Katalogas / Katalogs 2008 - Labochema

labochema.lt

Katalogas / Katalogs 2008 - Labochema

Katalogas / KATALOGS

2008


TGI

ILMABOR® LABORATORINIAI STIKLAI IŠ ILMENAU / ILMENAU LABORATORIJAS TRAUKI

TGI reikšmė:

Šios trys raidės reiškia patrauklią ir gerai

apgalvotą laboratorinio stiklo pasiūlą. Jūs rasite

ne tik tai daiktus, kurių jums reikia kasdieniniam

laboratoriniam darbui, tyrimams ar tobulinimui,

bet taip pat patirtimi paremtą vokišką kokybę,

draugišką, greitą ir patikimą personalą, kuris yra

laimingas galėdamas patenkinti jūsų lūkesčius.

Mūsų žaliavos:

Mes gaminame ir apdirbame borosilikatinį

stiklą, atitinkantį visus aukščiausius laboratorinius

reikalavimus. Šis stiklas atitinka tarptautinius

standartus borosilikatiniam stiklui 3.3 pateiktus

DIN ISO 3585 standarte. Didelis cheminis

atsparumas korozijai, aukštai temperatūrai bei jos

kaitai leidžia optimaliai ir patikimai gaminį naudoti

laboratorijoje. TGI – borosilikatinis stiklas I – 330

yra tokios tipinės sudėties:

80% svorio sudaro SiO 2

13% svorio sudaro B 2

O 3

4% svorio sudaro NA 2

O 3

2% svorio sudaro Al 2

O 3

1% svorio sudaro K 2

O

Pačios svarbiausios fizinės ir cheminės savybės

pateiktos žemiau.

Cheminės savybės

• Atsparumas vandeniui patikrintas pagal DIN

ISO 719 standartą (esant 98°C temperatūrai):

HGB su standartiniu 0.4 l rūgšties tirpalu

[C(HCL) = 0.01 mol/l] vienam stiklo miltelių

gramui.

• Atsparumas vandeniui patikrintas pagal

DIN ISO 720 standartą (esant 121°C

temperatūrai): HGA 1 su standartiniu 0.04 l

rūgšties tirpalu [C(HCL) = 0.02 mol/l] vienam

stiklo miltelių gramui.

• Atsparumas šarmams patikrintas pagal DIN

ISO 695 standartą: A2 klasė būdingu masės

(150 mg/dm 2 ) praradimu.

• Atsparumas rūgštims patikrintas pagal DIN

12 116: klasė 1.

• Atsparumas rūgščiai patikrintas pagal DIN

ISO 1776 standartą, su būdingu šarmo

padidėjimu 50 mg NA 2

O/dm 2 .

• Boro silikatinis 3.3 stiklas yra

charakterizuojamas kaip labai atsparus

vandeniui, rūgštims, druskos bei šarminiams

tirpalams ir organinėms medžiagoms.

• Tik vandenilio fluorido rūgštis ir labai stiprūs

šarminiai tirpalai, bei karšta, koncentruota

fosforo rūgštis galėtų pažeisti stiklo

paviršių.

Fizikinės savybės

• Vidutinis šiluminis plėtimasis:

(20°C...300°C ) = 3.3 ± 0.1 x 10 -6 K -1

• Tankis 20 °C : þ = 2.23 g/cm3

• Vidutinis šilumos laidumo koeficientas

(20°C...100°C): λ = 1.2 W m -1 K -1

• Darbo temperatūra:

ν = 1250°C esant n f1

= 10 4 dPa ∙ s klampumui

• Litletono/minkštėjimo temperatūra: v = 815°

f2

C esant n f2

= 10 7.6 dPa∙ s klampumui

• Deformavimo temperatūra : v = 560° C

f3

esant n f3

= 10 13 dPa ∙s klampumui

• Įtempimo temperatūra: v = 510°C esant n f4 f4

= 10 14.7 dPa∙ s klampumui

• Fizinio virsmo temperatūra: t = 530° C

g

• Maksimali leidžiama naudoti temperatūra:

500° C

• Tamprumo modulis: E = 64 GPa

Kur nėra duotas savybių ir kompozicijų

leistinasis nuokrypis, reikšmės yra suapvalintos

naudojant ilgalaikes vidutines vertes, kurios galėtų

būti nedidelių nuokrypių priežastimi kylančių dėl

gamybos proceso.

Borosilikatinis stiklas 3.3 iš kurio pagamintas

laboratorinis stiklas, yra tinkamas naudoti

mikrobangų krosnelėse.

Kai laboratoriniams stiklams nereikalingas

terminis atsparumas yra naudojamas silikatinis

stiklas. Stiklas pasižymi geromis fizinėmis ir

cheminėmis savybėmis, atlaikantis trumpalaikį

cheminių medžiagų poveikį.

3


ILMABOR® LABORATORINIAI STIKLAI IŠ ILMENAU / ILMENAU LABORATORIJAS TRAUKI

TGI

Ką jūs turėtumėte žinoti apie laboratorinius butelius?

TGI laboratoriniai buteliai yra pagaminti iš

borosilikatinio stiklo 3.3, atitinkančio DIN EN ISO

4796 – 1 standartą. Tai reiškia, jog buteliai yra labai

atsparūs, gali atlaikyti aukštą temperatūrą ir staigų

šiluminį poveikį. Butelis, tarpinė ir užsukamas

dangtelis gali būti sterilizuojami.

Informacija apie jų naudojimą

Valymas:

Mes rekomenduojame laboratorinius butelius

plauti rankomis, plovimo vonelėje arba

automatinėje indaplovėje.

Sterilizacija:

Sterilizuojant garais maksimali naudojama

temperatūra plaunat 20 min. 2 barų slėgyje -

134° C. Norint išvengti spaudimo pertekliaus yra

rekomenduojama butelio dangtelį palikti laisvai –

ne iki galo užsuktą. Jeigu butelio dangtelis būtų

stipriai užsuktas, atsiradęs spaudimo perteklius

suskaldytų butelį.

Autoklavavimas:

Garuose 134° C, 20 min.

Šaldymas:

Galima temperatūra iki -40° C (tarpinė ir

užsukamas dangtelis nėra tinkami naudoti

žemesnėje temperatūroje). Butelis gali būti

pripildytas tik iki ¾ ir padėtas apie 45 laipsnių

kampu.

Atitirpinimas nuo medžiagų:

Laboratorinį indą nuo medžiagų galima atitirpinti

pamerkus į skysčio vonelę.

Įsidėmėkite, kad temperatūrų skirtumai negali

viršyti 100° C. Lėtai atitirpinti yra įmanoma ir

kambario temperatūroje.

Atsparumas slėgio poveikiui:

Laboratoriniai buteliai nėra tinkami darbui esant

dideliam slėgiui ar vakuume.

4


TGI

ILMABOR® LABORATORINIAI STIKLAI IŠ ILMENAU / ILMENAU LABORATORIJAS TRAUKI

Tūrio matavimo stiklai

Gaminant šiuos indus reikalingas kruopštumas,

nagingumas ir tikslumas graduojant. Mes siūlome

jums produktus, atitinkančius šiuos standartus.

Ką reiškia tikslumo klasės?

Tūrio matavimo stiklai yra suskirstyti į tikslumo

klases, pagal jų kokybės standartus.

A/AS klasės

Tikslumo ribos atsižvelgiant į nominalų tūrį,

turi būti tarp DIN ir ISO standartų. Leistinas

nuokrypis klasėje AS atitinka klasės A leistiną

nuokrypį, tačiau A klasės indų ištekėjimo laikas yra

trumpas (pipetės, biuretės). Laiko ribų, nustatytų

standartuose yra privaloma laikytis.

A/AS klasės tūrio matavimo yra patvirtinti pagal

suderinamumo sertifikatą.

B klasė

Pagal DIN ir ISO standartus, tūrio matavimo

indų leistinas nuokrypis yra dvigubai didesnis

negu A/AS klasėse.

Atitiktis:

„H“ ženklas esantis ant mūsų tūrių matavimo

indų, priklausančių A/AS tikslumo klasėms,

patvirtina jog indai atitinka visus Vokietijos svorio

ir tūrio standartus.

Stilizuotas „H“ ženklas žymi Vokietijos svorio

ir tūrio standartus, o „i“ ženklas žymi ILMENAU

kompanijos produktus.

Informacija apie valymą ir

sterilizaciją

Laboratorinis stiklas gali būti plaunamas

rankomis arba mašina. Mes rekomenduojame,

kad visi stiklo gaminiai būtų išplauti prieš naudojant

pirmą kartą, kadangi gabenant ar sandėliuojant

nėra įmanoma užtikrinti gaminių švarumo.

Esminės pastabos:

Laboratorinis stiklas turi būti plaunamas kiekvieną

kartą, kai jis buvo trumpai naudotas žemoje

temperatūroje ir esant žemam šarmingumo laipsniui.

Jeigu dirbate su užkrečiamomis medžiagomis, stiklo

gaminys turi būti išplautas rankomis arba mašina

ir tada sterilizuotas. Venkite plauti sužymėtą stiklą,

ypač stiklinius tūrio matavimo indus aukštesnėje

temperatūroje nei 70° C ir nemirkykite jų ilgai

šarminiuose tirpaluose. Nesilaikant reikalavimų

sužymėtas stiklas gali išblukti.

Plovimas rankomis :

Paprasčiausia laboratorinius indus išplauti

naudojant kempinę arba skudurėlį. Niekada

nenaudokite abrazyvinių medžiagų, aštrių, smailių

ir šiurkščių daiktų. Galima plauti tam skirtoje

vonelėje, kambario temperatūroje, prieš tai

pamirkius gaminį 30 min. plovimo tirpale. Tada

perplauti tekančiu bei distiliuotu vandeniu.

Plovimas mašina:

Laboratorinį stiklą galima atsargiai plauti

automatinėje laboratorinėje indaplovėje laikantis

gamintojo nurodymų.

Sterilizacija:

Darbas su infekcinėmis medžiagomis reikalauja

didelio kruopštumo. Laboratoriniai indai, kurie

turėjo kontaktą su šiomis medžiagomis, turi būti

plaunami pagal aukščiau aprašytas instrukcijas

ir tada sterilizuojami naudojant prisotintus

garus. Pagal DIN 58946/1 standartą minimalus

sterilizacijos laikas yra 20 min. esant 121° C

temperatūrai.

Mūsų pagrindinis prioritetas –

kokybė

Mūsų aukšta gaminių kokybė yra būtina

vartotojo pasitikėjimo mumis sąlyga, lemianti

sėkmę rinkoje.

Aukšta kokybė, terminų laikymasis, patikimumas

ir konkurencingos kainos yra mūsų kompanijos

strategijos pagrindas. Mūsų patikima kokybės

sistema užtikrina klientų keliamus reikalavimus

bei specifikacijas. Taip pat nuosekliai laikomasi

atitinkamų tarptautinių standartų ir DIN EN ISO

9001 standarto. Mūsų sertifikatas išduotas pagal

DIN EN ISO 9001 standartą.

5


ILMABOR® LABORATORINIAI STIKLAI IŠ ILMENAU / ILMENAU LABORATORIJAS TRAUKI

TGI

Jūsų saugumui:

Stiklas yra aplinkai nekenksminga medžiaga.

Jis yra pagamintas iš natūralių žaliavų: smėlio,

kalcio karbonato, natrio karbonato. Nei viena iš

šių medžiagų nekenkia žmogui ar aplinkai. Stiklas

gali būti perdirbamas ir išmetamas nesukeliant

pavojaus aplinkai. Norint dirbant saugiai išnaudoti

visus stiklinių indų ir jų komponentų teikiamus

privalumus, jūs privalote atkreipti dėmesį į kelias

šios medžiagos savybes:

• Dirbant laikykitės nustatytų standartinių

laboratorijos saugumo taisyklių ir jeigu yra

nurodyta, gamintojo instrukcijų.

• Kiekvieną kartą prieš naudojimą ar gavus

naujus gaminius, pasitikrinkite, ar stiklas

nėra įskilęs ar pažeistas.

• Montuojant stiklinę įrangą ir aparatus, jos

neperveržkite, nes dirbant ji gali skilti.

• Neleiskite stiklo prietaisams patirti staigaus

mechaninio spaudimo. Stiklas turi būti

spaudžiamas tinkama jėga.

• Venkite staigių temperatūros pokyčių, nes

stiklas ypatingai jautriai reaguoja į tokius

pokyčius. Atsiminkite, jog kuo storesnis

stiklas, tuo jis labiau reaguoja į temperatūros

pokyčius.

• Mechaninis stiklo stabilumas priklauso nuo

paviršiaus nusidėvėjimo laipsnio. Naudojant

stiklo indus ilgą laiką atsirandantys įbrėžimai

bei įrėžimai sumažina stiklo patikimumą.

• Stiklo įranga ir jų komponentai, kurie

visą laiką yra veikiami slėgio, turėtų būti

reguliariai tikrinami ar nėra pažeisti. Jau

pažeistas stiklas neturėtų būti veikiamas

slėgiu ar vakumu.

• Visada naudokitės apsauginiais akiniais,

pirštinėmis ir rūbais, kada jie yra reikalingi,

dėl gaunamos medžiagos poveikio.

Informacija jums:

Kataloge pateikti išmatavimai (dydžiai) yra

tikslūs. Jei buvo paminėti standartai, tai gaminių

išmatavimai ir dydžiai turi būti suderinami su

pateiktais kataloge. Visais kitais atvejais TGI

matmenų nuokrypiai yra gamintojo. Iliustracijos

ne visada gali atitikti prekės išvaizdą.

• Mes pasiliekame teisę keisti techninius

parametrus bei standartus.

• TGI gaminiai yra tiekiami autorizuotų

platintojų.

• Visus gaminius galima įsigyti tik pakuotėmis,

jeigu kataloge yra nurodytas pakuotės

dydis.

• ILMABOR® yra registruotas skiriamasis

Technische Glaswerke Ilmenau GmbH

ženklas.

Mūsų tikslas yra patarti ir nuolatos teikti

informaciją savo klientams. Tačiau bendros

vertybės, įgytos patirties ir testų dėka, ne visada

gali būti pritaikomos specifinei situacijai, nes yra

daug įtakojančių veiksnių, kurių mes negalime

kontroliuoti. Mes įspėjame, kad tokiu atveju

pretenzijos nepriimamos. Kiekvieną individualų

atvejį ištirkite patys.

6


TGI

ILMABOR® LABORATORINIAI STIKLAI IŠ ILMENAU / ILMENAU LABORATORIJAS TRAUKI

Laboratorinės stiklinės,

Erlenmejerio kolbos,

Apvaliadugnės kolbos,

Plokščiadugnės kolbos,

Kolbos distiliavimui,

Kristalizavimo,

Garinimo indai,

Svėrimo stiklai,

Petri lėkštelės.

Mērglāzes,

Erlenmeijera kolbas,

Apaļdibena kolbas,

Plakandibena kolbas,

Destilācijas kolbas,

Kristalizācijas trauki,

Tīģeļi, Puklsteņstikli,

Petri trauciņi.

