HG 2310.pdf

staliui.lt

HG 2310.pdf

HG 2310 LCD

i

Masterline


HG 2310 LCD

HG 2310 LCD

500 - 630 °C 250 - 300 °C 250 - 500 °C

2

A B C

200 - 400 °C 600 °C 630 °C

1

3

D E F

10

12

6

4

250 - 400 °C 300 °C 300 - 400 °C

8

11

7

G

H

I

9

5

Zubehör

J

[P]

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

11

[S]

5 sec.

12 13

14

15 16 17

18

19

- 2 -

- 3 -


Ačiū,

Prietaiso aprašymas - Naudojimas

kad pasirinkote ”STEINEL” karšto

oro pūtiklį. Šiuo prietaisu galima

gerai ir patikimai atlikti pačius įvairiausius

darbus, tokius kaip pvz.,

litavimas, PVC suvirinimas, formos

pakeitimas, džiovinimas,

Techniniai duomenys

kabelio aptraukimas, dažų pašalinimas

ir t.t. Visi “STEINEL” prietaisai

pagaminti pagal aukščiausius

kriterijus. Atlikta griežta jų kokybės

kontrolė.

Tinkamai naudojamas prietaisas

(atkreipkite dėmesį į nurodymus

90 psl.) Jums tarnaus labai ilgai ir

Jūs visada būsite juo patenkinti.

Veikimas

Prietaisas ijungiamas ir išjungiamas

pakopiniu jungikliu, esančiu

rankenos išorinėje pusėje.

Atstumas iki apdorojamo objekto

priklauso nuo medžiagos ir apdirbimo

būdo. Pirmiausia visuomet

išbandykite, koks oro kiekis ir

temperatūra Jums reikalingi. Su

užmaunamais antgaliais, kuriuos

galima isigyti kaip prietaiso reikmenis

(žiūrėti puslapyje apie prietaiso

reikmenis), karštą orą galima

tiksliai nukreipti i tam tikrą tašką

arba paviršių. Būkite atsargūs,

keisdami karštus antgalius!

Naudodami karšto oro pūtikli stacionariai,

atkreipkite demesi i tai,

kad prietaisas stovėtų saugiai,

neslystų ir pagrindas po juo būtų

švarus.

Itampa

Galingumas

Temperatūros

Rodiklis

Pūtiklis

Oro kiekis

Programos

Inform. saugojimo klavišas

Apsaugos klasė

230 – 240 V, 50 Hz

2300 W

1-oji pakopa: 50 °C,

2-oji pakopa: 50 – 650 °C

LCD 10 °C intervalai

reguliuojamas be pakopu

1-oji pakopa: 150 – 250 l/min

2-oji pakopa: 150 – 500 l/min

1 = 250 °C / maždaug 350 l/min

2 = 350 °C / maždaug 400 l/min

3 = 450 °C / maždaug 500 l/min

4 = 550 °C / maždaug 400 l/min

nustatytoms programoms pakeisti

II (be apsaugos laidininko prijungimo)

Temperatūros nustatymas

1-oji pakopa yra šalto oro pakopa;

temperatūra - visuomet 50 °C.

Naudokite šalto oro funkciją dažams

džiovinti, detalėms atvėsinti

arba antgaliui ataušinti prieš

pakeičiant jį kita reikmenų dalimi.

2-oje pakopoje temperatūrą galima

reguliuoti be pakopų tarp

50 °C - 650 °C aptarnavimo

panelyje su LCD rodikliu. Faktinė

temperatūra matuojama antgalio

išėjime ir parodoma displėjuje.

Raudoni klavišai (9) kairėje pusėje

naudojami kaip klavišai su minus/

Oro kiekio nustatymas

plus funkcija. Temparatūra nustatoma

nuo 50 °C iki daugiausia

650 °C. Trumpas “+” / “-”

klavišo paspaudimas padidina

arba sumažina nustatytą vertę

10 ° intervalu. Ilgesnis klavišo

paspaudimas padeda greičiau

nustatyti norimą temperatūrą.

