Žingsnis po žingsnio instrukcijas rasite čia - FESTOOL

festool.lt

Žingsnis po žingsnio instrukcijas rasite čia - FESTOOL

Kortelių SYSTAINERiams T-LOC paslauga

1 Jūsų įrankio identifikavimo kortelė – ţingsnis po

ţingsnio

1.1 Įvadas

Mums patinka kai kuriami produktai tobulai suderinami tarpusavyje. Kodėl? Ogi todėl, kad

darbai atliekami daug greičiau kai viskas suderinta.

Štai kodėl Festool siūlo įsigyti ne tik įrankius, bet ir begalę kitų naudingų priedų, su kuriais

darbus atliksite daug efektyviau. Puikus to pavyzdys yra naujasis SYSTAINERIS T-LOC, kurį

galite įsigyti su kai kuo specialaus.

Nuo dabar, įsigytam T-LOC SYSTAINERIUI galite atsispausdinti įrankio identifikavimo kortelę,

kurią lengvai įdėsite į specialiai Systainerio korpuse tam skirtą vietą:

1.2 Kortelės pasirinkimas ir įrašas

Adobe® Acrobat® Reader programoje (siekiant geriausių rezultatų geriau naudoti 9.0 ar

naujesnę versiją) atsidarykite atitinkamą PDF formato dokumentą. Pakeitimus galite daryti

trijose vietose: „Logo“, „Text1“ ir „Text2“

Nustatykite ţymeklį ten, kur norite koreguoti. Atsiminkite: Jūs galite aktyvuoti/deaktyvuoti

„paryškintų laukelių“ nustatymą viršuje dešinėj pusėje. Paryškinimas paţymi koreguojamus

laukus. Spalva spausdinant nesiskirs nuo kitų laukų.

Pagaminta firmai Festool GmbH | Wertstr. 20 | 73240 Wendlingen | Germany Versija: 060910.01 Puslapis 1


Kortelių SYSTAINERiams T-LOC paslauga

1.2.1 Koreguojami laukai

Vieta Paaiškinimas

Logo Šioje vietoje Jūs galite įkelti paveikslėlį ar įmonės Logotipą. Tinkamiausias

dydis - 4 x 1 cm. Jei Jūsų Logotipo formatas kitoks – jis bus automatiškai

pritaikytas. Jei Jūs logotipo neturite – palikite laukelį tuščią. Ţodis „Logo“

nebus atspausdintas.

Text1 Šioje vietoje galite įterpti daugiausiai tris eilutes. Jei šiame laukelyje jokios

informacijos įdėti nenorite ţodį „Text1“ ištrinkite.

Text2 Šioje vietoje galite įterpti daugiausiai penkias eilutes. Jei šiame laukelyje

jokios informacijos įdėti nenorite ţodį „Text2“ ištrinkite.

Pakeitę šiuos koreguojamus laukus Jūs turėsite savo asmeninę įrankio identifikavimo kortelę.

1.2.2 Įterpkite Logotipą/paveikslėlį

1. Spragtelėkite laukelyje „Logo“.

2. Paieškos lange pasirinkite savo

logotipą. Logotipą/paveikslėlį

susiraskite išsaugotame

kataloge.

Svarbi informacija:

maksimalus logotipo dydis gali

būti 500 kb. Jo formatas turi

būti *.jpg, *.gif, *.png ar *.tif

3. Pasirinkite norimą logotipą ir

paspauskite „Select“.

Logotipas automatiškai bus

įkeltas į paţymėtą vietą.

Pagaminta firmai Festool GmbH | Wertstr. 20 | 73240 Wendlingen | Germany Versija: 060910.01 Puslapis 2


Kortelių SYSTAINERiams T-LOC paslauga

1.2.3 Teksto įkėlimas

Nesvarbu ar Jūs įterpsite logotipą ar ne, Jūs galite koreguoti laukelius su uţrašais „Text1” ir

„Text2“. Vadovaukitės ţemiau nurodytais patarimais:

1. Spragtelėkite laukelyje su uţrašu

„Text1“ ar „Text2“. Ţymeklis pradės

mirksėti. Įterpkite tekstą. Ištrinkite

ţodţius Text1 ir Text2 uţrašant ant

jų.

