Knauf TS 630

knauf.lt

Knauf TS 630

Inžinerinė statyba,

remonto produktai

2012-04

Knauf TS 630

Vienkomponentis mišinys

Medžiaga, savybės, panaudojimo sritis, darbo eiga, techniniai duomenys

Medžiaga

Knauf TS 630 – vienkomponentis mišinys,

skirtas betono konstrukcijoms, veikiamoms

transporto priemonių ir pėsčiųjų judėjimo

apkrovų, reprofiliuoti ir remontuoti. Medžiaga

atitinka darniojo standarto EN 1504-3 reikalavimus

dėl naudojimo antžeminėse ir inžinerinėse

statybose. Medžiaga atitinka direktyvos

ZTV-ING ir direktyvos DAfStb M2 apkrovos

klases, direktyvos TP SSBK II, TKP 31,

išduotos RSD CZ, kuriose vienareikšmiškai

nurodomi būtinieji medžiagų parametrai,

reikalavimus.

Medžiagos sudėtis

Sausasis mišinys iš normuoto rišiklio, užpildo ir

įvairių priedų, pagerinančių produkto savybes.

Medžiagos išeiga

21 kg sausojo mišinio užtenka 1 m², kai sluoksnio

storis – 1 cm.

Pakuotė

Popieriniai 25 kg maišai.

Sandėliavimas

■ Sausoje, vėsioje patalpoje, apsaugotoje

nuo atmosferinių poveikių, ant medinių

padėklų.

■ Atplėštus maišus būtina tuojau pat sandariai

uždaryti.

■ Laikant reikiamomis sąlygomis galioja 6

mėnesius nuo pagaminimo datos.

Sumažintas chromatų kiekis, atitinkantis

direktyvą TRGS 613.

Utilizacija

Nesunaudotą medžiagą palikite sukietėti ir

išmeskite kaip statybines atliekas.

Savybės

■ Greičiau pasiekiamas pirminis stipris.

■ Geras pirminis susitankinimas.

■ Atsparumas šalčio poveikiui.

■ Didelis elastingumo modulis.

■ Didelis atsparumas barstomos druskos

poveikiui.


Naudojimas

Panaudojimo sritis

Pagrindas

■ Maišo turinį sumaišyti su apie 3,1 l švaraus

vandens, naudojant nedidelių apsukų elektrinį

maišytuvą. Maišymo laikas – apie 2 minutės.

Maišyti, kol išeis vienalytė, be gumuliukų

konsistencija. Po to palaukti apie 2 minutes,

kol skiedinys subręs ir trumpai, bet intensyviai

dar kartą permaišyti.

■ Ant parengto pagrindo skiedinį dengti rankiniu

būdu, betonavimo liniuote išlyginti iki reikiamo

storio ir sutankinti.

■ Liniuote padengtą sluoksnį lyginti visomis

kryptimis, paviršiaus užglotninti nebūtina.

■ Remontuojant dideles plokštumas rekomenduojama

naudoti betonavimo vibroliniuotes.

■ Nedengti skiedinio, jei aplinkos ir pagrindo

temperatūra net trumpą laiką gali kristi žemiau

negu +5 °C.

Priežiūra

■ Padengus remontinį skiedinį, reikia saugoti,

kad jis per greitai neišdžiūtų.

■ Priežiūros laikotarpis – ne mažiau kaip 5 dienos.

■ Priežiūrai rekomenduojama naudoti, pavyzdžiui,

drėgnas džiūtines juostas arba polietileno

plėvelę.

■ Esant užšalimo galimybei, būtina skiedinį

apsaugoti atitinkamomis priemonėmis.

Knauf TS 630 mišinys yra Knauf gelžbetoninių

konstrukcijų remonto sistemos dalis ir turi būti

naudojamas kartu su Knauf TS 130 adheziniu

tilteliu. Pagal kokybę priskiriamas PCC kategorijos

skiedinių, tinkamų naudoti išorės ir vidaus

darbams, grupei. Skirtas naudoti tiltų ir panašių

inžinerinių konstrukcijų, patiriančių statines ir

dinamines apkrovas, remontui. Remontuojamoms

konstrukcijoms neturi būti keliama atsparumo

ugniai klasifikacijos reikalavimų.

■ Betoninių grindų pažeistų vietų ir nelygumų

remontui.

■ Pramoninių įmonių grindų konstrukcijų,

kurioms keliami didesni reikalavimai mechaninėms

apkrovoms laikyti, viršutiniam sluoksniui

įrengti.

Gamybos valdymo sistemą patvirtina ir kontroliuoja

paskelbtoji įstaiga Nr. 1516.

