Rytinė akcijų rinkų apžvalga

v1.vz.lt

Rytinė akcijų rinkų apžvalga

Rytin÷ akcijų rinkų apžvalga

Pareng÷ SEB bankas

• Prasid÷jus paskutinei sausio savaitei pasaulio biržose stipr÷ja optimizmas.

• Po teigiamų žinių iš Europos ir netik÷tai gerų JAV makroekonomikos naujienų JAV akcijų indeksų vert÷

vakar kilo 0,5-0,8 procento.

• Po pranešimų apie Japonijos ir Australijos valdžios institucijų paramą finansų bendrov÷ms, Japonijos

akcijų indekso Nikkei 225 vert÷ šiandien šoktel÷jo net 4,9 procento.

• Vilniaus vertybinių popierių biržoje didesnio investuotojų d÷mesio šiomis dienomis sulauks bendrov÷

Apranga, rytoj skelbianti 2009-ųjų veiklos prognozes.

Prekybos informacija, 16:30 (GMT+2), 01 26

Vilniaus VP birža Rygos VP birža Talino VP birža

OMX Vilnius 1,1% OMX Riga -0,4% OMX Tallinn

Apyvarta (mln. LTL) 2,8 Apyvarta (mln. LVL) 0,01 Apyvarta (mln. EUR)

0,0%

0,1

Sandorių sk. 1.020 Sandorių sk. 0 Sandorių sk. 84

Pabrango 12 Pabrango 1 Pabrango 3

Atpigo 14 Atpigo 4 Atpigo 6

Daugiausia kilo Simb. Pask. k. Pok. (%) Daugiausia kilo Simb. Pask.k. Pok. (%) Daugiausia kilo Simb. Pask.k. Pok. (%)

Utenos trikotažas UTR1L 0,80 12,7 Ventspils nafta VNF1R 0,73 2,8 Tallink TAL1T 0,34 3,0

Snoro bankas SRS1L 0,71 7,6 Silvano Fashion SFGAT 0,43 2,4

Ūkio bankas UKB1L 0,94 4,4 Tallinna Vesi TVEAT 8,60 1,2

VST VST1L 425,00 3,7

Pieno žvaigžd÷s PZV1L 2,50 3,3

Daugiausiai krito Simb. Pask.k. Pok. (%) Daugiausiai krito Simb. Pask.k. Pok. (%) Daugiausiai krito Simb. Pask.k. Pok. (%)

Grigišk÷s GRG1L 0,38 -11,6 Rigas elektromasin. RER1R 1,01 -14,4 Eesti Ehitus EEH1T 1,15 -7,3

Vilkyškių pienin÷ VLP1L 0,67 -9,5 Grindeks GRD1R 1,80 -11,8 Ekspress Grupp EEG1T 0,70 -6,7

Stumbras STU1L 3,62 -9,0 SAF Tehnika SAF1R 0,39 -7,1 T. Kaubamaja TKM1T 2,15 -2,3

Vilniaus degtin÷ VDG1L 0,80 -5,9 Latvijas Krajbanka LKB1R 0,78 -6,0 Baltika BLT1T 0,90 -2,2

Liet. jūr. laivininkyst÷ LJL1L 0,37 -5,1 Harju HAE1T 0,97 -1,0

Kalendorius

09-01-28 VVPB Apranga (APG1L) - 2009 m. veiklos planai

09-01-30 VVPB Vilniaus baldai (VBL1L): 2008 m. sausio-gruodžio

mėn. veiklos rezultatas

Užsienio rinkos

2009 m. sausio 27d.

Šaltinis: OMX, Bloomberg

Prekybos informacija, 09:00 (GMT+2), 01 27

Valst. / Reg. Indeksas Vert÷

Pok. (%)

Baltijos šalys OMX BBGI 230,3 0,6

JAV DJIA 8116,0 0,5

JAV S&P 500 4326,9 0,6

JAV NASDAQ 1489,5 0,8

Brazilija BOVESPA 38509,5 1,0

JK FTSE 100 4209,0 3,9

Vokietija DAX 4326,9 3,5

Prancūzija CAC 40 2955,4 3,7

Lenkija WIG 25411,1 2,5

Turkija ISE National 100 25970,0 4,8

Rusija RTS 539,4 8,3

Europa Bloomberg Eur 135,7 2,8

Europa MSCI EM Europe 225,7 8,3

Japonija NIKKEI 225 8061,1 4,9

Honkongas HANG SENG 12578,6 0,0

Kinija SHSE-SZSE300 2032,7 0,0

Indija BSE SENSEX 30 8961,1 3,3

Šaltinis BloombergRytin÷ akcijų rinkų apžvalga

Finansų maklerio sk., tel. (8 5) 268 2371

• Prasid÷jus paskutinei sausio savaitei pasaulio biržose stipr÷ja optimizmas. Penkias iš eil÷s dienas smukus

akcijų kainoms Europoje, vakar pagrindinių regiono indeksų vert÷ kilo net 3-4 proc. Vakarų Europoje

sparčiausiais tempais kilo finansų bendrovių akcijų kainos. Teigiami investuotojų lūkesčiai sustipr÷jo po

Jungtin÷s Karalyst÷s Barclays banko paskelbtų naujienų – buvo pranešta, kad nepaisant 8 mlrd. svarų

nurašymų, bankui neprireiks pritraukti papildomo kapitalo. Po šių žinių Londono FTSE 100 indekso

vert÷ šoktel÷jo net 3,9 procento. Optimizmą regiono biržose palaik÷ ir d÷l kilstel÷jusių naftos kainų

sustipr÷ję investuotojų lūkesčiai energetikos bendrovių atžvilgiu. Neslopstant d÷mesiui finansų

bendrovių naujienoms, vakar nebuvo sureaguota ir į paskelbtas prastas pasaulio ekonomikos augimo

prognozes. Tarptautinio valiutos fondo duomenimis, 2009 m. pasaulio ūkio augimas tesudarys 0,5 proc.

ir bus daugiau negu keturis kartus mažesnis, negu prognozuota anksčiau.