7


ILMABOR® LABORATORINIAI STIKLAI IŠ ILMENAU / ILMENAU LABORATORIJAS TRAUKI

TGI

8


ILMABOR® LABORATORINIAI STIKLAI IŠ ILMENAU / ILMENAU LABORATORIJAS TRAUKI

TGI

Laboratorinės stiklinės, žemos

Su snapeliu ir gradacija,

DIN 12331, borosilikatinis

stiklas 3.3

Zemās formas mērglāzes

Ar snīpi un

gradāciju, DIN 1233,

borsilikāta stikls 3.3

Tūris,

ml

d

mm

h

mm

Kiekis pakuotėje

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo

Nr.

Tilpums

ml

Daudzums

iepakojumā, gab

Kataloga

Nr.

5 22 30 10 5.64 1.13 33550101

10 26 35 10 5.64 1.13 33550102

25 34 50 10 3.35 0.67 33550103

50 42 60 10 3.27 0.65 33550104

100 50 70 10 3.35 0.67 33510105

150 60 80 10 3.44 0.69 33510106

250 70 95 10 3.52 0.70 33510108

400 80 110 10 4.19 0.84 33510110

600 90 125 10 5.20 1.04 33510112

800 100 135 10 7.04 1.41 33510113

1000 105 145 10 8.22 1.64 33510114

2000 130 185 10 14.09 2.82 33510115

3000 150 210 1 40.03 8.01 33550116

5000 170 270 1 81.08 16.22 33550118

10000 1) 217 350 1 203.01 40.60 33550120

1) Papildo DIN standartą / DIN papildinājumi.

Laboratorinės stiklinės, aukštos

Su snapeliu ir gradacija,

DIN 12331, borosilikatinis

stiklas 3.3

Augstās formas mērglāzes

Ar snīpi un

gradāciju, DIN 1233,

borsilikāta stikls 3.3

Tūris,

ml

d

mm

h

mm

Kiekis pakuotėje Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo

Nr.

Tilpums

ml

Daudzums

iepakojumā, gab

Kataloga

Nr.

25 1) 28 60 10 3.35 0.67 33550203

50 38 70 10 3.35 0.67 33550204

100 48 80 10 3.35 0.67 33510205

150 54 95 10 3.52 0.70 33510206

250 60 120 10 3.69 0.74 33510208

400 70 130 10 4.36 0.87 33510210

600 80 150 10 5.37 1.07 33510212

800 90 175 10 7.38 1.48 33510213

1000 95 180 10 8.55 1.71 33510214

2000 120 240 10 15.09 3.02 33510215

3000 135 280 1 41.05 8.21 33550216

5000 1) 154 320 1 84.37 16.87 33550218

1) Papildo DIN standartą / DIN papildinājumi.

9


ILMABOR® LABORATORINIAI STIKLAI IŠ ILMENAU / ILMENAU LABORATORIJAS TRAUKI

TGI

Apvaliadugnės kolbos, siauru kaklu

Su briaunele viršuje,

DIN ISO 1773,

borosilikatinis stiklas 3.3

Šaurkakla apaļdibena kolbas

Ar aploci,

DIN ISO 1773,

borsilikāta stikls 3.3

Tūris,

ml

d 1

mm

d 2

mm

h

mm

Kiekis pakuotėje

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo

Nr.

Tilpums

ml

1) Papildo DIN standartą / Papildus DIN ISO.

Daudzums

iepakojumā, gab

Kataloga

Nr.

50 51 26 95 10 8.42 1.68 33561304

100 64 26 110 10 8.83 1.77 33521305

250 85 34 143 10 7.55 1.51 33521308

500 105 34 168 10 8.22 1.64 33521311

1000 131 42 200 10 14.37 2.87 33521314

2000 166 50 240 10 29.97 5.99 33561315

3000 1) 185 50 260 1 54.19 10.84 33561316

4000 207 50 290 1 77.59 15.52 33561317

5000 1) 223 50 310 1 87.24 17.45 33561318

6000 236 65 330 1 100.48 20.10 33561319

10000 279 65 380 1 174.99 35.00 33561320

20000 1) 346 76 530 1 276.60 55.32 33561325

Apvaliadugnės kolbos, siauru kaklu

Su briaunele viršuje,

DIN EN ISO 24450,

borosilikatinis stiklas 3.3

Šaurkakla apaļdibena kolbas

Ar aploci,

DIN EN ISO 24450,

borsilikāta stikls 3.3

Tūris,

ml

d 1

mm

d 2

mm

h

mm

Kiekis pakuotėje

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo

Nr.

Tilpums

ml

Daudzums

iepakojumā, gab

Kataloga

Nr.

50 51 34 95 10 8.42 1.68 33561504

100 64 34 110 10 8.83 1.77 33521505

250 85 50 143 10 7.55 1.51 33521508

500 105 50 168 10 8.22 1.64 33521511

1000 131 50 200 10 14.37 2.87 33521514

2000 166 76 240 10 29.97 5.99 33561515

4000 207 76 290 1 77.59 15.52 33561517

6000 236 89 330 1 100.48 20.10 33561519

10000 279 89 380 1 174.99 35.00 33561520

10


TGI

ILMABOR® LABORATORINIAI STIKLAI IŠ ILMENAU / ILMENAU LABORATORIJAS TRAUKI

Plokščiadugnės kolbos, siauru kaklu

Šaurkakla apaļdibena kolbas

Su briaunele viršuje,

DIN ISO 1773,

borosilikatinis stiklas 3.3

Ar aploci, DIN ISO 1773,

borsilikāta stikls 3.3

Tūris,

ml

d 1

mm

d 2

mm

h

mm

Kiekis pakuotėje Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo

Nr.

Tilpums

ml

Daudzums

iepakojumā, gab

Kataloga

Nr.

50 51 26 90 10 8.42 1.68 33562304

100 64 26 105 10 8.83 1.77 33522305

250 85 34 138 10 7.55 1.51 33522308

500 105 34 163 10 8.22 1.64 33522311

1000 131 42 190 10 14.37 2.87 33522314

2000 166 50 230 10 29.97 5.99 33562315

3000 1) 185 50 250 1 54.19 10.84 33562316

4000 207 50 275 1 77.59 15.52 33562317

5000 1) 223 50 295 1 87.24 17.45 33562318

6000 236 65 315 1 100.48 20.10 33562319

10000 279 65 360 1 174.99 35.00 33562320

20000 1) 346 76 505 1 276.60 55.32 33562325

1) Papildo DIN standartą / DIN ISO papildinājumi.

Plokščiadugnės kolbos, plačiu kaklu

Su briaunele viršuje,

DIN EN ISO 24450,

borosilikatinis stiklas 3.3

Platkakla plakandibena kolbas

Ar aploci,

DIN EN ISO 24450,

borsilikāta stikls 3.3

Tūris,

ml

d 1

mm

d 2

mm

h

mm

Kiekis pakuotėje Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo

Nr.

Tilpums

ml

Daudzums

iepakojumā, gab

Kataloga

Nr.

50 51 34 90 10 8.42 1.68 33562504

100 64 34 105 10 8.83 1.77 33522505

250 85 50 138 10 7.55 1.51 33522508

500 105 50 163 10 8.22 1.64 33522511

1000 131 50 190 10 14.37 2.87 33522514

2000 166 76 230 10 29.97 5.99 33562515

4000 1) 207 76 275 1 77.59 15.52 33562517

5000 1) 223 76 295 1 87.24 17.45 33562518

1) Papildo DIN standartą / DIN EN ISO papildinājumi.

11


ILMABOR® LABORATORINIAI STIKLAI IŠ ILMENAU / ILMENAU LABORATORIJAS TRAUKI

Erlenmejerio kolbos, siauru kaklu

Šaurkakla Erlenmeijera kolbas

TGI

Su briaunele viršuje,

DIN ISO 1773,

borosilikatinis stiklas 3.3

Ar aploci,

DIN ISO 1173,

borsilikāta stikls 3.3

Tūris,

ml

d 1

mm

d 2

mm

h

mm

Kiekis pakuotėje

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo

Nr.

Tilpums

ml

1) Papildo DIN standartą / DIN EN ISO papildinājumi.

Daudzums

iepakojumā, gab

Kataloga

Nr.

25 42 22 75 10 5.95 1.19 33567303

50 51 22 90 10 4.53 0.91 33527304

100 64 22 105 10 4.03 0.81 33527305

200 1) 79 34 135 10 4.19 0.84 33527307

250 85 34 145 10 4.53 0.91 33527308

300 1) 87 34 160 10 4.70 0.94 33527309

500 105 34 180 10 5.37 1.07 33527311

1000 131 42 220 10 8.72 1.74 33527314

2000 166 50 280 10 24.22 4.84 33567315

3000 187 50 310 1 44.03 8.81 33567316

5000 220 50 365 1 66.61 13.32 33567318

Erlenmejerio kolbos, plačiu kaklu

Su briaunele viršuje,

DIN EN ISO 24450,

borosilikatinis stiklas 3.3

Platkakla Erlenmeijera kolbas

Ar aploci,

DIN EN ISO 24450,

borsilikāta stikls 3.3

Tūris,

ml

d 1

mm

d 2

mm

h

mm

Kiekis pakuotėje

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo

Nr.

Tilpums

ml

1) Papildo DIN standartą / DIN EN ISO papildinājumi.

Daudzums

iepakojumā, gab

Kataloga

Nr.

25 1) 42 31 70 10 5.95 1.19 33567503

50 51 34 85 10 4.53 0.91 33527504

100 64 34 105 10 4.03 0.81 33527505

200 1) 79 50 131 10 4.19 0.84 33527507

250 85 50 140 10 4.61 0.92 33527508

300 1) 87 50 156 10 5.20 1.04 33527509

500 105 50 175 10 5.87 1.17 33527511

1000 131 50 220 10 9.22 1.84 33527514

2000 1) 166 69 280 10 24.22 4.84 33567515

3000 1) 187 69 310 1 44.03 8.81 33567516

5000 1) 220 69 365 1 66.61 13.32 33567518

12


TGI

ILMABOR® LABORATORINIAI STIKLAI IŠ ILMENAU / ILMENAU LABORATORIJAS TRAUKI

Apvaliadugnės kolbos, su šlifu

Apaļdibena kolbas ar slīpējumu

DIN ISO 1773,

borosilikatinis stiklas 3.3

DIN EN ISO 4797,

borsilikāta stikls 3.3

Tūris,

ml

Šlifas

d

mm

h

mm

Kiekis pakuotėje

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo Nr.

Tilpums

ml

Šlifs

Daudzums

iepakojumā, gab

Kataloga Nr.

25 14/23 42 85 10 17.45 3.49 33561403

50 14/23 51 90 10 16.83 3.37 33561404002

50 19/26 51 90 10 17.04 3.41 33561404

50 24/29 51 90 10 17.24 3.45 33561604004

50 29/32 51 90 10 17.65 3.53 33561604

100 14/23 64 105 10 18.06 3.61 33521405002

100 19/26 64 105 10 18.47 3.69 33521405

100 24/29 64 105 10 18.78 3.76 33521605004

100 29/32 64 105 10 19.09 3.82 33521605

250 19/26 85 140 10 20.12 4.02 33521408002

250 24/29 85 140 10 20.83 4.17 33521408004

250 29/32 85 140 10 21.14 4.23 33521408

500 24/29 105 163 10 25.45 5.09 33521411004

500 29/32 105 163 10 25.86 5.17 33521411

1000 24/29 131 200 10 31.41 6.28 33521414004

1000 29/32 131 200 10 31.82 6.36 33521414

Plokščiadugnės kolbos, su šlifu

DIN ISO 1773,

borosilikatinis stiklas 3.3

Plakandibena kolbas ar slīpējumu

DIN EN ISO 4797,

borsilikāta stikls 3.3

Tūris,

ml

Šlifas

d

mm

h

mm

Kiekis pakuotėje

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo Nr.

Tilpums

ml

Šlifs

Daudzums

iepakojumā, gab

Kataloga Nr.

50 19/26 51 85 10 16.83 3.37 33562404

50 29/32 51 85 10 17.65 3.53 33562604

100 19/26 64 103 10 18.47 3.69 33522405

100 29/32 64 103 10 19.09 3.82 33522605

250 19/26 85 130 10 20.12 4.02 33522408002

250 29/32 85 130 10 21.14 4.23 33522408

500 29/32 105 160 10 25.86 5.17 33522411

1000 29/32 131 187 10 31.82 6.36 33562414

13


ILMABOR® LABORATORINIAI STIKLAI IŠ ILMENAU / ILMENAU LABORATORIJAS TRAUKI

Erlenmejerio kolbos, su šlifu

Erlenmeijera kolbas ar slīpējumu

TGI

DIN EN ISO 4797,

borosilikatinis stiklas 3.3

DIN EN ISO 4797,

borsilikāta stikls 3.3

Tūris,

ml

Šlifas

d

mm

h

mm

Kiekis pakuotėje

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo Nr.

Tilpums

ml

Šlifs

Daudzums

iepakojumā, gab

Kataloga Nr.

25 14/23 42 70 10 17.04 3.41 33567403002

25 19/26 42 70 10 18.06 3.61 33567403

50 14/23 51 85 10 16.22 3.24 33567404002

50 19/26 51 85 10 17.24 3.45 33567404

100 14/23 64 100 10 17.45 3.49 33527405002

100 19/26 64 100 10 18.06 3.61 33527405

100 24/29 64 100 10 18.47 3.69 33527605004

100 29/32 64 100 10 18.68 3.74 33527605

250 19/26 85 140 10 19.50 3.90 33527408002

250 24/29 85 140 10 19.71 3.94 33527408004

250 29/32 85 140 10 20.12 4.02 33527408

500 19/26 105 175 10 21.14 4.23 33527411002

500 24/29 105 175 10 22.17 4.43 33527411004

500 29/32 105 175 10 22.99 4.60 33527411

1000 24/29 131 220 10 29.76 5.95 33527414004

1000 29/32 131 220 10 30.48 6.10 33527414

1000 34/35 131 220 10 31.82 6.36 33527614

14


TGI

ILMABOR® LABORATORINIAI STIKLAI IŠ ILMENAU / ILMENAU LABORATORIJAS TRAUKI

Išgarinimo lėkštelės, su snapeliu

Tīģeļi ar snīpi

Vientisu kraštu,

DIN 12336,

borosilikatinis stiklas 3.3

Ar kakliņa valnīti,

DIN 12336,

borsilikāta stikls 3.3

d

mm

h

mm

Tūris,

ml

Kiekis pakuotėje

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo Nr.

Tilpums

ml

Daudzums

iepakojumā, gab

Kataloga Nr.

