Views
5 years ago

Lietuvių literatūros klasikui, pirmajam Lietuvos mokslų akademijos ...

Lietuvių literatūros klasikui, pirmajam Lietuvos mokslų akademijos ...

Lietuvių literatūros klasikui, pirmajam Lietuvos mokslų akademijos

2012 11-12 Vincas Krëvë vaikystëje. 1890 m. Vincas Krëvë Ðauliø sàjungos pirmininkas. 1922 m. Vincas Krëvë Pensilvanijos universiteto profesorius. 1953 m. Lietuviø literatûros klasikui, pirmajam Lietuvos mokslø akademijos prezidentui Vincui Krëvei-Mickevièiui – 130 Mokslas ir gyvenimas 2012 Nr. 11-12 1

Lietuvos karo akademija - Krašto apsaugos ministerija
jaunimo akademija - Placiau
Turinys - Lietuvos mokslų akademijos biblioteka
Mokslas ir gyvenimas 2012 Nr. 7-8 1 - Vilniaus universitetas
Po Bernardinų skliautais - Lietuvos pranciškoniškasis jaunimas
PDF – 1.37 MB (Lietuvių k., 2012 - Baltijos aplinkos forumas Lietuvoje
PDF – 2.2 MB (Lietuvių k., 2009) - Baltijos aplinkos forumas Lietuvoje
Kokius turtus slepia Lietuvos gelmės? Vilniaus ... - VU naujienos
Naujieji Vilniaus universiteto garbės daktarai (1 ... - MOKSLAS plius
Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos bendrosios programos ir
PDF – 2 MB (Lietuvių k., 2010) - Baltijos aplinkos forumas Lietuvoje
PDF – 1.83 MB (Lietuvių k., 2012) - Baltijos aplinkos forumas Lietuvoje
Nr. 2(64) - Lietuvos sporto informacijos centras
Ar reikia atominės elektrinės Lietuvai?
rimeikis - Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras
PDF 4 MB - Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba
Nr. 1-2 - Lietuvos sporto informacijos centras
Pirmoji elektros lemputė Lietuvoje
nuo didikų sapiegų rezidencijos iki lietuvos karo akademijos
DOMIESI STUDIJOMIS KARO AKADEMIJOJE? INFORMACIJA TAU
jau pirmoji prancūzų grupės „Setenta“ - Laikas.lt
Balandis-birželis, Nr. 2 - LSMU
2010 m. lapkričio 18 d. Nr. 20 - MOKSLAS plius
2008 m. birželio 5 d. Nr. 11 - MOKSLAS plius
9, 13 p. 12-13p. 18 p. 2-3 p. 4 p. - MOKSLAS plius
Geoterminė energetika Lietuvoje - Vilniaus universitetas
Nr. 1-2 - Lietuvos sporto informacijos centras
Iš šių tomų mokysimės suprasti pasaulį Lietuvos ... - MOKSLAS plius
vyraujančių lietuvos dirvodaros procesų atspindys dirvožemio ...
Atsisiųsti straipsnį pdf - Lietuvių katalikų mokslo akademija