LC-32LE240E Operation-Manual LT - Sharp

sharp.lt

LC-32LE240E Operation-Manual LT - Sharp

Turinys

Funkcijos .............................................................. 92

Gerbiamas SHARP kliente ................................... 92

Įvadas ................................................................... 92

Pasirengimas ........................................................ 92

Svarbūs saugos perspėjimai ................................ 93

Saugos perspėjimai .............................................. 94

Pakuotės turinys ................................................... 96

Aplinkosaugos informacija ................................... 96

Nuotolinio valdymo pulto mygtukai ....................... 97

Televizorius su skystųjų kristalų ekranu ir valdymo

mygtukai ............................................................... 98

Jungčių apžvalga – galinės jungtys ...................... 98

Jungčių apžvalga – šoninės jungtys ..................... 99

Maitinimo jungtis ................................................... 99

Antenos prijungimas ......................................... 99

USB įvadų naudojimas ....................................... 100

Prijungimas prie DVD grotuvo per HDMI ............ 101

Prisijungimas prie DVD grotuvo per komponentinius

įvadus (YPbPr) ................................................... 101

Skystųjų kristalų televizoriaus prijungimas prie

kompiuterio ......................................................... 102

Šoninių AV jungčių naudojimas .......................... 102

Nuotolinio valdymo pultas................................... 102

Baterijų įdėjimas ............................................. 102

Įjungimas ir išjungimas ....................................... 102

Kaip įjungti televizorių ..................................... 102

Kaip išjungti televizorių ................................... 103

Pranešimai apie budėjimo režimą................... 103

Įvesties pasirinkimas .......................................... 103

Pagrindinis valdymas.......................................... 103

Valdymas mygtukais ant televizoriaus korpuso..... 103

Valdymas nuotolinio valdymo pultu ................. 103

Elektroninis programų vadovas (EPG) ............... 104

Analoginis teletekstas ..................................... 105

Įrašymas EPG ekrane..................................... 105

Programos parinktys ....................................... 105

Pirminis įdiegimas............................................... 105

Sumontavimas .................................................... 107

Automatinio kanalų skanavimo (Retune) meniu

veikimas .......................................................... 107

Rankinis derinimas ........................................... 107

Skaitmeninės antenos rankinė paieška (Digital

Aerial Manual Search) .................................... 107

Skaitmeninio kabelio rankinė paieška (Digital

Cable Manual Search)*................................... 108

Analoginė rankinė paieška (Analogue Manual

Search) ........................................................... 108

Analoginis tikslus nustatymas (Analogue Fine

Tune) .............................................................. 108

Kanalų tvarkymas: kanalų sąrašas ..................... 108

Kanalų sąrašo tvarkymas ............................... 108

Kanalo perkėlimas .......................................... 109

Lietuvių - 90 -

Kanalo šalinimas............................................. 109

Kanalo pervadinimas ...................................... 109

Kanalo užrakinimas ........................................ 109

Kanalų tvarkymas: mėgstamiausieji ................... 109

Mygtukų funkcijos ............................................110

Kanalų tvarkymas: kanalų sąrašo rūšiavimas .....110

Informacija ekrane ...............................................110

Medijos atkūrimas per medijos naršyklę..............110

Įrašymo laiko poslinkis: .......................................113

Tiesioginis įrašymas ............................................114

Įrašytų programų peržiūra ..................................114

Vaizdo dydžio keitimas: vaizdo formatai ..............115

Vaizdo nustatymų konfi gūravimas .......................116

Garso nustatymų konfi gūravimas ........................117

Garso nustatymų meniu elementų valdymas...117

Garso nustatymų meniu elementai ..................117

Televizoriaus nustatymų konfi gūravimas .............118

Nustatymų meniu elementų valdymas .............118

Nustatymų meniu elementai ............................118

Sąlyginės prieigos modulio naudojimas .............118

Sąlyginės prieigos (Conditional Access) meniu

peržiūra (*) .......................................................118

Kalbos nuostatų konfi gūravimas..........................119

Kalbos nuostatos (Language Settings) ............119

Tėvų kontrolė ...................................................... 120

Tėvų kontrolės nustatymų meniu naudojimas 120

Laikmačiai........................................................... 120

Išsijungimo laikmačio nustatymas .................. 120

Programų laikmačių nustatymas..................... 120

Įrašymo konfi gūracija.......................................... 121

Datos / laiko nustatymų konfi gūravimas ............. 122

Šaltinio nustatymų konfi gūravimas ..................... 122

Kitų nustatymų konfi gūravimas........................... 122

Naudojimas ..................................................... 122

Kitos funkcijos..................................................... 124

Teletekstas (Teletext) .......................................... 124

Patarimai ............................................................ 125

A priedas: kompiuterio signalo įvesties tipiniai

rodymo režimai ................................................... 126

B priedas: AV ir HDMI signalų suderinamumas

(įeinančio signalo tipai) ....................................... 126

C priedas: Palaikoma DVI vaizdo skiriamoji

geba.................................................................... 127

D priedas: palaikomi failų formatai USB režimui .... 128

E priedas: programinės įrangos atnaujinimas .... 129

Techniniai duomenys .......................................... 130

Skaitmeninis priėmimas (DVB-C) ....................... 130

Matmenų brėžiniai .............................................. 131

Eksploatacijos pabaiga ....................................... 132

Kājas uzstādīšana .............................................. 133

Kājas noņemšana ............................................... 134

Varžtų matmenys ................................................ 135

D03_MB62_[LT]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208020.indd 90 02.04.2012 13:13:49


YPATINGA PASTABA NAUDOTOJAMS JK

Šio gaminio maitinimo laide yra nekeičiamas (lietas) kištukas su 5 A saugikliu. Keičiant šį saugiklį reikia naudoti

BSI arba ASTA patvirtintą BS 1362 saugiklį, pažymėtą ir atitinkantį aukščiau nurodytą įvertį, kuris taip

pat nurodomas ant kištuko plokštumos.

Pakeitę saugiklį visada sumontuokite saugiklio dangtelį. Niekada nenaudokite kištuko be saugiklio

dangtelio.

Jei lizdas jūsų namie nesuderinamas su pridėtu kištuku, nors tai ir mažai tikėtina, nupjaukite maitinimo kištuką

ir pritaisykite tinkamą.

PAVOJUS:

Reikia išimti nupjauto kištuko saugiklį ir nedelsiant saugiai pašalinti.

Jokiomis aplinkybėmis negalima kišti nupjauto kištuko į 5 A maitinimo lizdą, nes galimas stiprus elektros

smūgis.

Norėdami pritvirtinti tinkamą kaištį prie maitinimo laido, laikykitės toliau pateiktų instrukcijų:

SVARBI INFORMACIJA:

Laidai maitinimo laide yra pažymėti spalvomis laikantis tokio kodavimo:

Mėlynas: Neutrali

Rudas: Maitinimas

Kadangi šio gaminio maitinimo laido gijų spalvos gali nesutapti su spalvotomis

kištuko gnybtų žymėmis, elkitės taip:

Mėlynas laidas turi būti prijungtas prie gnybto, pažymėto N raide arba nudažyto juoda spalva

Rudas laidas turi būti prijungtas prie gnybto, pažymėto L raide arba nudažyto raudonai

Įsitikinkite, kad nei rudas, nei mėlynas laidai neprijungti prie trijų kontaktų kištuko įžeminimo gnybto.

Prieš sumontuodami kištuko dangtelį įsitikinkite, kad:

jei naujai sumontuotame kištuke yra saugiklis, jo nominalas toks pat, kaip ir išimto iš nupjauto kištuko.

Laido laikiklis suspaustas ant maitinimo laido apvalkalo, o ne vien ant laidų gijų.

JEI KYLA ABEJONIŲ, PASITARKITE SU KVALIFIKUOTU ELEKTRIKU.

Lietuvių - 91 -

D03_MB62_[LT]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208020.indd 91 02.04.2012 13:13:50


Funkcijos

• Nuotoliniu valdymo pultu valdomas spalvotas

televizorius su skystųjų kristalų ekranu.

• Visiškai integruota antžeminė skaitmeninė–kabelinė

TV (DVB-T C- MPEG2) (DVB-T-C MPEG4)

• HDMI jungtys skaitmeniniam vaizdui ir garsui. Ši

jungtis taip pat yra skirta priimti didelės raiškos

(HD) signalus.

• USB įvadas.

• Programos įrašymas

• Programos laiko poslinkis

• 1000 programų (analoginių ir skaitmeninių).

• OSD meniu sistema.

• Integruotas tiuneris, suderinamas su DVB-T-C HD,

MPEG 2 / MPEG 4.

• Scart lizdas išoriniams įrenginiams prijungti (pvz.,

vaizdo grotuvams, vaizdo žaidimams, garso

įrenginiams ir pan.).

• Stereofoninė garso sistema. (Vokiečių + Nicam)

• Teletekstas, spartusis tekstas (Fastext), tekstas

viršuje (TOP text).

• Ausinių jungtis

• Automatinė programavimo sistema.

• Perėjimas pirmyn arba atgal rankinio nustatymo

režimu.

• Išsijungimo laikmatis / užraktas nuo vaikų.

• Automatinis garso išjungimas, kai neperduodami

duomenys.

• NTSC atkūrimas.

• AVL (automatinis garsumo ribojimas).

• Automatinis maitinimo išjungimas.

• PLL (dažnio ieška).

• Kompiuterio įvestis.

• „Plug&Play“ funkcija operacinėms sistemoms

Windows 98, ME, 2000, XP, Vista.

• Žaidimo režimas

Gerbiamas SHARP kliente

Dėkojame, kad nusipirkote SHARP LCD spalvotą

televizorių. Siekiant užtikrinti saugumą ir ilgą sklandų

gaminio naudojimą, prieš jį naudodami įdėmiai

perskaitykite Svarbūs saugos perspėjimai.

Įvadas

Prieš pradėdami naudotis prietaisu, perskaitykite

atitinkamas instrukcijas šiame vadove, net jei ir

išmanote, kaip naudotis elektroniniais prietaisais.

Atkreipkite ypatingą dėmesį į skyrių SAUGOS

PATARIMAI. Pasidėkite šią instrukciją, kad galėtumėte

pasinaudoti ja ateityje. Parduodami ar atiduodami

prietaisą, su juo kartu būtinai atiduokite ir šią

naudojimo instrukciją.

Dėkojame, kad pasirinkote šį gaminį. Šis vadovas

padės jums išmokti tinkamai valdyti savo

televizorių. Prieš valdydami televizorių atidžiai

perskaitykite šį vadovą. Patariame šį vadovą

laikyti saugioje vietoje, kad galėtumėte juo

pasinaudoti, kai prireiks.

Šis prietaisas skirtas gaudyti TV signalus ir transliuoti

TV programas. Prie skirtingų jungčių galima

prijungti atitinkamus papildomus išorinius šaltinius

(tokius kaip imtuvas, DVD grotuvas, DVD įrašymo

prietaisas, kasečių grotuvas, kompiuteris ir pan.).

Prietaisas skirtas naudoti tik sausose patalpose.

Šis prietaisas skirtas naudoti tik namuose, jis

neskirtas pramoniniams ar komerciniams tikslams.

Jei prietaisas naudojamas ne pagal numatytąją jo

paskirtį arba atliekamos jo neleistinos modifi kacijos,

dėl to mes atsakomybės neprisiimame. Kai LCD

televizorius veikia ekstremaliose sąlygose, jis gali

būti pažeistas.

Pasirengimas

Iš visų pusių aplink televizorių palikite bent 10

cm tarpą, kad sėkmingai vyktų ventiliacija. Kad

išvengtumėte bet kokių trikdžių ir nesaugių situacijų,

ant televizoriaus nieko nestatykite. Šį televizorių

naudokite vidutinėje temperatūroje.


• Šiame naudojimo vadove esančios iliustracijos ir

OSD ekranai skirti paaiškinimui ir gali kiek skirtis

nuo realių.

• Vadove naudojami pavyzdžiai pagrįsti modeliu

LC-32LE240E.Lietuvių - 92 -

D03_MB62_[LT]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208020.indd 92 02.04.2012 13:13:50


Svarbūs saugos perspėjimai

• Valymas – prieš valydami gaminį ištraukite kintamosios srovės laidą iš maitinimo lizdo. Valykite gaminį drėgna

šluoste. Nenaudokite skystų ar aerozolinių valiklių.

• Minkšta drėgna šluoste atsargiai nuvalykite skydelį, jei jis purvynas. Norėdami apsaugoti skydelį nevalykite

jo cheminėmis medžiagomis sudrėkintu skudurėliu. Cheminės medžiagos gali pažeisti televizoriaus korpusą

arba jis gali suskilinėti.

• Vanduo ir drėgmė – nenaudokite gaminio netoli vandens, pvz., vonios, prausyklės, kriauklės, skalbinių

vonelės, baseino ar drėgname rūsyje.

• Nestatykite ant gaminio vazų ar kitų indų su vandeniu. Vanduo gali išsipilti ant gaminio ir

sukelti gaisrą ar elektros smūgį.

• Stovas – nestatykite gaminio ant nestabilaus vežimėlio, stovo, trikojo ar stalo. Taip padarius

gaminys gali nukristi ir sukelti rimtų sužalojimų arba sugesti. Naudokite tik vežimėlį, trikojį,

laikiklį ar stalą, rekomenduojamą gamintojo ir parduodamą su gaminiu. Montuodami gaminį

ant sienos būtinai laikykitės gamintojo instrukcijų. Naudokite tik gamintojo rekomenduojamą

montavimo įrangą.

• Perkeliant ant vežimėlio pastatytą gaminį, tai reikia daryti itin atsargiai. Dėl staigių sustojimų, per didelės

jėgos ar nelygaus grindų paviršiaus gaminys gali nukristi nuo vežimėlio.

• Ventiliacija – ventiliacijos ir kitos angos korpuse skirtos ventiliacijai. Neuždenkite ir

neužkimškite šių angų, nes dėl nepakankamos ventiliacijos gaminys gali perkaisti arba

sutrumpės jo eksploatacijos laikas. Nestatykite gaminio ant lovos, sofos, kilimo ar kito

panašaus paviršiaus, nes jie gali užblokuoti ventiliacijos angas. Šis gaminys neskirtas

integravimui, nestatykite jo uždaroje vietoje, pvz., lentynoje ar lentynoje, jei neužtikrinamas

tinkamas vėdinimas ir nesilaikoma gamintojo instrukcijų.

• Šio gaminio LCD ekranas pagamintas iš stiklo. Todėl numetus gaminį ar jį spaudžiant ekranas

gali sudužti. LCD ekranui sudužus būkite atsargūs, kad nesusižeistumėte stiklo šukėmis.

• Karščio šaltiniai – laikykite gaminį toliau nuo karščio šaltinių, pvz., radiatorių, šildytuvų,

krosnelių ir kitų karštį skleidžiančių gaminių (įskaitant stiprintuvus).

• Norėdami išvengti gaisro niekuomet nestatykite ant televizoriaus ar arti jo žvakės ar kitos

atviros liepsnos.

• Kad išvengtumėte gaisro ir elektros smūgio pavojaus, nedėkite kintamosios srovės laido po televizoriumi

ar kitais sunkiais daiktais.

• Ausinės – nenustatykite didelio garsumo. Klausos specialistai nerekomenduoja ilgai klausytis dideliu

garsumu.

• Nelaikykite ilgai įjungę nejudančio paveikslėlio, dėl to ekrane gali išlikti vaizdas.

• Jei įjungtas maitinimo kištukas, energija visuomet naudojama.

• Techninė priežiūra – nemėginkite atlikti gaminio techninės priežiūros patys. Nuėmus dangčius galima

pavojinga aukšta įtampa ir kiti pavojai. Dėl techninės priežiūros kreipkitės į kvalifi kuotus asmenis

Skystųjų kristalų ekranas – aukščiausių technologijų produktas, garantuojantis aukščiausios kokybės

vaizdą.

Dėl labai didelio pikselių skaičiaus, retkarčiais ekrane gali atsirasti keletas neaktyvių mėlynos, žalios ar

raudonos spalvos taškelių. Tai atitinka gaminio specifi kacijas ir nėra gedimas.

Atsargumo priemonės gabenant televizorių

Gabendami televizorių niekada neneškite jo laikydami už garsiakalbių. Televizorių visuomet turi nešti du

žmonės, laikydami jį abiem rankomis iš abiejų pusių

ĮSPĖJIMAS

Kad išvengtumėte gaisro, visuomet laikykite žvakes ir kitą atvirą liepsną toliau nuo šio

gaminio.

Lietuvių - 93 -

D03_MB62_[LT]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208020.indd 93 02.04.2012 13:13:50


Saugos perspėjimai

Norėdami užtikrinti savo saugumą, atidžiai

perskaitykite žemiau pateiktus saugos

perspėjimus.

Maitinimo šaltinis

Televizorius turi būti maitinamas iš 220–240 V

kintamosios srovės 50 Hz lizdo. Patikrinkite, ar

tinkamai pasirinkote įtampos nustatymą.

Maitinimo laidas

Ant maitinimo laido nedėkite televizoriaus, baldų ir

t. t., nesuspauskite laido. Maitinimo laidą ištraukite

laikydami už kištuko. Netraukite kištuko traukdami

laidą ir niekada nelieskite maitinimo laido šlapiomis

rankomis, nes taip gali įvykti trumpas jungimas arba

elektros smūgis. Niekada neužriškite laido ir neriškite

prie kitų laidų. Maitinimo laidus reikia padėti taip,

kad ant jų niekas negalėtų užlipti. Pažeistas elektros

maitinimo laidas gali sukelti gaisrą arba jus gali

ištikti elektros smūgis. Jei reiktų pakeisti apgadintą

maitinimo laidą, tai leidžiama daryti tik kvalifikuotiems

asmenims.

Drėgmė ir vanduo

Nenaudokite šio prietaiso drėgnoje ir

šlapioje vietoje (venkite vonių, kriauklių

virtuvėje ir šalia stovinčių skalbimo

mašinų). Saugokite šį įrenginį nuo

lietaus ar vandens, nes tai gali būti

pavojinga, ir nestatykite ant jo viršaus

indų su vandeniu, pvz., gėlių vazų.

Saugokite nuo varvėjimų ir aptaškymų.

Jei ant įrangos netyčia užkristų koks nors kietas

daiktas ar ji būtų apipilta skysčiu, išjunkite televizorių

iš maitinimo lizdo ir pasirūpinkite, kad prieš vėl

jį naudojant televizorių patikrintų kvalifikuotas

meistras.

Valymas

Prieš valydami visada atjunkite

televizorių nuo sieninio maitinimo

lizdo. Nenaudokite skystų ar aerozolinių

valiklių. Naudokite minkštą švarų

audinį.

Ventiliacija

Angos ir plyšiai televizoriaus korpuse yra skirti

ventiliacijai ir patikimam įrenginio veikimui užtikrinti.

Norėdami apsaugoti įrenginį nuo perkaitimo,

neuždenkite ir neužkimškite šių angų.

Karštis ir liepsnos

Įrangos nestatykite netoli atviros ugnies

ar intensyvios šilumos šaltinių, pvz.,

elektrinio šildytuvo. Ant televizoriaus

nestatykite atviros liepsnos šaltinių, pvz.,

degančių žvakių ir pan. Baterijų nereikėtų laikyti

labai dideliame karštyje, pvz., saulėkaitoje, ugnyje

ar panašiai.

Perkūnija

Lietuvių - 94 -

Audros ir perkūnijos metu arba kai

vykstate atostogauti, išjunkite maitinimo

laidą iš maitinimo lizdo.

