

remiantis šioje apţvalgoje ar jos dalyje pateikta informacija. Apţvalga parengta pagal: OMX, Bloomberg, Nymex, Forex pateikiamus duomenis.

Be išankstinio UAB FMĮ ,“Finhill“ sutikimo yra draudţiama bet kokia forma, apimtimis ar būdais atgaminti UAB FMĮ „Finhill“ dienines apţvalgas.

2009.03.30

08 25

3

More magazines by this user
Similar magazines