40 18 10 10 8.83 1.77 33794101

50 25 15 10 9.03 1.81 33794102

60 30 45 10 9.44 1.89 33794103

70 35 60 10 9.85 1.97 33794104

80 45 90 10 10.47 2.09 33794105

95 55 170 10 11.70 2.34 33794106

115 65 320 10 15.19 3.04 33794107

140 80 600 10 19.91 3.98 33794108

190 100 1500 4 33.25 6.65 33794109

230 130 2500 4 66.30 13.26 33794110

Kristalizavimo lėkštelės, su snapeliu

Vientisu kraštu,

DIN 12338,

borosilikatinis stiklas 3.3

Kristalizācijas trauki ar snīpi

Ar kakliņa valnīti,

DIN 12338,

borsilikāta stikls 3.3

d

mm

h

mm

Tūris,

ml

Kiekis pakuotėje

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo Nr.

Tilpums

ml

Daudzums

iepakojumā, gab

Kataloga Nr.

40 25 20 10 8.83 1.77 33795101

50 30 40 10 9.03 1.81 33795102

60 35 60 10 9.44 1.89 33795103

70 40 100 10 9.85 1.97 33795104

80 45 150 10 10.47 2.09 33795105

95 55 300 10 11.70 2.34 33795106

115 65 500 10 15.19 3.04 33795107

140 75 900 10 19.91 3.98 33795108

190 90 2000 4 33.25 6.65 33795109

230 100 3500 4 66.30 13.26 33795110

15


ILMABOR® LABORATORINIAI STIKLAI IŠ ILMENAU / ILMENAU LABORATORIJAS TRAUKI

Kristalizavimo lėkštelės, be snapelio

Kristalizācijas trauki bez snīpja

TGI

Vientisu kraštu,

DIN 12337,

borosilikatinis stiklas 3.3

Ar kakliņa valnīti,

DIN 12337,

borsilikāta stikls 3.3

d

mm

h

mm

Tūris,

ml

Kiekis pakuotėje

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo Nr.

Tilpums

ml

Daudzums

iepakojumā, gab

Kataloga Nr.

40 25 20 10 8.83 1.77 33795201

50 30 40 10 9.03 1.81 33795202

60 35 60 10 9.44 1.89 33795203

70 40 100 10 9.85 1.97 33795204

80 45 150 10 10.47 2.09 33795205

95 55 300 10 11.70 2.34 33795206

115 65 500 10 15.19 3.04 33795207

140 75 900 10 19.91 3.98 33795208

190 90 2000 4 33.25 6.65 33795209

230 100 3500 4 66.30 13.26 33795210

Svėrimo lėkštelės

Vientisu kraštu,

DIN 12341,

silikatinis stiklas

Pulksteņstikli

Ar kakliņa valnīti,

DIN 12341,

nātrija – kalcija stikls

d

mm

Kiekis pakuotėje

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo Nr.

Daudzums

iepakojumā, gab

Kataloga Nr.

40 10 1.54 0.31 00797200

50 10 1.64 0.33 00797201

60 10 1.85 0.37 00797202

70 10 1.95 0.39 00797203

80 10 2.26 0.45 00797204

100 10 2.67 0.53 00797205

125 10 4.31 0.86 00797206

150 10 5.54 1.11 00797208

200 10 5.95 1.19 00797209

250 1 6.36 1.27 00797210

Petri lėkštelės

Vientisu kraštu,

silikatinis stiklas

Petri trauciņi

Nātrija – kalcija stikls

d x h

mm

Kiekis pakuotėje

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo Nr.

Daudzums

iepakojumā, gab

Kataloga Nr.

60 x 15 144 2.05 0.41 00796001

80 x 15 144 2.26 0.45 00796003

100 x 15 72 2.67 0.53 00796005

100 x 20 72 2.87 0.57 00796006

120 x 20 72 3.39 0.68 00796007

150 x 25 72 5.64 1.13 00796008

180 x 30 6 10.16 2.03 00796009

200 x 30 6 12.11 2.42 00796010

16


TGI

ILMABOR® LABORATORINIAI STIKLAI IŠ ILMENAU / ILMENAU LABORATORIJAS TRAUKI

Distiliavimo kolbos, su dviem kakleliais

Сentrinis šlifas 29/30,

šoninis kampinis šlifas, DIN 12394,

borosilikatinis stiklas 3.3

Divkaklu destilācijas kolbas

Centrālais šlifs 29/32,

sānu kakliņš slīpi, DIN 12394,

borsilikāta stikls 3.3

Tūris,

ml

Šlifas

d

mm

h

mm

Kiekis pakuotėje

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo Nr.

Tilpums

ml

Šlifs

1) Papildo DIN standartą / DIN papildinājumi.

Daudzums

iepakojumā, gab

Kataloga Nr.

100 1) 14/23 64 115 1 42.90 8.58 33784101

250 14/23 85 145 1 47.62 9.52 33784102

250 19/26 85 145 1 49.26 9.85 33784103

500 14/23 105 175 1 55.01 11.00 33784104

500 19/26 105 175 1 57.27 11.45 33784105

1000 14/23 131 210 1 71.84 14.37 33784106

1000 19/26 131 210 1 74.10 14.82 33784107

2000 14/23 166 260 1 101.61 20.32 33784108

2000 19/26 166 260 1 103.87 20.77 33784109

Gali būti tiekiamas su kitokiais šlifais ir tiesiu šoniniu kakleliu.

Ir pieejama arī ar taisnu sānu kakliņu un papildus koniski noslīpētu kakliņu.

Distiliavimo kolbos, su trim kakleliais

Сentrinis šlifas 29/30,

šoninis kampinis šlifas, DIN 12394,

borosilikatinis stiklas 3.3

Trīskaklu destilācijas kolbas

Centrālais šlifs 29/32,

sānu kakliņi slīpi, DIN 12394,

borsilikāta stikls 3.3

Tūris,

ml

Šlifas

d

mm

h

mm

Kiekis pakuotėje

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo Nr.

Tilpums

ml

Šlifs

1) Papildo DIN standartą / DIN papildinājumi.

Daudzums

iepakojumā, gab

Kataloga Nr.

100 1) 14/23 64 115 1 58.50 11.70 33784301

250 14/23 85 145 1 62.61 12.52 33784302

250 19/26 85 145 1 64.86 12.97 33784303

500 14/23 105 175 1 74.92 14.98 33784304

500 19/26 105 175 1 77.59 15.52 33784305

1000 14/23 131 210 1 88.88 17.78 33784306

1000 19/26 131 210 1 91.34 18.27 33784307

2000 14/23 166 260 1 127.27 25.45 33784308

2000 19/26 166 260 1 130.14 26.03 33784309

Gali būti tiekiamas su kitokiais šlifais ir tiesiu šoniniu kakleliu.

Ir pieejama arī ar taisnu sānu kakliņu un papildus koniski noslīpētu kakliņu.

17


ILMABOR® LABORATORINIAI STIKLAI IŠ ILMENAU / ILMENAU LABORATORIJAS TRAUKI

Pastabos / Piezīmēm

TGI

18


TGI

ILMABOR® LABORATORINIAI STIKLAI IŠ ILMENAU / ILMENAU LABORATORIJAS TRAUKI

Eksikatoriai

Eksikatori

19


ILMABOR® LABORATORINIAI STIKLAI IŠ ILMENAU / ILMENAU LABORATORIJAS TRAUKI

TGI

20


TGI

ILMABOR® LABORATORINIAI STIKLAI IŠ ILMENAU / ILMENAU LABORATORIJAS TRAUKI

Eksikatorius, su dangčiu

Eksikatori ar noslēgtu vāciņu

DIN 12491,

borosilikatinis stiklas 3.3

DIN 12491,

borsilikāta stikls 3.3

Nominalus

dydis, mm

d 1

mm

d 2

mm

h

mm

Kiekis pakuotėje

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo Nr.

Izmērs

mm

Daudzums

iepakojumā, gab

Kataloga Nr.

100 153 92 195 1 85.60 17.12 33596111

150 215 143 265 1 121.11 24.22 33596112

200 270 192 315 1 200.34 40.07 33596113

250 320 239 370 1 308.52 61.70 33596114

300 380 285 445 1 484.33 96.87 33596115

Eksikatorius, su dangčiu

Uždaromu kraneliu ir PITFE ašimi

DIN 12491,

borosilikatinis stiklas 3.3

Eksikatori ar noslēgtu vāciņu

slēdzējkrāns ar PTFE vārstu,

DIN 12491,

borsilikāta stikls 3.3

Nominalus

dydis, mm

d 1

mm

d 2

mm

h

mm

Kiekis pakuotėje

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo Nr.

Izmērs

mm

Daudzums

iepakojumā, gab

Kataloga Nr.

100 153 92 180 1 168.32 33.66 33596311

150 215 143 250 1 206.60 41.32 33596312

200 270 192 300 1 301.95 60.39 33596313

250 320 239 355 1 411.97 82.39 33596314

300 380 285 435 1 603.49 120.70 33596315

Eksikatoriaus pagrindas

DIN 12491,

borosilikatinis stiklas 3.3

Eksikatora korpusi

DIN 12491,

borsilikāta stikls 3.3

Nominalus

dydis, mm

h 1

mm

h 2

mm

Kiekis pakuotėje

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo Nr.

Izmērs

mm

Daudzums

iepakojumā, gab

Kataloga Nr.

100 115 65 1 53.78 10.76 33596001

150 160 95 1 83.13 16.63 33596002

200 205 130 1 144.82 28.96 33596003

250 240 140 1 231.85 46.37 33596004

300 290 165 1 407.46 81.49 33596005

21


ILMABOR® LABORATORINIAI STIKLAI IŠ ILMENAU / ILMENAU LABORATORIJAS TRAUKI

Eksikatoriaus dangtis

Eksikatoru vāciņi

TGI

DIN 12491,

borosilikatinis stiklas 3.3

DIN 12491,

borsilikāta stikls 3.3

Nominalus

dydis, mm

h

mm

Kiekis pakuotėje

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo Nr.

Izmērs

mm

Daudzums

iepakojumā, gab

Kataloga Nr.

100 80 1 36.13 7.23 33596101

150 105 1 49.26 9.85 33596102

200 110 1 65.58 13.12 33596103

250 130 1 92.06 18.41 33596104

300 155 1 101.61 20.32 33596105

Eksikatoriaus dangtis

DIN 12491,

borosilikatinis stiklas 3.3

Eksikatoru vāciņi ar caurulīti

DIN 12491,

borsilikāta stikls 3.3

Nominalus

dydis, mm

h

mm

Kiekis pakuotėje

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo Nr.

Izmērs

mm

Daudzums

iepakojumā, gab

Kataloga Nr.

100 65 1 72.05 14.41 33596301

150 90 1 83.75 16.75 33596302

200 95 1 122.24 24.45 33596303

250 115 1 150.67 30.13 33596304

300 145 1 176.74 35.35 33596305

Eksikatoriaus plokštė

DIN 12911,

porcelianas.

Eksikatoru plates

DIN 12911,

borsilikāta stikls 3.3

Nominalus

dydis, mm

d

mm

Kiekis pakuotėje

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo Nr.

Izmērs

mm

Daudzums

iepakojumā, gab

Kataloga Nr.

100 90 1 28.53 5.71 33596801

150 140 1 45.57 9.11 33596802

200 190 1 76.57 15.31 33596803

250 235 1 104.69 20.94 33596804

300 280 1 115.57 23.11 33596805

Eksikatoriaus kranelis

Su PTFE-ašimi,

SJ 24/29,

borosilikatinis stiklas 3.3

Eksikatoru slēdzējkrāni

Ar PTFE vārstu ,

SJ 24/29,

borsilikāta stikls 3.3

Kiekis pakuotėje

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo Nr.

Daudzums

iepakojumā, gab

Kataloga Nr.

1 50.09 10.02 33596900

22


TGI

ILMABOR® LABORATORINIAI STIKLAI IŠ ILMENAU / ILMENAU LABORATORIJAS TRAUKI

Laboratoriniai buteliai

Buteliai reagentams

Filtravimo kolbos

Laboratorijas pudeles

Reaģentu pudeles

Filtrēšanas kolbas

23


ILMABOR® LABORATORINIAI STIKLAI IŠ ILMENAU / ILMENAU LABORATORIJAS TRAUKI

TGI

24


TGI

ILMABOR® LABORATORINIAI STIKLAI IŠ ILMENAU / ILMENAU LABORATORIJAS TRAUKI

Laboratoriniai buteliai, skaidraus stiklo

DIN-sriegis GL 45; sugraduoti

Su mėlynu užsukamu kamščiu ir

mėlyna tarpine, pagaminti iš PP

DIN EN ISO 4796-1,

borosilikatinis stiklas 3.3

2

Laboratorijas pudeles, tumšā stikla

Ar DIN vītni GL 45, ar iedaļām

Ar zilu skrūvējamu korķi un zilu

pārliešanas riņķi, kas izgatavoti no PP

DIN EN ISO 4796-1,

borsilikāta stikls 3.3

Tūris,

ml

Tilpums

ml

d

mm

h

mm

Kiekis pakuotėje

Daudzums

iepakojumā, gab

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo Nr.

Kataloga Nr.

100 56 100 10 6.16 1.23 3379900503

250 70 138 10 6.36 1.27 3379900603

500 86 176 10 7.80 1.56 3379900703

1000 101 225 10z 10.47 2.09 3379900803

2000 136 260 10 29.76 5.95 3379900903

5000 181 330 1 137.53 27.51 3379901803

10000 227 410 1 211.02 42.20 3379902003

20000 288 505 1 448.10 89.62 3379902503

Laboratoriniai buteliai, tamsaus stiklo

DIN-sriegis GL 45; sugraduoti

Su mėlynu užsukamu kamščiu ir

mėlyna tarpine, pagaminti iš PP

DIN EN ISO 4796-1,

borosilikatinis stiklas 3.3

2

Laboratorijas pudeles, tumšā stikla

Ar DIN vītni GL 45, ar iedaļām

Ar zilu skrūvējamu korķi un zilu

pārliešanas riņķi, kas izgatavoti no PP

DIN EN ISO 4796-1,

borsilikāta stikls 3.3

Tūris,

ml

Tilpums

ml

d

mm

h

mm

Kiekis pakuotėje

Daudzums

iepakojumā, gab

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo Nr.

Kataloga Nr.

100 56 100 10 21.45 4.29 337990050313

250 70 138 10 27.10 5.42 337990060313

500 86 176 10 39.51 7.90 337990070313

1000 101 225 10 58.50 11.70 337990080313

Laboratoriniai buteliai,

su šonine atšaka

DIN-sriegis; sugraduoti

Su mėlynu užsukamu kamščiu

ir mėlyna tarpine,

pagaminti iš PP

Borosilikatinis stiklas 3.3

Laboratorijas pudeles

ar sānu kakliņu

Ar DIN vītni, ar iedaļām Ar zilu

skrūvējamu korķi un zilu pārliešanas

riņķi, kas izgatavoti no PP

Borsilikāta stikls 3.3

Tūris,

ml

Tilpums

ml

Butelio

sriegis

Pudeles

vītne

Atšakos

sriegis

Sānu

kakliņa

vītne

Kiekis pakuotėje

Daudzums

iepakojumā, gab

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo Nr.

Kataloga Nr.

