Nr. 1-2 - Lietuvos sporto informacijos centras

sportinfo.lt

Nr. 1-2 - Lietuvos sporto informacijos centras

atus: perfluoro cheminius preparatus, efaproksiralą

(RSR13) ir modifikuotus hemoglobino produktus

(pvz., hemoglobino pagrindu sukurtus kraujo pakaitalus,

hemoglobino produktus mikrokapsulėmis),

išskyrus papildomą deguonį.

M2. CHEMINĖS IR FIZINĖS MANIPU-

LIACIJOS

Draudžiama:

1. Draudžiama klastoti ar bandyti klastoti siekiant

pakeisti dopingo kontrolei surinktų mėginių

pavyzdžių vientisumą ir tinkamumą. Pavyzdžiui,

kateterizuoti, šlapimą pakeisti ir / ar atskiesti (pvz.,

su proteaze).

2. Draudžiamos intraveninės infuzijos, išskyrus

teisėtai suteiktas hospitalizacijos metu ar atliekant

klinikinius tyrimus.

3. Draudžiama nuosekliai atlikti šiuos veiksmus:

išpilti kraują, primaišyti ir vėl supilti visą

kraują atgal į kraujotakos sistemą.

M3. GENŲ DOPINGAS

Draudžiama taikyti priemones, galinčias pagerinti

sportininko pasirodymą:

1. Perkelti nukleino rūgštis ir nukleino rūgščių

sekas.

2. Naudoti normalias ar genetiškai modifikuotas

ląsteles.

3. Naudoti preparatus, kurie tiesiogiai ar

netiesiogiai veikia funkcijas, galinčias pagerinti

sportininko pasirodymą ir keisti genų išraišką. Pavyzdžiui,

yra draudžiami peroksisomos proliferatoriaus

aktyvuoto receptoriaus alfa (PPARδ) agonistai

(pvz., GW1516) ir PPARδ-AMP-aktyvuoto proteino

kinazės (AMPK) aksialiniai (ašiniai) agonistai

(pvz., AICAR).

VARŽYBŲ METU DRAUDŽIAMOS ME-

DŽIAGOS IR METODAI

Be pirmiau apibrėžtų S0–S5 ir M1–M3 kategorijų,

varžybų metu draudžiamos šios kategorijos:

DRAUDŽIAMOSIOS MEDŽIAGOS

S6. STIMULIATORIAI

Draudžiami visi stimuliatoriai (įskaitant ir abu

optinius izomerus), išskyrus imidazolio darinius,

skirtus vietiniam naudojimui, ir tuos stimuliatorius,

kurie įtraukti į 2011 metų stebėsenos programą * .

Stimuliatoriai gali būti:

a. Nespecifiniai stimuliatoriai:

adrafinilas; amfepramonas; amifenazolas;

amfetaminas; amfetaminilas; benfluoreksas;

benzfetaminas; benzilpiperazinas; bromantanas;

klobenzoreksas; kokainas; kropropamidas;

krotetamidas; dimetilamfetaminas; etilamfetaminas;

famprofazonas; fentaminas; fenetilinas;

fenfluraminas; fenproporeksas; furfenoreksas;

mefenoreksas; mefenterminas; mezokarbas;

metamfetaminas(d-); p-metilamfetaminas;

metilendioksiamfetaminas; metilendioksimetamfetaminas;

modafinilas; norfenfluraminas;

fendimetrazinas; fenmetrazinas; fenterminas;

4-fenilpiraketamas (karfedonas); prenilaminas;

prolintanas.

Stimuliatorius, kuris nėra aiškiai įtrauktas į šio

skyriaus sąrašą, yra specifinė medžiaga.

b. Specifiniai stimuliatoriai (pavyzdžiai):

adrenalinas ** ; katinas *** ; efedrinas **** ; etamivanas;

etilefrinas; fenbutrazatas; fenkamfaminas;

heptaminolis; izomefeptenas; levmetamfetaminas;

meklofenoksatas; metilefedrinas **** ;

metileksaneminas (dimetilpentilaminas); metilfenidatas;

niketamidas; norfenefrinas; oktopaminas;

oksilofrinas; parahidroksiamfetaminas;

pemolinas; pentetrazolis; fenprometaminas;

propilheksedrinas; pseudoefedrinas ***** ; selegilinas;

sibutraminas; strichninas; tuaminoheptanas,

kitos panašios cheminės struktūros ir panašaus

biologinio poveikio medžiagos.

*Medžiagos, įtrauktos į 2011 metų stebėsenos

programą (bupropionas, kofeinas, fenilefrinas,

fenilpropanolaminas, pipradrolis, sinefrinas), nėra

laikomos draudžiamosiomis medžiagomis.

**Adrenalinas, vartojamas kartu su vietiniais

anestetikais arba skirtas vietiniam vartojimui (pvz.,

į nosį, akis), nėra draudžiamas.

***Katinas yra draudžiamas, kai jo koncentracija

šlapime yra didesnė kaip 5 mikrogramai

mililitre.

****Efedrinas ir metilefedrinas yra draudžiami,

kai kiekvieno jų koncentracija šlapime yra

didesnė kaip 10 mikrogramų mililitre.

*****Pseudoefedrinas yra draudžiamas, kai

jo koncentracija šlapime yra didesnė kaip 150 mikrogramų

mililitre.

S7. NARKOTIKAI

Draudžiami šie narkotikai:

buprenorfinas, dekstromoramidas, diamorfinas

(heroinas), fentanilas ir jo dariniai, hidromorfonas,

metadonas, morfinas, oksikodonas,

oksimorfonas, pentazocinas, petidinas.

41

More magazines by this user
Similar magazines