Techninė informacija - Srava

srava.lt

Techninė informacija - Srava

Matiniai, labai balti, gerai

dengiantys dispersiniai vidaus dažai.

Pakuotės dydis:

2,5 ; 5; 10 l

Paskirtis:

Labai balti, matiniai, atsparūs plovimui, akrilatiniai vidaus

dažai, gerai dengiantys, ekologiški, skiedžiami vandeniu,

pasižymintis gera sukibtimi.

Savybės:

- Labai balti.

- Gera dengiamoji geba.

- Skiedžiami vandeniu.

- Ekologiški.

- Stipri sukibtis.

- Lengvai dengiami.

- Atsparūs šlapiam trynimui (4 atsparumo klasė šlapiam

trynimui pagal DIN EN 13 300).

- Difuziški.

Tinkami pagrindai:

Mineraliniai pagrindai:

- kalkių cemento tinkas;

- gipsinis tinkas, gipsinis glaistas;

- silikatinės plytos;

- plytos;

- betonas.

Seni, apkrovą išlaikantys paviršiai:

- dispersiniai tinkai;

- dispersiniai dažai;

- struktūriniai tapetai;

- gipskartonis.

Spalvos/ spalvinimas:

Balta.

Rankiniu būdu spalvinama įprastiniais spalvinamaisiais

dispersiniais dažais (pvz., „Alpina Kolorant“), taip pat

pigmentų koncentratais („Alpina TINT“) norint pastelinių

atspalvių.

Spalvinant patiems, reikiamą dažų kiekį reikia sumaišyti

iškart, kad nebūtų atspalvio skirtumų.

Renova

Gaminio aprašymas

Blizgesio laipsnis:

Matinis.

Darbo įrankiai/ temperatūra:

Dažus gerai išmaišyti. Dažus galima dengti teptuku, voleliu

arba purkštuvu. Dirbti ne žemesnėje kaip +5°C (pagrindo ir

aplinkos). Panaudoti įrankiai ir prietaisai iš karto plaunami

vandeniu.

Džiūvimo trukmė:

Kai oro temperatūra + 20°C ir santykinis oro drėgnumas

65%, paviršius išdžiūsta ir jį vėl galima dengti po maždaug

4 - 6 val. Visiškai išdžiūsta ir išlaiko apkrovą po 3 dienų.

Esant žemesnei temperatūrai ir didesniam oro drėgnumui,

paviršius džiūsta ilgiau.

Sąnaudos:

Apie 7 m²/l (apie 150 ml/ m²) vienam sluoksniui ant lygaus

paviršiaus. Ant šiurkštaus – atitinkamai daugiau.

Kiek reikia tiksliai, apskaičiuojama padengus bandomąjį

plotą.

Paviršių struktūra/ skiedimas:

Grunto sluoksnis:

Stipriai arba skirtingai sugeriantys paviršiai gruntuojami

„Alpina RENOVA“, atskiedus iki 10% vandens.

Galutinis sluoksnis:

Neskiestais „Alpina RENOVA“, prireikus skiesti iki 5%

vandens. Normaliai sugeriantys paviršiai dengiami vienu

įsotintu tolygiu sluoksniu.

Dėmesio:

Skiedžiant nuspalvintus dažus, į vienodos talpos indus būtina

pilti vienodą kiekį vandens (galimi spalvų nesutapimai!).

Kad nebūtų sandūrų, dengiama vienu mostu užgriebiant už ką

tik padengto ploto..


Pagrindų paruošimas:

Nuvalytas pagrindas turi būti tvirtas, švarus, sausas,

išlaikantis apkrovą ir be sukibtį mažinančių dalelių.

Tinkai ir glaistai:

Kalkcementinis tinkas: tvirti, normaliai sugeriantys tinkai

dengiami be paruošiamojo apdorojimo. Stambiai akyti, birūs,

sugeriantys tinkai gruntuojami „Alpina Einlassgrund“ arba

„Alpina Grund-Konzentrat“.

Gipsinis - gamyklinis tinkas ir gipso kartono plokštės:

plokščių sandūros užglaistomos, sukepęs gipso tinko

paviršius nušlifuojamas, nuvalomos dulkės ir nugruntuojama

„Alpina Einlassgrund“ arba „Alpina Grund-Konzentrat“.