1000 45 18 10 46.29 9.26 337990080314

2000 45 18 10 80.16 16.03 337990090314

25


ILMABOR® LABORATORINIAI STIKLAI IŠ ILMENAU / ILMENAU LABORATORIJAS TRAUKI

Užsukamas kamštis

Pagamintas iš PP, DIN-mėlynas

sriegis GL 45; su hermetiniu

kraštu

Autoklavuojamas garuose iki

140 o C, polipropilenas

Skrūvējamie vāciņi

Izgatavots no PP,

zili ar DIN vītni GL 45, ar blīvi

Piemērots autoklāvēšanai

tvaikā līdz 140 o C, no polipropilēna

TGI

Kiekis pakuotėje

Daudzums

iepakojumā, gab

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo Nr.

Kataloga Nr.

50 2.36 0.47 3379920000600

Tarpinė

Pagaminta iš PP garuose,

mėlyna

Autoklavuojama iki 140 o C,

polipropilenas

Pārliešanas riņķi

Izgatavots no PP, zili,

piemērots autoklāvēšanai

tvaikā līdz 140 o C

Polipropilēna

Kiekis pakuotėje

Daudzums

iepakojumā, gab

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo Nr.

Kataloga Nr.

50 0.51 0.10 3379910000600

Užsukamas kamštis

Pagamintas iš PBT, DIN- raudona

sriegis GL 45; su PTFE apsaugotu

hermetizavimu Gali būti sterilizuojama

karštu oru iki 180 o C.

Polibutilenteraftalatas

Skrūvējams vāciņi

Izgatavots no PBT, sarkani ar DIN vītni

GL 45 Ar PTFE aizsargātu blīvi, piemērots

autoklāvēšanai karstā gaisā līdz 180 o C

Polibutilentereftalāta

Kiekis pakuotėje

Daudzums

iepakojumā, gab

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo Nr.

Kataloga Nr.

50 9.85 1.97 3379920000800

Tarpinė

Pagamintas iš ETFE, raudona Gali

būti sterilizuojama karštu oru iki

180 o C. Pagamintas iš kristalinio

etileno tetrafluoretileno kopolimero

Pārliešanas riņķi

Izgatavots no ETFE, sarkani Piemērots

autoklāvēšanai karstā gaisā līdz 180 o C Daļēji

kristāliskā etilēna/tetrafluoretilēna kopolimērs

Kiekis pakuotėje

Daudzums

iepakojumā, gab

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo Nr.

Kataloga Nr.

50 1.64 0.33 3379910000800

26


ILMABOR® LABORATORINIAI STIKLAI IŠ ILMENAU / ILMENAU LABORATORIJAS TRAUKI

TGI

Buteliai reagentams, siauru kaklu

Skaidraus stiklo, su kūgio formos

šlifu, su stikliniu kamščiu,

DIN 12036, silikatinis stiklas

Reaģentu pudeles, ar šauru kaklu

Caurspīdīgas, koniskas,

ar stikla aizbāzni, DIN 12036

Nātrija kaļķu stikls

2

Tūris,

ml

Šlifas

d

mm

h

mm

Kiekis pakuotėje

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo Nr.

Tilpums

ml

Šlifs

Daudzums

iepakojumā, gab

Kataloga Nr.

50 14/15 42 77 48 8.62 1.72 0076710100200

100 14/23 52 103 48 8.83 1.77 0076710200200

250 19/26 70 128 30 11.91 2.38 0076710300200

500 24/29 86 162 9 15.60 3.12 0076710400200

1000 29/32 107 198 12 17.45 3.49 0076710500200

2000 29/32 133 246 6 23.71 4.74 0076710600200

Buteliai reagentams, siauru kaklu

Tamsaus stiklo, su kūgio formos

šlifu, su stikliniu kamščiu, DIN

12036, silikatinis stiklas

Reaģentu pudeles, ar šauru kaklu

Tumšā stikla, koniskas,

ar stikla aizbāzni, DIN 12036

Nātrija kaļķu stikls

2

Tūris,

ml

Šlifas

d

mm

h

mm

Kiekis pakuotėje

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo Nr.

Tilpums

ml

Šlifs

Daudzums

iepakojumā, gab

Kataloga Nr.

50 14/15 42 77 48 9.44 1.89 0076710100500

100 14/23 52 103 48 10.06 2.01 0076710200500

250 19/26 70 128 30 12.73 2.55 0076710300500

500 24/29 86 162 9 16.83 3.37 0076710400500

1000 29/32 107 198 12 18.88 3.78 0076710500500

2000 29/32 133 246 6 25.66 5.16 0076710500500

Buteliai reagentams, plačiu kaklu

Skaidraus stiklo, su kūgio formos

šlifu, su stikliniu kamščiu,

DIN 12039, silikatinis stiklas

Reaģentu pudeles ar platu kaklu

Caurspīdīgas, koniskas, ar stikla aizbāzni,

DIN 12039

Nātrija – kalcija stikls

2

Tūris,

ml

Šlifas

d

mm

h

mm

Kiekis pakuotėje

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo Nr.

Tilpums

ml

Šlifs

Daudzums

iepakojumā, gab

Kataloga Nr.

50 24/20 42 77 48 11.29 2.26 0076720100200

100 29/22 52 95 48 11.91 2.38 0076720200200

250 34/24 70 128 30 14.68 2.94 0076720300200

500 45/27 86 162 9 21.45 4.29 0076720400200

1000 60/46 107 198 12 25.66 5.13 0076720500200

2000 60/46 133 246 6 35.72 7.14 0076720600200

27


ILMABOR® LABORATORINIAI STIKLAI IŠ ILMENAU / ILMENAU LABORATORIJAS TRAUKI

Buteliai reagentams, plačiu kaklu

Tamsaus stiklo, su kūgio formos

šlifu, su stikliniu kamščiu, DIN

12039, silikatinis stiklas

Reaģentu pudeles ar platu kaklu

Tumšā stikla, koniskas,

ar stikla aizbāzni

DIN 12039, nātrija – kalcija stikls

TGI

Tūris,

ml

Šlifas

d

mm

h

mm

Kiekis pakuotėje

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo Nr.

Tilpums

ml

Šlifs

Daudzums

iepakojumā, gab

Kataloga Nr.

50 24/20 42 77 48 12.32 2.46 0076720100500

100 29/22 52 95 48 12.73 2.55 0076720200500

250 34/24 70 128 30 16.42 3.28 0076720300500

500 45/27 86 162 9 22.99 4.60 0076720400500

1000 60/46 107 198 12 27.10 5.42 0076720500500

2000 60/46 133 246 6 39.21 7.84 0076720600500

Filtravimo kolbos

Erlenmejerio forma,

borosilikatinis stiklas 3.3

Filtrēšanas kolbas

Erlenmeijera formas,

borsilikāta stikls 3.3

Tūris,

ml

Šlifas

d

mm

h

mm

Kiekis pakuotėje

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo Nr.

Tilpums

ml

Šlifs

Daudzums

iepakojumā, gab

Kataloga Nr.

100 70 24 105 10 27.92 5.58 33768101

250 85 35 150 10 30.17 6.03 33768102

500 105 35 180 10 42.70 8.54 33768103

1000 135 45 230 10 55.83 11.17 33768104

Filtravimo kolbos

Erlenmejerio forma,

borosilikatinis stiklas 3.3

Filtrēšanas kolbas ar montāžas komplektu

Erlenmeijera formas,

borsilikāta stikls 3.3

Tūris,

ml

Šlifas

d

mm

h

mm

Kiekis pakuotėje

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo Nr.

Tilpums

ml

Šlifs

Daudzums

iepakojumā, gab

Kataloga Nr.

100 70 24 105 10 35.92 7.18 33768201

250 85 35 150 10 38.18 7.64 33768202

500 105 35 180 10 51.52 10.30 33768203

1000 135 45 230 10 66.61 13.32 33768204

Atsarginių dalių rinkinys

Su nuimama plastikine jungiamąja

veržle (10 mm) ir vamzdeliu,

tinkančiu visoms filtravimo kolboms

Montāžas komplekti

Ar noņemamu plastmasas galu un cauruli,

piemēroti lietošanai visām filtrēšanas

kolbām

Kiekis pakuotėje

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo Nr.

Daudzums

iepakojumā, gab

Kataloga Nr.

1 9.03 1.81 33768500

28


TGI

ILMABOR® LABORATORINIAI STIKLAI IŠ ILMENAU / ILMENAU LABORATORIJAS TRAUKI

Piltuvėliai

Dalomieji piltuvai

Ekstrakcijos stiklo įranga

Kondensatoriai

Piltuves

Atdalāmās piltuves

Ekstrakcijas aparāti

Dzesētāji

29


ILMABOR® LABORATORINIAI STIKLAI IŠ ILMENAU / ILMENAU LABORATORIJAS TRAUKI

TGI

30


TGI

ILMABOR® LABORATORINIAI STIKLAI IŠ ILMENAU / ILMENAU LABORATORIJAS TRAUKI

Piltuvėlis, trumpu koteliu

Piltuves ar īsu kātu

Silikatinis stiklas

Nātrija – kalcija stikls

d 1

mm

d 2

mm

h 1

mm

h 2

mm

Kiekis pakuotėje Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo

Nr.

Tilpums

ml

Daudzums

iepakojumā, gab

Kataloga

Nr.

30 6 55 30 10 4.52 0.90 00793101

35 6 60 35 10 4.72 0.94 00793102

45 6 80 45 10 4.93 0.99 00793104

50 8 90 50 10 5.13 1.03 00793105

55 8 95 55 10 5.54 1.11 00793106

60 8 110 60 10 6.16 1.23 00793107

75 8 125 70 10 6.67 1.33 00793108

80 8 140 80 10 7.39 1.48 00793109

100 10 175 100 10 9.03 1.81 00793110

120 12 210 120 10 12.73 2.55 00793111

Piltuvėlis, trumpu koteliu

Piltuves ar īsu kātu

Borosilikatinis stiklas 3.3 Borsilikāta stikls 3.3

d 1

mm

d 2

mm

h 1

mm

h 2

mm

Kiekis pakuotėje Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo

Nr.

Tilpums

ml

Daudzums

iepakojumā, gab

Kataloga

Nr.

30 6 55 30 10 5.54 1.11 33793101

35 6 60 35 10 6.16 1.23 33793102

45 6 80 45 10 6.57 1.31 33793104

50 8 90 50 10 7.18 1.44 33793105

55 8 95 55 10 7.80 1.56 33793106

60 8 110 60 10 8.62 1.72 33793107

75 8 125 70 10 9.24 1.85 33793108

80 8 140 80 10 9.85 1.97 33793109

100 10 175 100 10 11.29 2.26 33793110

120 12 210 120 10 16.01 3.20 33793111

31


ILMABOR® LABORATORINIAI STIKLAI IŠ ILMENAU / ILMENAU LABORATORIJAS TRAUKI

Piltuvėlis, ilgu koteliu

Piltuves ar garu kātu

TGI

Silikatinis stiklas

Nātrija – kalcija stikls

d 1

mm

d 2

mm

h 1

mm

h 2

mm

Kiekis pakuotėje Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo

Nr.

Tilpums

ml

Daudzums

iepakojumā, gab

Kataloga

Nr.

30 6 175 150 10 4.93 0.99 00793201

40 6 185 150 10 5.13 1.03 00793203

45 6 185 150 10 5.34 1.07 00793204

55 6 190 150 10 6.06 1.21 00793206

60 6 190 150 10 6.57 1.31 00793207

75 6 200 150 10 7.39 1.48 00793208

80 6 200 150 10 8.01 1.60 00793209

100 6 220 150 10 11.91 2.38 00793210

Piltuvėlis, ilgu koteliu

Piltuves ar garu kātu

Borosilikatinis stiklas 3.3 Borsilikāta stikls 3.3

d 1

mm

d 2

mm

h 1

mm

h 2

mm

Kiekis pakuotėje Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo

Nr.

Tilpums

ml

Daudzums

iepakojumā, gab

Kataloga

Nr.

30 6 175 150 10 5.95 1.19 33793201

40 6 185 150 10 6.57 1.31 33793203

45 6 185 150 10 6.98 1.40 33793204

55 6 190 150 10 8.21 1.64 33793206

60 6 190 150 10 9.03 1.81 33793207

75 6 200 150 10 9.85 1.97 33793208

80 6 200 150 10 10.47 2.09 33793209

100 6 220 150 10 12.32 2.46 33793210

Piltuvėlis, birioms medžiagoms

Piltuves, pulvera padevei

Borosilikatinis stiklas 3.3 Borsilikāta stikls 3.3

d 1

mm

d 2

mm

h 1

mm

h 2

mm

Kiekis pakuotėje Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo

Nr.

Tilpums

ml

Daudzums

iepakojumā, gab

Kataloga

Nr.

50 13 55 20 10 6.57 1.31 33793305

60 14 70 25 10 7.59 1.52 33793307

70 16 80 30 10 8.62 1.72 33793308

80 17 90 30 10 10.06 2.01 33793309

100 22 105 35 10 13.14 2.63 33793310

120 27 130 35 10 20.94 4.19 33793311

32


TGI

ILMABOR® LABORATORINIAI STIKLAI IŠ ILMENAU / ILMENAU LABORATORIJAS TRAUKI

Dalomasis piltuvas, cilindrinis

Cilindriskas atdalāmās piltuves

Čiaupas su stiklo arba PTFE kaiščiu,

su PP kamščiu, sugraduotas,

Borosilikatinis stiklas 3.3

Ar stikla vai PTFE korķi

Ar PP sprūdu, ar iedaļām,

borsilikāta stikls 3.3

Tūris,

ml

Šlifas

Kiekis pakuotėje

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo Nr.

stiklinių kaiščių

Tilpums

ml

Šlifs

Daudzums

iepakojumā, gab

Kataloga Nr.

50 19/26 1 85.39 17.08 33792101905

100 19/26 1 87.65 17.53 33792102905

250 29/32 1 103.66 20.73 33792103905

500 29/32 1 144.92 28.98 33792104905

1000 29/32 1 204.04 40.81 33792105905

2000 29/32 1 292.51 58.50 33792106905

Dalomasis piltuvas, kriaušės formos

Čiaupas su stiklo arba PTFE kaiščiu,

su PP kamščiu, negraduotas, DIN ISO

4800, borosilikatinis stiklas 3.3

Bumbierveida atdalāmās piltuvess

Ar stikla vai PTFE korķi

Ar PP sprūdu, bez iedaļām,

DIN ISO 4800

Borsilikāta stikls 3.3

Tūris,

ml

Šlifas

Kiekis pakuotėje

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo Nr.

stiklinių kaiščių

Tilpums

ml

Šlifs

Daudzums

iepakojumā, gab

Kataloga Nr.

