Nr. 1-2 - Lietuvos sporto informacijos centras

sportinfo.lt

Nr. 1-2 - Lietuvos sporto informacijos centras

Lietuvos trenerių

profesinė sąjunga.

Kas tai?

Virginija Vilčinskaitė-Ogulevičienė

VšĮ Lietuvos sporto informacijos centro vyriausioji specialistė

Greitojo čiuožimo trenerė

43

Š. m. kovo 30 d. įkurta Lietuvos trenerių profesinė

sąjunga (LTPS), jos pirmininku išrinktas Kąstytis

Pavilonis. Į steigiamąjį susirinkimą susirinko

32 dalyviai, balsų visuma jie patvirtino LTPS įstatus

ir išrinko šios sudėties valdybą: Viktor Golovač,

Laimas Dieninis, Romas Bernotas, Vladimiras Bajevas,

Jurijus Moskvičiovas, Artūras Gimžauskas,

Ala Kiseliova, Virginija Vilčinskaitė-Ogulevičienė,

Dainius Virbickas, Romas Beržinskas.

Komisijos:

Olimpinių sporto šakų trenerių komisija, vadovas

K. Pavilonis

Neolimpinių sporto šakų trenerių komisija,

vadovas V. Golovač

Sportas visiems komisija, vadovas R. Bernotas

Sportininkų komisija, vadovas M. Ambraziejus

Sporto aptarnavimo sferos darbuotojų komisija,

vadovas G. Namavičius

Ateityje numatoma įsteigti skyrius, tokius kaip

Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Klaipėdos, Panevėžio ir

Aukštaitijos, Dzūkijos, Suvalkijos ir Žemaitijos

regionus.

LTPS kontaktai:

Pirmininkas K. Pavilonis

Mob. +370 676 07000

El. paštas: sportprofsajunga@gmail.com

http://www.sportprofsajunga.lt

LTPS tikslai, uždaviniai ir

veiklos rūšys

(ištrauka iš LTPS įstatų)

Profesinės sąjungos veiklos sritys yra šios: narių

profesinių, darbo, ekonominių, socialinių teisių

ir teisėtų interesų atstovavimas ir gynimas individualiuose

bei kolektyviniuose darbo santykiuose,

teisinių paslaugų savo nariams teikimas, savo narių

bei kitų darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos kėlimas,

narių interesų atstovavimas valstybės ir kitose

institucijose, kita panaši veikla, kuria siekiama

padėti nariams vieningai ginti savo interesus.

Profesinės sąjungos veiklos tikslai:

– atstovauti savo nariams ir ginti jų profesines

darbo, ekonomines, socialines teises

bei teisėtus interesus individualiuose darbo

santykiuose;

– atstovauti darbuotojams kolektyviniuose

darbo santykiuose;

– kolektyvinėse derybose siekti teisingo

apmokėjimo už darbą, saugių ir sveikatai

nežalingų darbo sąlygų sudarymo, geresnių

darbo sąlygų ir darbo santykių stabilumo;

– padėti savo nariams tinkamai ginti savo pažeistas

teises;

– šviesti darbuotojus darbo teisės, profsąjunginės

veiklos ir kitose srityse, padėti jiems

kelti savo kvalifikaciją;

– skatinti socialinę partnerystę su kitu socialiniu

partneriu – darbdaviu ar darbdavių

asociacija;

– parankiomis priemonėmis prisidėti prie socialinės

apsaugos ir darbo sistemos tobulinimo

(teikti pasiūlymus valstybės institucijoms

rengiant bendrus projektus ir pan.);

– atstovauti trenerių teisėms visose sporto ir

su sportu susijusiose institucijose: Lietuvos

kūno kultūros ir sporto departamente prie

More magazines by this user
Similar magazines