Parsisiųsti - FESTOOL

festool.lt

Parsisiųsti - FESTOOL

Pasidaryk

pats

Pietų stalas

Visos šeimos susirinkimo vieta

UAB „TTS Tooltechnic Systems“

Ašigalio g. 6, Kaunas

Tel. 8 37 308 414

Faks. 8 37 323 848

www.festool.lt


1

2

Visos šeimos susirinkimo vieta

Pietų stalas yra viena svarbiausių

Stalui pagaminti naudojami 36 mm Stalui padaryti gali būti pasirinkta

intrejero detalių namuose. Nuo ryto iki storio lentos iš riešutmedžio. Klijuotas mediena iš daugelio lapuočių ir

vakaro pietų stalas yra ta vieta, kur lentas galima rasti specializuotoje

spygliuočių. Tačiau reikia nepamiršti,

susirenka visa šeima. O kuomet tokie parduotuvėje arba bet kuriose staliaus kad kuo kietesnė mediena, tuo

baldai pagaminami savo pačių ranko- dirbtuvėse. Tokias lentas galite pasida- ilgaamžiškesnis stalas.

mis, jie tampa tarsi šeimos istoriją

saugančia relikvija.

ryti ir patys, turėdami obliavimo stakles.

1.1 1.2 1.3

Pagal išmatavimus, nurodytus ruošinių

sąraše, išpjaukite stalviršį ir šonines

juostas. Jeigu kojeles klijuojate iš dviejų

blokelių, tuomet patikrinkite, ar jie

lygiai sudėti vienas ant kito. Geriausia

suglaustus blokelius užfiksuoti iš šono

spaustais. Klijų padengimui naudokite

specialų glaistiklį.

Kad įstrižai nupjauti kojeles, reikia

paruošti šabloną. Tam reikės dvejų iš

faneros lygiagrečiai atpjautų lentų (6 ir

7 poz.). Pažymėkite nupjovimą ant

vienos kojelės. Pritvirtinkite išilginiu

kraštu plačias faneros lentas tiksliai

palei pažymėtą nupjovimo liniją.

Padenkite klijais vieno blokelio paviršių.

Jeigu naudojate paprastus spaustus, po

jais būtina įdėti padėkliukus. Dirbant su

spaustais, parodytais iliustracijoje,

padėkliukų dėti nereikia. Klijams

išdžiūvus, jų perteklių pašalinkite aštriu

kalteliu.

2.1 2.2 2.3

Pažymėkite kojelės kontūrus ir diskiniu

pjūklu su kreipiančiąja liniuote pjaukite

fanerą. Antra lentjuostė prisukama iš

viršaus prie lentos. Ji išlygina kojelės

storį po kreipiančiąja. Dėka to,

kreipiančioji pjaustymo metu neprasilenkia.

Stalo kojelės šlifuojamos juostine arba

ekscentrine šlifavimo mašinėle ar

obliumi. Tuomet jos nupjaunamos iki

reikiamo ilgio. Atskirų detalių padėtį

pažymėkite staliaus trikampiu.

Spaustais šablonas tvirtinamas prie

stalo, lygiagrečiai išoriniam kraštui.

Pažymėkite pieštuku šablono padėtį ant

stalo.


3

4

5

3.1 3.2 3.3

Pjaustymui pridėkite kojelę prie šablono

krašto ir atlenkite kreipiančiąją žemyn.

Pjaustymui naudokite diską su stambiais

dantukais (disko diametras 160 mm =

12 dantukų). Išpjaukite palei vieną

kraštą iš vienos pusės, tada pasukite

kojelę 90 laipsnių ir išpjaukite palei

antrą kraštą. Kada taip bus išpjautos

visos keturios kojelės, šabloną reikia

Rėmelio ir kojelių detalės sujungiamos

tarpusavyje DOMINO kaiščiais (10 x 50

dydžio). Naudodami kaištį atitinkančią

frezą, nustatykite 25 mm frezavimo

gylį. Nustatykite horizontalią frezavimo

padėtį pusės lentos storio aukštyje. Kad

į 70 mm pločio rėmo detalę būtų galima

įdėti du DOMINO kaiščius, abu kaiščių

lizdai frezuojami pakankamai arti

krašto.

Prieš frezuojant angas kojelėse, būtina

atraminį padą pakelti 10 mm. Tokiu

būdu šoninės juostos nebus ties išoriniu

kojelių kraštu, bet pasislinks 10 mm į

vidų. Tuomet yra frezuojama, kaip

aprašyta viršuje, 15 mm atstumu nuo

viršutinio krašto, vėliau perstumiant

kreipiantįjį kaištį.

apsukti ant stalo 180 laipsnių kampu.

Pritvirtinta prie šablono lentjuostė

prisukama prie kitos pusės. Vėl

užfiksuokite šabloną ant stalo ir įdėkite

pirmą kojelę.

Po pirmo pjūvio gaunasi pleištas, kurį

pjaunant antrą kartą reikia padėti po

krepiančiąja, kad ji neprasilenktų.