Dalių keitimas

Kai reikia pakeisti dalis, patikrinkite, ar technikas

naudoja gamintojo rekomenduojamas atsargines

dalis arba dalis, kurių techniniai duomenys atitinka

originalių dalių techninius duomenis. Neleistinas

keitimas gali sukelti gaisrą, elektros smūgį arba kitus

pavojus.

Techninė priežiūra

Visus techninės priežiūros darbus

patikėkite kvalifikuotiems specialistams.

Nenuiminėkite dangčio patys, nes taip

galite nukentėti nuo elektros smūgio.

Šiukšlių išmetimas

• Šiukšlių išmetimas

• Pakuotės ir pagalbinė pakavimo medžiaga tinkama

perdirbti ir turėtų būti perdirbama. Pakuotes, pvz.,

folijos maišelius, reikia saugoti nuo vaikų.

• Baterijų, įskaitant tas, kurių sudėtyje nėra sunkiųjų

metalų, negalima išmesti kartu su buitinėmis

atliekomis. Išmeskite baterijas nekeldami grėsmės

aplinkai. Sužinokite, kokie teisės reikalavimai yra

taikomi jūsų šalyje ar regione.

• Nebandykite pakartotinai įkrauti baterijų, gali įvykti

sprogimas. Baterijas keiskite tik tokiomis pačiomis

arba ekvivalentiškomis.

Šis simbolis ant gaminio arba jo pakuotės reiškia, kad

šią elektrinę arba elektroninę įrangą,

pasibaigus jos naudojimo laikui, reikia

išmesti atskirai nuo buitinių atliekų.

Perdirbimui Europos Sąjungoje yra

atskiros surinkimo sistemos. Dėl

išsamesnės informacijos prašom kreiptis

į vietos valdžios įstaigą arba parduotuvę,

kurioje įsigijote šį gaminį.

Įrenginio atjungimas

Elektros maitinimo laido kištukas naudojamas

televizoriui atjungti nuo elektros maitinimo tinklo, todėl

jis visada turi būti pasiekiamas.

Ausinių garsumas

Per didelis garso slėgis iš ausinių gali sukelti

klausos praradimą.

Sumontavimas

Jei norite išvengti sužalojimų, įrenginį reikia saugiai

pritvirtinti prie sienos pagal montavimo instrukcijas, kai

montuojama ant sienos (jei tokia galimybė yra).

D03_MB62_[LT]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208020.indd 94 02.04.2012 13:13:51


Skystųjų kristalų ekranas

Skystųjų kristalų ekranas – aukščiausių technologijų

produktas, kuriame yra apie milijoną plonyčių

tranzistorių, garantuojančių aukščiausios kokybės

vaizdą. Retkarčiais ekrane gali atsirasti keletas

neaktyvių mėlynos, žalios ar raudonos spalvos

taškelių. Turėkite galvoje, kad tai neturės įtakos jūsų

įrenginio veikimo kokybei.

Dėmesio! Nepalikite savo televizoriaus parengties

režimu ar veikiančio, kai išeinate iš namų.

Prijungimas prie televizijos paskirstymo

sistemos (kabelinės televizijos ir pan.) iš

imtuvo

Prietaisas, prijungtas prie apsauginio pastato

įžeminimo instaliacijos per maitinimo tinklą arba per

kitą prietaisą su prijungimu prie apsauginio įžeminimo

bei prie televizijos paskirstymo sistemos, naudojant

bendraašį kabelį, kai kuriais atvejais gali sukelti

gaisro pavojų.

Todėl jungti prie kabelinės televizijos paskirstymo

sistemos reikia per įrenginį, užtikrinantį elektros

izoliaciją esant mažesniam nei tam tikras dažnių

diapazonui (galvaninį izoliatorių, žr. EN 60728-11).

Pastaba: HDMI jungtis tarp kompiuterio ir

televizoriaus gali sukelti radijo trikdžius, tokiu atveju

rekomenduojama naudoti VGA (DSUB-15) jungtį.

• „HDMI, HDMI logotipas ir „High-Definition

Multimedia Interface“ yra prekės ženklai arba

registruotieji prekės ženklai, priklausantys „HDMI

Licensing LLC.“.”

• Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją.

• „HD TV 1080p“ logotipas yra prekės ženklas,

priklausantis EICTA.

• DVB logotipas yra registruotasis prekės ženklas,

priklausantis „Digital Video Broadcasting“ (DVB)

projektui.

Elektrinis prietaisas neskirtas vaikams.

Niekuomet neleiskite vaikams be priežiūros naudoti

elektrinių prietaisų. Vaikai ne visada gali atpažinti

galimą pavojų. Prarijus baterijas ar akumuliatorių, gali

kilti pavojus sveikatai ir gyvybei. Laikykite baterijas

mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Prarijus

bateriją būtina iš karto kreiptis į medikus. Taip pat

saugokite nuo vaikų pakuotę ir foliją, nes jie gali

uždusti.

Informacija apie licenciją

„DivX®“, „DivX Certified®“ ir susiję logotipai yra

„DivX®, Inc.“ prekės ženklai ir naudojami pagal

licenciją.

Paspaudus budėjimo / įjungimo mygtuką, prietaisas

nėra visiškai atjungiamas nuo elektros tinklo. Ir

veikdamas budėjimo režimu, prietaisas vartoja

elektros energiją. Norėdami visiškai atjungti prietaisą

iš elektros tinklo, ištraukite kištuką iš elektros lizdo.

Dėl to prietaisą reikia pastatyti ar pakabinti taip, kad

būtų galima be kliūčių prieiti prie elektros lizdo, kad

avariniu atveju gali būtų iš karto ištraukti kištuką

iš elektros lizdo. Siekiant apsisaugoti nuo gaisro

pavojaus, maitinimo laidą reikia ištraukti iš elektros

lizdo, jei televizoriaus ilgą laiką neįjungsite, pvz., prieš

išvykdami atostogauti.

APIE „DIVX“ VAIZDO ĮRAŠUS: „DivX®“ yra

skaitmeninis vaizdo įrašų formatas, kurį sukūrė „DivX“,

LLC, „Rovi Corporation“ dukterinė įmonė. Tai oficialus

„DivX Certified®“ įrenginys, atkuriantis „DivX®“ vaizdo

įrašus. Daugiau informacijos ir programinės įrangos,

kuria galėtumėte konvertuoti failus į „DivX“ vaizdo

įrašų formatą ieškokite divx.com.

APIE „DIVX“ VAIZDO ĮRAŠUS PAGAL PAGEIDAVIMĄ:

norint pirkti „DivX®“ vaizdo įrašus pagal pageidavimą

(VOD, angl. „Video-on-Demand“), šis „DivX Certified®“

įrenginys turi būti registruotas. Norėdami gauti

registracijos kodą, įrenginio sąrankos meniu raskite

„DivX®“ VOD skyrių. Daugiau informacijos apie tai,

kaip atlikti registraciją, ieškokite adresu vod.divx.

com. Turi „DivX Certifi ed®“ sertifi katą „DivX®“ vaizdo

įrašams, įskaitant mokamą turinį, atkurti.

Lietuvių - 95 -

D03_MB62_[LT]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208020.indd 95 02.04.2012 13:13:52


Pakuotės turinysSkystųjų kristalų

televizorius

Baterijos: 2 X AAA

Aplinkosaugos informacija

• Šis televizorius sukurtas taip, kad naudotų kuo

mažiau energijos ir tausotų aplinką.

Dėl šio televizoriaus energetinio efektyvumo ne

tik prisidėsite tausojant aplinką, bet ir sutaupysite

pinigų dėl mažesnių sąskaitų už elektros energiją.

Norėdami sumažinti elektros sąnaudas, atlikite šiuos

veiksmus:

• Galite naudoti energijos taupymo režimo (Power

Save Mode) nuostatą, esančią kitų nuostatų (Other

Settings) meniu. Jei įjungsite energijos taupymo

režimo nuostatą, televizorius persijungs į energijos

taupymo režimą ir ekrano švytėjimo lygis bus

sumažintas iki minimalaus. Atkreipkite dėmesį, kad

televizoriui veikiant energijos taupymo režimu kai

kurių vaizdo nuostatų nebus galima pasirinkti.Nuotolinio

valdymo pultas


Instrukcija

Darbo pradžios vadovas

• Kai nesinaudojate televizoriumi, prašom išjungti

jungiklį užpakalinėje dalyje, kad dar labiau būtų

sumažintos energijos sąnaudos.

• Jei televizoriumi nesinaudosite ilgesnį laikotarpį,

išjunkite jį iš elektros lizdo.

• Jei televizorius paliktas parengties režime, jis naudoja

šiek tiek energijos, išjungus jungiklį užpakalinėje

dalyje arba išjungus televizorių iš elektros lizdo,

energijos sutapysite papildomai. Pastaba: jei

televizorius nenaudojamas, aktyvuotas „Energijos

taupymo režimas“ kasmet sutaupys daugiau

energijos, nei išjungus jį iš elektros lizdo, norint

maksimaliai taupyti energiją, labai rekomenduojama

įjungti „Energijos taupymo režimą“.

1 vaizdo ir garso

jungties laidas

1 komponentinės vaizdo

jungties laidas

Informacija apie taisymą

Visus techninės priežiūros darbus patikėkite

kvalifikuotiems specialistams. Taisyti televizorių

gali tik kvalifi kuotas specialistas. Prireikus daugiau

informacijos kreipkitės į parduotuvę, kurioje pirkote

šį televizorių.

Pastaba: patikrinkite priedus iš karto po įsigijimo.

Įsitikinkite, kad pridėti visi reikalingi priedai.

Remiantis gamintojo specifikacijomis ryšio kabelis turi

būti trumpesnis nei 3 m.

Lietuvių - 96 -

D03_MB62_[LT]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208020.indd 96 02.04.2012 13:13:52


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Nuotolinio valdymo pulto mygtukai

Budėjimo režimas

Vaizdo dydis / Padidina vaizdo įrašus (medijos

naršyklės režimu)

Išsijungimo laikmatis (Sleep Timer)

Mono / Stereo – Dvigubas I-II / Garso kalba (*)

(DTV režimu)

Mėgstamų kanalų režimo pasirinkimas (DVB

kanalams)

Skaičių mygtukai

Elektroninis programų vadovas (DVB kanalams)

Funkcijos nėra

Turinio naršyklė

10. Naršymo mygtukai (viršun / žemyn / kairėn /

dešinėn)

11. Funkcijos nėra

12. Įrašų biblioteka

13. Pareiti programa žemyn / Pereiti puslapiu

aukštyn – Pereiti programa aukštyn / Pereiti

puslapiu žemyn

14. Išjungti garsą

15. Programos įrašymas

16. Pauzė (turinio naršyklės režimu) / Įrašymas su

laiko poslinkiu

17. Persukimas atgal (medijos naršyklės režimu)

18. Groti (medijos naršyklės režimu)

19. Raudonas mygtukas

20. Žalias mygtukas / Sąrašo tvarkaraštis (EPG)

/ Žymėti / nežymėti viską (mėgstamų kanalų

sąraše) / Groti – skaidrių demonstracija

(medijos naršyklėje) / Groti ciklu (medijos

naršyklėje)

21. Vaizdo režimo pasirinkimas / Pakeičia

nuotraukų režimą (Medijos naršyklės vaizdo

režimu)

22. Funkcijos nėra

23. Teletekstas / Mišrus (TXT režimu)

24. Subtitrai įj./išj. (DVB kanaluose)

25. Ankstesnė programa

26. AV / šaltinio pasirinkimas

27. Meniu įjungimas ir išjungimas

28. Gerai (Patvirtinti) / Sulaikyti (TXT režimu) /

Redaguoti kanalų sąrašą

29. Išeiti / Grįžti / Rodyklės puslapis (TXT režimu)

30. Funkcijos nėra

31. Informacija / rodyti (TXT režimu)

32. Pagarsinti / patylinti

Lietuvių - 97 -


33. Funkcijos nėra

34. Funkcijos nėra
35. Persukimas pirmyn (medijos naršyklės režimu)

36. Stabdyti (medijos naršyklės režimu)

37. Mėlynas mygtukas / Redaguoti kanalų sąrašą /

Filtras (mėgstamų kanalų sąraše ir EPG)

38. Geltonas mygtukas / Grafi kas (EPG)


D03_MB62_[LT]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208020.indd 97 02.04.2012 13:13:53


Televizorius su skystųjų kristalų ekranu ir valdymo mygtukai

Vaizdas iš PRIEKIO ir iš GALO Valdymo mygtukų VAIZDAS Valdymo mygtukai

1. Budėjimo / įjungimo mygtukas

2. TV / AV mygtukas

3. Mygtukai pereiti programa

aukštyn / žemyn

4. Mygtukai Pagarsinti / patylinti

Pastaba: Norėdami atidaryti

pagrindinį meniu, vienu metu

paspauskite mygtukus “ ”

ir “ ”.

Jungčių apžvalga – galinės jungtys

1. HDMI 2: HDMI įvesties lizdas

2. HDMI 1: HDMI įvesties lizdas

HDMI įvesties lizdai yra skirti prijungti įrenginį, turintį HDMI lizdą. Jūsų LCD televizorius gali rodyti

aukštos raiškos vaizdus iš tokių įrenginių, pvz., aukštos raiškos palydovinio imtuvo arba DVD leistuvo.

Šiuos įrenginius reikia jungti per HDMI lizdus arba komponentinės jungties lizdus. Šie lizdai gali priimti

720p arba 1080i signalus. HDMI – HDMI jungčiai garso jungties nereikia.

3. RF įvesties lizdas yra skirtas prijungti prie antenos sistemos arba kabelio.Pastaba: jeigu naudojate

dekoderį arba įrašymo prietaisą, turėtumėte prijungti antenos laidą per prietaisą prie televizoriaus su

atitinkamu antenos laidu, kaip parodyta iliustracijoje tolimesniuose puslapiuose.

4. SCART įvestis ir išvestis išoriniams įrenginiams prijungti. SCART laidu sujunkite televizoriaus ir

išorinio prietaiso (pvz., dekoderio, vaizdo magnetofono ar DVD grotuvo) SCART lizdus. Pastaba:

jeigu per SCART lizdą prijungiamas išorinis įrenginys, televizorius automatiškai persijungs į AV

režimą. Pastaba: S-VHS signalą palaiko SCART lizdas.Pastaba: Priimant DTV kanalus (Mpeg4

H.264) arba dirbant medijos naršyklės režimu nebus galima išvestis SCART lizdu.

5. Kompiuterio įvesties linija yra skirta prijungti prie televizoriaus kompiuterį. Sujunkite televizoriaus

KOMPIUTERIO ĮVESTIES LIZDĄ ir kompiuterio išvesties lizdą kompiuterio laidu.

6. SPDIF koaksialinės išvesties linija skaitmeninio garso signalai yra transliuojami iš šiuo metu žiūrimo

šaltinio. SPDIF koaksialinį kabelį naudokite garso signalų perdavimui į įrenginį, kuris turi SPDIF

įvestį.t

Lietuvių - 98 -

D03_MB62_[LT]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208020.indd 98 02.04.2012 13:13:54


Jungčių apžvalga – šoninės jungtys

1. CI lizdas yra naudojamas CI kortelei įstatyti. CI kortelė suteikia jums galimybę matyti visus

kanalus, kuriuos užsisakėte. Išsamesnės informacijos žr. skyriuje „Ribota prieiga“.

2. USB įvadai.

Turėkite omenyje, kad programų įrašymo funkcija veikia tik per USB įvadus. Prie šio lizdo

galite prijungti išorinį kietąjį diską

3. Komponentiniai vaizdo įvesties lizdai (YpBPr) yra skirti prijungti komponentų vaizdo

jungtis.Galite prijungti komponentinius vaizdo ir garso lizdus prie įrenginio su komponentine

išvesties jungtimi. Tam reikia naudoti pridedamą komponentinį vaizdo jungties laidą.

Pirmiausiai įjunkite vieną laido kištuką į televizoriaus YPbPr lizdą (šone). Po to prijunkite

komponentinio laido (nepridedamo) jungtis į komponentinės vaizdo jungties laido

prievadus. Turi sutapti jungčių spalvos.

4. Šoninė vaizdo ir garso jungties įvestis yra naudojama prijungti išorinių prietaisų

vaizdo ir garso signalus. Tam reikia naudoti pridedamą komponentinį vaizdo jungties

laidą. Pirmiausiai įjunkite laido kištuką į televizoriaus YPbPr laidą (šoninį). Po to prijunkite

vaizdo laido (nepridedamas) jungtis į GELTONĄ pridėto AV jungties kabelio įvesties lizdą

(išsišakojančioje pusėje). Jungčių spalvos turi sutapti.

Norėdami įjungti vaizdo jungtį, privalote naudoti šoninės AV jungties kabelio RAUDONĄ ir

BALTĄ įvesties lizdus. Po to įjunkite savo prietaiso vaizdo kabelio jungtis į pridėtos šoninės

AV jungties RAUDONĄ ir BALTĄ lizdus. Turi sutapti jungčių spalvos.

Pastaba: Norėdami įjungti garso jungtį jungiant prietaisą prie jūsų

televizoriaus KOMPIUTERIU ar KOMPONENTINIAIS VAIZDO

ĮVESTIES lizdu, naudokite šoninės AV jungties kabelio vaizdo įvesties

lizdus (RAUDONĄ ir BALTĄ).

5. Ausinių lizdas yra skirtas prijungti prie sistemos išorines ausines.

Prijunkite prie AUSINIŲ lizdo, norėdami klausyti televizoriaus garsą per

ausines (įsigyjamas atskirai)

6. , jutiklis naudojamas įjungti arba išjungti televizorių.


Maitinimo jungtis

SVARBI INFORMACIJA: Šis televizorius yra sukurtas naudoti su 220–240 V, 50 Hz kintamąja srove.

• Išpakavę televizorių leiskite jam pasiekti kambario temperatūrą, tik tada įkiškite kištuką į maitinimo lizdą.

Įjunkite maitinimo laidą į maitinimo lizdą.

Antenos prijungimas

• Prijunkite antenos arba kabelinės televizijos laidą prie ANTENOS ĮVESTIES LIZDO galinėje televizoriaus

pusėje.

Lietuvių - 99 -

D03_MB62_[LT]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208020.indd 99 02.04.2012 13:14:10


USB įvadų naudojimas

USB jungtis

• Prie televizoriaus galite prijungti USB kietąjį diską

arba USB atmintinę, tam naudodami televizoriaus

USB įvadus. Ši funkcija leidžia groti USB įrenginyje

įrašytus failus arba įrašyti programas.

• Palaikomi 2,5 colių ir 3,5 colių (kietasis diskas su

išoriniu maitinimo šaltiniu) išoriniai kietieji diskai.

• Kad galėtumėte įrašyti programą, iš pradžių turėsite

prijungti USB diską prie televizoriaus. Televizorius

tuo metu turi būti išjungtas. Tada įjunkite televizorių,

kad galėtumėte įjungti įrašymo funkciją. Priešingu

atveju įrašymo funkcija neveiks.

• Jei vienas ar daugiau standžiojo disko skaidinių

suformatuoti naudojant exFAT, gali nesimatyti visų

ar dalies skaidinių, net jei jie suformatuoti naudojant

kitą failų sistemą, o ne exFAT.

SVARBI INFORMACIJA! !

• Kad apsisaugotumėte nuo galimo duomenų

praradimo, rekomenduojame prieš prijungiant

prie televizoriaus, pasidaryti atsarginę failų

kopiją. Turėkite omenyje, kad gamintojas nebus

atsakingas už bet kokį failų pažeidimą arba

duomenų praradimą.

