Gebėjimų paklausos ir pasiūlos stebėsena - Kvalifikacijų ir ...

kpmpc.lt

Gebėjimų paklausos ir pasiūlos stebėsena - Kvalifikacijų ir ...

a sveikatos priežiūros ir socialinio darbo,

švietimo bei viešbučių ir restoranų srityse,

mažiausiai – kasybos ir karjerų eksploatavimo

bei statybos šakose.

• Gausiausi pagal darbuotojų skaičių yra

apdirbamosios gamybos, didmeninės ir

mažmeninės prekybos bei švietimo sektoriai.

Tarp apdirbamosios pramonės šakų

pagal užimtųjų skaičių didžiausios maisto

ir tekstilės veiklų grupės. Nuo 2004 iki

2007 m. darbuotojų skaičius padidėjo faktiškai

visose ūkio šakose, išskyrus švietimą

bei elektros, dujų ir vandens tiekimą.

Daugiausia bendras darbuotojų skaičius

2006–2007 m. padidėjo finansinio tarpininkavimo,

nekilnojamojo turto ir statybos

sektoriuose. Tarp apdirbamosios gamybos

šakų didžiausias augimas buvo metalų pramonėje,

guminių ir plastikinių dirbinių bei

transporto įrangos gamyboje, o labiausiai

darbuotojų sumažėjo elektrinės ir optinės

įrangos gamyboje bei odos ir tekstilės pramonėse.

Remiantis preliminariais 2007 m.

duomenimis, laisvų darbo vietų pasiūla

didžiausia buvo apdirbamosios gamybos,

didmeninės ir mažmeninės prekybos bei

statybos sektoriuose. Tarp apdirbamosios

gamybos šakų daugiausia darbo vietų

siūlyta tekstilės ir maisto pramonėse.

Didžiausia darbuotojų stoka (laisvų darbo

vietų pasiūla viršija bedarbių skaičių) yra

statybos, finansinio tarpininkavimo, viešbučių

ir restoranų bei transporto veiklų

grupėse. Apdirbamojoje gamyboje darbo

jėgos trūksta kitų nemetalo mineralinių

produktų gamyboje, chemijos ir elektronikos

pramonėse.

• Pagal darbuotojų amžių „jauniausias” yra

viešbučių ir restoranų sektorius. Jame jaunimas

iki 25 metų sudaro net 28,2 proc., o

kasybos ir karjerų eksploatavimo sektorius

išsiskiria 55 ir vyresnių darbuotojų dalimi –

25,6 proc.

• Gausiausios užimtųjų skaičiumi darbo

vietų grupės yra kvalifikuoti darbininkai

ir amatininkai bei specialistai. Sparčiausiai

2004–2006 m. žmonių skaičius augo

teisės aktų leidėjų, vyresniųjų valstybės

pareigūnų, įmonių, įstaigų, organizacijų ir

kitų vadovų grupėse. Labiausiai sumažėjo

kvalifikuotų prekinio žemės ūkio ir žuvininkystės

darbininkų.

Gebėjimų pasiūla

• Į profesinio mokymo programas 2006 m.

buvo priimti 19 913 jaunuolių, 3 proc.

mažiau nei 2005 m. Aukštojo mokslo bakalauro

studijų paklausa 2006 m. kiek

padidėjo: priimta 47 240 studentų, t. y.

2 proc. daugiau nei 2005 m. Tarp pasirinkusių

profesinį mokymą populiariausios

buvo verslo ir administravimo bei inžinerijos

ir inžinerinių profesijų švietimo sritys,

aukštąjį mokslą – verslo ir administravimo

švietimo sritis. Faktiškai tokios pačios tendencijos

vyravo ir 2005 m.

• Viena vertus, 2006 m. aukštąsias ir profesines

mokyklas baigė 46,4 tūkst. jaunuolių,

iš kurių maždaug 71,2 proc. įgijo

aukštesnį nei vidurinis išsilavinimą. Kita

vertus, užimtumas darbininkų grupėje du

kartus viršija specialistų (tarp jų ir tarnautojų)

skaičių. Tikėtina, kad dalis užimtųjų

su aukštuoju išsilavinimu atlieka darbus,

reikalaujančius žemesnės kvalifikacijos.

• Per 2004–2006 m. išduotų verslo liudijimų

skaičius išaugo beveik 1,4 karto. Jų

daugiausiai išduota didmeninės ir mažmeninės

prekybos bei statybos sektoriuose.

Pagal darbo vietų grupes, daugiausia verslo

liudijimų išduota aptarnavimo srities ir

prekybos darbuotojams, kvalifikuotiems

darbininkams ir amatininkams bei specialistams.

• 2007 m. užsieniečiams dirbti Lietuvoje

išduota 5,5 tūkst. leidimų, t. y. 3,5 karto

daugiau nei 2005 m. Tarp gavusių leidimus

dirbti Lietuvoje vyrauja kvalifikuoti darbininkai

ir amatininkai bei įrenginių, mašinų

operatoriai ir surinkėjai apdirbamosios gamybos,

transporto, sandėliavimo ir ryšių

bei statybos sektoriuose. Specialistų dalis

tarp užsieniečių, gavusių leidimus dirbti

Lietuvoje, siekia 6 proc. Esant darbo jėgos

stokai ir sparčiai ekonomikos plėtrai,

More magazines by this user
Similar magazines