50 19/26 1 97.91 19.58 33792201005

100 19/26 1 100.79 20.16 33792202005

250 29/32 1 114.75 22.95 33792203005

500 29/32 1 141.23 28.25 33792204005

1000 29/32 1 184.54 36.91 33792205005

2000 29/32 1 274.24 54.85 33792206005

Dalomasis piltuvas, kūginis

Čiaupas su stiklo arba PTFE kaiščiu,

su PP kamščiu, negraduotas, DIN ISO

4800, borosilikatinis stiklas 3.3

Koniskas atdalāmās piltuves

Ar stikla vai PTFE korķi

Ar PP sprūdu, bez iedaļām,

DIN ISO 4800

Borsilikāta stikls 3.3

Tūris,

ml

Šlifas

Kiekis pakuotėje

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo Nr.

stiklinių kaiščių

Tilpums

ml

Šlifs

Daudzums

iepakojumā, gab

Kataloga Nr.

50 19/26 1 87.65 17.53 33792301005

100 19/26 1 99.56 19.91 33792302005

250 29/32 1 109.82 21.96 33792303005

500 29/32 1 118.65 23.73 33792304005

1000 29/32 1 159.29 31.86 33792305005

2000 29/32 1 219.64 43.93 33792306005

33


ILMABOR® LABORATORINIAI STIKLAI IŠ ILMENAU / ILMENAU LABORATORIJAS TRAUKI

Liebigo kondensatorius

DIN 12576,

borosilikatinis

stiklas 3.3

Lībiga dzesētāji

DIN 12576,

borsilikāta

stikls 3.3

TGI

Gaubtuvo

ilgis,

mm

Garums

mm

Įmovos,

diametras

mm

Diametrs

mm

Stand. apatinis

šlifas ir

konusas

Standarta šlifs

un konuss

Kiekis

pakuotėje

Daudzums

iepakojumā, gab

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo Nr.

Kataloga Nr.

160 11 14/23 1 55.32 11.06 33781115

250 11 19/26 1 59.84 11.97 33781126

250 11 29/32 1 63.22 12.64 33781128

Alihno kondensatorius

DIN 12581,

borosilikatinis

stiklas 3.3

Lodīšu dzesētāji

DIN 12581,

borsilikāta

stikls 3.3

Gaubtuvo

ilgis,

mm

Garums

mm

Įmovos,

diametras

mm

Diametrs

mm

Stand. apatinis

šlifas ir

konusas

Standarta šlifs

un konuss

Kiekis

pakuotėje

Daudzums

iepakojumā, gab

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo Nr.

Kataloga Nr.

160 11 19/26 1 89.19 17.84 33781216

250 11 29/32 1 94.63 18.93 33781228

Dimroto kondensatorius

DIN 12591,

borosilikatinis

stiklas 3.3

Spirālveida (Dimrota) dzesētāji

DIN 12591,

borsilikāta

stikls 3.3

Gaubtuvo

ilgis,

mm

Garums

mm

Įmovos,

diametras

mm

Diametrs

mm

Stand. apatinis

šlifas ir

konusas

Standarta šlifs

un konuss

Kiekis

pakuotėje

Daudzums

iepakojumā, gab

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo Nr.

Kataloga Nr.

160 11 29/32 1 89.19 17.84 33781318

250 11 29/32 1 91.14 18.23 33781328

400 11 29/32 1 106.12 21.22 33781338

Spiralinis distiliavimo kondensatorius

Borosilikatinis

stiklas 3.3

Spirālveida dzesētāji

DIN 12576,

borsilikāta stikls 3.3

Gaubtuvo

ilgis,

mm

Garums

mm

Įmovos,

diametras

mm

Diametrs

mm

Stand. apatinis

šlifas ir

konusas

Standarta šlifs

un konuss

Kiekis

pakuotėje

Daudzums

iepakojumā, gab

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo Nr.

Kataloga Nr.

200 11 14/23 1 92.58 18.52 33781455

200 11 29/32 1 94.83 18.97 33781458

300 11 29/32 1 107.77 21.55 33781468

400 11 29/32 1 110.64 22.13 33781438

34


TGI

ILMABOR® LABORATORINIAI STIKLAI IŠ ILMENAU / ILMENAU LABORATORIJAS TRAUKI

Ekstrakcijos aparatas Soxhlet

Dalys:

--Soxhlet ekstraktorius;

--Plokščiadugnė kolba su standartiniu

šlifu NS 29/32;

--Dimroto kondensatorius su standartiniu

šlifu NS 29/32;

--Redukcijos adapteris su konusu NS

45/40 ir šlifu NS 29/32;

Borosilikatinis stiklas 3.3

Ekstrakcijas aparāti Soxhlet

Sastāvdaļas:

--Soxhlet ekstraktors;

--plakandibena kolba ar standarta šlifu NS

29/32;

--spirālveida dzesētājs ar standarta šlifu

NS 29/32;

--adapteris ar konusu NS 45/40 un šlifu NS

29/32.

Borsilikāta stikls 3.3

Ekstraktoriaus

tūris, ml

Plokščiadugnės

kolbos tūris, ml

Kiekis pakuotėje

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo Nr.

Ekstraktora

tilpums, ml

Plakandibena

kolbas tilpums,ml

Daudzums

iepakojumā, gab

Kataloga Nr.

30 100 1 193.06 38.61 33785101

100 250 1 246.12 49.22 33785103

250 500 1 269.83 53.97 33785105

500 1000 1 372.56 74.51 33785106

Ekstraktorius Soxhlet

DIN 12602.

Borosilikatinis stiklas 3.3

Soxhlet ekstraktori

DIN 12602,

borsiliktāta stikls 3.3

Tūris

ml

Šlifas Konusas Kiekis pakuotėje

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo Nr.

Tilpums

ml

Šlifs

1) Ne pagal DIN / Neatbilst DIN.

Konuss

Daudzums

iepakojumā, gab

Kataloga Nr.

30 29/32 29/32 1 87.65 17.53 33785201

100 45/40 29/32 1 102.74 20.55 33785203

250 45/40 29/32 1 139.79 27.96 33785205

500 45/40 1) 29/32 1 180.23 36.05 33785206

35


ILMABOR® LABORATORINIAI STIKLAI IŠ ILMENAU / ILMENAU LABORATORIJAS TRAUKI

Pastabos / Notes

TGI

36


TGI

ILMABOR® LABORATORINIAI STIKLAI IŠ ILMENAU / ILMENAU LABORATORIJAS TRAUKI

Dažymo indai

Stiklinės dėžutės

Cilindriniai indai

Svėrimo buteliai

Stikliniai indai

Objektiniai stikleliai

Dengiamieji stikleliai

Mėgintuvėliai

Kamščiai

Krāsošanas trauki

Stikla kastītes

Cilindriski trauki

Svēršanas pudeles

Stikla kārbiņas

Mikroskopa

priekšmetstikliņi

Mikroskopa segstikliņi

Mēģenes

Aizbāžņi

37


ILMABOR® LABORATORINIAI STIKLAI IŠ ILMENAU / ILMENAU LABORATORIJAS TRAUKI

TGI

38


TGI

ILMABOR® LABORATORINIAI STIKLAI IŠ ILMENAU / ILMENAU LABORATORIJAS TRAUKI

Dažymo indas Nr 1, Helendalo tipas

Standartinis skirtas 16

mikroskopo objektinių stiklelių,

kurių matmenys 76 x 26 mm

silikatinis stiklas

Krāsošanas trauki, Hellendāla

Standarta dizains, 16

priekšmetstikliņiem

ar izmēru 76 x 26 mm

Nātrija – kalcija stikls

1

Kiekis pakuotėje

Daudzums

iepakojumā, gab

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo Nr.

Kataloga Nr.

10 24.02 4.80 00762100001

Dažymo indas Nr 2, Helendalo tipas

Standartinis skirtas 16

mikroskopo objektinių stiklelių,

kurių matmenys 76 x 26 mm

silikatinis stiklas

Krāsošanas trauki, Hellendāla

Ar paplašinātu augšdaļu,

16 priekšmetstikliņiem

ar izmēru 76 x 26 mm

Nātrija – kalcija stikls

2

Kiekis pakuotėje

Daudzums

iepakojumā, gab

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo Nr.

Kataloga Nr.

10 18.68 3.74 00762200001

Dažymo indas Nr 3, Zieferdekerio tipas

Skirtas 10 mikroskopo objektinių

stiklelių, kurių matmenys 76 x 26

mm silikatinis stiklas

Krāsošanas trauki, Šieferdekera

Standarta dizains, 10

priekšmetstikliņiem ar izmēru 76 x 26 mm

Nātrija – kalcija stikls

3

Kiekis pakuotėje

Daudzums

iepakojumā, gab

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo Nr.

Kataloga Nr.

10 18.68 3.74 00762300001

Dažymo indas Nr4, Koplino tipas

Skirtas 10 mikroskopo objektinių

stiklelių, kurių matmenys 76 x 26

mm silikatinis stiklas

Krāsošanas trauki, Koplina

Standarta dizains, 10

priekšmetstikliņiem ar izmēru 76 x 26 mm

Nātrija – kalcija stikls

4

Kiekis pakuotėje

Daudzums

iepakojumā, gab

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo Nr.

Kataloga Nr.

10 16.83 3.37 00762400001

Stiklinis indas Nr5

Dažymo laikikliui

silikatinis stiklas

Stikla trauki

Stikla trauki priekšmetstikliņu krāsošanai

Nātrija – kalcija stikls

5

Kiekis pakuotėje

Daudzums

iepakojumā, gab

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo Nr.

Kataloga Nr.

10 24.22 4.84 00762500001

39

20


ILMABOR® LABORATORINIAI STIKLAI IŠ ILMENAU / ILMENAU LABORATORIJAS TRAUKI

Dažymo laikiklis

Skirtas 10 mikroskopo objektinių

stiklelių, kurių matmenys 76 x

26 mm, silikatinis stiklas

Paliktnis priekšmetstikliņu krāsošanai

10 priekšmetstikliņiem, ar izmēru 76 x 26 mm

Nātrija- kalcija stikls

TGI

Kiekis pakuotėje

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo Nr.

Daudzums

iepakojumā, gab

Kataloga Nr.

10 14.37 2.87 00762600001

Plieno laikiklis-rankena

Tērauda rokturi

Dažymo laikikliui

Krāsošanas paliktnim.

Kiekis pakuotėje

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo Nr.

Daudzums

iepakojumā, gab

Kataloga Nr.

6 3.90 0.78 00762700000

Stiklinis indas

Ground edge - dugnas

silikatinis stiklas

Trauki ar slīpētām malām

Nātrija – kalcija stikls

l

mm

b

mm

h

mm

Kiekis pakuotėje

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo Nr.

Daudzums

iepakojumā, gab

Stikliniai indai iš borosilikato 3.3 yra tiekiami pagal poreikį.

Pēc pieprasījuma piedāvājam traukus arī no borsilikāta stikla.

Kataloga Nr.

50 30 100 4 28.94 5.79 00761001001

50 80 150 4 44.34 8.87 00761003001

50 100 150 18 47.01 9.40 00761004001

80 60 100 30 40.85 8.17 00761006001

100 100 100 24 25.04 5.01 00761008001

100 100 150 9 41.26 8.25 00761009001

100 100 200 9 57.58 11.52 00761010001

100 150 100 8 44.34 8.87 00761012001

120 120 100 9 42.08 8.42 00761015001

120 200 120 6 55.22 11.04 00761018001

130 95 130 12 47.21 9.44 00761019001

150 100 150 8 44.95 8.99 00761021001

180 130 180 4 65.07 13.01 00761026001

200 100 100 8 49.47 9.89 00761027001

200 150 200 4 73.90 14.78 00761028001

200 200 200 1 153.13 30.63 00761031001

220 300 150 2 99.14 19.83 00761033001

220 300 240 1 125.21 25.04 00761034001

250 150 150 4 80.47 16.09 00761035001

250 180 220 2 100.99 20.20 00761036001

300 140 200 2 95.66 19.13 00761041001

40


TGI

ILMABOR® LABORATORINIAI STIKLAI IŠ ILMENAU / ILMENAU LABORATORIJAS TRAUKI

Cilindrai

Cilindriskas glāzes

Silikatinis stiklas

Nātrija – kalcija stikls

d

mm

h

mm

Kiekis pakuotėje

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo Nr.

Daudzums

iepakojumā, gab

Kataloga Nr.

80 80 12 12.73 2.55 00763002001

100 100 15 16.42 3.28 00763004001

100 150 12 19.50 3.90 00763005001

100 200 12 23.71 4.74 00763006001

100 250 15 27.92 5.58 00763007001

100 300 12 31.61 6.32 00763008001

120 120 12 21.35 4.27 00763009001

150 150 6 27.51 5.50 00763010001

150 220 6 37.77 7.55 00763011001

150 300 4 42.90 8.58 00763012001

200 150 2 54.60 10.92 00763014001

200 200 2 62.20 12.44 00763015001

200 300 2 79.23 15.85 00763016001

200 250 2 68.15 13.63 00763017001

200 400 1 103.25 20.65 00763018001

250 500 2 192.54 38.51 00763019001

250 200 2 92.58 18.52 00763020001

250 250 2 102.63 20.53 00763021001

250 300 1 107.97 21.59 00763022001

250 400 2 164.22 32.84 00763023001

Cilindrai iš borosilikatinio stiklo yra pristatomi, Jums pageidaujant.

Pēc pieprasījuma piegādājam cilindriskas glāzes arī no borsilikāta stikla.

Stiklinės dėžutės

Plokščios,

borosilikatinis stiklas 3.3

Stikla kastītes

Presētas,

borsilikāta stikls 4.2

l

mm

b

mm

h

mm

Kiekis pakuotėje

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo Nr.

Daudzums

iepakojumā, gab

Kataloga Nr.

110 110 40 25 4.93 0.99 42646001

240 115 40 16 5.54 1.11 42646002

2

Stikliniai indai

Stikla trauciņi

Plokšti,

borosilikatinis stiklas 3.3

Presēti,

borsilikāta stikls 4.2

h

mm

d

mm

Kiekis pakuotėje

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo Nr.

Daudzums

iepakojumā, gab

Kataloga Nr.

50 100 30 3.90 0.78 42645001

55 150 15 4.11 0.82 42645002

41


ILMABOR® LABORATORINIAI STIKLAI IŠ ILMENAU / ILMENAU LABORATORIJAS TRAUKI

Svėrimo indeliai, su dangčiu (biuksai) Sverglāzes, ar vāciņu

TGI

Borosilikatinis stiklas 3.3 Borsilikāta stikls 3.3

Diametras

mm

Aukštis

mm

Talpa

ml

Kiekis pakuotėje

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo Nr.

Daudzums

iepakojumā, gab

Kataloga Nr.

25 25 6 6 26.27 5.25 33787001

25 40 10 6 25.66 5.13 33787002

30 50 20 6 26.48 5.30 33787003

35 30 15 6 27.51 5.50 33787004

35 70 45 6 29.76 5.95 33787005

40 80 70 6 32.64 6.53 33787006

50 30 30 6 30.38 6.08 33787007

50 80 110 6 42.29 8.46 33787008

Stikliniai indai vatai

Su rankenėle ir uždengiamu

dangčiu.

Plonas apatinis kraštas

Silikatinis stiklas

Stikla kārbiņas

Vates, cilindrs, ar stabilu pamatni un

piegulošu vāciņu.