• Gali būti, kad kai kurių tipų USB įrenginiai (pvz.,

MP3 grotuvai) bei išoriniai standieji USB diskai ir

atmintinės bus nesuderinami su šiuo televizoriumi.

SVARBI INFORMACIJA: televizorius palaiko tik FAT32

ir NTFS disko formatavimą. Tačiau NTFS formatas

įrašymo funkcijų nepalaikomas. Norėdami įrašyti,

jei prijungėte NTFS formato USB diską, televizorius

paprašys suformatuoti turinį. Kaip suformatuoti diską,

žr. toliau, skyriuje „Disko formatavimas“.

Turėkite omenyje, kad tokiu atveju VISI duomenys,

saugomi USB diske, bus prarasti, ir bus pasirinkta

disko formatavimo versija FAT32.

USB disko jungtis

• Prijunkite savo USB įrenginį prie televizoriaus USB

įvado jungties.

Pastaba: USB diską prijungti ir atjungti galima tik tada,

kai televizorius išjungtas.

Pastaba: Jei jungiate prie televizoriaus USB standųjį

diską, USB jungties laidas tarp diskų įrenginio ir

televizoriaus turi būti pažymėtas USB logotipu ir turi

būti kuo trumpesnis.

Pastaba: Jei formatuojate 1 TB dydžio ar didesnį USB

standųjį diską, gali būti problemų su formatavimu.

Tokiu atveju suformatuokite diską kompiuteriu. Disko

tipas turi būti FAT32.

diskus.

Lietuvių - 100 -

VAIZDAS IŠ ŠONO

ATSARGIAI !

USB

5Vdc

Max:500mA

USB ATMINTINĖ

• greitai prijungti ir atjungti USB įrenginius yra labai

pavojinga, ypač jeigu norite greitai prijungti ir atjungti

nešiojamą diską pakartotinai. Tai gali fiziškai pažeisti

USB grotuvą ir patį USB įrenginį.

• Neištraukite USB modulio iš lizdo, kol failas yra

peržiūrimas ar įrašomas

Programos įrašymas

Kad galėtumėte įrašyti programą, iš pradžių turėsite

prijungti USB diską prie televizoriaus. Televizorius tuo

metu turi būti išjungtas. Tada įjunkite televizorių, kad

galėtumėte įjungti įrašymo funkciją.

SVARBI INFORMACIJA: Jei naudojate naują USB

standųjį diską, rekomenduojama prieš tai suformatuoti

jį naudojant funkciją Disko formatavimas (Format

Disc).

• Norint naudotis įrašymo funkcija, naudokite

mažiausiai 1 GB USB 2.0 sertifi kuotą įrenginį, jei

prijungtas USB įrenginys neatitinka USB 2.0, bus

parodytas klaidos pranešimas.

Pastaba: Įrašytos programos įrašomos prijungtame

USB diske. Jei norite, galite laikyti arba kopijuoti įrašus

į kompiuterį, tačiau failų atkurti kompiuteriu negalėsite.

Įrašus galėsite atkurti tik televizoriumi.

• Daugiau informacijos apie programų įrašymą žr.

toliau, skyriuose apie momentinį įrašymą, laiko

poslinkį, elektroninį programų vadovą, įrašų

biblioteką ir įrašymo laikmačius.

• Įrašytos programos padalinamos į 4 GB dalis.

• Įrašytos programos įrašomos prijungto USB įrenginio

kataloge: \DVR\RECS. Visi įrašai pažymimi skaičiumi.

Kiekvienam įrašui sukuriamas tekstinis failas (su

plėtiniu .txt). Teksto faile pateikiama tokia informacija

kaip transliuotojas, programa ir įrašymo laikas.

• Laiko poslinkis gali būti sustabdytas priklausomai

nuo USB prietaiso įrašymo greičio. Jei USB

prietaiso greitis nepakankamas vaizdo transliacijos

bitų spartai, laiko poslinkis gali būti sustabdytas ir

įrašyti gali nepavykti. Jei HD raiškos bitų sparta

didesnė negu 13 Mbp/s, laiko poslinkio metu ir

USB diske, ir išoriniame HDD diske gali pasitaikyti

vaizdo strigčių.

• HD (didelės raiškos) programų įrašai gali užimti USB

diske daugiau vietos, atsižvelgiant į transliacijos

skyrą. Dėl šios priežasties rekomenduojama HD

programoms įrašyti naudoti USB standžiuosius

D03_MB62_[LT]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208020.indd 100 02.04.2012 13:14:24


• Neišjunkite USB / HDD disko įrašymo metu. Taip

prijungtą USB / HDD diską galite pažeisti.

• Galima naudoti kelis disko skaidinius. Palaikoma

ne daugiau 2 skaidinių. Jei diske yra daugiau nei 2

skaidiniai, programos veikimas gali sutrikti.Pirmasis

USB disko skaidinys naudojamas PVR parengtoms

funkcijoms. Taip pat jis turi būti suformatuotas kaip

pagrindinis skaidinys, kad būtų galima jį naudoti PVR

parengtoms funkcijoms.

• Dalis transliuojamo srauto gali būti neįrašyta dėl

signalo problemų, todėl kai kada atkūrimo metu

vaizdas gali užstrigti.

• Įrašyti, leisti, pauzė, rodyti (PlayListDialog) mygtukų

naudoti negalima, kai įjungtas teletekstas. Jei

įrašymas pradedamas iš laikmačio kai įjungtas

teletekstas, tokiu atveju teletekstas automatiškai

išjungiamas. Teleteksto naudojimas taip pat

išjungiamas, jei vyksta įrašymas ar atkūrimas.

• Radijo įrašai nepalaikomi.

• Televizorius gali įrašyti iki dešimt valandų programų.

• USB įrašymo funkcijai (įrašydami didelės raiškos

transliaciją) naudokite USB standųjį diską. Šiai

funkcijai negalima naudoti USB atmintinės.

Prijungimas prie DVD grotuvo per

HDMI

Papildomos informacijos ieškokite savo DVD

grotuvo instrukcijoje. Prieš atlikdami sujungimus,

išjunkite ir televizorių, ir prietaisą.

Pastaba: Turėkite omenyje, kad iliustracijoje

pavaizduoti laidai nepridedami.

• Jeigu jūsų DVD grotuve yra HDMI lizdas, galite prijungti

per HDMI, taip gausite geresnę vaizdo ir garso kokybę.

Prisijungimas prie DVD

grotuvo per komponentinius

įvadus (YPbPr)

• Daugelis DVD grotuvų yra prijungiami per

KOMPONENTINIUS LIZDUS (YPbPr). Tam reikia

naudoti pridedamą komponentinį vaizdo jungties laidą.

Pirmiausiai įjunkite laido kištuką į televizoriaus YpbPr

lizdą (šoninį). Po to prijunkite komponentinio laido

(nepridedamo) jungtis į komponentinės vaizdo jungties

laido prievadus. Turi sutapti jungčių spalvos.

• Norėdami įjungti vaizdo jungtį, naudokite VGA/

komponentinį garso laidą. Pirmiausiai įjunkite

laido kyštuką Po to prijunkite savo DVD grotuvo

vaizdo kabelio jungtis į VGA/ komponentinės

vaizdo jungties laido prievadus. Turi sutapti

jungčių spalvos.
• Sujungę persijunkite į YPbPr šaltinį. Žr. sk. “Įvesties

pasirinkimas”.

Pastaba: Norėdami prijungti YPbPr prietaisą, naudokite

pridėtą komponentinį (YPbPr) jungties kabelį

• Taip pat galite jungti per SCART lizdą.


• Kai prisijungiate prie DVD grotuvo, kaip parodyta

žemiau, persijunkite į HDMI šaltinį. Daugiau

informacijos apie šaltinių keitimą žr. skyriuje „Įvesties

pasirinkimas“.


Pastaba: Šie trys sujungimo metodai atlieka tą pačią

funkciją, tačiau skirtingais kokybės lygmenimis. Nebūtina

jungti visais trimis metodais.

Lietuvių - 101 -

D03_MB62_[LT]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208020.indd 101 02.04.2012 13:14:25


Skystųjų kristalų televizoriaus

prijungimas prie kompiuterio

Kad kompiuterio ekrano vaizdas būtų rodomas jūsų

skystųjų kristalų televizoriuje, galite prijungti kompiuterį

prie televizoriaus. Prieš atlikdami sujungimus,

išjunkite ir kompiuterį, ir ekraną. Kompiuterį prijunkite

prie skystųjų kristalų televizoriaus 15 kontaktų

D-sub ekrano kabeliu. Sujungę persijunkite į

kompiuterio šaltinį. Žr. sk. „Įvesties pasirinkimas“.

Nustatykite skiriamąją gebą, kuri tiktų jūsų peržiūros

reikalavimams. Informaciją apie skiriamąją gebą

rasite priede.Nuotolinio valdymo pultas

Baterijų įdėjimas

• Nuimkite baterijų dangtelį, esantį galinėje pulto

pusėje, švelniai traukdami jį atgal nuo baterijų

skyriaus.

• Įstatykite dvi AAA / R3 ar ekvivalentiško tipo

baterijas. Įdėdami baterijas atkreipkite dėmesį

į poliškumą (+/-) ir uždarykite baterijų skyriaus

dangtelį.

.Šoninių AV jungčių naudojimas

Galite prie savo skystųjų kristalų televizoriaus prijungti

įvairią pasirinktinę įrangą naudojant šonines televizoriaus

jungtis.

• Norėdami prijungti kamerą ar fotoaparatą, naudokite

AV lizdą (šoninį). Norėdami tai padaryti, privalote

naudoti pateiktą vaizdo/garso jungties kabelį.

Pirmiausiai įjunkite laido kištuką į televizoriaus AV

IN laidą (šoninį). Po to prijunkite savo kameros laido

(nepridedamo) jungtis į komponentinės vaizdo/

garso jungties laido prievadus. Turi sutapti jungčių

spalvos. Žiūrėkite žemiau esančią iliustraciją.

• Po to persijunkite į šoninį AV šaltinį. Daugiau

informacijos tolimesniuose skyriuose žr. sk. “Įvesties

pasirinkimas”.
• Norėdami klausyti televizoriaus garsą per ausines,

prijunkite savo ausines prie televizpriaus naudodami

AUSINIŲ lizdą taip, kaip parodyta viršuje.

Pastaba: kai nuotolinio valdymo pulto ilgą laiką

nenaudosite, išimkite iš jo baterijas. Priešingu atveju

dėl ištekėjusio baterijų elektrolito jį galima sugadinti.

Nuotolinio valdymo diapazonas yra apytiksliai 7 m /

23 pėdos.

Įjungimas ir išjungimas

Kaip įjungti televizorių

Prijunkite maitinimo laidą prie 220-240 V AC šaltinio

50 Hz.

• Įjunkite “ ” jungiklį ekrano apačios dešinėje

pusėje į poziciją „|” ir televizorius persijungs į

parengties režimą. Užsidegs parengties režimo

indikatorius.

• Norėdami įjungti televizorių iš parengties režimo,

galite tai padaryti tokiais būdais:

• Spustelėkite mygtuką “ ” CH“ ” / CH“ ” arba

skaitinį mygtuką ant nuotolinio valdymo pulto.

• Spauskite televizoriaus mygtuką “ ” arba +/-

• Televizorius įsijungs.

Pastaba: Jei įjungiate televizorių nuotolinio valdymo

pulto arba televizoriaus mygtukais CH “ ” arba CH “ ”,

bus pasirinkta programa, kurią paskutinę žiūrėjote.

Televizorius įsijungs bet kuriuo iš šių aprašytų būdų

. Kaip perjungti televizorių į budėjimo

režimą

Kaip perjungti televizorių į budėjimo režimą

Nuspauskite “ ”mygtuką, esanti nuotolinio valdymo

pulte arba dešinėje televizoriaus pusėje.

Pastaba: kai televizorius įjungtas parengties režimu,

gali mirksėti parengties režimo indikatorius, rodantis,

kad veikia tokios funkcijos kaip Paieška parengties

režimu, Siuntimas oru arba Laikmatis.

Lietuvių - 102 -

D03_MB62_[LT]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208020.indd 102 02.04.2012 13:14:25


Kaip išjungti televizorių

• Įjunkite “ ” jungiklį ekrano apačios dešinėje

pusėje į poziciją 2 kaip parodyta “ ” pav. ir

televizorius bus izoliuotas nuo elektros lizdo,

indikatorius užges.

• Jei televizorius ilgai nebus naudojamas, pvz., per

atostogas, iš elektros lizdo ištraukite maitinimo

laido kištuką.

Pranešimai apie budėjimo režimą

Jei televizorius išsijungia veikdamas režimu be

signalo, kitą kartą įjungus ekrane bus rodomas toks

pranešimas:

Pasiekus automoatinio televizoriaus išsijungimo laiką

ekrane parodomas toks pranešimas: Pasirinkite TAIP,

jei norite išjungti televizorių. Pasirinkite NE, jei norite

atšaukti. Televizorius taip pat išsijungs, jei šiame

ekrane nepasirinksite nieko.

Jei televizorius išsijungia dėl automatinio išsijungimo

funkcijos, kitą kartą įjungus ekrane bus rodomas toks

pranešimas:

Įvesties pasirinkimas

Prijungę savo išorines sistemas prie savo televizoriaus,

galite prisijungti prie įvairių įvesties šaltinių. Norėdami

šaltinius pakeisti tiesiogiai, spauskite nuotolinio

valdymo pulto mygtuką ŠALTINIS (SOURCE).

Lietuvių - 103 -

Pagrindinis valdymas

Televizorių valdyti galite ir nuotolinio valdymo

pultu, ir spausdami ant pulto esančius

mygtukus..

Valdymas mygtukais ant televizoriaus korpuso

Garsumo nustatymas

• Norėdami pritildyti, spustelėkite mygtuką “ ”

norėdami pagarsinti – mygtuką “ ” ekrane bus

rodoma garsumo skalė (slankiklis).

Programos pasirinkimas

• Norėdami pasirinkti kitą programą, spauskite

mygtuką P/CH+, norėdami pasirinkti ankstesnę

programą – spauskite mygtuką P/CH -. .

Pagrindinio meniu apžvalga

• Norėdami atidaryti pagrindinį meniu, vienu metu

paspauskite mygtukus “ ” / “ ” Įėję į

pagrindinį meniu, pasirinkite papildomą meniu

punktą atitinkamai spausdami mygtukus „-P/CH“

arba „P/CH +“ mygtukus arba įeikite į antrinius

meniu spausdami mygtukus “ ” arba “

” Norėdami išmokti naudotis meniu, skaitykite meniu

sistemos skirsnius.

AV režimas

• Spauskite „TV/AV“ mygtuką, esantį ant pulto, ir

perjunkite savo televizorių iš TV į AV režimą.

Valdymas nuotolinio valdymo pultu

• Nuotolinis televizoriaus valdymo pultas yra skirtas

valdyti visas pasirinkto televizoriaus modelio

funkcijas. Funkcijos bus aprašomos pagal jūsų

televizoriaus meniu sistemos tvarką.

Garsumo nustatymas

• Spauskite mygtuką “ V ”, jei norite garsumą

padidinti. Norėdami patylinti, spauskite mygtuką „V

“. Garsumo lygio skalė (šliaužiklis) bus rodoma

ekrane.

Programos pasirinkimas (kita arba

ankstesnė programa)

• Jei norite pasirinkti ankstesnę programą, paspauskite

mygtuką CH“ ”.

• Jei norite pasirinkti kitą programą, paspauskite

mygtuką CH“ ”.

Programos pasirinkimas (tiesioginė prieiga)

• Spausdami nuotolinio valdymo pulto mygtukus su

skaičiais, galite pasirinkti 0-9 programas. Netrukus

televizorius persijungs į nurodytą kanalą. Norėdami

pasirinkti programas, iš eilės spauskite mygtukus su

skaičiais. Kai ateina laikas spausti antrą mygtuką

su skaičiumi, rodoma programa, pažymėta tiktai

pirmuoju skaičiumi. Jei norite iš naujo pasirinkti

vieno skaitmens programas, iš karto spauskite

programų numerius.

D03_MB62_[LT]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208020.indd 103 02.04.2012 13:14:26


Elektroninis programų vadovas

(EPG)

Informaciją apie pasiekiamas programas galite

peržiūrėti elektroniniame programų vadove (EPG).

Norėdami peržiūrėti EPG meniu, paspauskite

nuotolinio valdymo pulto mygtuką EPG.

• Norėdami pereiti per televizoriaus kanalus, spauskite

mygtukus “ ”/“ ” .

• Norėdami pereiti programos sąrašą, spauskite

mygtukus“ ”/“ ” .

• EPG meniu pateikia galimą informaciją apie visus

kanalus.

• Įsidėmėkite, kad informacija apie laidas yra

atnaujinama automatiškai. Jei kanaluose informacijos

apie laidas nėra, EPG bus rodomas tuščias.

Raudonas mygtukas (ankst. laiko periodas):

rodomos ankstesnio laiko periodo programos.

Raudonas mygtukas (kitas laiko periodas):

rodomos kito laiko periodo programos.

Geltonas mygtukas (ankst. diena): rodomos

ankstesnės dienos programos.

Mėlynas mygtukas (kita diena): rodomos kitos

dienos programos.

Peršokti (skaitiniai mygtukai): tiesiogiai pereiti į

norimą kanalą spaudžiant skaitinius mygtukus.

Gerai (parinktys: peržiūrima, įrašomas arba

nustatomas laikmatis ateities programoms.

Teksto mygtukas (filtras): rodomos filtravimo

parinktys.

INFORMACIJA (duomenys): rodo informaciją apie

programas.

(ĮRAŠYTI): televizorius pradės įrašinėti

pasirinktą programą. Dar kartą paspaudus, įrašymas

sustabdomas.

Viršun / žemyn / kairėn / dešinėn Pereiti.

Gerai (parinktys: peržiūrima, įrašomas arba nustatomas

laikmatis ateities programoms.

INFORMACIJA (duomenys apie laidas): rodo

informaciją apie programas.

Žalias mygtukas: rodomas programos tvarkaraštis.

Geltonas mygtukas: Rodomi EPG duomenys pagal

grafiką

Mėlynas mygtukas (filtras): rodomos filtravimo

parinktys.

(ĮRAŠYTI): televizorius pradės įrašinėti pasirinktą

programą. Galite dar kartą paspausti mygtuką, jei

norite sustabdyti įrašymą.

Raudonas mygtukas (ankst. diena) rodomos

ankstesnės dienos programos.

Žalias mygtukas (kita diena): rodomos kitos dienos

programos.

Geltonas mygtukas (mastelis): išplečia programos

informaciją.

Mėlynas mygtukas (filtras): rodomos filtravimo

parinktys.

INFORMACIJA (duomenys): rodo informaciją apie

programas.

Peršokti (skaitiniai mygtukai): tiesiogiai pereiti į

norimą kanalą spaudžiant skaitinius mygtukus.

Gerai (parinktys: peržiūrima, įrašomas arba

nustatomas laikmatis ateities programoms.

Tekstas (paieška): rodo meniu „Paieška vadove“..

SUBTITRAI: Norėdami peržiūrėti meniu Pasirinkti

žanrą (Select Genre) spauskite mygtuką SUBTITLE.

Naudodami šią funkciją, galite atlikti paiešką

programų vadovo duomenų bazėje pagal pasirinktą

žanrą. Bus atlikta programų vadove esančios

informacijos paieška ir išvardinti jūsų nurodytus

Viršun / žemyn / kairėn / dešinėn Pereiti.

kriterijus atitinkantys rezultatai.

SWAP (Dabar): rodoma dabartinė programa.

Lietuvių - 104 -

D03_MB62_[LT]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208020.indd 104 02.04.2012 13:14:27


Skaitmeninis teletekstas (*)

(*) Jei yra jūsų šalyje

• Paspauskite mygtuką „TXT“.