Nustačius norimą temperatūrą,

pūtikliui reikia keletą sekundžių

priklausomai nuo pasirinkto apsisukimų

skaičiaus/oro kiekio, kad

būtų pasiekta norima vertė.

Norėdami nustatyti naują temperatūrą,

tiesiog paspauskite dar

kartą klavišą vertei padidinti arba

sumažinti. Išjungus karšto oro

pūtiklį, lieka nustatyta paskutinė

vertė.

Prietaiso elementai

Pilkais klavišais dešinėje pusėje (7)

displėjaus apačioje galima reguliuoti

oro kieki bei ventiliatoriaus

apsisukimų skaičių. Oro kiekis

“+/-” funkcija reguliuojamas daugelyje

pakopų; oro kiekis varijuoja

tarp minimaliai 150 l/min ir maksimaliai

500 l/min. Naudokite šalto

oro funkciją dažams džiovinti,

detalėms atvėsinti arba antgaliui

ataušinti prieš pakeičiant ji kita

reikmenų dalimi.

1

2

3

4

Nerūdijančio plieno oro

išpūtimo vamzdis

Oro įsiurbimo angos su tinkleliu

sulaiko šiukšles

Nuimamas apsauginis vamzdis

Atraminiai taškai, kad prietaisas

nevirstų ir neslystų stacionaraus

darbo metu

Jūsų saugumui

ES atitikimo sertifikatas

5 Atsparus guminis kabelis

6 Iš- ir įjungiklis/Pakopinis jungiklis

7 Klavišas oro kiekiui nustatyti

8 Optinis temperatūros ir apsisukimų

skaičiaus parodymas LCD

displėjuje

Klavišas temperatūrai nustatyti

Inform. saugojimo klavišas

Programų pasirinkimo klavišas

Patogi minkšta rankena

Prietaisas turi dviejų pakopų termoapsaugą:

1. Termojungiklis išjungia kaitinimą, jei oras dėl didelių trukdžių (šilumos susikaupimo) negali išeiti iš oro

išpūtimo angos. Tačiau ventiliatorius veikia toliau. Kai oro išėjimo anga atlaisvinama, kaitinimas po kurio

laiko įsijungia automatiškai. Termojungiklis gali suveikti ir išjungus prietaisą, todėl pakartotinai įjungus

prietaisą praeis daugiau laiko, nei įprasta, kol bus pasiekta reikiama temperatūra ties oro išpūtimo anga..

2. Esant perkrovai termosaugiklis pilnai išjungia prietaisą.

Produktas atitinka žemosios įtampos nuostatą 73/23/EEB ir Elektromagnetinio suderinamumo nuostatą

89/336/EEB.

- 88 -

9

10

11

12

Programu veikimas [P]

Gamykloje nustatytos keturios

programos dažniausiai pasitaikantiems

darbams. Paspauskite

programų veikimo klavišą “P”.

Pasirodo skaičius “1” programai

“1”. Toliau spausdami programų

klavišą, Jūs galėsite nustatyti programas

nuo 2 iki 4. Dar kartą

paspausdami klavišą, jūs grišite

i normalaus veikimo režimą.

Inform. saugojimo funkcija [S]

Keturių programų vertes galima

bet kuriuo metu pakeisti ir naujai

užprogramuoti. Tam pirmiausia

paspauskite programų klavišą

“P”, iki pasirodys pageidaujama

keisti programa.

Iš anksto nustatytos programos

Programa Temp. °C Oras l/min

Nustatykite pageidaujamą oro

kiekį ir temperatūrą.