Specialaus naudojimo savybės sertifikuojamos

pagal ČSN EN 1504-3, gaminys antžeminių

komunikacijų srityje projektuojamas ir naudojamas

pagal TKP 31, o betoninių konstrukcijų

srityje – pagal TP SSBK II, tai kontroliuoja

sertifikuotosios bendrovės Antžeminių statybų

tyrimų instituto sertifikavimo įstaiga Nr. 3013,

Statybinių tyrimų institutas ООО „Certifikační

společnost, s. r. o.“.

Pagrindo paruošimas

■ Higroskopinio pagrindo atplėšiamasis stipris

turi būti ≥ 1,5 N/mm².

■ Nuo pagrindo paviršiaus būtina pašalinti

dulkes, palaidas daleles, pažeistus sluoksnius,

ankstesnius remonto mišinių sluoksnius ir kitas

medžiagas.

■ Atsivėrusią armatūrą būtina padengti dviem

sluoksniais Knauf TS 130 apsauginio antikorozinio

ir sukibimą užtikrinančio mišinio (vieno

sluoksnio minimalus storis – 1 mm).

■ Remontuojamą pagrindą, įvertinus jo įgeriamumą,

vieną arba du kartus gausiai sudrėkinti

vandeniu.

■ Dengiant Knauf TS 130 adheziniu tilteliu, įsitikinti,

kad paviršius drėgnas, bet ne per šlapias!

■ Prieš dengiant Knauf TS 630 ant seno

betoninio sluoksnio, remontuojamą paviršių

būtina padengti Knauf TS 130 adheziniu

tilteliu.

TS 630 skiedinys ant paruošto paviršiaus turi

būti dengiamas metodu „šlapias ant šlapio“.

1 lentelė. Savybių deklaracija pagal suderintą normą EN 1504-3

Savybė / charakteristika

Gniuždomasis stipris

Chloridų kiekis

Sukibimo stipris

Temperatūrinis suderinamumas

Atsparumas karbonizacijai

Elastingumo modulis

Kapiliarinis vandens įgeriamumas

Pavojingos medžiagos

Atsparumas ugniai

Norma

ČSN EN 12190

ČSN EN 1015-7

ČSN EN 1542

ČSN EN 13687-1

ČSN EN 13295

ČSN EN 13412

ČSN EN 13057

ČSN EN 1504-3 p. 5.4

ČSN EN 13501

Deklaruojama vertė

≥ 45 MPa

≤ 0,05

≥ 2,0 MPa

≥ 2,0 MPa

atitinka

≥ 20 GPa

0,5 kg m -2 h 0,5

nėra

A1

2 lentelė. Savybių deklaracija pagal TKP 31 „Betoninių konstrukcijų remontas“.

Čekijos Respublikos transporto ministerijos keliami kokybės ir technikos reikalavimai

Savybė / charakteristika

Norma

Reikiama vertė

Deklaruojama vertė

Gniuždomasis stipris

ČSN EN 12390-3

≥ 30 MPa

≥ 45 MPa

Gniuždomasis stipris lenkiant

ČSN 722450

> 5,5 MPa

> 5,5 MPa

Sukibimo stipris su pagrindu

ČSN EN 1542

≥ 1,2 MPa

≥ 2,0 MPa

Tūrinis svoris

ČSN EN 12390-7

≥ 1 800 kg/m³

≥ 1 800 kg/m³

Statinis elastingumo modulis

ČSN EN ISO 6784

≤ 30 GPa

< 30 GPa

Atsparumas cheminėms

priemonėms prieš užšąlant

ČSN 731326

< 1 000 g/m 2 /150 ciklų

< 1 000 g/m 2 /150 ciklų


3 lentelė. Savybių deklaracija pagal normą TP SSBK II.

Techninės sąlygos, keliamos betoninių konstrukcijų remontui, nurodytos Čekijos Respublikos betoninių konstrukcijų remonto asociacijos

Savybė / charakteristika

Norma

Reikiama vertė

Reikiama vertė

Gniuždomasis stipris

ČSN EN 12190

> 25 MPa

≥ 45 MPa

Gniuždomasis stipris lenkiant

ČSN 722450

> 5,5 MPa

> 5,5 MPa

Sukibimo stipris su pagrindu

be adhezinio tiltelio

ČSN EN 1542

≥ 1,7 MPa

≥ 2,0 MPa

Statinis elastingumo modulis

ČSN EN ISO 6784

< 30 GPa

< 30 GPa

Dinaminis elastingumo modulis

ČSN 73 13 71

≥ 20 GPa

> 20 GPa

Atsparumas cheminėms

priemonėms prieš užšąlant

ČSN 731326

< 1 000 g/m 2 /150 ciklų

< 1 000 g/m 2 /150 ciklų

Atsparumas šalčio poveikiui

- sukibimas

- gniuždomasis stipris

ČSN 722452

T 150

T 150

T 150

T 150

Techniniai duomenys

Vienkomponentis polimercemenčio sausasis mišinys, pagal ZTV-ING, TP SSBK II priskiriamas PCC