Ar smalki slīpētām malām.

Nātrija – kalcija stikls

d

mm

h

mm

Kiekis pakuotėje

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo Nr.

Daudzums

iepakojumā, gab

Kataloga Nr.

80 80 15 27.92 5.58 00765104002

100 100 16 34.49 6.90 00765109002

120 120 16 43.52 8.70 00765114002

150 150 8 59.32 11.86 00765116002

42


ILMABOR® LABORATORINIAI STIKLAI IŠ ILMENAU / ILMENAU LABORATORIJAS TRAUKI

TGI

Objektiniai stikleliai

Mikroskopa priekšmetstikliņi

Matmenys 72 x 26 mm

Storis 0,8–1,0 mm

izmērs 76 x 26 mm,

biezums 0,8 – 1,0 mm

Tipas

Kiekis pakuotėje

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo Nr.

Veids

Daudzums

iepakojumā, gab

Kataloga Nr.

Įpjauti kraštai

Ar slīpētām malām

Įpjauti kraštai, vienas matinis galas

Ar slīpētām malām, ar vienu matētu malu

Įpjauti kraštai, du matiniai galai

Ar slīpētām matētām malām

50 121.11 24.22 00771001001

50 152.31 30.46 00771001002

50 156.83 31.37 00771001003

Dengiamieji stikleliai

Storis 0,13–0,17 mm

Borosilikatinis stiklas

Mikroskopa segstikliņi

Biezums 0,13 – 0,17 mm,

Borsilikāta stikls 3.3.

Dydis

mm

Kiekis pakuotėje

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo Nr.

Izmērs

mm

Daudzums

iepakojumā, gab

Kataloga Nr.

15 x 15 100 48.85 9.77 33772001

18 x 18 100 42.29 8.46 33772002

20 x 20 100 56.04 11.21 33772003

22 x 22 100 60.14 12.03 33772005

24 x 24 100 76.15 15.23 33772007

24 x 32 100 99.35 19.87 33772011

24 x 40 100 124.39 24.88 33772008

24 x 50 100 140.40 28.08 33772009

24 x 60 100 174.48 34.90 33772010

Kitų matmenų ir storių gaminiai gali būti pateikti, Jums užsakius.

Pēc pieprasījuma iespējami arī cita izmēra un biezuma segstikliņi.

43


ILMABOR® LABORATORINIAI STIKLAI IŠ ILMENAU / ILMENAU LABORATORIJAS TRAUKI

Mėgintuvėliai

Mēģenes

TGI

Tiesiom ar išgaubtom

briaunom

Silikatinis stiklas

Taisnas vai ar aploci

Nātrija – kalcija stikls

Diametras

mm

Diametrs

mm

Ilgis

mm

Garums

mm

Storis

mm

Biezums

mm

Kiekis

pakuotėje

Daudzums

iepakojumā,

gab

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo Nr.

tiesi

briauna

Kataloga Nr.

ar taisnu

malu

Katalogo Nr.

išgaubta

briauna

Kataloga Nr.

ar aploci

2 75 0,6 144 190.49 38.10 00798036200

12 100 0,6 144 239.96 47.99 00798036230

16 100 0,6 78 296.20 59.24 00798036260

16 100 1,0 78 308.93 61.79 00798036280

16 160 0,6 100 362.92 72.58 00798036330

16 160 1,0 100 417.11 83.42 00798036350

16 180 0,8 156 609.65 121.93 00798036400

16 160 0,6 100 384.47 76.89 00798036331

16 160 1,0 100 438.66 87.73 00798036351

Minimalus užsakymas: 10.000 vnt. pakuotėje / Minimālais daudzums pasūtījumā 10 000 gab.

Plastiko kamščiai

Plastikāta aizbāžņi

Polipropilenas

Polipropilēna

Nominalus dydis

Šlifui

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo Nr.

Nominālais lielums Šlifam Kataloga Nr.

7 7/16 0.82 0.16 00782102

10 10/19 1.03 0.21 00782103

12 12/21 1.13 0.23 00782104

14 14/23 1.23 0.25 00782105

19 19/26 1.44 0.29 00782106

24 24/29 1.64 0.33 00782107

29 29/32 2.46 0.49 00782108

34 34/35 4.11 0.82 00782109

Tuščiaviduriai kamščiai

Stikla aizbāžņi

Standartinė kūginė apačia

DIN 12252

Borosilikatinis stiklas 3.3

Ar standarta šlifu

DIN 12252

Borsilikāta stikls 3.3

Šlifui

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo Nr.

Šlifam

Kataloga Nr.

7/16 5.95 1.19 33782202

10/19 5.95 1.19 33782203

12/21 6.16 1.23 33782204

14/23 6.16 1.23 33782205

19/26 7.80 1.56 33782206

24/29 9.44 1.89 33782207

29/32 11.70 2.34 33782208

34/35 26.89 5.38 33782209

45/40 42.49 8.50 33782210

44


TGI

ILMABOR® LABORATORINIAI STIKLAI IŠ ILMENAU / ILMENAU LABORATORIJAS TRAUKI

Matavimo pipetės

Tūrio matavimo pipetės

Biuretės

Matavimo cilindrai

Piknometrai

Skaičiavimo kamera

Kraujo skiedimo pipetės

Mērpipetes

Tilpuma mērpipetes

Biretes

Mērcilindri

Mērkolbas

Piknometri

Skaitīšanas kamera

Pipete asiņu atšķaidīšanai

45


ILMABOR® LABORATORINIAI STIKLAI IŠ ILMENAU / ILMENAU LABORATORIJAS TRAUKI

TGI

46


TGI

ILMABOR® LABORATORINIAI STIKLAI IŠ ILMENAU / ILMENAU LABORATORIJAS TRAUKI

Matavimo pipetės AS klasė

Pilno ištekėjimo. 0 padala,

AS klasė, ištekėjimo laikas 15 s

Mėlynos spalvos padalos ir

numeracija DIN 12697

Silikatinis stiklas

AS klases mērpipetes

Nulles vērtība augšgalā

AS klase, iztecēšanas laiks 15 s

Noturīga zila gradācija un

apraksts DIN 12697

Nātrija – kalcija stikls

Tūris

ml

Padalos

ml

Tikslumas

±ml

Kiekis pakuotėje

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo Nr.

Tilpums

ml

Iedaļas

ml

Precizitāte

vērtība, ±ml

1) Papildo DIN standartą / DIN papildinājumi.

Daudzums

iepakojumā, gab

Kataloga Nr.

0,5 0,01 0,005 10 3.75 0.75 00711101211

1 0,01 0,006 10 3.69 0.74 00711102211

2 0,02 0,010 10 3.90 0.78 00711103211

5 0,05 0,030 10 4.11 0.82 00711104211

10 0,1 0,050 10 4.31 0.86 00711106211

25z 0,1 0,100 10 7.39 1.48 00711107211

50 1) 0,5 0,200 10 20.12 4.02 00711108211

Matavimo pipetės AS klasė

Pilno ištekėjimo. 0 padala,

AS klasė, ištekėjimo laikas 15 s

Mėlynos spalvos padalos ir

numeracija DIN 12697

Silikatinis stiklas

AS klases mērpipetes

Nulles vērtība augšgalā

AS klase, iztecēšanas laiks 15 s

Noturīga dzintarkrāsas gradācija un

apraksts DIN 12697

Nātrija – kalcija stikls

Tūris

ml

Padalos

ml

Tikslumas

±ml

Kiekis pakuotėje

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo Nr.

Tilpums

ml

Iedaļas

ml

Precizitāte

vērtība, ±ml

1) Papildo DIN standartą / DIN papildinājumi.

Daudzums

iepakojumā, gab

Kataloga Nr.

0,5 0,01 0,005 10 3.91 0.78 00711101221

1 0,01 0,006 10 3.90 0.78 00711102221

2 0,02 0,010 10 4.11 0.82 00711103221

5 0,05 0,030 10 4.31 0.86 00711104221

10 0,1 0,050 10 4.52 0.90 00711106221

25 0,1 0,100 10 7.59 1.52 00711107221

50 1) 0,5 0,200 10 20.32 4.06 00711108221

Matavimo pipečių viršus, kurių talpa 5 ml ir

daugiau, pritaikytas specialiam medvilniniam

kaiščiui. Medvilninis kaištis pailgina ištekėjimo

laiką ir įtakoja tikslumą.

Mērpipetes, kuru tilpums ir 5 ml un vairāk, ir

ar īpaši izveidotu augšdaļu, kurā ir iespējams

ievietot vates aizbāzni. Vates aizbāznis

ievērojami palielina pipetes iztecēšanas laiku,

tādējādi palielinot precizitāti.

47


ILMABOR® LABORATORINIAI STIKLAI IŠ ILMENAU / ILMENAU LABORATORIJAS TRAUKI

Matavimo pipetės AS H klasė

Pilno ištekėjimo. 0 padala

AS klasė sertifikuota, ištekėjimo

laikas 15 s

Mėlynos spalvos padalos ir

numeracija DIN 12697

Silikatinis stiklas

AS H klases mērpipetes

Nulles vērtība augšgalā

AS klase, papildus sertificēta saskaņā ar H

prasībām, iztecēšanas laiks 15 s

Noturīga zila gradācija un

apraksts DIN 12697

Nātrija – kalcija stikls.

TGI

Tūris

ml

Padalos

ml

Tikslumas

±ml

Kiekis pakuotėje

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo Nr.

Tilpums

ml

Iedaļas

ml

Precizitāte

vērtība, ±ml

1) Papildo DIN standartą / DIN papildinājumi.

Daudzums

iepakojumā, gab

Kataloga Nr.

0,5 0,01 0,005 10 4.81 0.96 00711101311

1 0,01 0,006 10 4.52 0.90 00711102311

2 0,02 0,010 10 4.72 0.94 00711103311

5 0,05 0,030 10 5.13 1.03 00711104311

10 0,1 0,050 10 5.54 1.11 00711106311

25 0,1 0,100 10 9.44 1.89 00711107311

50 1) 0,5 0,200 10 23.20 4.64 00711108311

Matavimo pipetės AS H klasė

Pilno ištekėjimo. 0 padala

AS klasė sertifikuota, ištekėjimo

laikas 15 s

Mėlynos spalvos padalos ir

numeracija DIN 12697

Silikatinis stiklas

AS H klases mērpipetes

Nulles vērtība augšgalā

AS klase, papildus sertificēta saskaņā ar H

prasībām, iztecēšanas laiks 15 s

Noturīga dzintarkrāsas gradācija un

apraksts DIN 12697

Nātrija – kalcija stikls.

Tūris

ml

Padalos

ml

Tikslumas

±ml

Kiekis pakuotėje

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo Nr.

Tilpums

ml

Iedaļas

ml

Precizitāte

vērtība, ±ml

1) Papildo DIN standartą / DIN papildinājumi.

Daudzums

iepakojumā, gab

Kataloga Nr.

0,5 0,01 0,005 10 6.77 1.35 00711101321

1 0,01 0,006 10 4.93 0.99 00711102321

2 0,02 0,010 10 5.13 1.03 00711103321

5 0,05 0,030 10 5.34 1.07 00711104321

10 0,1 0,050 10 5.95 1.19 00711106321

25 0,1 0,100 10 9.65 1.93 00711107321

50 1) 0,5 0,200 10 23.40 4.68 00711108321

Matavimo pipečių viršus, kurių talpa 5 ml ir

daugiau, pritaikytas specialiam medvilniniam

kaiščiui. Medvilninis kaištis pailgina ištekėjimo

laiką ir įtakoja tikslumą.

Mērpipetes, kuru tilpums ir 5 ml un vairāk, ir

ar īpaši izveidotu augšdaļu, kurā ir iespējams

ievietot vates aizbāzni. Vates aizbāznis

ievērojami palielina pipetes iztecēšanas laiku,

tādējādi palielinot precizitāti.

48


TGI

ILMABOR® LABORATORINIAI STIKLAI IŠ ILMENAU / ILMENAU LABORATORIJAS TRAUKI

Tūrio matavimo pipetės (Moro) AS klasės AS klases tilpuma mērpipetes (Mora)

Su viena žyme, AS klasė,

Ištekėjimo laikas 15 s

Mėlynos spalvos padalos ir

numeracija DIN 12691

Silikatinis stiklas

Ar vienu atzīmi, AS klases,

iztecēšanas laiks 15 s

Noturīga zila gradācija un

apraksts DIN 12691

Nātrija – kalcija stikls

Tūris

ml

Tikslumas

±ml

Kiekis pakuotėje

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo Nr.

Tilpums

ml

Precizitāte

vērtība, ±ml

Daudzums

iepakojumā, gab

Kataloga Nr.

0,5 0,005 10 5.54 1.11 0071200121

1 0,007 10 5.54 1.11 0071200221

2 0,010 10 5.95 1.19 0071200321

5 0,015 10 6.16 1.23 0071200421

10 0,020 10 7.39 1.48 0071200521

20 0,030 10 8.83 1.77 0071200621

25 0,030 10 9.44 1.89 0071200721

50 0,050 10 14.98 3.00 0071200821

100 0,080 10 20.94 4.19 0071200921

Tūrio matavimo pipetės (Moro) AS klasės

Su viena žyme, AS klasė,

Ištekėjimo laikas 15 s

Gintaro spalvos padalos ir

numeracija DIN 12691

Silikatinis stiklas

AS klases tilpuma mērpipetes (Mora)

Ar vienu atzīmi, AS klases,

iztecēšanas laiks 15 s

Noturīga dzintarkrāsas

gradācija un apraksts DIN 12691

Nātrija – kalcija stikls

Tūris

ml

Tikslumas

±ml

Kiekis pakuotėje

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo Nr.

Tilpums

ml

Precizitāte

vērtība, ±ml

Daudzums

iepakojumā, gab

Kataloga Nr.

0,5 0,005 10 5.64 1.13 0071200122

1 0,007 10 5.64 1.13 0071200222

2 0,010 10 6.16 1.23 0071200322

5 0,015 10 6.36 1.27 0071200422

10 0,020 10 7.59 1.52 0071200522

20 0,020 10 9.03 1.81 0071200622

25 0,030 10 9.65 1.93 0071200722

50 0,050 10 15.19 3.04 0071200822

100 0,080 10 21.14 4.23 0071200922

49


ILMABOR® LABORATORINIAI STIKLAI IŠ ILMENAU / ILMENAU LABORATORIJAS TRAUKI

Tūrio matavimo pipetės (Moro) AS H klasės AS H klases tilpuma mērpipetes (Mora)

Su viena žyme AS klasė, sertifikuota

Ištekėjimo laikas 15 s

Mėlynos spalvos padalos ir

numeracija DIN 12691

Silikatinis stiklas

Nulles vērtība augšgalā

AS klase, papildus sertificēta saskaņā ar H

prasībām, iztecēšanas laiks 15 s

Noturīga zila gradācija un

apraksts DIN 12691

Nātrija – kalcija stikls

TGI

Tūris

ml

Tikslumas

±ml

Kiekis pakuotėje

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo Nr.