Tada spauskite inform. saugojimo

klavišą (10) “->” tol, kol displėjuje

užgęs ženklas “->” (maždaug

5 sek). Naujai nustatytos vertės

- 89 -

Pritaikymas

1 250 maždaug 350 Plastikinių vamzdžių

formos pakeitimas

2 350 maždaug 400 Sintetinių medžiagų

suvirinimas

3 450 maždaug 500 Dažų pašalinimas

4 550 maždaug 400 Minkštasis litavimas

bus išsaugotos programoje.

Norėdami sugrįžti į normalų

režimą, spauskite programų

klavišą tol, kol displėjuje užgęs

programų simbolis.

LT


!

Saugumo nurodymai

Pritaikymo sritys

Prieš naudodamiesi prietaisu,

perskaitykite ir atkreipkite

dėmesį į šiuos nurodymus.

Nesilaikant naudojimosi

instrukcijos, prietaisas gali

sukelti pavojų.

Norint išvengti elektros smūgio,

susižeidimų bei gaisro pavojaus

naudojantis elektros prietaisais,

būtina laikytis žemiau nurodytų

esminių saugumo priemonių.

Nerūpestingai naudojantis prietaisu,

gali kilti gaisras.

Atkreipkite dėmesį į

aplinkos sąlygas.

Nepalikite elektros prietaisų lietuje.

Nenaudokite sudrėkusių elektros

prietaisų ir nedirbkite su jais drėgnoje

arba šlapioje aplinkoje.

Būkite atsargūs, naudodami prietaisus

šalia degių medžiagų.

Nelaikykite prietaiso ilgesnį laiką

nukreipto į tą pačią vietą.

Nenaudokite prietaiso atmosferoje,

kurioje galimas sprogimas.

Šiluma gali prasiskverbti iki uždengtų

degių medžiagų.

Saugokitės

elektros smūgio.

Venkite kūnu paliesti įžemintas dalis,

pavyzdžiui vamzdžius, radiatorius,

virykles, šaldytuvus. Nepalikite veikiančio

prietaiso be priežiūros.

Laikykite savo

darbo įrankius saugiai.

Prieš supakuojant panaudotą prietaisą

padėti ant stovo ir leisti jam

atvėsti.

Nenaudojamus darbo įrankius laikyti

sausoje, uždaroje patalpoje,

neprieinamoje vaikams vietoje.

Neviršykite darbo

įrankių apkrovos.

Jūs dirbsite geriau ir saugiau,

neviršydami nurodyto galingumo.

Pasinaudojus ilgesnį laiką prietaisu

esant maksimaliai temperatūrai,

prieš išjungiant prietaisą temperatūrą

sumažinti. Tai prailgins

šildymo elemento eksploatavimo

trukmę.

Neneškite darbo įrankio už kabelio

ir nenaudokite jo, traukdami kištuką

iš rozetės. Saugokite kabelį

nuo karščio, alyvos ir aštrių briaunų.

Saugokitės nuodingų dujų ir

užsidegimo

pavojaus.

Apdirbant sintetines medžiagas,

lakus ir panašias medžiagas, gali

išsiskirti nuodingos dujos.

Saugokitės gaisro ir užsidegimo

pavojaus.

Savo paties saugumo sumetimais

naudokite tik tuos reikmenis ir papildomus

prietaisus, kurie nurodyti

naudojimo instrukcijoje arba rekomenduojami

ir nurodyti prietaiso

gamintojo. Naudodamiesi kitais

nei naudojimo instrukcijoje arba

kataloge rekomenduojamais

darbo įrankiais arba reikmenimis,

Jūs galite pats susižeisti.

Remontuoti leidžiama

tik elektros specialistui.

Šis elektros prietaisas atitinka

specialius saugumo reikalavimus.

Remontuoti leidžiama tik elektros

specialistui, priešingu atveju vartotojui

gali įvykti nelaimingas atsitikimas.

Rūpestingai saugokite šiuos

saugumo nurodymus.

Toliau mes pateiksime kelias

”STEINEL” karšto oro pūtiklio pritaikymo

sritis. Šia pasiūla galimybės

jokiu būdu dar neišsemtos –

savaime suprantama Jūs tuoj pat

prisiminsite kitus prietaiso pritaikymo

pavyzdžius.