• Atidaroma skaitmeninė teleteksto informacija.

• Per ją galite pereiti spalviniais mygtukais, žymeklio

mygtukais ir mygtuku GERAI (OK).

Priklausomai nuo skaitmeninio teleteksto, naudojimo

metodas gali skirtis.

Laikykitės instrukcijų, rodomų skaitmeninio teleteksto

ekrane.

• Paspaudus mygtuką „ TXT“, televizorius vėl

persijungia į TV transliaciją.

• Naudojant skaitmeninę transliaciją (DVB-T-C),

be skaitmeninės teleteksto transliacijos greta su

įprasta transliacija taip pat galima rinktis kanalus

su skaitmenine teleteksto transliacija.

• Ekrano santykis (vaizdo dydis), žiūrint kanalą su vien

tik skaitmenine teleteksto transliacija, yra toks pats

kaip ir anksčiau žiūrėto vaizdo ekrano santykis.

• Dar kartą paspaudus mygtuką „ TXT“, atsidarys

skaitmeninio teleteksto ekranas.

Analoginis teletekstas

Teleteksto ir jo funkcijų naudojimas yra identiškas

analoginio teksto sistemai. Žr. „TELETEKSTO“

paaiškinimus.

Įrašymas EPG ekrane

SVARBI INFORMACIJA: Kad galėtumėte įrašyti

programą, iš pradžių turėsite prijungti USB diską

prie televizoriaus. Televizorius tuo metu turi būti

išjungtas. Tada įjunkite televizorių, kad galėtumėte

įjungti įrašymo funkciją. Priešingu atveju įrašymo

funkcija neveiks.

(ĮRAŠYTI): televizorius pradės įrašinėti

pasirinktą programą. Dar kartą paspaudus, įrašymas

sustabdomas.

Pastaba: Įrašymo metu persijungti į kitą transliaciją

ar vaizdo šaltinį negalima.

/ : Puslapiu į kairę / į dešinę

Programos parinktys

EPG meniu norėdami įeiti į įvykio parinkčių meniu,

spauskite mygtuką OK (Gerai).

Įrašyti (Record) / Ištrinti įrašo laikmatį (Delete

Record Timer)

SVARBI INFORMACIJA: Kad galėtumėte įrašyti

programą, iš pradžių turėsite prijungti USB diską

prie televizoriaus. Televizorius tuo metu turi būti

išjungtas. Tada įjunkite televizorių, kad galėtumėte

įjungti įrašymo funkciją. Priešingu atveju įrašymo

funkcija neveiks.

• Pasirinkę programą EPG meniu, paspauskite

mygtuką Gerai (OK). Atsidarys ekranas Parinktys

(Options). Pasirinkite parinktį „Įrašymas“ (Record)

ir spauskite mygtuką Gerai (OK). Po šios operacijos

nustatomas įrašymo laikas pasirinktai programai.

• Norėdami atšaukti jau nustatytą įrašymą, išryškinkite

norimą programą, spauskite mygtuką OK (Gerai),

pasirinkite parinktį „Trinti įrašymo laikmatį“ (Delete

Rec. Timer). Įrašymas bus atšauktas.

Pastaba: Kol vyksta įrašymas pasirinktu kanalu,

persijungti į kitą kanalą ar šaltinį negalima.

Nustatyti laikmatį (Set Timer) / Ištrinti laikmatį

(Delete Timer)

Pasirinkę programą EPG meniu, paspauskite mygtuką

Gerai (OK). Atsidarys ekranas Parinktys (Options).

Pasirinkite parinktį „Nustatyti laikmatį įvykiui“ (Set

Timer on Event) ir spauskite mygtuką Gerai (OK).

Galite nustatyti laikmatį ateities programai.

Norėdami atšaukti jau nustatytą priminimą, išryškinkite

programą ir spauskite mygtuką Gerai (OK). Tada

pasirinkite funkciją „Ištrinti laikmatį“ (Delete Timer).

Laikmatis bus atšauktas.

Pastaba: Negalima įrašyti arba nustatyti laikmačio

dviem ar daugiau atskirų įvykių tam pačiam laiko

intervalui.

Pirminis įdiegimas

SVARBI INFORMACIJA: Prieš pirminį įdiegimą

įjungdami televizorių, įsitikinkite, kad prijungta

antena arba kabelis.

• Kai televizorius įjungiamas pirmą kartą, atidaromas

diegimo vedlys. Pirmiausiai rodomas kalbos

pasirinkimo ekranas:

Kanalo pasirinkimas (Select Channel)

EPG meniu su šia parinktimi galima persijungti į

pasirinktą kanalą.

Lietuvių - 105 -

• Mygtukais “ ” arba “ “ pasirinkite savo kalbą,

patvirtinkite paspausdami mygtuką GERAI (OK)

ir tęskite.

D03_MB62_[LT]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208020.indd 105 02.04.2012 13:14:27


• Pasirinkus kalbą, atidaromas ekranas „Sveiki“,

kuriame reikės nustatyti parinktis Šalis, Paieškos

tipas, Saugojimo režimas,Teleteksto kalba ir

Skanuoti užkoduotą.

Jei pasirenkate parinktį KABELIS, atidaromas toks

ekranas: (Šis ekranas nerodomas, jei pasirinkta šalis

yra Nyderlandai. Vietoje to atidaromas Automatinis

kanalų skenavimas. ):

• Nuspaudę mygtukus “ ” arba “ ” pasirinkite šalį,

kurią norite nustatyti, ir nuspauskite mygtuką “

” norėdami paryškinti parinktį Paieškos tipas.

Mygtuku “ ” arba “ ” pasirinkite norimą paieškos

tipą. Galimi paieškos tipai yra tik skaitmeninis, tik

analoginė televizija ir visi.

• Nustatę paspauskite mygtuką “ ” ir pasirinkite

Teleteksto kalbą. Paspausdami mygtuką “ ” arba “

” pasirinkite norimą Teleteksto kalbą.

• Nustatę teleteksto kalbą paspauskite “ ” mygtuką.

Bus paryškinta funkcija nuskaityti užkoduotus

kanalus (Scan Encrypted). Jei norite skanuoti

koduotus kanalus, galite nustatyti Skanuoti

užkoduotą (Scan Encrypted) parinktį Taip

(Yes).

• Parduotuvės režimą galite suaktyvinti mygtuku

“ ” arba “ ”. Jei parduotuvės režimas

nustatytas kaip „įjungtas“, parinktis „E-Pop“

bus pasiekiama kitame nuostatų meniu. Jei

jis nustatytas kaip „išjungtas“, parduotuvės

režimas po pirmojo įdiegimo bus nepasiekiamas.

Pastaba: jei parduotuvės režimas įjungtas, tai gali

turėti įtakos kai kurių funkcijų veikimui.

• Norėdami tęsti, paspauskite nuotolinio valdymo

pulto mygtuką Gerai (OK), ir ekrane bus parodytas

toks pranešimas:

Šiame ekrane galite pasirinkti dažnių diapazonus.

Matomoms linijoms išryškinti naudokite mygtuką “

” arba “ ” Dažnių diapazonus galite įvesti ir rankiniu

būdu, nuotolinio valdymo pulto skaitiniais mygtukais.

Nuotolinio valdymo pulto skaitiniais mygtukais

įveskite norimą Pradžios dažnį (Start Frequency) ir

Pabaigos dažnį (Stop Frequency). Po šios operacijos

galite pasirinkti Paieškos žingsnį (Search Step), lygų

8000 KHz arba 1000 KHz. Jei pasirinksite 1000

KHz, televizorius atliks išsamią paiešką. Dėl to

atitinkamai padidės paieškos trukmė. Atsižvelgiant į

pirminio diegimo metu pasirinktą šalį, Tinklo kanalų

skenavimo lange gali būti 250 kHz paieškos žingsnio

parinktis. Atkreipkite dėmesį, kad jei paiešką vykdysite

naudodami 250 kHz parinktį, paieškos procesas gali

trukti ilgiau.

Be to, kai kuriose šalyse galima parinktis Tinklo ID.

Tinklo ID funkcija gauna Tinklo informacijos lentelę.

Šioje lentelėje pateikiama informacija apie pasirinktą

tinklą. Ji gali keistis atsižvelgiant į operatorių ir regioną,

kuriame operatorius aktyviai transliuoja.

Pabaigę, nuspauskite mygtuką GERAI (OK), kad

prasidėtų automatinė paieška.

Jei ekrane Paieškos tipas (Search Type) pasirinksite

parinktį Lauko antena (AERIAL), televizorius ieškos

skaitmeninių antžeminės TV transliacijų.

Norėdami pasirinkti Taip (Yes) arba Ne (No) parinktį

pažymėkite elementą, naudodami “ ” arba “ ”

mygtukus ir nuspauskite mygtuką Gerai (OK).

Po to ekrane bus pateikti tokie OSD:

Lietuvių - 106 -

D03_MB62_[LT]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208020.indd 106 02.04.2012 13:14:27


Pastaba: Norėdami atšaukti, spauskite mygtuką

„MENIU“ (MENU).

• Įrašius visus prieinamus kanalus, ekrane atidaromas

kanalų sąrašas. Jei norite rūšiuoti kanalus pagal

LCN, pasirinkite Taip (Yes) ir spauskite mygtuką

Gerai (OK).

• Norėdami išeiti iš kanalų sąrašo ir žiūrėti televizorių,

spauskite mygtuką Gerai. Jei atlikdami pirminį

diegimą pasirinkote Nyderlandus kaip parinkties

„Šalis“ reikšmę, bus rodomos tik parinktys „Gerai“

ir „Užrakinti“.

Sumontavimas

Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką

„MENIU“ (MENU) ir mygtukais “ ” arba “ ” pasirinkite

Nustatymas (Installation). Paspauskite mygtuką

GERAI (OK). Atsidarys toks meniu ekranas.

Automatinio kanalų skanavimo (Retune)

meniu veikimas

Skaitmeninė antena (Digital Aerial): ieško ir įrašo

antenos DVB kanalus.

Skaitmeninis kabelis (Digital Cable): ieško ir įrašo

kabelinės DVB kanalus.

Analoginė (Analogue): ieško ir įrašo analoginius

kanalus.

Skaitmeninė antena ir analoginiai (Digital Aerial

& Analogue): ieško ir įrašo analoginius ir antenos

DVB kanalus.

Skaitmeninis kabelis ir analoginiai (Digital Cable

& Analogue): ieško ir įrašo analoginius ir kabelinės

DVB kanalus

• Kai pasirenkate automatinį paieškos tipą

ir paspaudžiate mygtuką Gerai (OK), ekrane

atidaromas patvirtinimo ekranas. Norėdami pradėti

įdiegimą, mygtukais “ ” arba “ ” pasirinkite Taip

(Yes), norėdami atšaukti, pasirinkite Ne (No) ir

patvirtinkite mygtuku Gerai.

• Pasirinkus automatinį kanalų nuskaitymo tipą ir

patvirtinus, prasidės įdiegimo procesas ir jo eiga bus

rodoma juostoje. Norėdami atšaukti, spustelėkite

mygtuką „MENIU“ (MENU). Tokiu atveju aptikti

kanalai nebus įrašomi.

Rankinis derinimas

Patarimas: šią funkciją galima naudoti tik

tiesioginėms transliacijoms.

• Nustatymo (Installation) meniu mygtukais “ ”/“

” pasirinkite Rankinį kanalų skanavimą (Manual

Channel Scan) ir patvirtinkite mygtuku Gerai (OK).

Atsidarys Rankinio kanalų skanavimo (Manual Scan)

parinkčių langas.

• Mygtukais“ ” arba “ ” pasirinkite norimą Paieškos

tipą (Search Type). Rankinės paieškos pasirinktys

atitinkamai pasikeis. Mygtukais “ ”/“ ” pažymėkite

elementą ir tuomet paspauskite “ ” arba “ ”

mygtukus nustatyti parinkčiai. Norėdami atšaukti,

spauskite mygtuką „MENIU“ (MENU).

Skaitmeninės antenos rankinė paieška

(Digital Aerial Manual Search)

Mygtukais “ ” arba “ ” pasirinkite Automatiškai

skanuoti kanalus (Automatic Channel Scan) ir

spauskite mygtuką Gerai (OK). Bus atidarytos

parinktys Automatiškai skanuoti kanalus (Automatic

Channel Scan). Galite pasirinkti parinktis mygtukais

“ ”/“ ” ir Gerai (OK).

Lietuvių - 107 -

D03_MB62_[LT]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208020.indd 107 02.04.2012 13:14:28


Rankinio kanalo nuskaitymo nustatyme multiplekso

numeris ar dažnis yra įvedamas rankiniu būdu ir

kanalų ieškoma tik tame multiplekse ar dažnyje.

Pasirinkus paieškos tipą Skaitmeninė antena, turite

pasirinkti pageidaujamą diapazoną ir tada galima įvesti

multiplekso ar dažnio numerį mygtukais su skaičiais ir

paspaudus mygtuką Gerai pradėti paiešką.

Diapazono parinktys:

D_Band = VHF 9–24

S_Band = VHF 12–20, UHF 21–41

K_Band = VHF 5–12, UHF 21–69

Skaitmeninio kabelio rankinė paieška

(Digital Cable Manual Search)*

Rankinėje kabelinėje paieškoje galite įvesti dažnį,

moduliaciją, simbolių spartą ir tinklo kanalų paieškos

parinktis. Pasirinkus paieškos tipą Skaitmeninis

kabelis (Digital Cable), galima įvesti norimas parinktis

ir paspaudus mygtuką Gerai (OK) pradėti paiešką.

(*) Jei atlikdami pirminį diegimą pasirinkote

Nyderlandus kaip parinkties „Šalis“ reikšmę, kabelinės

rankinės paieškos parinktis nebus pasiekiama.

Analoginė rankinė paieška (Analogue

Manual Search)

Analoginis tikslus nustatymas (Analogue

Fine Tune)

• Iš nustatymo meniu pasirinkite Analoginį tikslų

nustatymą (Analogue Fine Tune) mygtukais “

” arba “ ” ir OK. Bus atidarytas analoginis

tikslaus nustatymo ekranas. Analoginio tikslaus

nustatymo funkcija nebus prieinama, jei nebus

įrašytų analoginių kanalų, skaitmeninių kanalų ir

išorinių šaltinių.

• Norėdami tęsti spauskite mygtuką Gerai (OK).

Norėdami pasirinkti funkciją Tikslusis nustatymas

(Fine Tune), spauskite mygtuką “ ” arba “

” Pabaigę, nuspauskite mygtuką OK (gerai) dar

kartą.

Kanalų tvarkymas: kanalų

sąrašas

Televizorius rūšiuoja visus kanalus Kanalų sąraše

(Channel List). Galite redaguoti šį kanalų sąrašą,

nustatyti mėgstamus arba aktyvius kanalus, kuriuos

norite įtraukti į sąrašą per Kanalų sąrašo (Channel

List) parinktis.

• Spauskite mygtuką „ MENIU“ (MENU), jei norite

atidaryti pagrindinį meniu. Mygtuku “ ” arba “ ”

pasirinkite Kanalų sąrašą (Channel List). Norėdami

peržiūrėti meniu turinį, spauskite Gerai (OK).

Funkcija Pasirinkti aktyvų tinklą leidžia rinktis tik

transliacijas pasirinktame tinkle.

Norėdami tvarkyti visus įrašytus kanalus, pasirinkite

Redaguoti kanalų sąrašą (Edit Channel List).

Pasirinkite Redaguoti kanalų sąrašą (Edit Channel

List) mygtukais “ ” arba “ ” ir Gerai (OK).

Kanalų sąrašo tvarkymas

Pasirinkę analoginę paiešką, galite mygtukais“ ”/“ ”

pažymėti elementą ir tuomet paspausti mygtuką “ ”

arba “ ” parinkčiai nustatyti.

Įveskite kanalo numerį ar dažnį mygtukais su skaičiais.

Norėdami pradėti paiešką, spauskite mygtuką Gerai

(OK). Aptikus kanalą bus įrašyti visi kanalai, kurie

nėra įtraukti į sąrašą.

Lietuvių - 108 -

D03_MB62_[LT]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208020.indd 108 02.04.2012 13:14:29


• Norėdami pasirinkti kanalą, kurį norite tvarkyti,

spauskite mygtuką “ ” arba “ ” Norėdami pasirinkti

funkciją Kanalų sąrašo (Channel List) meniu,

spauskite mygtuką “ ” arba “ ”.

• Norėdami pereiti puslapiu aukštyn ar žemyn,

naudokite mygtukus CH “ ” / CH “ ” .

• Norėdami peržiūrėti fi ltravimo variantus, spauskite

MĖLYNĄ mygtuką.

• Norėdami išeiti, spauskite mygtuką MENU .

Pastaba: kanalai sąraše pateikiami sumaišyti. Kanalo

tipą galima atskirti pagal šalia jo nurodytą piktogramą:

DTV (skaitmeninė TV), HD (HD TV) , ATV (analoginė

TV) ,TV (TV), RD (radijas), šifruota, užrakinta ir

mėgstamiausiųjų sąrašas.

Kanalų sąrašą taip pat galima rūšiuoti naudojant

aktyvųjį kanalų sąrašo filtrą.Paskutinis galimas kanalo

numeris yra 999.

Jei atlikdami pirminį diegimą pasirinkote Nyderlandus

kaip parinkties „Šalis“ reikšmę, atlikote „Ziggo“ tinklo

paiešką ir išsaugojote „Ziggo“ kanalus, bus rodomos

tik parinktys „Gerai“ ir „Užrakinti“.

Kanalo perkėlimas

• Visų pirma, pasirinkite norimą kanalą. Kanalų sąraše

pasirinkite funkciją Perkelti (Move), paspauskite

mygtuką Gerai.

• Atidaromas ekranas Redaguoti numerį (Edit

Number). Skaitiniais mygtukais ant nuotolinio

valdymo pulto įveskite norimo kanalo numerį. Jei

tuo numeriu jau yra pažymėtas kitas kanalas,

parodomas įspėjamasis pranešimas. Norėdami

perkelti kanalą, pasirinkite Taip (Yes) ir paspauskite

Gerai (OK).

• Norėdami atlikti veiksmą, spauskite mygtuką Gerai

(OK). Pasirinktas kanalas perkeltas.

Kanalo šalinimas

Galite paspausti ŽALIĄ mygtuką, norėdami pažymėti

arba panaikinti visų kanalų žymėjimą; GELTONU

mygtuku pažymimas arba panaikinamas kanalo

žymėjimas.

• Pasirinkite norimą šalinti kanalą, spauskite Šalinti

(Delete). Norėdami tęsti, spauskite mygtuką Gerai

(OK).

• Atidaromas įspėjamasis ekranas. Norėdami trinti,

pasirinkite Taip (Yes), norėdami atšaukti, spauskite

Ne (No). Norėdami tęsti, spauskite mygtuką Gerai

(OK).

Kanalo pervadinimas

• Pasirinkite kanalą, kurį norite pervadinti, ir pasirinkite

funkciją Redaguoti pavadinimą (Edit Name).

Norėdami tęsti, spauskite mygtuką Gerai (OK).

• Nuspaudus “ ” arba “ ” mygtukus, persikeliama prie

ankstesnio / tolesnio simbolio. Paspaudus mygtuką

“ ” arba “ ”, perjungiamas esamas simbolis, t. y.,

paspaudus “ ”, simbolis „b“ tampa simboliu „a“,

paspaudus “ ” - simboliu „c“, Spaudžiant skaitinius

mygtukus 0...9, išryškintas simbolis pakeičiamas

simboliais, nurodytais virš mygtuko, ir kiekvieną

kartą jį paspaudus, simbolis pasikeis kitu iš eilės.