Tilpums

ml

Precizitāte

vērtība, ±ml

Daudzums

iepakojumā, gab

Kataloga Nr.

0,5 0,005 10 5.64 1.13 0071200131

1 0,007 10 5.64 1.13 0071200231

2 0,010 10 5.95 1.19 0071200331

5 0,015 10 6.16 1.23 0071200431

10 0,020 10 7.80 1.56 0071200531

20 0,030 10 10.06 2.01 0071200631

25 0,030 10 10.16 2.03 0071200731

50 0,050 10 15.81 3.16 0071200831

100 0,080 10 21.76 4.35 0071200931

Tūrio matavimo pipetės (Moro) AS H klasės AS H klases tilpuma mērpipetes (Mora)

Viena žymė AS klasė,

sertifikuota

Ištekėjimo laikas 15 s

Gintaro spalvos padalos ir

numeracija DIN 12691

Silikatinis stiklas

Nulles vērtība augšgalā

AS klase, papildus sertificēta saskaņā ar H

prasībām, iztecēšanas laiks 15 s

Noturīga dzintarkrāsas gradācija un

apraksts DIN 12691

Nātrija – kalcija stikls

Tūris

ml

Tikslumas

±ml

Kiekis pakuotėje

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo Nr.

Tilpums

ml

Precizitāte

vērtība, ±ml

Daudzums

iepakojumā, gab

Kataloga Nr.

0,5 0,005 10 6.16 1.23 0071200132

1 0,007 10 6.16 1.23 0071200232

2 0,010 10 6.36 1.27 0071200332

5 0,015 10 6.57 1.31 0071200432

10 0,020 10 8.21 1.64 0071200532

20 0,030 10 10.16 2.03 0071200632

25 0,030 10 10.67 2.13 0071200732

50 0,050 10 16.42 3.28 0071200832

100 0,080 10 21.96 4.39 0071200932

50


TGI

ILMABOR® LABORATORINIAI STIKLAI IŠ ILMENAU / ILMENAU LABORATORIJAS TRAUKI

Biuretės, tiesiu kraneliu

Stiklo kaištis, AS klasės

Skaidraus stiklo

Mėlynos spalvos padalos ir

numeracija DIN EN ISO 385

Borosilikatinis stiklas 3.3

Biretes ar taisnu krānu

Ar stikla aizbāzni, AS klases

Noturīga zila gradācija un apraksts,

caurspīdīgas

DIN EN ISO 385

Borsilikāta stiks 3.3

Tūris

ml

Padalos

ml

Tikslumas

±ml

Kiekis pakuotėje

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo Nr.

Tilpums

ml

Iedaļas

ml

Precizitāte

vērtība, ±ml

Daudzums

iepakojumā, gab

Taip pat pristatome ir ASklasė - su atitikties sertifikatu.

Piegādājam arī sertificētas atbilstoši AS klasės.

1) Išbėgimo laikas ir skalės ilgis ne pagal DIN EN ISO 385.

Iztecēšanas laiks un skalas garums nav saskaņā ar DIN EN ISO 385.

Kataloga Nr.

10 0,02 0,02 1 52.96 10.59 33721001211

25 0,05 0,03 1 53.37 10.67 33721002211

50 0,10 0,05 1 53.99 10.80 33721003211

100 1) 0,20 0,1 1 56.04 11.21 33721004211

Biuretės, tiesiu kraneliu

PTFE kaištis, AS klasės

Mėlynos spalvos padalos ir

numeracija DIN EN ISO 385

Borosilikatinis stiklas 3.3

Biretes ar taisnu krānu

ar PTFE aizbāzni, AS klases

noturīga zila gradācija un apraksts

ar Šelbaha skalu DIN EN ISO 385

Borsilikāta stikls 3.3

Tūris

ml

Padalos

ml

Tikslumas

±ml

Kiekis pakuotėje

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo Nr.

Tilpums

ml

Iedaļas

ml

Precizitāte

vērtība, ±ml

Daudzums

iepakojumā, gab

Taip pat pristatome ir AS klasė - su atitikties sertifikatu.

Piegādājam arī sertificētas atbilstoši AS klasės.

1) Be Šelbako apačios / bez Šelbaha skalas.

2) Išbėgimo laikas ir skalės ilgis ne pagal DIN EN ISO 385.

Iztecēšanas laiks un skalas garums nav saskaņā ar DIN EN ISO 385.

Kataloga Nr.

10 1) 0,02 0,02 1 64.66 12.93 33721001215

25 0,05 0,03 1 69.38 13.88 33721102215

50 0,10 0,05 1 69.18 13.84 33721103215

100 2) 0,20 0,1 1 71.02 14.20 33721104215

51


ILMABOR® LABORATORINIAI STIKLAI IŠ ILMENAU / ILMENAU LABORATORIJAS TRAUKI

Biuretės, pagal Peletą

Be tarpinio kranelio Su PTFE

kaiščiu, be priedų AS klasė,

Mėlynos spalvos padalos ir

numeracija DIN EN ISO 385

Borosilikatinis stiklas 3.3

Pelleta biretes

Bez noslēdzoša starpkrāna

Ar PTFE asi, AS klase, noturīga zila gradācija

un apraksts. Ar Šelbaha skalu

DIN EN ISO 385

Borsilikāta stikls 3.3

TGI

Tūris

ml

Padalos

ml

Tikslumas

±ml

Kiekis pakuotėje

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo Nr.

Tilpums

ml

Iedaļas

ml

Precizitāte

vērtība, ±ml

Taip pat pristatome ir AS - su atitikties sertifikatu.

Piegādājam arī sertificētas atbilstoši AS klasei.

1) Be Šelbako apačios

bez Šelbaha skalas.

Daudzums

iepakojumā, gab

Kataloga Nr.

10 1) 0,02 0,02 2 252.28 50.46 33723001214

25 0,05 0,03 2 259.67 51.93 33723102214

50 0,10 0,05 2 269.83 53.97 33723103214

Biuretės, pagal Peletą

Su tarpiniu kraneliu, PTFE

kaiščiu Su PTFE kaiščiu-tarpine,

be priedų AS klasė

Mėlynos spalvos padalos ir

numeracija DIN EN ISO 385

Borosilikatinis stiklas 3.3

Pelleta biretes

Ar starpkrānu – PTFE aizbāzni,

ar PTFE asi, AS klases, noturīga zila

gradācija un apraksts,

ar Šelbaha skalu,

DIN EN ISO 385

Borsilikāta stikls 3.3

Tūris

ml

Padalos

ml

Tikslumas

±ml

Kiekis pakuotėje

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo Nr.

Tilpums

ml

Iedaļas

ml

1) Be Šelbako apačios

bez Šelbaha skalas.

Precizitāte

vērtība, ±ml

Daudzums

iepakojumā, gab

Kataloga Nr.

10 1) 0,02 0,02 2 301.75 60.35 33723001215

25 0,05 0,03 2 311.39 62.28 33723102215

50 0,10 0,05 2 321.76 64.35 33723103215

52


TGI

ILMABOR® LABORATORINIAI STIKLAI IŠ ILMENAU / ILMENAU LABORATORIJAS TRAUKI

Biuretės, pagal Peletą

Su tarpiniu kraneliu, PTFE tarpine

kaiščiu, Su PTFE kaiščiu,

be priedų AS sertifikuota klasė,

Mėlynos spalvos

padalos ir numeracija Su Šelbako

apačia DIN EN ISO 385

Borosilikatinis stiklas 3.3

Pelleta biretes

Ar starpkrānu – PTFE aizbāzni

Ar PTFE asi - vārstu, AS klases, papildus

sertificēta saskaņā ar H prasībām.

Noturīga zila gradācija un apraksts

Ar Šelbaha skalu

DIN EN ISO 385

Borsilikāta stikls 3.3

Tūris

ml

Padalos

ml

Tikslumas

±ml

Kiekis pakuotėje

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo Nr.

Tilpums

ml

Iedaļas

ml

Precizitāte

vērtība, ±ml

Daudzums

iepakojumā, gab

Kataloga Nr.

10 1) 0,02 0,02 2 417.72 83.54 33723001315

25 0,05 0,03 2 421.11 84.22 33723102315

50 0,10 0,05 2 424.50 84.90 33723103315

1) Be Šelbako apačios / bez Šelbaha skalas.

Automatinės biuretės

Pagal dr. Šilingą Su mygtuku,

garantuojančiu tikslų titravimą

Su PE rezervuaru, B klasė

Mėlynos spalvos padalos ir

numeracija

Borosilikatinis stiklas 3.3

dr.Šillinga automātiskās biretes

Ar spiedpogu, garantējot

precīzāku titrēšanu Ar PE rezervuāru

B klase Noturīga zila gradācija

un apraksts

Ar Šelbaha skalu

Borsilikāta stikls 3.3

Tūris

ml

Padalos

ml

Tikslumas

±ml

Kiekis pakuotėje

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo Nr.

Tilpums

ml

Iedaļas

ml

Precizitāte

vērtība, ±ml

Daudzums

iepakojumā, gab

Kataloga Nr.

5 0,05 0,05 1 171.40 34.28 0072410412

10 0,05 0,05 1 173.04 34.61 0072410112

15 0,10 0,10 1 174.48 34.90 0072410612

25 0,10 0,075 1 180.43 36.09 0072410712

50 0,10 0,10 1 212.25 42.45 0072410312

Biurečių įstatymo butelis

Tamsaus stiklo

Silikatinis stiklas

Biretes rezervuārs

Ar standarta šlifu 29/32,

No gaišā vai tumšā stikla

Nātrija – kalcija stikls

Tūris

ml

Šlifas

Kiekis

pakuotėje

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo Nr.

skaidraus stiklo

Tilpums

ml

Šlifs

Kataloga Nr.

2000 29/32 21.76 4.35 00726100001

53


ILMABOR® LABORATORINIAI STIKLAI IŠ ILMENAU / ILMENAU LABORATORIJAS TRAUKI

Guminė kriaušė užpildymui

Gumijas sūknītis uzpildīšanai

TGI

Su vožtuvu ir gumine žarnele

Ar vārstu un gumijas caurulīti

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo Nr.

Kataloga Nr.

14.57 2.91 00726200

Guminės kriaušės pipetėms

Tipas „Standartinis“ Visiems pipečių

dydžiams nuo 0,1 ml iki 10 ml

Tipas „Universalus“ Su pailginta

mova įstatymui, visoms tūrio matavimo

Moro ir graduotoms pipetėms

Tipas „Flip“ Visoms tūrio matavimo

Moro graduotoms pipetėms. Matuoja

su dviem spaudimo vožtuvais ir vienu

automatiniu vožtuvu paprastesniam

naudojimui

Gumijas sūknītis uzpildīšanai

„Standarta” tipa:

Tilpuma iesūkšanai no 0,1 ml līdz 10 ml.

„Universālā” tipa:

Ar pagarinātu konusu piestiprināšanai

Visām tilpuma mērpipetēm un iedaļu mērpipetēm

„Flip” tipa:

Visām tilpuma mērpipetēm un iedaļu mērpipetēm

Ar 2 spiediena vārstiem un

1 automātisku vārstu

Vienkāršākai lietošanai

Tipas

Kiekis pakuotėje

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo Nr.

type

Daudzums

iepakojumā, gab

Kataloga Nr.

Standartinis / Standarta 1 18.68 3.74 00716101

Universalus / Universālais 1 20.12 4.02 00716102

Perjungimo / Flip tipa 1 23.61 4.72 00716103

Matavimo cilindrai, aukšti

Heksagonalinis stiklo pagrindas

B klasė, Gintaro spalvos padalos

ir numeracija DIN EN ISO 4788

Borosilikatinis stiklas 3.3

Garie mērcilindri

Heksagonāla stikla pamatne, B klase

Noturīga dzintarkrāsas gradācija un apraksts

DIN EN ISO 4788

Borsilikāta stikls 3.3

Tūris

ml

Padalos

ml

Tikslumas

±ml

Kiekis pakuotėje

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo Nr.

Tilpums

ml

Iedaļas

ml

Precizitāte

vērtība, ±ml

Daudzums

iepakojumā, gab

Kataloga Nr.

5 0,1 0,1 10 10.06 2.01 3374100112

10 0,2 0,2 10 10.16 2.03 3374100212

25 0,5 0,5 10 10.47 2.09 3374100312

50 1,0 1,0 10 11.29 2.26 3374100412

100 1,0 1,0 10 12.32 2.46 3374100512

250 2,0 2,0 10 20.12 4.02 3374100612

500 5,0 5,0 10 29.76 5.95 3374100712

1000 10,0 10,0 10 49.68 9.94 3374100812

2000 20,0 20,0 10 93.40 18.68 3374100912

54


TGI

ILMABOR® LABORATORINIAI STIKLAI IŠ ILMENAU / ILMENAU LABORATORIJAS TRAUKI

Matavimo cilindrai, aukšti

Heksagonalinis stiklo pagrindas

B klasės Mėlynos spalvos

padalos ir numeracija

DIN EN ISO 4788

Borosilikatinis stiklas 3.3

Garie mērcilindri

Heksagonāla stikla pamatne, B klase

Noturīga zila gradācija un apraksts

DIN EN ISO 4788

Borsilikāta stikls 3.3

Tūris

ml

Padalos

ml

Tikslumas

±ml

Kiekis pakuotėje

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo Nr.

Tilpums

ml

Iedaļas

ml

Precizitāte

vērtība, ±ml

Daudzums

iepakojumā, gab

Kataloga Nr.

5 0,1 0,1 10 10.06 2.01 3374100111

10 0,2 0,2 10 10.16 2.03 3374100211

25 0,5 0,5 10 10.47 2.09 3374100311

50 1,0 1,0 10 11.29 2.26 3374100411

100 1,0 1,0 10 12.32 2.46 3374100511

250 2,0 2,0 10 20.12 4.02 3374100611

500 5,0 5,0 10 29.76 5.95 3374100711

1000 10,0 10,0 10 49.68 9.94 3374100811

2000 20,0 20,0 10 93.40 18.68 3374100911

Matavimo cilindrai, aukšti

Heksagonalinis stiklo pagrindas

A klasės Gintaro spalvos padalos

ir numeracija DIN EN ISO 4788

Borosilikatinis stiklas 3.3

Garie mērcilindri

Heksagonāla stikla pamatne, A klase

Noturīga dzintarkrāsas gradācija un apraksts

DIN EN ISO 4788

Borsilikāta stikla 3.3

Tūris

ml

Padalos

ml

Tikslumas

±ml

Kiekis pakuotėje

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo Nr.

Tilpums

ml

Iedaļas

ml

Precizitāte

vērtība, ±ml

Daudzums

iepakojumā, gab

Kataloga Nr.