(A) Dažų pašalinimas: Dažai

suminkštėja ir juos galima švariai

pašalinti mentele arba grandikliu.

(B) Kabelio aptraukimas:

Aptraukiančioji žarnelė užtraukiama

ant izoliuojamos vietos ir

šildoma karštu oru. Tokiu būdu

žarnelės skersmuo susitraukia

maždaug 50 % ir užtikrina jungties

sandarumą. Ypač greitas ir

tolygus aptraukimas reflektoriniais

antgaliais. Kabelio įtrūkimų sandarinimas

ir stabilizavimas, litavimo

vietų izoliavimas, kabelio sruogų

sujungimas, sietyno gnybtų

apgaubimas.

(C) PVC formos pakeitimas:

Plokštės, vamzdžiai arba formų

dalys suminkštėja nuo karšto oro

ir tada galima keisti jų formą.

(D) Formos pakeitimas:

Slidinėjimo batus ir sportinius

batelius galima puikiai pritaikyti

prie kojos formos.

(E) Nulitavimas: Elektroninius

konstrukcinius elementus galima

greitai ir švariai atskirti nuo laidininko

plokštės smailėjančiu antgaliu.

(F) Minkštasis litavimas:

Pirmiausia jungiamos metalinės

dalys nuvalomos, po to litavimo

vieta karštu oru sušildoma ir pridedama

litavimo viela. Norint

išvengti oksidų susidarymo, litavimui

naudoti tirpdymo priemonę

arba litavimo vielą su tirpdymo

priemonės gyslele.

(G) Sintetinių medžiagų suvirinimas

ir tarpų sujungimas:

Visos dalys, kurias reikia suvirinti,

turi būti iš tos pačios sintetinės

medžiagos. Naudoti atinkamą

suvirinimo vielą.

Darbinė

medžiaga

Kietasis polivinilchloridas

(PVC)

Minkštasis

polivinilchloridas

(PVC)

Minkštasis PE

(LDPE)

Polietilenas

Kietasis PE

(HDPE)

Polietilenas

PP

Polipropilenas

ABS

Pritaikymo būdai

Vamzdžiai, fitingai, plokštės, statybiniai

profiliai, techninės formų dalys

300 °C suvirinimo temperatūra

Grindų danga, tapetai, žarnos,

plokštės, žaislai

400 °C suvirinimo temperatūra

Namų ūkio reikmenys ir elektrotechn.

prekės, žaislai

250 °C suvirinimo temperatūra

Vonios, krepšiai, kanistrai, izoliacinės

medžiagos, vamzdžiai

300 °C suvirinimo temperatūra

HT nutekamieji vamzdžiai, kiauto formos

sėdynės, įpakavimai, automobilių dalys

250 °C suvirinimo temperatūra

Automobilių dalys, prietaisų korpusai,

lagaminai

350 °C suvirinimo temperatūra

(H) Veidrodinis suvirinimas,

pritaikomas plastikiniams

vamzdžiams arba strypams.

Galai prispaudžiami prie sluoksniuoto

karšto suvirinimo veidrodžio,

o po to sujungiami.

(I) Folijų suvirinimas: Folijos

uždedamos viena ant kitos ir

suvirinamos. Karštas oras

plyšiniu antgaliu nukreipiamas

po viršutine folija, o po to abi

folijos tvirtai suspaudžiamos prispaudimo

voleliu. Galimas variantas:

palapinių brezento iš

PVC lopymas, medžiagas

uždedant vieną ant kitos ir suvirinimui

naudojant plyšinį antgalį.

