Metų ataskaita 2011 - Europa

esrb.europa.eu

Metų ataskaita 2011 - Europa

2011 m. analizės darbo grupė taip pat turėjo užduotį sukurti ESRV rizikos signalų lentelę. Pagal

ESRV reglamentą (3 straipsnio 2 dalies g punktą), bendradarbiaudama su Europos priežiūros

institucijomis, ESRV turi parengti bendrus kiekybinius ir kokybinius rodiklius (rizikos signalų

lentelę) sisteminei rizikai nustatyti ir įvertinti. Kaip ir Europos priežiūros institucijos, ESRV turės

savo lentelę. 2011 m. antrąjį pusmetį analizės darbo grupė dirbo kurdama rodiklius – tiek

siekdama atrinkti tinkamus rodiklius, tiek sukurti veiksmingą rodiklių lentelės struktūrą. Be to,

ši užduotis apėmė kiekvieno pasirinkto rodiklio kokybės įvertinimą, iš dalies atliekant grįžtamąjį

patikrinimą. ESRV rizikos signalų lentelė turėtų būti pradėta naudoti 2012 m.

Galiausiai per analizės darbo grupę ESRV taip pat teikė paramą konsoliduotiems duomenims apie

bankus rinkti ir sudaryti. Anksčiau tai darė ECBS Bankų priežiūros komitetas.

ESRV metų ataskaita 2011 – ESRV veikla nuo jos darbo pradžios 2010 m. gruodžio mėn.

28

More magazines by this user
Similar magazines