• Baigę, norėdami įrašyti, spauskite mygtuką Gerai

(OK). Norėdami atšaukti, spustelėkite mygtuką

„MENIU“ (MENU)

Kanalo užrakinimas

Norėdami žymėti arba naikinti visų kanalų žymėjimą,

spauskite ŽALIĄ mygtuką; norėdami žymėti ar

naikinti vieno kanalo žymėjimą, spauskite GELTONĄ

mygtuką.

• Pasirinkite norimą užrakinti kanalą, spauskite

mygtuką Užrakinti (Lock). Norėdami tęsti, spauskite

mygtuką Gerai (OK).

• Turėsite įvesti tėvų kontrolės PIN kodą. Numatytasis

PIN kodas yra 0000. Įveskite PIN kodą

Pastaba: jei parinktis Šalis (Country) nustatyta kaip

Prancūzija, galite naudoti 4725 kaip numatytąjį

kodą.

• Kai išryškinamas norimas kanalas, užrakinkite arba

atrakinkite jį mygtuku Gerai (OK). Prie pasirinkto

kanalo bus rodomas užrakto simbolis.

Kanalų tvarkymas:

mėgstamiausieji

Galite susikurti mėgstamiausiųjų kanalų sąrašą.

• Spauskite mygtuką „ MENIU“ (MENU), jei norite

atidaryti pagrindinį meniu. Mygtuku “ ” arba “ ”

pasirinkite Kanalų sąrašą (Channel List). Norėdami

peržiūrėti meniu turinį, spauskite Gerai (OK).

• Norėdami tvarkyti mėgstamų kanalų sąrašą,

pasirinkite Mėgstamiausieji kanalai (Favourites).

Pasirinkite Mėgstamiausieji kanalai (Favourites)

mygtukais “ ”/“ ” ir Gerai (OK).

• Į vairius kanalus galite nustatyti kaip

mėgstamiausiuosius, kad sistema ieškotų tik

mėgstamiausiųjų kanalų

Lietuvių - 109 -

D03_MB62_[LT]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208020.indd 109 02.04.2012 13:14:29


Informacija ekrane

Norėdami peržiūrėti informaciją ekrane, spauskite

mygtuką INFO. Informacijos juostoje bus rodoma

informacija apie kanalą ir tuo metu rodomą

programą.

• Pasirinkite kanalą mygtukais “ ” arba “ ”.

Norėdami pridėti kanalą į mėgstamiausiųjų kanalų

sąrašą, spauskite mygtuką Gerai (OK). Norėdami

pašalinti, mygtuką Gerai (OK) spauskite dar kartą.

Mygtukų funkcijos

• GERAI (OK): prideda / pašalina kanalą.

• GELTONAS: pažymi kanalą arba panaikina kanalo

pažymėjimą.

• ŽALIAS: pažymi visus kanalus arba panaikina visų

kanalų pažymėjimą.

• MĖLYNAS: rodo fi ltravimo parinktis.

Kanalų tvarkymas: kanalų sąrašo

rūšiavimas

Galite pasirinkti transliacijas, kurios turi būti išvardintos

kanalų sąraše. Norėdami peržiūrėti konkretaus tipo

transliacijas, naudokite nustatymą Aktyvių kanalų

sąrašas (Active Channel List).

Kanalų sąrašo (Channel List) meniu pasirinkite Aktyvių

kanalų sąrašą (Active Channel List) mygtukais “ ”

arba “ ” i. Norėdami tęsti, spauskite mygtuką Gerai

(OK).

Transliacijos tipą galite pasirinkti iš sąrašo mygtukais

“ ”/“ ” i ir Gerai (OK).

Informacinis plakatas suteikia informaciją apie

pasirinktą kanalą ir jame esančią programą. Kanalo

pavadinimas rodomas kartu su kanalo numeriu

sąraše. Patarimas: ne visi kanalai transliuoja

programos duomenis. Jei programos pavadinimas

ir laikas nerodomas, informacinė juosta bus rodoma

tuščia.

Jei ieškojote „Ziggo“ kanalų ir juos išsaugojote,

kabelinių kanalų BER vertė bus rodoma informacinėje

juostoje.

Jei „Ziggo“ kanale yra daugiau nei vienas vaizdo

įrašas, kai ekrane rodoma informacinė juosta,

paspauskite GELTONĄ mygtuką, jei norite pamatyti

vaizdo įrašų pasirinkimo meniu.

Jeigu pasirinktas kanalas yra užrakintas, turite

įvesti teisingą keturių skaitmenų raktinį kodą, kad

galėtumėte žiūrėti kanalą (numatytasis kodas yra

0000). Tokiu atveju ekrane bus rodomas pranešimas

„Įveskite PIN“ (Enter PIN):

Pastaba: jei parinktis Šalis (Country) nustatyta kaip

Prancūzija, galite naudoti 4725 kaip numatytąjį

kodą.

Medijos atkūrimas per medijos

naršyklę

Jei USB įrenginys neatpažįstamas po to, kai

maitinimas išjungiamas ir vėl įjungiamas arba po

pirmojo įdiegimo, iš pradžių įkiškite USB įrenginį ir

išjunkite ir vėl įjunkite maitinimą. Įkiškite USB įrenginį

dar kartą.

Norėdami rodyti Medijos naršyklės (Media Browser)

langą, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką

MENIU (MENU) ir tada pasirinkite Medijos naršyklę

(Media Browser) paspausdami mygtuką “ ” arba

“ ” Norėdami tęsti, spauskite mygtuką Gerai (OK).

Atsidarys medijos naršyklės meniu parinktys.

Taip pat įjungus USB įrenginį automatiškai bus

rodomas toks ekranas:

Lietuvių - 110 -

D03_MB62_[LT]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208020.indd 110 02.04.2012 13:14:30


Galite klausyti muzikos, peržiūrėti nuotraukas ir vaizdo

įrašus iš prijungto USB atminties įrenginio. Mygtukais

“ ” arba “ ” pasirinkite Vaizdo įrašus (Videos),

Nuotraukas (Photos), Muziką (Music), Įrašų biblioteką

(Recording Library) arba Nustatymus (Settings).

Vaizdo įrašų peržiūra per USB

Groti ( mygtukas): pradeda vaizdo įrašų

peržiūrą.

Stabdyti ( mygtukas): sustabdo vaizdo įrašų

peržiūrą.

Pauzė ( mygtukas): pristabdo vaizdo įrašų peržiūrą.

Persukti atgal ( mygtukas): grįžta atgal.

Persukti pirmyn ( mygtukas): pereina pirmyn.

Subtitrai / garsas (mygtukas KALBA): nustato

subtitrus / garsą.

Pereiti (ŽALIAS mygtukas): pereina prie nurodyto

laiko. Skaičių mygtukais įveskite norimą laiką ir dar kartą

paspauskite ŽALIĄ mygtuką norėdami tęsti.

Geltonas: atidaro subtitrų laiko koregavimo meniu.

Pagrindinėse parinktyse pasirinkus Vaizdo įrašai

(Videos), bus nufi ltruoti ir ekrane rodomi pasiekiami

vaizdo įrašai. Mygtukais “ ” arba “ ” galite pasirinkti

vaizdo įrašą ir jį paleisti mygtuku Gerai (OK). Jei

pasirenkate subtitrų failą ir paspaudžiate mygtuką

Gerai (OK), galite pasirinkti subtitrų failą arba

panaikinti jo pasirinkimą. Vaizdo įrašo failo peržiūros

metu bus rodomas toks meniu::

Peršokti (skaičių mygtukai): televizorius pereis prie

failo, kurio pavadinimas prasideda nuotolinio valdymo

pulto skaičių mygtukais įvesta raide.

Groti šitą (mygtukas Gerai (OK)): groja pasirinktą

failą.

Aukštyn / Žemyn Pereiti

Groti ( mygtukas): groja visus medijos failus,

pradedant nuo pasirinktojo.

Kalba (peržiūra): rodo pasirinktą failą nedideliame

peržiūros ekrane.

RAUDONAS mygtukas: rūšiuoja failus pagal

pavadinimą.

GELTONAS mygtukas: perjungia peržiūros stilių.

ŽALIAS mygtukas: Įjungiama Kartoti / Maišyti

parinkčių.

MĖLYNAS mygtukas: pakeičia medijos tipą. Aukštyn / Žemyn Pereiti

Lietuvių - 111 -

Norėdami grįžti į ankstesnįjį meniu, spauskite mygtuką

SUKEISTI (SWAP).

Nuotraukų peržiūra per USB

Pagrindinėse parinktyse pasirinkus Nuotraukos

(Photos), bus nufiltruotos ir ekrane rodomos

pasiekiamos nuotraukos.

Peršokti (skaitiniai mygtukai): peršoka į pasirinktą

failą skaitiniais mygtukais.

GERAI (OK): rodo pasirinktą vaizdą per visą

ekraną.

D03_MB62_[LT]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208020.indd 111 02.04.2012 13:14:30


Skaidrių demonstracija ( mygtukas): pradeda

skaidrių demonstraciją su visais vaizdais.

ŽALIAS mygtukas: rodo vaizdus kaip miniatiūras.

RAUDONAS mygtukas: rūšiuoja failus pagal datą.

GELTONAS mygtukas: perjungia peržiūros stilių.

MĖLYNAS mygtukas: pakeičia medijos tipą.

Skaidrių demonstracijos parinktys

Pauzė ( mygtukas): pristabdo skaidrių

demonstraciją..

Tęsti ( mygtukas): tęsia skaidrių demonstraciją..

Kartoti / maišyti (ŽALIAS mygtukas): norėdami

išjungti kartojimą, spauskite vieną kartą. Norėdami

išjungti ir kartojimą, ir maišymą, paspauskite dar kartą.

Norėdami įjungti tik maišymą, paspauskite dar vieną

kartą. Norėdami įjungti visas funkcijas, spauskite

dar kartą. Kaip keičiasi funkcijos, galite stebėti iš

piktogramų pasikeitimo.

Ankstesnis / kitas (kairysis / dešinysis mygtukai):

pereina prie ankstesnio ar kito skaidrių demonstracijos

failo.

Pasukti (mygtukai aukštyn / žemyn): pasuka

paveikslėlį mygtukais aukštyn / žemyn.

GRĮŽTI: grįžta į failą sąrašą.

INFORMACIJA (INFO): rodo pagalbos ekraną

Muzikos įrašų klausymas per USB

Pagrindinėse parinktyse pasirinkus Muzika (Music),

bus nufi ltruoti ir ekrane rodomi pasiekiami garso

failai.

Kartoti / maišyti (ŽALIAS mygtukas): norėdami

išjungti kartojimą, spauskite vieną kartą. Norėdami

išjungti ir kartojimą, ir maišymą, paspauskite dar kartą.

Norėdami įjungti tik maišymą, paspauskite dar vieną

kartą. Norėdami įjungti visas funkcijas, spauskite

dar kartą. Kaip keičiasi funkcijos, galite stebėti iš

piktogramų pasikeitimo.

Pastaba:

Jei pradėsite atkūrimą mygtuku ir suaktyvinsite

simbolį , televizorius atkurs kitą muzikos ar vaizdo

failą. Atkūrimas bus tęsiamas ir pasiekus sąrašo

pabaigą bus atkuriama nuo pradžių (ciklo funkcija).

Jei pradėsite atkūrimą mygtuku Gerai (OK) ir

suaktyvinsite simbolį , bus kartojamas tas pats

muzikos ar vaizdo failas (kartojimo funkcija).

Jei pradėsite atkūrimą mygtuku arba Gerai (OK) ir

suaktyvinsite simbolį , muzikos ar vaizdo failai bus

atkuriami atsitiktine tvarka.

Jei pradėsite atkūrimą mygtuku arba Gerai (OK) ir

suaktyvinsite simbolius / , muzikos ar vaizdo

failai bus atkuriami atsitiktine tvarka, ir atsitiktinis

atkūrimas bus kartojamas.

0...9 (skaičių mygtukai): televizorius pereis prie failo,

kurio pavadinimas prasideda nuotolinio valdymo pulto

skaičių mygtukais įvesta raide.

Groti šitą (mygtukas Gerai (OK)): groja pasirinktą

failą.

Ankstesnis / kitas (kairysis / dešinysis mygtukai):

peršoka į ankstesnį ar kitą norimą groti failą.

GELTONAS: perjungia peržiūros stilių.

MĖLYNAS: pakeičia medijos tipą.

Įrašų biblioteka

SVARBI INFORMACIJA: Norėdami peržiūrėti įrašų

biblioteką, prijunkite USB įrenginį prie televizoriaus

(kai jis yra išjungtas). Tada įjunkite televizorių, kad

galėtumėte įjungti įrašymo funkciją. Priešingu atveju

įrašymo funkcija neveiks.

Norėdami peržiūrėti įrašų sąrašą, pasirinkite „Įrašų

biblioteka (Recordings Library)“ ir spauskite

mygtuką Gerai (OK). Atsidarys įrašų biblioteka.

Aukštyn / Žemyn Pereiti

Groti ( mygtukas): groja visus medijos failus,

pradedant nuo pasirinktojo.

Stabdyti ( mygtukas): sustabdo atkūrimą..

Pauzė ( mygtukas): pristabdo pasirinktą

atkūrimą.

RAUDONAS: rūšiuoja failus pagal pavadinimą,

atlikėją arba albumą.

Lietuvių - 112 -

Visi įrašai saugomi įrašų bibliotekos sąraše.

D03_MB62_[LT]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208020.indd 112 02.04.2012 13:14:31


RAUDONAS mygtukas (ištrinti): ištrinamas

pasirinktas įrašas.

ŽALIAS mygtukas (redaguoti): keičiami įrašyti

įrašai.

MĖLYNAS mygtukas (rūšiuoti): keičiama įrašų tvarka.

Galite pasirinkti iš įvairių rūšiavimo parinkčių.

Mygtukas Gerai (OK): Suaktyvina grojimo parinkčių

meniu:

• Groti nuo pradžios: Groja įrašą nuo pradžių.

• Tęsti: Tęsiamas įrašo leidimas.

• Groti nuo nurodyti taško: Nurodomas grojimo

taškas.

Pastaba: Atkūrimo metu gali būti negalima peržiūrėti

pagrindinio meniu ir jo elementų.

(Tęsti): Pratęsiamas įrašymas.

INFORMACIJA (duomenys): rodomos trumpos arba

išplėstinės programų detalės.

Medijos naršyklės nustatymai

Galite nustatyti Medijos naršyklės (Media Browser) parinktis

dialogo lange Settings (Nustatymai). Nuspausdami

mygtuką “ ” arba “ ” pažymėkite elementą, ir tuomet

nustatykite jį mygtukais “ ” arba “ ”.

Peržiūros stilius (View Style): nustato pasirinktą

naršymo režimą.

Muzikos persukimo pirmyn / persukimo atgal

greitis: nustato persukimo pirmyn / persukimo atgal

greitį.

Skaidrių demonstracijos intervalas (Slide Show

Interval): nustato skaidrių demonstracijos intervalą.

Rodyti subtitrus (Show Subtitle): įjungia subtitrų

rodymą.

Subtitrų padėtis (Subtitle Position): nustato rodyti

subtitrus viršuje arba apačioje.

Subtitrų šrifto dydis (Subtitle Font Size): Nustato

subtitrų šrifto dydį (iki 54 taškų).

„DivX®“ registracijos kodas Kai kuriems „DivX®“

vaizdo įrašų pagal pageidavimą failams reikalingas

registracijos kodas, tuo tikslu galima naudoti šį

kodą.

Įrašymo laiko poslinkis:

SVARBI INFORMACIJA: Kad galėtumėte įrašyti

programą, iš pradžių turėsite prijungti USB diską

prie televizoriaus. Televizorius tuo metu turi būti

išjungtas. Tada įjunkite televizorių, kad galėtumėte

įjungti įrašymo funkciją. Priešingu atveju įrašymo

funkcija neveiks.

• Transliacijos metu spustelėkite mygtuką

(PRISTABDYTI), norėdami perjungti laiko poslinkio

režimą

• Laiko poslinkio režimu programa pristabdoma ir kartu

įrašoma į prijungtą USB diską (*). Norėdami žiūrėti

pristabdytą mygtuką nuo sustabdytos vietos toliau,

spustelėkite mygtuką (LEISTI) dar kartą. .

• Peržiūra rodoma x1 greičiu. Laiko poslinkio intervalą

tarp realiojo laiko ir programos su laiko poslinkiu

matysite informacinėje juostoje.

• Norėdami laiko poslinkį pasukti į priekį arba atgal,

naudokite mygtukus / ANKSTESNIS /

TOLIAU). Pasiekus laiko poslinkį, iš poslinkio režimo

išeinama ir vėl persijungiama rodyti įprastą

transliaciją.

• Norėdami išjungti laiko poslinkio režimą, spustelėkite

mygtuką (STABDYTI)

(*) Įrašymo su lygiagrečiuoju laiko poslinkiu trukmė

priklauso nuo prijungto USB disko failo dydžio ir

nustatyto didžiausio laiko poslinkio įrašų konfigūravimo

meniu. Daugiau informacijos apie didžiausio laiko

poslinkio nustatymą žr. skyriuje „Įrašai“.

Pastaba: Laiko poslinkio režimu negalėsite persijungti

į kitą transliaciją ar vaizdo šaltinį ar atidaryti pagrindinio

meniu.

Laiko poslinkio atveju lūpų garso sinchronizavimas

gali nesutapti.

Budėjimo režimo mygtuko įjungus laiko poslinkį

nepaisoma. Įjungus laiko poslinkį televizorius

neišsijungs į budėjimo režimą.

Lietuvių - 113 -

D03_MB62_[LT]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208020.indd 113 02.04.2012 13:14:31


Tiesioginis įrašymas

SVARBI INFORMACIJA: Kad galėtumėte įrašyti

programą, iš pradžių turėsite prijungti USB diską

prie televizoriaus. Televizorius tuo metu turi būti

išjungtas. Tada įjunkite televizorių, kad galėtumėte

įjungti įrašymo funkciją. Priešingu atveju įrašymo

funkcija neveiks.

• Norėdami pradėti įrašymą iš karto, kai žiūrite

programą, spauskite mygtuką (RECORD).

Ekrane atsidarys toks meniu

Įrašytų programų peržiūra

Pagrindiniame meniu paspauskite mygtuką ” arba “

“ ir pasirinkite Medijos naršyklę. Naudodami mygtuką

” arba “ paryškinkite Įrašų biblioteką (Recordings

Library) ir paspauskite mygtuką Gerai (OK), kad į ją

įeitumėte. Atsidarys įrašų biblioteka.

SVARBI INFORMACIJA: Norėdami peržiūrėti įrašų

biblioteką, prijunkite USB įrenginį prie televizoriaus

(kai jis yra išjungtas). Tada įjunkite televizorių, kad

galėtumėte įjungti įrašymo funkciją. Priešingu atveju

įrašymo funkcija neveiks.

• Trumpą laiką bus rodomas OSD ekranas, prasidės

transliacijos įrašymas.

• Norėdami įrašyti kitą įvykį EPG, galite spausti

nuotolinio valdymo pulto mygtuką (RECORD).

Tokiu atveju įrašui bus rodomas programuojamų

įvykių OSD ekranas.

Pasirinkite iš sąrašo įrašą (jei jų yra) mygtukuarba

“ ” / “ ” Norėdami atidaryti Peržiūros parinktis (Play

Options), spauskite mygtuką Gerai (OK). Pasirinkite

parinktį mygtuku “ ” / “ ” arba OK (GERAI).