Skiriamieji požymiai

Liepsnoje anglėja, aštrus kvapas;

užsitęsiantis garsas

Rūkstanti, gelsvai žalia liepsna,

aštrus kvapas; be garso

Šviesi geltona liepsna, lašai dega toliau,

skleidžia gęstančios žvakės kvapą;

duslus garsas

Šviesi geltona liepsna, lašai dega toliau,

skleidžia gęstančios žvakės kvapą;

užsitęsiantis garsas

Šviesi liepsna, liepsnos vidus mėlynas,

lašai dega toliau, aštrus kvapas;

užsitęsiantis garsas

Juodi, tiršti dūmai, saldus kvapas;

užsitęsantis garsas

Funkcinė garantija

(J) Reikmenys (žiūrėti paveiklėlį ant viršelio)

Šis ”STEINEL” produktas pagamintas labai kuopščiai, jo funkcijos ir saugumas patikrinti pagal galiojančius

nurodymus, ko pasekoje atlikta atrankinė kontrolė. Firma ”STEINEL” garantuoja nepriekaištingą prietaisų

būklę ir funkciją. Garantinis laikotarpis apima 12 mėnesių arba 500 darbo valandų ir prasideda nuo pardavimo

vartotojui dienos. Mes šaliname trūkumus, kilusius dėl medžiagų arba gamybos klaidų, garantinės paslaugos

teikiamos remontuojant arba keičiant dalis su defektais mūsų nuožiūra. Garantinės paslaugos neteikiamos

nusidėvinčių dalių gedimams remontuoti, gedimams ir defektams, atsiradusiems dėl netinkamo prietaiso

naudojimo arba techninio aptarnavimo, taip pat prietaisui sulūžus jam nukritus. Kiti pasėkmės nuostoliai,

susiję su svetimais daiktais, negalimi. Garantija suteikiama tik tuo atveju, jei neišardytas prietaisas su

kasos čekiu arba sąskaita (pirkimo data ir prekiautojo atspaudu) bei gerai supakuotas

atsiunčiamas į atitinkamą serviso skyrių arba pirmųjų šešių mėnesių bėgyje pristatomas

pardavėjui. Remonto servisas: pasibaigus garantiniam laikui arba gedimus, kuriems nėra

garantijos, remontuoja mūsų gamyklos servisas. Prašome gerai supakuotą produktą

siųsti į serviso skyrių.

- 90 -

Jūsų pardavėjas yra paruošęs Jums platų reikmenų asortimentą.

1

2

3

4

5

Reflektorinis antgalis

Prekės Nr. 070519

Platus reflektorinis

antgalis

Prekės Nr. 073015

Kampinis antgalis

50 mm

Prekės Nr. 070311

Kampinis antgalis

75 mm

Prekės Nr. 070410

Tiesus antgalis

50 mm

Prekės Nr. 070113

6

7

8

9

10

Tiesus antgalis

75 mm

Prekės Nr. 070212

Platus plyšinis antgalis

Prekės Nr. 074715

Suvirinimo veidrodis

80 mm

Prekės Nr. 072117

Prispaudimo volelis

Prekės Nr. 012311

Dažų grandymo

rinkinys

Prekės Nr. 010317

11 Sintetinės medžiagos

suvirinimo viela

Kietasis

PVC: Prekės Nr.073114

Minkštasis

PVC: Prekės Nr.073213

LDPE: Prekės Nr.073312

HDPE: Prekės Nr.071219

PP: Prekės Nr.073411

ABS: Prekės Nr.074210

12 Plyšinis antgalis

Prekės Nr. 071011

13 Plyšinis antgalis

Prekės Nr. 070915

14 Litavimo reflektorinis antgalis

Prekės Nr. 074616

- 91-

15

16

17

Smailėjantis antgalis

9 mm

Prekės Nr. 070618

Smailėjantis antgalis

14 mm

Prekės Nr. 070717

Smailėjantis antgalis

20 mm

Prekės Nr. 070816

18 Susitraukiančios

žarnelės

Prekės Nr. 071417

19 Susitraukiančios

žarnelės

Prekės Nr. 071418

LT

More magazines by this user
Similar magazines