Betonas:

Pašalinami rišiklio likučiai, taip pat tepantis, birus sluoksnis.

Paprastų plytų ir nepadengtų silikatinių plytų mūras:

Dengiama be paruošiamojo apdorojimo.

Apkrovą išlaikantys emalių ir dispersinių dažų

sluoksniai:

Matiniai, blogai sugeriantys sluoksniai dengiami be

paruošimo. Blizgūs paviršiai ir emalinių dažų sluoksniai

pašiurkštinami.

Sudėtis:

Sintetinės dervos dispersija, vanduo, mineraliniai užpildai,

priedai.

ES nustatyti ribiniai lakiųjų organinių junginių (LOJ),

leidžiamų šiame gaminyje (A/a kateg.), kiekiai: 75 g/l (2007)

/30 g/l (2010). Šiame gaminyje yra mažiau kaip 5 g/l lakiųjų

organinių junginių (LOJ).

Saugos nuorodos:

Saugoti nuo vaikų. Patekus į akis, iškart nuplauti vandeniu.

Purkšdami stenkitės neįkvėpti išpurškiamųjų dalelių.

Neišleisti į kanalizaciją, vandens telkinius. Saugoti, kad

nesusigertų į žemę. Tikslesnė informacija: saugos duomenų

lapuose.

Laikymas:

Sausai, vėsiai, bet ne šaltyje, saugant nuo tiesioginių saulės

spindulių. Gamintojo pakuotėje galima laikyti 24 mėn.

Renova

Tinkami pagrindai ir jų paruošimas

Apkrovos neišlaikantys mineraliniai sluoksniai:

Pašalinami apkrovos neišlaikantys lakų, emalių ir dispersinių

dažų arba sintetinės dervos tinko, klijinių dažų sluoksniai,

apkrovos nelaikantys sienų apmušalai.

Gruntuojama „Alpina Einlassgrund“, „Alpina Grund-

Konzentrat“ arba geriausiai „Caparol-Tiefgrund TB“.

Paviršiai apnikti pelėsinių grybų, su nikotino, vandens,

suodžių arba riebalų dėmėmis:

Pelėsinių grybų arba dumbliagrybių apnašos pašalinamos

mechaniškai šlapiu šepečiu, nugramdomos arba nuskutamos.

Paviršiai nuplaunami „Capatox“ ir paliekami gerai išdžiūti.

Gruntuojama priklausomai nuo pagrindo rūšies ir savybių.

Stipriai pelėsinių grybų ir dumbliagrybių apniktiems

paviršiams naudojami „Malerit-W“.

Nikotino, vandens, suodžių bei riebalų dėmės nuplaunamos

vandeniu, įpylus riebalus skaidančių ploviklių, ir paliekama

gerai išdžiūti. Gruntuojama izoliuojamuoju gruntu „Caparol-

AquaSperrgrund“.

Maži trūkumai:

Tolesnė informacija

Po paruošiamojo darbo pagal dengimo instrukciją ištaisoma

„Alpina-Feinspachtel“ ir esant reikalui nugruntuojama.

Atliekų tvarkymas:

Sudžiūvusius dažų likučius ir tuščias pakuotes sutvarkyti kaip

buitines atliekas.

Techninė informacija Nr. A-D050D 2008 spalis

Ši techninė informacija parengta remiantis naujausiais

technikos pasiekimais ir firmos patirtimi. Atsižvelgiant į tai,

kad pagrindai gali būti labai įvairūs, pirkėjas/vartotojas

neatleidžiamas nuo įsipareigojimo savo atsakomybe patikrinti

gaminius, ar jie tinka numatytam darbui konkrečiu atveju.

Išleidus naują leidimą, šis spaudinys nebegalioja.

UAB „Caparol Lietuva“

Kirtimų g. 41A, LT-02244 Vilnius

Tel. 8 5 260 20 15 Fax. 8 5 263 92 83

info@caparol.lt

www.caparol.lt; www.siltinimas.lt

More magazines by this user
Similar magazines