Norėdami atšaukti tiesioginį įrašymą, spauskite

mygtuką (STOP) Atsidarys toks ekranas::

Norėdami atšaukti momentinį įrašymą, paspauskite

mygtuką ” arba “ / Gerai (OK) ir pasirinkite Taip

(Yes).

Pastaba: Įrašymo metu negalėsite persijungti į kitą

transliaciją ar vaizdo šaltinį ar atidaryti Medijos

naršyklės.

Galimos peržiūros parinktys:

• Groti nuo pradžios: groja įrašą nuo pradžių.

• Tęsti: Pratęsiamas įrašymas.

• Groti nuo nurodyti taško: Nurodomas grojimo

taškas.

Pastaba: Atkūrimo metu gali būti negalima peržiūrėti

pagrindinio meniu ir jo elementų.

Norėdami sustabdyti atkūrimą ir grįžti į įrašų

bibliotekos meniu, spauskite mygtuką (STOP)

Lėtai persukti į priekį

Jei žiūrėdami transliaciją paspausite mygtuką

Pristabdyti (PAUSE),bus įjungta lėto persukimo į

priekį funkcija. Norėdami lėtai persukti įrašą į priekį,

naudokite mygtuką . Spaudžiant mygtuką

kelis kartus, keičiamas persukimo į priekį greitis.

Lietuvių - 114 -

D03_MB62_[LT]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208020.indd 114 02.04.2012 13:14:31


Vaizdo dydžio keitimas: vaizdo

formatai

• Galite pakeisti televizoriaus santykį (vaizdo dydį)

matyti vaizdą skirtingais masteliais.

• Norėdami pakeisti vaizdo dydį, kelis kartus

paspauskite mygtuką EKRANAS (SCREEN). Galimi

masteliai yra išvardinti žemiau.

Automatinis (Auto):

Pasirinkus Automatinis (AUTO), ekrano kraštinių

santykis koreguojamas pasirinkto šaltinio pateiktą

informaciją (jei ji yra)

Formatas, rodomas Automatiniu (AUTO) režimu

visiškai nepriklauso nuo WSS informacijos, kuri gali

būti transliuojamame signale arba išorinio įrenginio

signale.

Pastaba: automatinis režimas galimas tik HDMI,

YPbPr ir DTV šaltiniams.

16:9

Vaizdas yra išplečiamas į kairę ir į dešinę (4:3

santykiu) ir užpildo visą televizoriaus ekraną.

14:9 mastelis (14:9 Zoom)

Šiuo režimu vaizdas padidinamas į 14:9 formatą.

4:3

Naudojamas įprastas ekranas (4:3) kaip ir originalus

jo signalas.

• Vaizdams su ekrano santykiu 16:9, kurie yra

suspausti į įprasto vaizdo dydį (4:3), norėdami atkurti

pradinius jų parametrus, naudokite funkciją 16:9.

Subtitrai (Subtitle)

Vaizdas išplečiamas (santykiu 16:9) iki viso ekrano,

kad būtų matyti subtitrai.

Panoraminis (Panoramic)

Vaizdas yra išplečiamas į kairę ir į dešinę (4:3

santykiu) ir užpildo visą televizoriaus ekraną, bet

atrodo nenatūraliai ištemptas.

Pastaba: Galite ekraną patraukti aukštyn arba

žemyn, paspausdami mygtukus “ ” / “ ” pasirinkę

vaizdą 14:9 mastelio, kino (Cinema) arba subtitrus

(Subtitle)..

14:9

Plačiaekranis (14:9) vaizdas išplečiamas iki viso

ekrano apatinės ir viršutinės ribų.

Viršuje ir apačioje vaizdas šiek tiek apkarpomas.

Kinas (Cinema)

Plačiaekranis (16:9) vaizdas išplečiamas iki viso

ekrano.

Lietuvių - 115 -

D03_MB62_[LT]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208020.indd 115 02.04.2012 13:14:32


Vaizdo nustatymų konfigūravimas

Galite naudoti įvairius vaizdo nustatymus.

Paspauskite mygtuką „MENIU“ (MENU) ir pasirinkite

vaizdo piktogramą mygtuku “ ” arba “ ” Norėdami

peržiūrėti Vaizdo nustatymų (Picture Settings)

meniu, spauskite mygtuką Gerai (OK).

Vaizdo nustatymų meniu elementų

valdymas

• Norėdami išryškinti meniu elementą, spauskite

mygtuką ” arba “ “.

• Mygtuku ” arba “ “ nustatykite elementą.

• Norėdami išeiti, spauskite mygtuką “MENU”.

Vaizdo nustatymų meniu elementai

Režimas (Mode): savo peržiūros reikalavimams

patenkinti galite pasirinkti susijusio režimo parinktį.

Vaizdo režimą galima nustatyti į vieną į šių variantų:

kinas (Cinema), žaidimas (Game), dinaminis

(Dynamic) ir natūralus (Natural).

Kontrastingumas (Contrast): nustato ekrano

šviesumo ir tamsumo santykį.

Šviesumas (Brightness): nustato ekrano šviesumo

reikšmę.

Ryškumas (Sharpness): nustato ryškumo reikšmę

ekrane rodomiems objektams.

Spalvingumas (Colour): nustato spalvingumo

reikšmę.

Energijos taupymo režimas (Power Save Mode):

mygtuku ” arba “ “ pasirinkite energijos taupymo

režimą (Power Save Mode). Paspauskite mygtuką „ ”

arba “ jei norite nustatyti Energijos taupymo režimą

(Power Save Mode) kaip Įjungtą (On) arba Išjungtą

(Off). Daugiau informacijos apie Energijos taupymo

režimą (Power Save Mode) ieškokite šios instrukcijos

skyriuje „Aplinkosaugos informacija”.

Pastaba: jei įjungtas energijos taupymo režimas,

foninio apšvietimo funkcija bus neaktyvi.

Foninis apšvietimas (Backlight) (pasirinktinai):

ši funkcija reguliuoja foninio apšvietimo lygį, kurį

galima nustatyti kaip automatinį (Auto), maksimalų

(Maximum), minimalų (Minimalų), vidutinį (Medium) ir

ekologiško veikimo (Eco Mode) režimą (pasirinktinį).

Pastaba: foninio režimo negalima suaktyvinti VGA

arba medijos naršyklės režimu arba nustačius vaizdo

režimą Žaidimas (Game).

Triukšmo mažinimas (Noise Reduction): jei

transliacijos signalas yra silpnas ir vaizdas rodomas

su triukšmu, triukšmo lygiui sumažinti naudokite

parinktį Triukšmo mažinimas (Noise Reduction).

Triukšmo mažinimą galima nustatyti į vieną į šių

variantų: Mažas (Low), Vidutinis (Medium), Didelis

(High) arba išjungtas (Off).

Advanced Settings

• Spalvinė temperatūra (Colour Temp) : nustato

norimą spalvų toną.

Šaltos (Cool) parinkties nustatymas šiek tiek

pakoreguoja baltas spalvas į melsvumą.

Įprastoms spalvoms pasirinkite parinktį Įprastos

(Normal).

Šiltos (Warm) parinkties nustatymas šiek tiek

pakoreguoja baltas spalvas į raudonumą.

• Vaizdo mastelio keitimas (Picture Zoom) :

nustato vaizdo formatą Automatinis (Auto), 16:9,

Subtitrai (Subtitle), 14:9, 14:9 mastelis (Zoom), 4:3,

Panorama (Panoramic) ir Kinas (Cinema).

• HDMI tikra juoda (HDMI True Black) (pasirinktinai):

žiūrint vaizdą iš HDMI šaltinio ši funkcija matoma

meniu Vaizdo nuostatos (Picture Settings). Galite

naudoti šią funkciją, norėdami paryškinti juodą

spalvą vaizde. Galite įjungti režimą HDMI tikra juoda

(HDMI True Black) pasirinkdami Įjungta (On).

• Filmo režimas (pasirinktinė): Filmai yra įrašomi su

skirtingu kadrų skaičiumi per sekundę, nei įprastos

televizijos programos. Filmo režimą galite pasirinkti

spausdami mygtuką “ ” arba “ ”. Mygtuku “ ” arba

“ ” pasirinkite funkciją įjungti arba išjungti. Įjunkite

šią funkciją, kai žiūrite filmus, kai norite ryškiai matyti

sparčiai besikeičiančius kadrus (veiksmo scenas).

• Spalvų poslinkis (Colour Shift): pritaiko norimą

spalvų toną.

Atstata (Reset): nustato vaizdo nustatymus į

numatytuosius gamyklinius nustatymus.

VGA (kompiuterio) režimu kai kurių vaizdo meniu

elementų pasirinkti nebus galima. Vietoj to kompiuterio

režimu vaizdo nustatymuose bus pridėti VGA režimo

nustatymai.

Lietuvių - 116 -

D03_MB62_[LT]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208020.indd 116 02.04.2012 13:14:33


Kompiuterio vaizdo nustatymai

Norėdami pakoreguoti kompiuterio vaizdo elementus,

atlikite šiuos veiksmus:

Norėdami pasirinkti paveikslėlio piktogramą,

paspauskite mygtuką “ ” arba “ ”. Ekrane atidaromas

Vaizdo meniu (Picture Menu).

Šio meniu skaisčio (Brightness), kontrastingumo

(Contrast), spalvų (Colour) ir spalvinės

temperatūros (Colour Temperature) bei vaizdo

mastelio (Picture Zoom) nustatymai yra tokie patys,

kaip ir televizoriaus vaizdo (TV Picture) meniu – žr.

„Pagrindinio meniu sistema“.

Garso (Sound), Nustatymų (Settings) ir Šaltinio

(Source) nustatymai yra identiški nustatymams,

paaiškintiems pagrindinio meniu sistemoje.

Kompiuterio padėtis (PC Position): pasirinkite šį

elementą, norėdami peržiūrėti kompiuterio padėties

meniu elementus

Automatinis padėties nustatymas (Autoposition):

automatiškai optimizuoja ekraną. Norėdami

optimizuoti, spauskite mygtuką Gerai (OK).

Horizontali padėtis (H Position): šis elementas

vaizdą pastumia į dešinę arba į kairę ekrano pusę

horizontaliai.

Vertikali padėtis (V Position): šis elementas vaizdą

pastumia vertikaliai aukštyn arba žemyn.

Taškų laikmatis (Dot Clock): Taškų laikmačio (Dot

Clock) nustatymas koreguoja trukdžius, kurie atrodo

kaip vertikalios juostos didelio taškų intensyvumo

vaizde, pvz., lentelėse, pastraipose ar tekste smulkiu

šriftu.

Fazė (Phase): priklausomai nuo raiškos ir eilučių

skleidimo dažnio, vaizdas, kurį matote ekrane, gali

būti blankus arba mirgantis. Tokiu atveju galite bandyti

vaizdą paryškinti su šia funkcija.

Garso nustatymų konfigūravimas

Garso nustatymus galima sukonfigūruoti priklausomai

nuo asmeninio pasirinkimo.

Paspauskite mygtuką „MENIU“ (MENU) ir pasirinkite

pirmą piktogramą mygtuku “ ” arba “ ”. Norėdami

peržiūrėti Garso nustatymų (Sound Settings) meniu,

spauskite mygtuką Gerai (OK).

Lietuvių - 117 -

Garso nustatymų meniu elementų

valdymas

• Norėdami išryškinti meniu elementą, spauskite

mygtuką “ ” arba “ ”

• Mygtuku “ ” arba “ ” nustatykite elementą.

• Norėdami išeiti, spauskite mygtuką „ MENIU“

(MENU).

Garso nustatymų meniu elementai

Garsumas (Volume): reguliuoja garsumą.

Glodintuvas (Equalizer) Norėdami peržiūrėti

glodintuvo papildomą meniu, spauskite mygtuką

Gerai (OK).

Glodintuvo meniu galima pasirinkti išankstines

nuostatas Muzika (Music), Filmas (Movie), Kalba

(Speech), Foninė muzika (Flat), Klasikinė muzika

(Classic) arba Vartotojo (User). Norėdami grįžti

į ankstesnį meniu, spustelėkite mygtuką „MENIU“

(MENU).

Pastaba: glodintuvo meniu nustatymus rankiniu būdu

galima keisti tik tada, kai pasirinktas glodintuvo

režimo parametras yra Vartotojo nustatyta (User).

Balansas (Balance): šis nustatymas yra naudojamas

pabrėžti kairiojo arba dešiniojo garsiakalbio

balansą.

Ausinės (Headphone): nustato garsumą ausinėse.

D03_MB62_[LT]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208020.indd 117 02.04.2012 13:14:33


Garso režimas (pasirinktinis): Režimą Garso

režimas galite pasirinkti spausdami mygtuką “ ” arba

“ ”. Jeigu pasirinktas kanalas palaiko tokius režimus,

spausdami mygtuką “ ” arba “ ” galite rinktis režimus

Mono, Stereo, dvigubą I arba dvigubą II.

AVL: automatinė garsumo ribojimo funkcija (AVL)

pakoreguoja garsą nustatydama fi ksuotą išvedimo

lygį tarp programų (pvz., reklamos paprastai

transliuojamos garsiau negu programos).

Ausinės / išvesties linija:Jei prie televizoriaus per

ausinių lizdą prijungtas išorinis stiprintuvas, galite

pasirinkti šios parinkties reikšmę Išvesties liniją. Jei

prijungėte prie televizoriaus ausines, nustatykite šios

parinkties reikšmę Ausinės.

Dinaminiai bosai (Dynamic Bass): Dinaminių

bosų (Dynamic Boss) funkcija yra skirta padidinti

televizoriaus žemų tonų efektą.

Skaitmeninis išvadas (Digital Out): nustato

skaitmeninio išvado garso tipą.

Televizoriaus nustatymų

konfigūravimas

Detalius nustatymus galima sukonfigūruoti

priklausomai nuo asmeninio pasirinkimo.

Paspauskite mygtuką „MENIU“ (MENU) ir pasirinkite

Nustatymų piktogramą mygtuku “ ” arba “ ”

Norėdami peržiūrėti Nustatymų (Settings) meniu,

spauskite mygtuką Gerai (OK).

Nustatymų meniu elementų valdymas

• Norėdami išryškinti meniu elementą, spauskite

mygtuką “ ” arba “ ”.

• Norėdami pasirinkti elementą, spauskite mygtuką

Gerai (OK).

• Norėdami išeiti, spauskite mygtuką „ MENIU“

(MENU).

Nustatymų meniu elementai

Ribota prieiga (Conditional Access) valdo ribotos

prieigos modulius (kai yra)..

Kalba (Language): konfigū ruoja kalbos

nustatymus.

Tėvų nustatymai (Parental): konfigūruoja tėvų

nustatymus.

Laikmačiai (Timers) nustato laikmačius pasirinktoms

programoms.

Data / Laikas (Date/Time): nustato datą ir laiką.

Šaltiniai (Sources): įjungia arba išjungia pasirinktus

garso šaltinius.

Kiti nustatymai (Other Settings): rodo kitas

televizoriaus nustatymų pasirinktis.

Sąlyginės prieigos modulio

naudojimas

SVARBI INFORMACIJA: CI modulį įstatykite arba

išimkite tik tada, kai televizorius YRA IŠJUNGTAS.

Atskiriems skaitmeniniams kanalams žiūrėti reikia

sąlyginės prieigos modulio (CAM). Šį modulį reikia

įstatyti į televizoriaus CI angą.

Užsiprenumeruodami mokamus kanalus įsigykite

sąlyginės prieigos modulį (CAM) ir kliento kortelę,

tada juos įstatykite į televizorių, naudodamiesi toliau

aprašyta procedūra.

Įstatykite CAM ir tada kliento kortelę į angą, kuri yra

terminalo dangtyje, galinėje televizoriaus pusėje.

CAM reikia įstatyti teisingai, neįmanoma jos iki galo

įstatyti, jeigu ją bandoma įstatyti apsuktą. CAM arba

televizoriaus terminalas gali būti sugadinti, jeigu CAM

yra kišama naudojant jėgą.

Televizorių prijunkite prie maitinimo tinklo, įjunkite

ir palaukite kelias sekundes, kol kortelė bus

suaktyvinta.

Kai nėra įstatytas joks modulis, ekrane atsiranda

pranešimas „Neaptiktas joks bendros sąsajos

modulis“ (No Common Interface module detected).

Dėl nustatymų išsamios informacijos žr. modulio

instrukcijų vadovą.

Sąlyginės prieigos (Conditional Access)

meniu peržiūra (*)

(*) šiuos meniu nustatymus galima keisti priklausomai

nuo paslaugų tiekėjo.

Paspauskite mygtuką „MENIU“ (MENU) ir pasirinkite

piktogramą mygtuku “ ” arba “ ” Norėdami peržiūrėti

Nustatymų (Settings) meniu, spauskite mygtuką Gerai

(OK). Mygtuku “ ” arba “ ” išryškinkite Sąlyginė

prieigą (Conditional Access) ir peržiūrėkite meniu

elementus paspausdami mygtuką Gerai (OK).

Lietuvių - 118 -

D03_MB62_[LT]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208020.indd 118 02.04.2012 13:14:34


Kalbos nuostatų

konfigūravimas

Šiame meniu galite valdyti televizoriaus kalbų

nustatymus.

Paspauskite mygtuką „MENIU“ (MENU) ir pasirinkite

piktogramą mygtuku “ ” arba “ ” Norėdami peržiūrėti

Nustatymų (Settings) meniu, spauskite mygtuką

Gerai (OK). Išryškinkite elementą Kalba (Language)

mygtuku “ ” arba “ ” ir norėdami tęsti paspauskite

Gerai:

Kalbos nuostatos (Language Settings)

Mygtuku “ ” arba “ ” nustatykite elementą.

Nustatymai įrašomi automatiškai.

Meniu (Menu): rodo sistemos kalbą.

Pasirinkta (Preferred)

Šie nustatymai bus naudojami, jeigu jie bus

prieinami. Priešingu atveju bus naudojami dabartiniai

nustatymai.

• Garsas (Audio): nustato norimą garso kalbą.

• Subtitrai (Subtitle): nustato subtitrų kalbą. Subtitrai

bus rodomi pasirinkta kalba.

• Teletekstas (Teletext): nustato teleteksto kalbą.

• Vadovas (Guide): nustato norimą Vadovo (Guide)

kalbą.

Esama (Current) (*)

(*) Šiuos nustatymus galima keisti tik tada, jei tai

palaiko transliuotojas. Priešingu atveju nustatymų

pakeisti negalėsite.

Garsas (Audio): keičia garso kalbą esamam

kanalui.

Subtitrai (Subtitle): keičia subtitrų kalbą esamam

kanalui.

Pastaba: jei pasirinkote Daniją, Švediją, Norvegiją,

Nyderlandus arba Suomiją kaip parinkties „Šalis“

reikšmę, „Kalbos nuostatų“ meniu veiks taip:

Konfi gūracijos meniu paryškinkite elementą Kalbos

nustatymai (Language Settings), nuspausdami

mygtukus “ ” arba “ ” Nuspauskite Gerai (OK), ir

ekrane bus pateiktas Kalbos nustatymų (Language

Settings) submeniu:

Mygtukais “ ” arba “ ” išryškinkite meniu elementą,

kurį norite koreguoti, ir nustatykite jį mygtuku “ ”

arba “ ”.

Pastabos:

• Sistemos kalba (System Language) nustato ekrano

meniu kalbą.

• Garso kalba (Audio Language) yra naudojama

pasirinkti kanalo garso kalbą.

• Kai galima rinktis kelias transliacijos kalba, pirmenybę

turi pagrindinės kalbos nustatymas. Papildomi

nustatymai kaip alternatyvos gali būti pasirenkami,

kai nėra pagrindinių funkcijų.