• JAV akcijų rinkose vakar taip pat vyravo pozityvios nuotaikos. Be teigiamų žinių iš Europos, akcijų

kainų kilimą už Atlanto l÷m÷ pranešimai apie bendrovių susijungimus šalies farmacijos sektoriuje.

Naujienos apie konsolidaciją nustelb÷ pranešimus apie didžiausio pasaulio vaistų gamintojo Pfizer

ketinimus atleisti 15 proc. darbuotojų. Be to, rinkos dalyvius netik÷tai nustebino ir JAV

makroekonomikos duomenys. Namų pardavimai šalyje pra÷jusį m÷nesį, palyginti su 2008-ųjų lapkričiu,

išaugo 6,5 procento. Sustipr÷jus lūkesčiams d÷l pirmųjų šalies nekilnojamojo turto rinkos stabilizacijos

ženklų, JAV akcijų indeksų vert÷ vakar kilstel÷jo 0,5-0,8 procento. Bendrovių naujienos ir toliau sulauks

nemenko investuotojų susidom÷jimo, tačiau bene didžiausias rinkos dalyvių d÷mesys artimiausiu metu

koncentruosis ties jau šiandien prasidedančiu FED susirinkimu ir jo rezultatais.

• Pasirodžius pranešimams apie papildomą Japonijos ir Australijos valdžios institucijų paramą finansų

bendrov÷ms, Japonijos akcijų indekso Nikkei 225 vert÷ šiandien šoktel÷jo net 4,9 procento. Be to, po

netik÷tai gerų JAV makroekonomikos naujienų dideliu kilimu išsiskyr÷ Japonijos automobilių

gamintojų, savo produkciją eksportuojančių į JAV, akcijų kainos. Prekyba ateities sandoriais rodo, kad

optimizmas nebl÷s ir Vakarų Europos biržose – jų indeksų vert÷ dienos pradžioje kils apie 0,5 procento.

• Prasidedant savaitei prekyba Baltijos šalių biržose neišsiskiria dideliu investuotojų aktyvumu. Talino

vertybinių popierių biržoje vakar buvo sudaryti tik 84 sandoriai, o biržos apyvarta buvo tik kiek didesn÷

negu 63 tūkst. eurų. Vyraujant daugiau laukimo nuotaikoms, į kilusius Europos akcijų indeksus buvo

sureaguota tik Vilniaus vertybinių popierių biržoje – OMXV indekso vert÷ padid÷jo 1,1 procento.

Rinkoje vakar v÷l sparčiais tempais kilo bankų akcijų kainos. Jų vert÷, nerimstant dideliems nuotaikų

pokyčiams biržoje, jau artimiausiomis dienomis bus linkusi maž÷ti.

• Svarbiausių bendrovių pranešimų srautas investuotojus Baltijos šalių biržose pasieks tik kitą m÷nesį. Vis

d÷lto artimiausiomis dienomis rinkos dalyviai neabejotinai lauks žinių, susijusių su Agrowill Group

galimu susijungimu su kita bendrove. D÷l šių vakar pasirodžiusių naujienų biržoje buvo sustabdyta

prekyba Agrowill Group akcijomis. Be to, didesnio rinkos dalyvių d÷mesio šiomis dienomis sulauks ir

bendrov÷ Apranga, rytoj skelbianti 2009-ųjų veiklos prognozes. Vakar kiek mažesne nei įprasta apyvarta

išsiskyrusios šios bendrov÷s akcijos jau šiandien ir rytoj tur÷tų sulaukti didesnio investuotojų

susidom÷jimo.

• Vakar baig÷si bendrov÷s Pieno žvaigžd÷s oficialus siūlymas supirkti 800 tūkst. bendrov÷s akcijų. Kaip ir

planuota, bendrov÷ supirko 1,47 proc. savų akcijų po 2,5 lito. Po vakarykščio Pieno žvaigždžių akcijų

kainos kilimo (bendrov÷s akcijų vert÷ padid÷jo beveik 5 proc. iki 2,54 lito), jau artimiausiu metu rinkoje

bendrov÷s akcijų kaina bus linkusi kristi.

*Šis dokumentas ar atskira jo dalis n÷ra kvietimas ar pasiūlymas pirkti ar parduoti valiutą ar vertybinius popierius ir negali

būti jokio v÷liau sudaryto sandorio pagrindu ar dalimi. Šis dokumentas yra pateiktas išskirtinai Jūsų d÷mesiui ir negali būti

kopijuojamas, dauginamas, perspausdinamas ar duodamas naudotis trečiajam asmeniui (įskaitant ir atskiras dokumento

dalis). Leidinys parengtas pagal Bloomberg, BNS, VVPB, RVPB ir TVPB informaciją.

2

More magazines by this user
Similar magazines