5 0,1 0,05 10 11.08 2.22 3374100142

10 0,2 0,10 10 12.11 2.42 3374100242

25 0,5 0,25 10 13.14 2.63 3374100342

50 1,0 0,50 10 14.57 2.91 3374100442

100 1,0 0,50 10 16.42 3.28 3374100542

250 2,0 1,00 10 27.10 5.42 3374100642

500 5,0 2,50 10 39.51 7.90 3374100742

1000 10,0 5,00 10 67.53 13.51 3374100842

2000 20,0 10,00 10 115.16 23.03 3374100942

Taip pat pristatome ir su atitikties sertifikatu.

Piedāvājam arī atbilstoši sertificētus.

55


ILMABOR® LABORATORINIAI STIKLAI IŠ ILMENAU / ILMENAU LABORATORIJAS TRAUKI

Matavimo cilindrai, aukšti

Plastiko pagrindas

B klasė Mėlynos spalvos padalos

ir numeracija DIN EN ISO 4788

silikatinis stiklas

Garie mērcilindri

Heksagonāla plastmasas pamatne, B klase

Noturīga zila gradācija un apraksts

DIN EN ISO 4788

Nātrija – kalcija stikls

TGI

Tūris

ml

Padalos

ml

Tikslumas

±ml

Kiekis pakuotėje

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo Nr.

Tilpums

ml

Iedaļas

ml

Precizitāte

vērtība, ±ml

Daudzums

iepakojumā, gab

Kataloga Nr.

10 0,2 0,2 10 8.83 1.77 0074200211

25 0,5 0,5 10 9.44 1.89 0074200311

50 1,0 1,0 10 10.16 2.03 0074200411

100 1,0 1,0 10 11.29 2.26 0074200511

250 2,0 2,0 10 18.47 3.69 0074200611

500 5,0 5,0 10 28.22 5.64 0074200711

1000 10,0 10,0 10 45.77 9.15 0074200811

Matavimo cilindrai, žemi

Heksagonalinis stiklo pagrindas

B klasė, Gintaro spalvos padalos

ir numeracija DIN EN ISO 4788

Borosilikatinis stiklas 3.3

Īsie mērcilindri

Heksagonāla stikla pamatne, B klase

Nnoturīga dzintarkrāsas gradācija

un apraksts DIN EN ISO 4788

Borsilikāta stikls 3.3

Tūris

ml

Padalos

ml

Tikslumas

±ml

Kiekis pakuotėje

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo Nr.

Tilpums

ml

Iedaļas

ml

Precizitāte

vērtība, ±ml

Daudzums

iepakojumā, gab

Kataloga Nr.

10 1,0 0,2 10 11.39 2.28 33741002121

25 1,0 0,5 10 11.70 2.34 33741003121

50 2,0 1,0 10 12.93 2.59 33741004121

100 2,0 1,0 10 14.78 2.96 33741005121

250 5,0 2,0 10 31.71 6.34 33741006121

500 10,0 5,0 10 37.97 7.59 33741007121

1000 20,0 10,0 10 56.76 11.35 33741008121

56


TGI

ILMABOR® LABORATORINIAI STIKLAI IŠ ILMENAU / ILMENAU LABORATORIJAS TRAUKI

Matavimo cilindrai, žemi

Plastiko pagrindas B klasė

Mėlynos spalvos padalos ir

numeracija DIN EN ISO 4788

Silikatinis stiklas

Īsie mērcilindri

Heksagonāla plastmasas pamatne,

B klase Noturīga zila gradācija un

apraksts DIN EN ISO 4788

Borsilikāta stikls 3.3

Tūris

ml

Padalos

ml

Tikslumas

±ml

Kiekis pakuotėje

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo Nr.

Tilpums

ml

Iedaļas

ml

Precizitāte

vērtība, ±ml

Daudzums

iepakojumā, gab

Kataloga Nr.

10 1,0 0,2 10 5.95 1.19 00742002111

25 1,0 0,5 10 6.47 1.29 00742003111

50 2,0 1,0 10 8.01 1.60 00742004111

100 2,0 1,0 10 12.42 2.48 00742005111

250 5,0 2,0 10 24.53 4.91 00742006111

500 10,0 5,0 10 41.26 8.25 00742007111

1000 20,0 10,0 10 69.48 13.90 00742008111

Maišymo cilindrai

Aukšti, heksagonalinis stiklo

pagrindas

A klasė PP kamštis

Gintaro spalvos padalos ir

numeracija DIN EN ISO 4788

Borosilikatinis stiklas 3.3

Garie cilindri ar PP korķi

Cilindri vielu sajaukšanai

Heksagonāla stikla pamatne, A klase

Noturīga dzintarkrāsas gradācija un

apraksts

DIN EN ISO 4788

Nātrija – kalcija stikls

Tūris

ml

Padalos

ml

Šlifas

Tikslumas

±ml

Kiekis pakuotėje

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo Nr.

Tilpums

ml

Iedaļas

ml

Šlifs

Precizitāte

vērtība, ±ml

Daudzums

iepakojumā, gab

Kataloga Nr.

10 0,2 10/19 0,10 10 28.53 5.71 33743002427

25 0,5 14/23 0,25 10 31.61 6.32 33743003427

50 1,0 19/26 0,50 10 36.74 7.35 33743004427

100 1,0 24/29 0,50 10 44.75 8.95 33743005427

250 2,0 29/32 1,00 10 58.71 11.74 33743006427

500 5,0 34/35 2,50 10 84.67 16.93 33743007427

1000 10,0 45/40 5,00 10 121.93 24.39 33743008427

57


ILMABOR® LABORATORINIAI STIKLAI IŠ ILMENAU / ILMENAU LABORATORIJAS TRAUKI

Matavimo kolbos A klasė

Kriaušės formos, PP kamštis

A klasė. Mėlynos spalvos

padalos ir numeracija.

Skaidraus stiklo

DIN EN ISO 1042

Borosilikatinis stiklas 3.3

Mērkolbas A

Bumbiera forma ar PP aizbāzni,

A klases

Noturīgs zils apraksts

Caurspīdīgas

DIN EN ISO 1042

Borsilikāta stikls 3.3

TGI

Tūris

ml

Šlifas

Tikslumas

±ml

Kiekis pakuotėje

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo Nr.

Tilpums

ml

Šlifs

Precizitāte

vērtība, ±ml

Daudzums

iepakojumā, gab

Kataloga Nr.

5 7/16 0,025 10 12.11 2.42 33732001417

10 7/16 0,025 10 12.11 2.42 33732002417

20 10/19 0,040 10 13.14 2.63 33732011417

25 10/19 0,040 10 14.16 2.83 33732003417

50 12/21 0,060 10 15.40 3.08 33732004417

100 12/21 0,100 10 17.65 3.53 33732005417

200 14/23 0,150 10 19.91 3.98 33732006417

250 14/23 0,150 10 21.76 4.35 33732007417

500 19/26 0,250 10 25.45 5.09 33732008417

1000 24/29 0,400 10 41.77 8.35 33732009417

2000 29/32 0,600 6 67.53 13.51 33732010417

5000 34/35 1,200 1 203.01 40.60 33732018417

Tiekiamos kolbos ir su kitokiais šlifais / piedāvājam arī ar citu koniski slīpētu kakliņu.

Matavimo kolbos A H klasė

Kriaušės formos, PP kamštis,

sertifikuota A klasė. Mėlynos spalvos

padalos ir numeracija DIN

EN ISO 1042 Skaidraus stiklo

Borosilikatinis stiklas 3.3

Mērkolbas A H

Bumbiera formas ar PP aizbāzni, A klases

Papildus sertificēta saskaņā ar H prasībām

Noturīgs zils apraksts, caurspīdīgas

DIN EN ISO 1042

Borsilikāta stikls 3.3

Tūris

ml

Šlifas

Tikslumas

±ml

Kiekis pakuotėje

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo Nr.

Tilpums

ml

Šlifs

Precizitāte

vērtība, ±ml

Daudzums

iepakojumā, gab

Kataloga Nr.

5 7/16 0,025 2 14.37 2.87 33732001917

10 7/16 0,025 2 14.37 2.87 33732002917

20 10/19 0,040 2 15.60 3.12 33732011917

25 10/19 0,040 2 15.81 3.16 33732003917

50 12/21 0,060 2 17.24 3.45 33732004917

100 12/21 0,100 2 19.19 3.84 33732005917

200 14/23 0,150 2 21.45 4.29 33732006917

250 14/23 0,150 2 24.02 4.80 33732007917

500 19/26 0,250 2 28.22 5.64 33732008917

1000 24/29 0,400 2 46.29 9.26 33732009917

2000 29/32 0,600 2 73.38 14.68 33732010917

5000 34/35 1,200 1 214.10 42.82 33732018917

Tiekiamos kolbos ir su kitokiais šlifais / piedāvājam arī ar citu koniski slīpētu kakliņu.

58


TGI

ILMABOR® LABORATORINIAI STIKLAI IŠ ILMENAU / ILMENAU LABORATORIJAS TRAUKI

Matavimo kolba A klasės

Kriaušės formos, PP kamštis

A klasė. Baltos spalvos padalos

ir numeracija. Gintaro spalvos

stiklas DIN EN ISO 1042

Borosilikatinis stiklas 3.3

Mērkolbas A

Bumbiera formas ar PP aizbāzni, A klases

Noturīgs balts apraksts

Dzintarkrāsas, DIN EN ISO 1042

Borsilikāta stikls 3.3

Tūris

ml

Šlifas

Tikslumas

±ml

Kiekis pakuotėje

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo Nr.

Tilpums

ml

Šlifs

Precizitāte

vērtība, ±ml

Daudzums

iepakojumā, gab

Kataloga Nr.

5 7/16 0,025 2 21.45 4.29 33732201437

10 7/16 0,025 2 23.20 4.64 33732202437

20 10/19 0,040 2 23.61 4.72 33732211437

25 10/19 0,040 2 24.43 4.89 33732203437

50 12/21 0,060 2 28.22 5.64 33732204437

100 12/21 0,100 2 35.00 7.00 33732205437

200 14/23 0,150 2 47.42 9.48 33732206437

250 14/23 0,150 2 51.93 10.39 33732207437

500 19/26 0,250 2 64.35 12.87 33732208437

1000 24/29 0,400 2 107.97 21.59 33732209437

Gei-Lusako piknometrai

Nekalibruoti su nominalios vertės

žyme arba kalibruoti su tikslia

vertės žyme Nekeičiami kapiliarų

kamščiai DIN 12797

Borosilikatinis stiklas 3.3

Geja-Lusaka piknometri

Nominālais tilpums nekalibrēts vai kalibrēts

reālais tilpums Ar neaizstājamu kapilāru

aizbāzni DIN 1279

Borsilikāta stikla 3.3

Tūris

ml

Tilpums

ml

Kiekis

pakuotėje

Daudzums

iepakojumā,

gab

Kaina

LT*

Kaina

LV*

Kaina

LT

Kaina

LV

Nekalibruoti

Kataloga Nr.

ar taisnu

malu *

Kalibruoti

Kataloga Nr.

ar aploci

5 1) 1 23.40 4.68 42.49 8.50 3375100551 3375100561

10 1 24.84 4.97 45.36 9.07 3375100151 3375100161

25 1 26.68 5.34 49.26 9.85 3375100251 3375100261

50 1 30.48 6.10 54.19 10.84 3375100351 3375100361

100 1) 1 44.95 8.99 73.38 14.68 3375100451 3375100461

1) Papildo DIN standartą / DIN papildinājumi

Piknometrai su termometrais

Ir šoniniais kapiliarais

Nekalibruoti su nominalios

vertės žyme arba kalibruoti su

tikslia vertės žyme Intervalas

10 oC–35 oC DIN 12809

Borosilikatinis stiklas 3.3

Piknometri ar termometru

Ar sānu kapilāru, nekalibrēts vai kalibrēts

reālais tilpums

Diapazons 10oC līdz -35oC

DIN 1289

Borsilikāta stikls 3.3

Tūris

ml

Tilpums

ml

Kiekis

pakuotėje

Daudzums

iepakojumā,

gab

Kaina

LT*

Kaina

LV*

Kaina

LT

Kaina

LV

Nekalibruoti

Kataloga Nr.

ar taisnu

malu *

Kalibruoti

Kataloga Nr.

ar aploci

10 1 84.67 16.93 123.78 24.76 3375110151 3375110161

25 1 101.61 20.32 133.22 26.64 3375110251 3375110261

50 1 105.00 21.00 142.87 28.57 3375110351 3375110361

59


ILMABOR® LABORATORINIAI STIKLAI IŠ ILMENAU / ILMENAU LABORATORIJAS TRAUKI

Skaičiavimo kamera

Skaitīšanas kameras

TGI

Dvigubai graduotas tinklelis.

Tinkamas sertifikavimui

Ar dubultu iedaļu tīklojumu

Derīgas sertifikācijai

Sistema

Sistēmal

Kameros

gylis mm

Kameras

dziļums

Visi

matmenys

mm 2

Kameras

kopējais

tilpums

mm 2

Kiekis

pakuotėje

Daudzums

iepakojumā,

gab

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo Nr.

Kataloga Nr.

Thoma 0,1 1,0 1 53.78 10.76 007531137

Neubauer 0,1 1,0 1 53.78 10.76 007532137

Neubauer-improved 0,1 1,0 1 54.81 10.96 007533137

Türk 0,1 9,0 1 53.78 10.76 007534137

Bürker 0,1 9,0 1 53.78 10.76 007535137

Bürker-Türk 0,1 9,0 1 53.78 10.76 007536137

Fuchs-Rosenthal 0,2 16,0 1 54.81 10.96 007537137

Kraujo atskiedimo pipetės

Pagal Thomą, eritrocitams ir

leukocitams

Sertifikuotos arba ne,

mėlynos padalos

Silikatinis stiklas

Pipetes asiņu atšķaidīšanai

Pipetes asiņu atšķaidīšanai

Pēc Thoma, eritrocītiem vai

leikocītiem,

Atbilstošas vai neatbilstošas

sertifikācijai

Balta emalja, noturīga zila gradācija

Nātrija – kalcija stikls

Tipas

Veids

Padalos

Iedaļas

vērtība

Tikslumas

±ml

Kiekis

pakuotėje

Daudzums

Atšķaidījumsl iepakojumā,

gab

Tinkamas sertifikavimui.

Atbilstošas sertifikācijai

Kaina

LT

Kaina

LV

Katalogo Nr.

Kataloga Nr.

Eritrocitai / Eritrocītiem 3 1:100 ir 1:200 10 6.36 1.27 0071350171

Leukocitai / Leikocītiem 3 1:10 ir 1:20 10 6.36 1.27 0071360171

Netinkamas sertifikavimui.

Neatbilstošas sertifikācijai

10 1:100 ir 1:1000 10 6.36 1.27 0071350271

10 1:10 ir 1:100 10 6.36 1.27 0071360271

1) Papildo din standartą / supplementary to DIN

Kraujo skiedimo mėgintuvėlis su plastiko dangteliu / Ar mēģeni asiņu atšķaidīšanai un plastmasas atveri

Eritrocitai / Erizritrocītiem 1.44 0.29 00713706

Leukocitai / Leikocītiem 1.44 0.29 00713707

60

More magazines by this user
Similar magazines