medžiagų kategorijai

Spalva

Frakcija

Pilka

0–4 mm

Sluoksnio, dengiamo viena

darbo operacija, storis

10–40 mm

Vanduo skiediniui maišyti

3,1 l/25 kg maišas

Pagrindo atplėšiamasis stipris ≥ 1,5 N/mm 2

Darbo laikas su skiediniu, esant + 23–30 °C 90–30 min.

Darbinė temperatūra +5–30 °C

CE lentelė

Padengto sluoksnio sėdimas:

po 28 dienų

po 90 dienų

–0,11 mm/m

–0,14 mm/m

1516

Knauf“ Praha, s. r. o | Mladoboleslavska g. 949, 190 00 Praha 9 – Kbely, 09 | 1516-CPD-09-0365

EN 1504-3

Gaminiai, pagaminti PCC sistemai, naudojami betoninių konstrukcijų, kurioms nekeliami atsparumo ugniai klasės reikalavimai, apsaugai ir remontui.

Gniuždomasis stipris: R4 klasė

Chloridų jonų kiekis: ≤ 0,05

Sukibimo stipris: ≥ 2,0 MPa

Atsparumas karbonizacijai: atitinka

Temperatūrinis suderinamumas1 dalis: ≥ 2,0 MPa

Temperatūrinis suderinamumas 2 dalis: ≥ 2,0 MPa

Temperatūrinis suderinamumas 4 dalis: ≥ 2,0 MPa

PATVIRTINTOS FUNKCINĖS IR SPECIALAUS NAUDOJIMO SAVYBĖS

EN 1504-3 – pagal ZA.1 reikalavimus

TKP 31

Gniuždomasis stipris: ≥ 30 MPa pagal ČSN EN 12390-3

Gniuždomasis stipris lenkiant: ≥ 5,5 MPa pagal ČSN 722450

Sukibimo stipris su pagrindu: ≥ 1,2 MPa pagal ČSN EN 1542

Tūrinis svoris: ≥ 1 800 kg/m³ pagal ČSN EN 12390-7

Elastingumo modulis: ≤ 30 GPa pagal ČSN ISO 6784

Stabilumas: CHRL 150 ciklų pagal ČSN EN 731326

Sertifikatas 3013V-09-0422. Patikrinimas – kasmet

Sertifikavimą ir kontrolę atlieka sertifikavimo bendrovės Antžeminių statybų tyrimų instituto

gaminius sertifikuojantis sertifikavimo organas Nr. 3013, akredituotasis Čekijos akreditacijos institutas

Elastingumo modulis: ≥ 20 GPa

Kapiliarinė absorbcija: ≤ 0,5 kg m -2 h 0,5

Pavojingos medžiagos: atitinka 5.4.

Atsparumas ugniai: А1 klasė

TP SSBK II

Gniuždomasis stipris: ≥ 25 MPa pagal ČSN EN 12190

Gniuždomasis stipris lenkiant: ≥ 5,5 MPa pagal ČSN 722450

Sukibimo stipris su pagrindu: ≥ 1,7 MPa pagal ČSN EN 1542

Statinis elastingumo modulis: ≤ 30 GPa pagal ČSN ISO 6784

Dinaminis elastingumo modulis: ≤ 20 GPa pagal ČSN 73 1371

Stabilumas: CHRL 150 ciklų pagal ČSN EN 731326

Atsparumas šalčiui: Т 150 pagal ČSN 722452


Knauf sistemos statybos fizikinės, statinės ir techninės savybės užtikrinamos tik tada, kai naudojamos

tik Knauf sistemos sudedamosios dalys ar kiti Knauf siūlomi produktai.

Galimi techniniai medžiagų pokyčiai. Garantija suteikiama tik nekintančioms medžiagos savybėms. Medžiagos išeigos, kiekio ir apdorojimo

rodikliai – praktiškai išbandžius gauti dydžiai. Jie negali būti taikomi kiekvienam konkrečiam atvejui. Nurodytos reikšmės neatleidžia pardavėjo

nuo produkto tinkamumo patikrinimo. Leidinys saugomas autoriaus teisių. Pakeitimai, perleidimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su UAB

Knauf“ sutikimu.

UAB „Knauf

Švitrigailos g. 11B, Vilnius

+370 5 213 2222

www.knauf.lt

info@knauf.lt

More magazines by this user
Similar magazines