2. Norėdami pakeisti tekstą elkitės

taip, kaip ir dirbdami su “Word”

(pvz. Microsoft Word). Norėdami

pereiti į kitą eilutę spauskite

klaviatūros klavišą „Enter“.

3. Šiuos tekstui skirtus laukelius Jūs

taip pat galite palikti tuščius. Tik ištrinkite ţodelius „Text1“ ar „Text2“, todėl kad to

nepadarius šie ţodţiai bus atspausdinti.

4. Individuali įrankio identifikavimo

kortelė gali atrodyti taip kaip

pavaizduota dešinėje pusėje.

Tačiau ji gali atrodyti ir visai kitaip,

tai priklausomai nuo Jūsų norų.

Pagaminta firmai Festool GmbH | Wertstr. 20 | 73240 Wendlingen | Germany Versija: 060910.01 Puslapis 3


Kortelių SYSTAINERiams T-LOC paslauga

1.3 Kortelės spausdinimas ir iškirpimas

1.3.1 Spausdintuvo nustatymai

Spausdinant Jūsų įrankio identifikavimo kortelę Adobe® Acrobat® Reader programoje

paspauskite mygtuką „Print“ (Spausdinti) . Paspaudus atsidarys spausdinimo parametrų

nustatymo lentelė

Pasitikrinkite ar visi nustatymai atitinka nurodytus aukščiau. „Page Scaling“ nustatykite ţymą

„None“, ir patikrinkite ar paţymėtas „Auto-Rotate and Center” nustatymas (ţr. raudonai

paryškintą vietą). Tuomet paspauskite „OK“ ir bus pradėtas spausdinimas.

Pagaminta firmai Festool GmbH | Wertstr. 20 | 73240 Wendlingen | Germany Versija: 060910.01 Puslapis 4


Kortelių SYSTAINERiams T-LOC paslauga

1.3.2 Patarimai spausdinant

Norint pasiekti geriausių rezultatų vadovaukitės ţemiau pateiktais mūsų patarimais:

1. Spausdinant Jūs galite naudoti storesnį nei įprastinis popierių. Pvz. 135

gr./m² storumo. Naudojant tokį popierių gausite geresnius rezultatus,

spausdinama įrankio identifikavimo kortelė bus daug geresnės kokybės.

2. Spausdinimui galite naudoti ne tik A4 formato popierių, bet ir maţesnio

A5/A6 formato popierių. Tokiu būdu išvengsite bereikalingo lapo karpymo.

3. Norėdami spausdinti spalvotai, pirmiausiai pakeiskite nustatymus.

4. Atspausdintą kortelę lengvai apsaugosite įsigydami mūsų permatomą

apsaugą. Apsauginį dangtelį galite įsigyti Festool prekybos partnerių

parduotuvėse. Uţsakymo Nr.: 497855 (10 vnt. įpakavime)

5. Spausdinamą įrankio identifikavimo kortelę, vėlesniam naudojimui, galite

išsisaugokite kietajame diske.

1.3.3 Iškirpkite kortelę

Dabar Jūsų kortelė paruošta. Tam, kad kortelę būtų lengviau

iškirpti, visose kortelėse yra paţymėti kirpimo kontūrai.

1.3.4 Įdėkite kortelę į savo T-LOC SYSTAINERĮ

Kaip matote, viskas labai paprasta.

Įdėkite kortelę į savo T-LOC

SYSTAINERĮ. Su Festool siūloma

įrankio atpaţinimo kortele Jūs visada

būsite puikiai organizuoti, nes Jūs

gerai ţinote:

Kad darbai atliekami daug

greičiau kai viskas suderinta

tarpusavyje.


Pagaminta firmai Festool GmbH | Wertstr. 20 | 73240 Wendlingen | Germany Versija: 060910.01 Puslapis 5

More magazines by this user
Similar magazines