• Subtitrų režimas nustato dabartinę subtitrų

parinktį.

Lietuvių - 119 -

D03_MB62_[LT]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208020.indd 119 02.04.2012 13:14:34


Tėvų kontrolė

Norėdami uždrausti vaikams matyti atskiras

programas, kanalus ir meniu, galite juos užrakinti

tėvų kontrolės nustatymais.

Ši funkcija įgalina arba išjungia meniu apsaugos

sistemą ir leidžia, kad PIN kodas būtų pakeistas.

Paspauskite mygtuką „MENIU“ (MENU) ir pasirinkite

piktogramą mygtuku “ ” arba “ ” Norėdami peržiūrėti

Nustatymų (Settings) meniu, spauskite mygtuką Gerai

(OK). Išryškinkite elementą Tėvų kontrolė (Parental)

mygtuku “ ” arba “ ”ir norėdami tęsti paspauskite

Gerai:

Norint atidaryti tėvų kontrolės meniu pasirinktis, reikia

įvesti PIN kodą. Gamyklinis PIN kodas yra 0000.

Pastaba: jei parinktis Šalis (Country) nustatyta kaip

Prancūzija, galite naudoti 4725 kaip numatytąjį

kodą.

Įvedus teisingą PIN kodą, atsidarys tėvų kontrolės

nustatymų meniu:

Tėvų kontrolės nustatymų meniu

naudojimas

• Pasirinkite elementą mygtukais “ ” arba “ ”.

• Mygtuku “ ” arba “ ” nustatykite elementą.

• Norėdami peržiūrėti daugiau pasirinkčių, spauskite

mygtuką Gerai (OK).

Meniu užraktas (Menu Lock): meniu užrakto

nustatymai įjungia arba išjungia prieigą prie meniu.

Galite išjungti prieigą prie įdiegimo meniu arba prie

visos meniu sistemos.

Užraktas nuo nepilnamečių (Maturity Lock)

(pasirinktinai): kai ši funkcija nustatyta, gaunama

informacija apie rekomenduojamą žiūrovų amžių

transliacijai; jei šis užraktas nuo nepilnamečių

išjungtas, išjungia prieigą prie transliacijos.

Užraktas nuo vaikų (Child Lock) (pasirinktinai):

kai pasirinktas Užraktas nuo vaikų (Child Lock),

Lietuvių - 120 -

televizorių galėsite valdyti tik nuotolinio valdymo

pultu. Šiuo atveju valdymo pulto mygtukai neveiks,

išskyrus budėjimo režimo mygtuką (Standby). Kai

įjungtas užraktas nuo vaikų (Child Lock), budėjimo

/ įjungimo mygtuku galima perjungti televizorių į

budėjimo režimą. Norėdami vėl įjungti televizorių,

turėsite naudoti valdymo pultą. Nuspaudus vieną iš

tokių mygtukų, kai meniu ekrano nematyti, ekrane bus

rodomas pranešimas, kad užraktas nuo vaikų įjungtas

(Child Lock Is On).

Nustatyti PIN kodą (Set PIN): nustato naują PIN

kodą. Įveskite naują PIN kodą skaitiniais mygtukais.

Naują PIN kodą reiks patvirtinti įvedant antrą kartą.

SVARBI INFORMACIJA: Gamykloje numatytas PIN

kodas yra 0000. Jei PIN kodą pakeisite, nepamirškite

jo užsirašyti ir saugiai pasidėti.

Pastaba: jei parinktis Šalis (Country) nustatyta kaip

Prancūzija, galite naudoti 4725 kaip numatytąjį

kodą.

Laikmačiai

Norėdami peržiūrėti Laikmačių meniu paspauskite

mygtuką „MENIU“ ir mygtuku “ ” arba “ ” pasirinkite

piktogramą Nustatymai. Norėdami peržiūrėti Kanalų

sąrašo (Channel List) meniu, spauskite mygtuką

Gerai (OK). Išryškinkite Laikmačių (Timers) meniu

mygtukais “ ” arba “ ” tęskite, paspausdami Gerai

(OK):

Išsijungimo laikmačio nustatymas

Šiuo nustatymu galima nustatyti, kad televizorius

išsijungtų po tam tikro laiko.

• Paryškinkite Išsijungimo laikmatį (Sleep Timer)

mygtuku “ ” arba “ ”.

• Nustatykite mygtuku “ ” arba “ ”. Laikmatį galima

užprogramuoti nuo išjungto (Off) iki 2.00 valandų

(120 minučių) 30 minučių tarpsniais.

Programų laikmačių nustatymas

Su šia funkcija galite nustatyti programų laikmačius

konkrečioms programoms.

Norėdami nustatyti laikmačius atskiriems įvykiams,

spauskite mygtuką “ ”. Ekrane rodomi programų

laikmačių funkcijų mygtukai.

Laikmačių pridėjimas

• Norėdami pridėti laikmatį, spauskite nuotolinio

valdymo pulto GELTONĄ mygtuką. Ekrane

atsidarys toks meniu.

Network Type (Tinklo tipas): šios funkcijos nustatyti

negalima.

Laikmačio tipas (Timer Type): galima pasirinkti

Record (Įrašyti) arba Timer (Laikmatis).

Kanalas (Channel): kanalas pakeičiamas mygtukais

“ ” arba “ ”.

D03_MB62_[LT]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208020.indd 120 02.04.2012 13:14:35


Įrašo tipas (Record Type): šio elemento nustatyti

negalima.

Data (Date): įveskite datą mygtukais su skaičiais.

Pradžia (Start): įveskite pradžios laiką mygtukais

su skaičiais.

Pabaiga (End): įveskite pabaigos laiką mygtukais

su skaičiais.

Trukmė (Duration): rodo trukmę nuo pradžios iki

pabaigos laiko.

Kartojimas (Repeat): galite nustatyti laikmatį

kartoti Vieną kartą (Once), Kasdien (Daily) ar Kas

savaitę (Weekly). Mygtuku “ ” arba “ ”.pasirinkite

elementą.

Keisti / šalinti (Change / Delete): nustato keisti /

šalinti leidimą.

Atkūrimas (Playback): nustato atkūrimo leidimus ir

tėvų nuostatas

• Norėdami įrašyti laikmatį, spauskite ŽALIĄ

mygtuką. Norėdami atšaukti, spauskite RAUDONĄ

mygtuką.

Laikmačio redagavimas

• Norimą redaguoti laikmatį pasirinkite mygtuku

“ ” arba “ ”.

• Spauskite ŽALIĄ mygtuką. Atidaromas ekranas

Redaguoti laikmatį (Edit Timer).

• Baigę, norėdami įrašyti, spauskite ŽALIĄ mygtuką.

Norėdami atšaukti, spauskite mygtuką „MENIU“

(MENU).

Laikmačio šalinimas

• Norimą šalinti laikmatį pasirinkite mygtuku “ ”

arba “ ”

• Spauskite RAUDONĄ mygtuką.

• Norėdami pašalinti laikmatį, mygtukais “ ” arba

“ ”. pasirinkite TAIP (YES). Norėdami atšaukti,

pasirinkite NE (NO).

Įrašymo konfigūracija

Norėdami konfi gūruoti įrašymo nuostatas, pasirinkite

elementą Įrašymo konfigūracija (Recording

Confi guration) meniu Nuostatos (Settingas). Įrašo

konfi gūracijai pateikiami tokie meniu.

Galima koreguoti tokias parinktis:

Pradėti anksti (Start Early) (*)

Nustatyti ankstesnį laikmačio paleidimo laiką.

(*) Tik ES šalyse.

Baigti vėliau (End Late) (*)

Ši nuostata nustato vėlesnį įrašymo laikmačio

išsijungimo laiką.

(*) Tik ES šalyse.

Maks. laiko poslinkis

Ši nuostata leidžia nustatyti maksimalų leistiną

laiko poslinkį. Trukmės parinktys yra apytikslės

ir gali atitinkamai keistis, atsižvelgiant į priimamą

transliaciją.

Disko formatavimas (Format Disk)

SVARBI INFORMACIJA: Turėkite omenyje, kad VISI

USB diske esantys duomenys bus prarasti ir disko

formatas bus pakeistas į FAT32.

• Jei norite trinti visus failus prijungtame USB

standžiajame diske ar atmintinėje, naudokite funkciją

Disko formatavimas (Format Disc).

• Jei sutrinka USB disko veikimas, USB diską irgi galite

pabandyti suformatuoti. Daugeliu atveju USB disko

suformatavimas atkuria normalų veikimą, tačiau VISI

USB diske esantys duomenys bus prarasti.

• Kai yra išryškinta Disko formatavimo (Format Dısk)

funkcija, paspauskite mygtuką Gerai (OK). Ekrane

atsidarys meniu, kur reikės įvesti PIN kodą. Jei

jo nepakeitėte, numatytasis gamyklinis kodas yra

0000.

Pastaba: jei parinktis Šalis (Country) nustatyta kaip

Prancūzija, galite naudoti 4725 kaip numatytąjį

kodą.

Įvedę PIN kodą, pamatysite meniu, kur turėsite

patvirtinti, kad norite suformatuoti st. diską. Pasirinkite

TAIP (YES) ir OK (Gerai), norėdami suformatuoti

st. diską. Norėdami atšaukti, išryškinkite NE (NO).

Nepamirškite susikurti atsarginės svarbių įrašų kopijos

prieš formatuodami USB įrenginį.

Standžiojo disko informacija (Hard Disk Info)

Norėdami peržiūrėti USB disko duomenis, išryškinkite

pasirinktį Kietojo disko informacija (Hard Disk Info)

mygtuku “ ” arba “ ” ir spauskite Gerai (OK). Bus

rodoma USB disko informacija:

Lietuvių - 121 -

D03_MB62_[LT]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208020.indd 121 02.04.2012 13:14:35


Datos / laiko nustatymų

konfigūravimas

Norėdami sukonfi gūruoti Datos / laiko (Date/Time)

nustatymus, Nustatymų (Settings) meniu pasirinkite

Data / laikas (Date/Time). Spauskite mygtuką Gerai

(OK).

Šaltinio nustatymų

konfigūravimas

Galite įjungti ar išjungti pasirinktus šaltinio variantus.

Televizorius nepersijungs į išjungtas šaltinio pasirinktis

paspaudus mygtuką „ŠALTINIS“ (SOURCE).

• Paryškinkite Data / Laikas (Date/Time) mygtukais “

” arba “ ”.

• Bus galimas datos, laiko, laiko nustatymo režimas ir

laiko zonos nustatymas.

• Naudokite “ ” arba “ ” mygtukus, kad paryškintumėte

Laiko nustatymo režimą (Time Settings Mode). Laiko

nuostatų režimas nustatomas naudojant mygtuką “ ”

arba “ ” Galima nustatyti variantą automatinis (AUTO)

arba rankinis (MANUAL).

• Pasirinkus variantą automatinis (AUTO), esamo laiko

(Current Time) ir laiko zonos (Time Zone) parinkčių

nebus galima nustatyti. Jeigu yra pasirenkamas variantas

rankinis (MANUAL), kad būtų galima keisti laiko zoną

(Time Zone):

• • Paspausdami mygtuką “ ” arba “ ” pasirinkite laiko

zoną.

• Naudokite “ ” arba “ ” mygtukus, kad pakeistumėte

laiko zoną tarp GMT-12 arba GMT+12. Data / laikas

meniu sąrašo viršuje pasikeis priklausomai nuo

pasirinktos laiko zonos (Time Zone).

Jei atlikdami pirminį diegimą pasirinkote Nyderlandus

kaip parinkties „Šalis“ reikšmę, nebus galima keisti datos

ir laiko nuostatų.

• Keitimai įrašomi automatiškai. Norėdami išeiti, spauskite

mygtuką MENIU (MENU).

• Nustatymų (Settings) meniu pasirinkite Šaltiniai

(Sources) ir paspauskite mygtuką Gerai (OK).

• Spustelėję mygtuką “ ” arba “ ” pasirinkite šaltinį.

• Mygtukais “ ” arba “ ” įjunkite arba išjunkite pasirinktą

šaltinį. Keitimai įrašomi automatiškai.

Kitų nustatymų konfigūravimas

Norėdami peržiūrėti bendrąsias konfigūravimo

pasirinktis, Nustatymų (Settings) meniu pasirinkite Kiti

nustatymai (Other Settings) ir paspauskite mygtuką

Gerai (OK).

Naudojimas

• Mygtuku “ ” arba “ ” pasirinkite elementą.

• Mygtuku “ ” arba “ ” pasirinkite variantą.

Lietuvių - 122 -

D03_MB62_[LT]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208020.indd 122 02.04.2012 13:14:36


• Norėdami peržiūrėti papildomą meniu, spauskite

mygtuką Gerai (OK).

Meniu išsijungimas (Menu Timeout): pakeičia

meniu ekranų išsijungimo atidėjimą.

Skenuoti užkoduotus kanalus (Scan Encrypted):

kai šis nustatymas yra įjungtas, ieška taip pat ieškos

ir užkoduotų kanalų. Jei nustatymas yra Išjungtas

(Off), užkoduotų kanalų nei automatinė ieška, nei

rankinė ieška neaptiks. Jei atlikdami pirminį diegimą

pasirinkote Nyderlandus kaip parinkties „Šalis“

reikšmę, parinktis „Skenuoti užkoduotus kanalus“

visada bus nustatyta į „TAIP“ ir nebus galima to

pakeisti.

Mėlynas fonas (Blue Background): įjungia ir išjungia

mėlyno fono sistemą, kai signalas yra silpnas arba

jo nėra.

Programinės įrangos atnaujinimas (Software

Upgrade): norėdami užtikrinti, kad jūsų televizoriuje

visada bus naujausia informacija, naudokite šį

nustatymą. Norėdami nustatyti tinkamą veikimą,

perjunkite televizorių į parengties režimą.

Transliacijos tipas:

Kai nustatote norimą transliacijos tipą mygtuku “ ”

arba “ ” televizorius rodys atitinkamą kanalų sąrašą.

Jei pagal atitinkamą šaltinį kanalų nėra įrašyta, ekrane

parodomas pranešimas “Šiam tipui kanalų nerasta”.

Paieška parengties režimu (Standby Search)

(pasirinktinė):

mygtukais “ ” arba “ ”pasirinkite funkciją Paieška

parengties režimu (Standby Search) ir įjunkite arba

išjunkite ją mygtukais “ ” arba “ ” jei nustatote

Paieškos parengties režimu (Standby search)

parametrą Išjungta (Off), ši funkcija neveiks. Norėdami

naudoti šią funkciją nepamirškite pasirinkti Paieškos

parengties režimu (Standby Search) parametrą

Įjungtą (On).

Jei Paieškos parengties režimas nustatytas parametru

Įjungta, kai televizorius yra parengties režime, bus

ieškoma galimų transliacijų. Jei televizorius nustato

bet kokią naują ar trūkstamą transliaciją, pasirodo

meniu ekranas, jūsų klausiantis, ar vykdyti šiuos

pakeitimus. Jei atlikdami pirminį diegimą pasirinkote

Nyderlandus kaip parinkties „Šalis“ reikšmę, atlikote

„Ziggo“ tinklo paiešką ir išsaugojote „Ziggo“ kanalus,

ši parinktis bus nustatyta kaip „IŠJUNGTA“ ir liks

išjungta.

E-Pop: jei nustatysite „E-Pop“ kaip „įjungtą“,

televizoriaus funkcijos bus rodomos ekrano viršuje.

Galite įjungti ar išjungti automatinius atnaujinimus Norėdami šią funkciją išjungti, pasirinkite „išjungta“.

nustatydami Automatinio skanavimo (Automatic

Scanning) parinktį.

Rankiniu būdu paleisti naujos programinės įrangos

paiešką galite pasirinkdami Ieškoti atnaujinimų (Scan

for upgrade).

Programos versija (Application version): rodo

dabartinę programos versiją.

Klausos sutrikimai (Hard of Hearing): jei

transliuotojas transliuoja specialius garso signalus, šį

nustatymą galite įjungti (On) ir tokius signalus girdėti.

Jei atlikdami pirminį diegimą pasirinkote Nyderlandus

kaip parinkties „Šalis“ reikšmę, atlikote „Ziggo“ tinklo

paiešką ir išsaugojote „Ziggo“ kanalus, ši parinktis bus

nustatyta kaip „IŠJUNGTA“ ir liks išjungta.

Garso aprašymas (Audio Description): garso

aprašymu vadinamas papildomas komentarų takelis

akliems ir regos negalią turintiems vaizdo įrašų,

įskaitant televizijos programas ir fi lmus, žiūrovams.

Komentatorius komentuoja programą, apibūdina, kas

vyksta ekrane, natūralių garso takelio pauzių metu (ir

kartais dialogo metu, to prireikus). Galite naudoti šią

funkciją, tik jei transliuotojas palaiko tokią papildomų

komentarų funkciją.

Automatinis televizoriaus išjungimas (Auto

TV Off): Galite nustatyti, po kiek laiko televizorius

išsijungs. Praėjus nustatytam laikui, televizorius

išsijungs.

Lietuvių - 123 -

D03_MB62_[LT]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208020.indd 123 02.04.2012 13:14:36


Kitos funkcijos

TV informacijos rodymas: Programos numeris

(Programme Number), Programos pavadinimas

(Programme Name), Garso indikatorius (Sound

Indicator), laikas, teletekstas, kanalo tipas ir

informacija apie skiriamąją gebą yra rodomi ekrane,

kai įvedama nauja programa arba spaudžiate mygtuką

„INFORMACIJA“ (INFO).

Garso išjungimo funkcija (Mute Function): garsui

išjungti spauskite mygtuką “ ”Garso išjungimo

indikatorių pamatysite ekrano viršutinėje dalyje.

Norėdami atšaukti garso išjungimą, galite arba

spustelėti mygtuką “ ” , arba padidinti garsumą

Vaizdo režimo atranka (Picture Mode Selection):

Spausdami mygtuką IŠANKSTINIAI NUSTATYMAI

(PRESETS), galite perjungti Vaizdo režimo (Picture

Mode) priklausomai nuo savo poreikių. Galimi

variantai: dinaminis (Dynamic), natūralus (Natural)

ir kinas (Cinema).

Subtitrų rodymas Paspauskite mygtuką LANG, jei

norite pasirinkti subtitrų kalbą, paspauskite mygtuką

SUBTITLE, jei norite įjungti ar išjungti subtitrus.

Pasirinkita subtitrų kalba neišsaugoma perjungiant

kanalus.

Norėdami to išvengti turite pasirinkti pageidaujamą

subtitrų kalbą naudodami parinktį Pageidaujama

subtitrų kalba (Preferred Subtitle Language), esančią

meniu Kalbos nustatymai (Language Settings).

Tuomet perjungus kanalą televizorius rodo subtitrus

pageidaujama kalba.

Teletekstas (Teletext)

Teleteksto sistema perduoda tokią informaciją kaip

naujienos, sporto ir oro įvykiai televizoriuje. Turėkite

omenyje, kad signalas silpnėja, pvz., esant prastoms

ar sudėtingoms oro sąlygoms, gali pasitaikyti teksto

klaidų arba teleteksto režimas gali būti išjungtas.

Teleteksto funkcijos mygtukai yra išvardinti

žemiau:

„TXT“ teletekstas / maišyti: spustelėjus vieną kartą,

įjungia teleteksto režimą. Norėdami matyti teleteksto

ekraną virš programos (mišrų ekraną), spustelkite

dar kartą. Dar vienas paspaudimas išjungs teleteksto

režimą.

GRĮŽTI (RETURN) – rodyklė: pasirenka norimą

teleteksto rodyklės puslapį.