4.1 4.2 4.3

Tam pridėkite sujungimų frezerį tokiu

būdu, kad ašies žymėjimas būtų 15 mm

nuo viršutinio šoninės juostos krašto

(pažymėkite pagal skalę) ir išfrezuokite

pirmą siaurą angą. Atstumas iki antros

angos nustatomas perstumiant

kreipiantįjį kaištį angoje iki krašto,

tuomet frezuojama.

5.1 5.2 5.3

Stalviršis nesujungiamas tiesiogiai su

šoninėmis juostomis: jeigu sujungti

varžtais arba suklijuoti medinius

ruošinius su skirtingomis plaušų kryptimis,

gali susiformuoti plyšiai dėl vidinės

įtampos. Tad stalviršis pritvirtinamas

luiteliais-laikikliais, kuriems šoninėse

juostose frezuojami lizdai kaiščiams (10

mm diametro) su maksimaliai nustatytu

pločiu.

Po visų kraštų nupjovimo, pjūvio vietos

nušlifuojamos juostine arba ekscentrine

šlifavimo mašinėle (P 80 šlifavimo

popierius).

Be abejo, galite perstumti kreipiantįjį

kaištį prie abiejų angos kraštų, ir tokiu

būdu gauti didelį arba mažą atstumą.

Šiuo atveju reikalingas mažas atstumas.

Išfrezuokite kaiščių lizdus visose

šoninėse stalo juostose.

Atraminio pado aukštis nustatomas 32

mm. Frezavimui šoninės juostelės

tvirtinamos ant stalo vertikaliai. Frezeris

tvirtinamas atraminiu padu į viršų.

Frezavimo gylis tas pats - 25 mm.

Kojeles ir sieneles nušlifuokite ekscentrine

šlifavimo mašinėle; paskutiniame

etape P 180 grūdėtumo šlifavimo

popieriumi.


6

7

6.1 6.2 6.3

Stalviršio laikikliai (5 poz.) gaminami iš

šoninių juostų nuopjovų. Stalviršio

laikikliai atpjaunami pagal nurodytus

išmatavimus. Pragręžkite juose angas

(4,5 mm diametro) fiksuojantiems

sraigtams.

7.1 7.2 7.3

Pilnai sujunkite stalo šonelius su

kojelėmis ir užveržkite spaustais.

Profilius ir paviršius nušlifuokite rankine

šlifavimo kaladėle ir ekscentrine

šlifavimo mašinėle. Paskutiniame

žingsnyje šlifuojama P 180 šlifavimo

popieriumi. Padengimui reikėtų naudoti

medvilnės arba linų audinį.

Naudojami el. įrankiai

- diskinis pjūklas su kreipiančiąja liniuote

- frezeris DOMINO

- vertikalus frezeris

- akum. gręžtuvas-suktuvas

- ekscentrinė šlifavimo mašinėlė

Apatinis stalviršio kraštas ir išoriniai

kojelių kampukai suapvalinami dideliu

spinduliu (25 mm). Visi kiti kraštai

frezuojami su 4 mm suapvalinimu. Iš

pradžių suklijuokite tarpusavyje

skersines šonines juostas. Užpilkite klijų

į juostų lizdus ir įkalkite DOMINO

kaiščius (10 x 50).

Pirmas padengimo sluoksnis - didesnis.

Dar neišdžiūvęs padengimas

nušlifuojamas ekscentrine šlifavimo

mašinėle. Tokiu būdu pašalinami

šiurkštūs medžio plaušai. Padengimo

likučiai ir dulkės po šlifavimo nuplaunami

švariu audiniu. Po darbų svarbu audiniui

duoti išdžiūti, kitaip išlieka savaiminio

užsidegimo rizika.

Detalės

Poz. Kiekis Pavadinimas Ilgis Plotis Storis Medžiaga

1 1 Stalviršis 1800 900 36 Riešutmedis

2 4 Kojelė 724 72 72 Riešutmedis

3 2 Išilginė šoninė juosta 1256 70 36 Riešutmedis

4 2 Skersinė šoninė juosta 456 70 36 Riešutmedis

5 8 Stalviršio laikikliai 70 36 28 Riešutmedis

6 1 Didelė šablono lenta 780 250 18 Fanera

7 1 Maža šablono lenta 780 54 18 Fanera

Visi išmatavimai nurodyti mm.

Kiti įrankiai

- spaustai

- plaktukas

- šlifavimo kaladėlė

Tuomet pripildykite klijais abiejų kojelių

lizdus ir surinkite vieną pusę,

užfiksuokite spaustais. Surinkite tokiu

pačiu būdu antrą pusę. Tuomet sutepkite

klijais išilgai šoninių juostų.

Tuomet dar porą kartų plonesniais

sluoksniais padengti gaminį. Galutiniame

surinkimo etape stalviršio laikikliai

įdedami į griovelius šoninėse juostose ir

prisukami prie stalviršio varžtais 4 x 50.


Pietų stalo surinkimo schema

Šoninis vaizdas


Detalės


Рjūvis

More magazines by this user
Similar magazines