INFO – parodyti: parodoma paslėpta informacija

(pvz., žaidimų sprendimai).

GERAI (OK) – sulaikyti: sulaiko teksto puslapį

norimoje vietoje. Jei norite tęsti, paspauskite dar

kartą.

“ ”/“ ” papildomo kodo puslapiai: pasirenka

papildomo kodo puslapius, jeigu jų esama, kai yra

įjungtas teleteksto puslapis.

Mygtukai CH / CH ir skaitiniai mygtukai (0-9):

spauskite, norėdami pasirinkti puslapį.

Pastaba: daugelis televizijos stočių savo rodyklės

puslapiams naudoja kodą 100.

Spalvoti mygtukai (RAUDONAS / ŽALIAS /

GELTONAS / MĖLYNAS)

Jūsų televizorius palaiko sparčiojo teksto (FASTEXT)

ir teksto viršuje (TOP text) sistemas. Kai yra galima

panaudoti šias sistemas, puslapiai yra padalinti

į grupes arba temas. Kai galima sparčiojo teksto

(FASTEXT) sistema, sritys teleteksto puslapyje bus

koduojamos spalvomis, ir jas bus galima pasirinkti

spaudžiant spalvotus mygtukus. Spauskite savo

poreikius atitinkantį spalvotą mygtuką. Atsiras

spalvotas užrašas, nurodydamas jums, kurios spalvos

mygtuką naudoti, kai yra transliuojamas TOP text

tekstas viršuje (TOP text). Spaudžiant “ ” arba “

”atidaromas atitinkamai kitas arba ankstesnis

puslapis

Lietuvių - 124 -

D03_MB62_[LT]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208020.indd 124 02.04.2012 13:14:37


Patarimai

Ekrano priežiūra: Ekraną valykite minkštu, truputėlį

sudrėkintu skudurėliu. Nenaudokite abrazyvinių

tirpiklių, nes jie gali pažeisti dengiamąjį ekrano

sluoksnį. Savo saugumui užtikrinti valydami televizorių

išjunkite jį iš maitinimo lizdo. Judindami televizorių, jį

tinkamai laikykite už apatinės dalies.

Vaizdo išlikimas: Turėkite omenyje, kad kai rodomas

stabilus vaizdas jis gali šiek tiek dubliuotis (atsirasti

šešėlis). Skystųjų kristalų televizoriaus vaizdo

stabilumas gali išnykti po neilgo laiko. Pabandykite

kuriam laikui išjungti televizorių.

Norėdami to išvengti, nepalikite sustabdyto vaizdo

ekrane ilgą laiką.

Nėra maitinimo: jeigu į televizorių netiekiamas

maitinimas, patikrinkite, kad maitinimo laidas būtų

prijungtas prie el. tinklo sieninio lizdo.

Prasta vaizdo kokybė: ar pasirinkote tinkamą

televizijos sistemą? Ar jūsų televizorius ar naminė

antena nėra per arti prie neįžemintos garso aparatūros,

neoninių šviesų ar pan.? Dėl kalnų arba aukštų

pastatų vaizdas gali dvejintis arba atsirasti šešėliai.

Kai kada vaizdo kokybę galima pagerinti pakeičiant

antenos kryptį. Ar vaizdas arba teletekstas neaiškus?

Patikrinkite, ar nustatėte tinkamą dažnį. Iš naujo

nustatykite kanalus. Kai vienu metu prie televizoriaus

yra prijungti du periferiniai įrenginiai, vaizdo kokybė

gali būti prastesnė. Tokiu atveju vieną iš periferinių

įrenginių atjunkite.

Vaizdo nėra: Ar tinkamai prijungėte anteną? Ar

kištukai patikimai įkišti į antenos lizdą? Ar nepažeistas

antenos kabelis? ar prie antenos jungiamasi tinkamais

kištukais? Jeigu nesate tikri, pasitarkite su pardavėju.

Jeigu vaizdo nėra, gali būti, kad televizorius nepriima

programų transliacijos signalų. Ar pasirinkote tinkamą

nuotolinio valdymo pulto mygtuką? Pabandykite dar

kartą. Taip pat įsitikinkite, kad pasirinktas tinkamas

įvesties šaltinis.

Garsas: nesigirdi jokio garso. Galbūt garsą išjungėte,

spustelėdami mygtuką? Garsas yra girdimas tik iš

vieno garsiakalbio. Ar nustatytas naudoti tik vienas

garsiakalbis? Žr. Garso meniu (Sound Menu).

Nuotolinio valdymo pultas: jūsų televizorius pradėjo

nereaguoti į nuotolinio valdymo pulto komandas. Gali

būti, kad išsikrovė baterijos. Tokiu atveju vis tiek galite

valdyti televizorių ant jo esančiais mygtukais.

Signalo įvesties šaltiniai: jeigu negalite pasirinkti

įvesties šaltinio, gali būti, kad joks prietaisas nėra

prijungtas. Patikrinkite AV laidus ir jungtis, jeigu

prietaisą bandėte prijungti.

Įrašymas neprieinamas: Kad galėtumėte įrašyti

programą, iš pradžių turėsite prijungti USB diską prie

televizoriaus. Televizorius tuo metu turi būti išjungtas.

Tada įjunkite televizorių, kad galėtumėte įjungti

įrašymo funkciją. Priešingu atveju įrašymo funkcija

neveiks. Jei įrašyti programos negalima, pabandykite

išjungti televizorių ir vėl įstatyti USB prietaisą, kol

televizorius yra išjungtas.

USB veikia per lėtai: Jei pradėdami įrašymą ekrane

matote pranešimą „USB veikia per lėtai“ (USB is too

slow), pabandykite įrašymą pradėti dar kartą. Jei dar

kartą gausite tą patį pranešimą, gali būti, kad jūsų USB

diskas neatitinka spartos reikalavimų. Pabandykite

prijungti kitą USB diską.

Lietuvių - 125 -

D03_MB62_[LT]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208020.indd 125 02.04.2012 13:14:37


A priedas: kompiuterio signalo

įvesties tipiniai rodymo režimai

Maksimali ekrano skiriamoji geba yra 1920 x 1080.

Toliau esančioje lentelėje pateikiami kai kurie

tipiniai vaizdo rodymo režimai. Jūsų televizorius

gali nepalaikyti skirtingų skiriamųjų gebų. Palaikomi

skiriamosios gebos režimai yra išvardinti žemiau.

Jeigu savo kompiuterį įjungiate nepalaikomu režimu,

ekrane pasirodys įspėjimas.

Index Resolution Frequency

1 640x350 85 Hz

2 640x400 70 Hz

3 640x480

60Hz-66Hz-72Hz

-75Hz-85Hz

4 800x600

56Hz-60Hz-70Hz-72Hz

-75Hz-85Hz

5 832x624 75 Hz

6 1024x768

60Hz-66Hz-70Hz-72Hz

-75Hz

7 1152x864

60Hz-70Hz-75Hz

-85 Hz

8 1280x768 60 HzA

9 1280x768 60 HzB

10 1280x768 75Hz-85Hz

11 1280x960 60Hz-75Hz-85Hz

12 1280x1024 60Hz-75Hz-85Hz

13 1360x768 60 Hz

14 1400x1050 60 HzA

15 1400x1050 60 HzB

16 1400x1050 75Hz-85Hz

17 1400x900 65Hz-75Hz

18 1600x1200 60 Hz

19 1680x1050 60 Hz

20 1920x1080 60 HzA

21 1920x1080 60 HzB

B priedas: AV ir HDMI signalų

suderinamumas (įeinančio signalo

tipai)

Šaltinis Palaikomi signalai Yra

PAL 50/60

O

EXT

NTSC 60

O

(SCART) RGB 50

O

RGB 60

O

Side AV

PAL 50/60

O

NTSC 60

O

480I 60Hz O

480P 60Hz O

576I 50Hz O

576P 50Hz O

YPbPr

720P 50Hz O

720P 60Hz O

1080I 50Hz O

1080I 60Hz O

1080P 50Hz O

1080P 60Hz O

480I 60Hz O

480P 60Hz O

576I 50Hz O

576P 50Hz O

720P 50Hz O

HDMI1

HDMI2

720P 60Hz O

1080I 50Hz O

1080I 60Hz O

1080P 50Hz O

1080P 60Hz O

1080P 24 HZ O

(X: nėra, O: yra)

Kai kuriais atvejais skystųjų kristalų televizoriaus priimamas

signalas gali būti rodomas netinkamai. Problema gali būti

nesuderinamumas su šaltinio įrangos (DVD, stiprintuvo ir

pan.) standartais. Jei susiduriate su tokia problema, kreipkitės

į savo pardavėją ir į šaltinio įrangos gamintoją.

Lietuvių - 126 -

D03_MB62_[LT]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208020.indd 126 02.04.2012 13:14:37


C priedas: Palaikoma DVI vaizdo skiriamoji geba

Prijungiant prietaisus prie televizoriaus jungčių DVI į HDMI konverterio laidais (nepridedami), galite naudotis

šia informacija apie vaizdo skiriamąją gebą.

Rodyklė

Skiriamoji

geba

Dažnis

1 640x400 70Hz

2 640x480

60Hz-66Hz-72Hz

-75Hz

3 800x600

56Hz-60Hz-70Hz-

72Hz -75Hz

4 832x624 75 Hz

5 1024x768

60Hz-66Hz-70Hz-

72Hz -75Hz

6 1152x864 60Hz-70Hz-75Hz

7 1152x870 75Hz

8 1280x768 60 HzA

9 1280x768 60 HzB

10 1280x768 75Hz

11 1280x960 60Hz-75Hz

12 1280x1024 60Hz-75Hz

13 1360x768 60 Hz

14 1400x1050 60 HzA

15 1400x1050 60 HzB

16 1400x1050 75Hz

17 1400x900 65Hz-75Hz

18 1600x1200 60 Hz

19 1680x1050 60 Hz

20 1920x1080 60 HzA

21 1920x1080 60 HzB

22 480i-480p 60Hz

23 576i-576p 50Hz

Lietuvių - 127 -

D03_MB62_[LT]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208020.indd 127 02.04.2012 13:14:37


D priedas: palaikomi failų formatai USB režimui

Turinys

Filmas

Failo

plėtinys

Formatas

Vaizdo įrašas Garso įrašas

.mpg, .mpeg MPEG1, 2 MPEG Layer 1/2/3

.dat MPEG1, 2

MPEG2

.vob

MPEG2

.mkv H.264, MPEG1,2,4 EAC3 / AC3

.mp4

.avi

.avi, dvix.

(pasirinktinai)

MPEG4, Xvid 1.00,

Xvid 1.01, Xvid 1.02,

Xvid 1.03, Xvid 1.10-

beta1/2 H.264

MPEG2, MPEG4

Xvid 1.00, Xvid 1.01,

Xvid 1.02, Xvid 1.03,

Xvid 1.10-beta1/2 H.264

Divx 3.11, Divx 4.Divx

5, Divx 6

Muzika .mp3 -

Nuotrau

kos

Subtitrai

PCM/MP3

PCM/MP3

PCM

PCM/MP3/AC-3

MPEG 1 Layer 1 / 2

(MP3)

Pastabos

(Maksimali skiriamoji geba / bitų dažnis

ir pan.)

MAKS. 1920x1080 @ 30P 20 Mbit/sek.

MAKS. 1920x1080 @ 30P 20 Mbit/sek.

(MAKS. 1920x1080 @ 30P - 20Mbit/sek.)

(HD DivX nepalaikoma.)

32 Kbps–320 Kbps (bitų sparta)

32 KHz–48 KHz(diskretizavimo sparta)

Bazinis JPEG maks. PxA = 15360x8640 4147200 baitų

.jpg .jpeg

Progresinis JPEG maks. PxA = 1024x768 6291456 baitai

.bmp - maks. PxA = 9600x6400 3840000 baitų

.sub

.srt

- -

Pastaba: negarantuojama, kad palaikomi visi „DivX®“ formatai..

Lietuvių - 128 -

D03_MB62_[LT]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208020.indd 128 02.04.2012 13:14:37


E priedas: programinės įrangos atnaujinimas

• Jūsų televizorius gali rasti ir įdiegti naujus programinės įrangos atnaujinimus per transliuojamus kanalus.

• Transliuojamų kanalų paieškos metu televizorius ieško kanalų, įrašytų jūsų nustatymuose. Todėl prieš

programinės įrangos atnaujinimo paiešką, patariama automatiškai ieškoti ir atnaujinti visu galimus kanalus.

1) Programinės įrangos atnaujinimo paieška naudotojo sąsaja

• Įmanoma rankiniu būdu patikrinti, ar jūsų televizoriui yra programinės įrangos atnaujinimų.

• Tiesiog pereikite savo pagrindiniame meniu. Pasirinkite Nustatymai (Settings) ir pasirinkite meniu Kiti

nustatymai (Other Settings). Meniu Kiti nustatymai (Other Settings) pereikite į elementą Programinės įrangos

atnaujinimas (Software Upgrade) ir paspausdami mygtuką Gerai (OK) atidarykite meniu Atnaujinimo parinktys

(Upgrade Options).

• Meniu Atnaujinimo parinktys (Upgrade Options) pasirinkite Ieškoti atnaujinimų (Scan for upgrade) ir spauskite

mygtuką Gerai (OK).

• Jei randamas naujas atnaujinimas, jis automatiškai atsisiunčiamas. Eigos juosta rodo siuntimo eigą. Kai

siuntimas sėkmingai užbaigiamas, pasirodo žinutė, prašanti perkrauti, kad būtų suaktyvinta nauja programinė

įranga. Spustelėkite mygtuką Gerai (OK) norėdami tęsti perkrovimo operaciją.

2) 3.AM paieška ir atnaujinimo režimas

• Jei yra įjungta funkcija Automatinė paieška (Automatic scanning) meniu Atnaujinti parinktis (Upgrade Options),

televizorius įsijungia 03:00 nakties ir ieško kanalų programinės įrangos atnaujinimų. Jie nauja programinė įranga

rasta ir sėkmingai atsiųsta, kitą kartą įjungus televizorių, jame bus nauja programinės įrangos versija.

Pastaba apie perkrovimo operaciją: perkrovimas yra paskutinis žingsnis programinės įrangos atnaujinimo

operacijoje, jei naujos programinės įrangos atsiuntimas yra sėkmingai užbaigtas. Perkraunant televizorių,

atliekamas galutinis diegimas. Perkrovimo sekoje maitinimas yra išjungtas ir priekinė lemputė mirksėdama

parodo apie veikimą. Po apytiksliai 5 minučių televizorius iš naujo įsijungia su nauja aktyvuota programine

įranga.

• Jei televizorius neįsijungia per 10 minučių, išjunkite maitinimą ištraukdami maitinimo laido kištuką ir po 10

minučių įjunkite dar kartą. Televizorius turėtų saugiai įsijungti su nauja programine įranga. Jie jums vis tiek

nepavyksta įjungti televizoriaus, keletą kartų pakartokite maitinimo atjungimo ir prijungimo seką. Jei televizorius

vis tiek neveikia, kreipkitės į aptarnaujantį personalą problemai pašalinti.

Dėmesio: kol perkraunant mirksi lemputė, neatjunkite televizoriaus maitinimo. Dėl to televizorius gali

pakartotinai neįsijungti ir jį galės pataisyti tik aptarnaujantis personalas.

Informacija vartotojams apie senos įrangos ir baterijų

utilizavimą

Produktai

Baterijos

(Tik Europos Sąjungai)

Šie simboliai reikia, kad jais pažymėtos įrangos negalima utilizuoti kartu

su buitinėmis atliekomis. Jei norite išmesti šį produktą ar baterijas,

dėl jų tinkamo perdirbimo kreipkitės į vietines tokių atliekų perdirbimo

įmones.

Pastaba: Ženklas Pb po šiuo simboliu ant baterijų rodo, kad baterijose

esama švino..

Lietuvių - 129 -

D03_MB62_[LT]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208020.indd 129 02.04.2012 13:14:37


Techniniai duomenys

TV PROGRAMŲ TRANSLIACIJA

PAL/SECAM B/G D/K K’ I/I’ L/L’

SIGNALUS PRIIMANTYS KANALAI

VHF (I/III JUOSTA)

UHF (U JUOSTA)

HIPERJUOSTA

IŠ ANKSTO NUSTATOMŲ KANALŲ SKAIČIUS

1000

KANALO INDIKATORIUS

Rodomas ekrane

RF ANTENOS ĮVESTIES LIZDAS

75 omų (nesubalansuotas)

VEIKIMO ĮTAMPA

220-240 V 50 Hz kintamoji srovė.

GARSAS

Vokiška ir Nicam Stereo

GARSO IŠVESTIES GALIA (WRMS.) (10 % THD)

2 x 6

ENERGIJOS SĄNAUDOS (W)

135 W (maks.)

< 0,5 W (parengties režimu)

EKRANAS

16:9 ekranas, 32” (80 cm) colių ekrano dydžio

MATMENYS (mm)

Gylis x ilgis x aukštis (Su stovu): 205,5 x 773 x 522

Svoris (kg): 10,70

Gylis x ilgis x aukštis (Be stovo): 39 x 773 x 490

Svoris (kg): 9,15

Skaitmeninis priėmimas

(DVB-C)

Transliacijos standartas:

DVB-C, MPEG2, DVB-C, MPEG4

i. DEMODULIACIJA:

-Simbolių dažnis: nuo 4,0 mln. simbolių/s iki 7,2 mln.

simbolių/s

-Moduliacija: 16-QAM , 32-QAM ,64-QAM, 128-QAM

ir 256-QAM

ii. VAIZDAS

- Visi MPEG2 MP@ML formatai su konversija į viršų

ir fi ltravimu pagal CCIR601 formatą.

-CVBS analoginė išvestis.

iii. GARSAS

-Visi MPEG1 1 ir 2 sluoksnių režimai

-Palaikomi dažniai: 32, 44,1 ir 48 kHz

Skaitmeninis

priėmimas

MHEG-5 VARIKLIS, suderinamas su ISO/IEC 13522-5 JK varikliu, 1 profi lis

Objekto karuselės palaikymas, suderinamas su ISO/IEC

135818-6 ir JK DTT profi liu

Dažnių diapazonas: 474-850 MHz JK modeliams

170-862 MHz ES modeliams

Transliacijos standartas: DVB-T. MPEG-2, MPEG-4

Demoduliacija: COFDM su 2K/8K FFT režimu

FEC: visi DVB režimai

Vaizdas: MP@ML, PAL, 4:3/16:9

Garsas (Audio): MPEG I ir II sluoksniai 32/44.148 kHz.

už UK

Lietuvių - 130 -

D03_MB62_[LT]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208020.indd 130 02.04.2012 13:14:37


Matmenų brėžiniai


490


Lietuvių - 131 -

D03_MB62_[LT]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208020.indd 131 02.04.2012 13:14:37


Eksploatacijos pabaiga

Lietuvių - 132 -

D03_MB62_[LT]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208020.indd 132 02.04.2012 13:14:45


Kājas uzstādīšana
Lietuvių - 133 -

D03_MB62_[LT]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208020.indd 133 02.04.2012 13:14:45


Kājas noņemšana
Lietuvių - 134 -

D03_MB62_[LT]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208020.indd 134 02.04.2012 13:14:45


Varžtų matmenysModelis GYLIS ILGIS

Detalės

skaičius

VESA Varžto montavimas

Ø4 30 8

Į sieną

LC-32LE240E

M4 18 4

200 x 100 (W x H)

Į gaminį

Lietuvių - 135 -

D03_MB62_[LT]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208020.indd 135 02.04.2012 13:15:07

More magazines by this user
Similar magazines